Het oordeel over de krachten van de antichrist

HOOFDPAGINA

In het begin kan het oordeel een moeilijk concept zijn. Het is geen menselijk oordeel, wat Jezus ‘oordelen naar de uiterlijke schijn’ noemde. Jezus heeft ook gezegd: “Ik ben gekomen om te oordelen.” Hij bedoelde daarmee dat de Christus die geïncarneerd is, zich laat aanvallen voor de gevallen wezens, waardoor die wezens hun eigen oordeel over zichzelf afroepen.

Van tijd tot tijd zullen de geascendeerde meesters een fysieke boodschapper gebruiken om het oordeel over bepaalde mensen, duistere krachten, of een bepaalde bewustzijnsstaat uit te spreken. Dit houdt in dat de mensen die een bepaalde bewustzijnsstaat belichamen, dan moeten kiezen of zij die op willen geven of opnieuw te bevestigen dat zij niet willen groeien. Dat laatste kan ervoor zorgen dat zij hun kans verliezen om opnieuw op aarde te reïncarneren. Het geeft Aartsengel Michaël ook het gezag om bepaalde duistere krachten te binden.

Jezus is gekomen om het oordeel over bepaalde gevallen wezens te vellen, die heel lang macht hadden misbruikt. Dit proces om wezens te oordelen die hun kansen hebben misbruikt, gaat nog steeds door.

In deze sectie staan artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Het oordeel van Jezus over verkeerde leraren

• Jezus spreekt het oordeel uit over alle verkeerde leraren op planeet aarde.
• Heb de visie dat de massa ontwaakt, zodat de mensen uit het graf van de verkeerde leringen kunnen opstaan.

Lees hier meer over.

 

Gods oordeel over de katholieke kerk

• 27 november 2003 markeert het begin van een nieuwe spirituele cyclus.
• Dit is het oordeel over allen die verantwoordelijk zijn voor het vervormen van de leringen van Jezus en vooral degenen die de ware leringen van Christus niet in ere willen herstellen.
• De katholieke kerk heeft meer dan een andere organisatie gedaan om het deksel op de ware leringen van Christus te houden.
• Moeder Maria verklaart dat het oordeel van God valt over de katholieke kerk en de leiders van deze kerk.
• Ze geeft de profetie dat de katholieke kerk snel zal verdwijnen, als er geen veranderingen komen, en vaak sneller dan de meeste mensen denken.

Lees hier meer over.

 

Het oordeel van God verankeren

• Als de katholieke kerk zichzelf niet transformeert, dan is het beter dat ze van de aardbodem verdwijnt dan mijn zonen en dochters gevangen te houden in die leugens.

Lees hier meer over.

 

Het oordeel van Moeder Maria over verkeerde leraren

• Het was de bedoeling dat de katholieke kerk de universele kerk zou worden.
• Het universele Christusbewustzijn is het Woord.
• Moeder Maria brengt het oordeel over ieder die de Christus ontkent, of dat nu in de katholieke kerk is, in andere kerken, in de staat, in de regeringen van de wereld of de gevestigde media.

Lees hier meer over.

 

Aartsengel Michaël bindt de krachten van de antichrist

• De vertegenwoordigers van de antichrist hebben van zichzelf gezegd dat zij de enige poort naar het koninkrijk der hemelen zijn.
• Aartsengel Michaël bindt de krachten van de antichrist die deze leugen verspreiden.
• Durf verder te kijken dan de valse doctrines van de antichrist die de orthodoxe kerken verspreiden.
• Durf op zoek te gaan naar het koninkrijk in je innerlijk, en laat je licht naar de mensen schijnen.

Lees hier meer over.

 

Het oordeel van de Goddelijke Moeder over ieder die de innerlijke Christus ontkent

• Moeder Maria heeft het gezag van God om heerschappij over het Ma-terlicht te hebben en het te bevrijden van de imperfecte matrices die er door de geest van de antichrist aan zijn opgelegd.
• Het oordeel van de Goddelijke Moeder, in het fysieke octaaf gebracht aan ieder die de innerlijke Christus en het innerlijke pad naar Christusschap ontkent.

Lees hier meer over.

 

Jezus bevestigt het oordeel van God

• Degenen die Jezus tot God uitroepen of dat Jezus de enige Zoon van God is, maakt zich schuldig aan godslastering.
• Jezus bevestigt het oordeel van de Here God dat dit bewustzijn zal worden geoordeeld.
• Het oordeel is klaar op Oudejaarsavond 2005.

Lees hier meer over.

 

Het oordeel is geveld

• Het oordeel over degenen die de krachten zijn van antiwil, degenen die de afgod hebben opgericht dat Jezus Christus de enige zoon van God is, is geveld.
• Dit bewustzijn zal zich de komende jaren oplossen, zodat de mensen op een dag terug zullen kijken en zich afvragen hoe iemand ooit in zo’n duidelijke leugen kon geloven.

Lees hier meer over.

 

Het oordeel van Christus over de Anglicaanse kerk

• Jezus spreekt het oordeel van de Levende Christus uit over de Anglicaanse kerk, alle officials van die kerk, alle leiders, alle leden.
• Jezus spreekt het oordeel uit over de blinde leiders van de Anglicaanse kerk en haar blinde volgelingen.
• Als de kerk zichzelf niet transformeert, laat dan de verdeeldheid die onder het oppervlak zit, naar boven komen, zodat de mensen die niet langer kunnen ontkennen.

Lees hier meer over.

 

Het oordeel over ieder die kinderen misbruikt

• Jezus is gedeeltelijk gekomen voor de onschuldige kinderen.
• Jezus is gekomen om het oordeel van Christus te brengen over de mensen die deze kinderen lang genoeg op diverse manieren hebben misbruikt.
• De gevallen wezens misbruiken kinderen om hun spirituele licht te stelen.
• Jezus is 2000 jaar geleden gekomen om het oordeel over een groep levensstromen te brengen. Een andere groep is klaar om tegenwoordig geoordeeld te worden.
• De laatste 2000 jaar hebben 10.000 levensstromen de kans gekregen om hun machtsmisbruik te overwinnen, maar deze cyclus loopt nu ten einde en die zullen van de aarde worden weggehaald.

Lees hier meer over.

 

Het laatste oordeel over het conflict tussen mannen en vrouwen

• Het is een foute lering dat vrouwen de zondeval hebben veroorzaakt en dat zij daarom door mannen moeten worden onderdrukt.
• Het is op dit punt in de kosmische cycli noodzakelijk dat het bewustzijn om vrouwen de schuld te geven van de zondeval, het laatste oordeel van de geascendeerde meesters ontvangt.
• Surya velt het oordeel over het bewustzijn dat vrouwen de schuld geeft.

Lees hier meer over.

 

Het oordeel over het beest dat het doorsneechristendom is

• Jezus velt het absolute en laatste oordeel over het beest dat het orthodoxe christendom en de katholieke kerk is.
• Dat beest was er zelfs al voor Petrus, want hij had het al in vele incarnaties aanbeden voor hij mij in levende lijve ontmoette.
• Dit beest komt vandaag aan zijn eind.
• Jezus trekt het licht terug dat de laatste 2000 jaar veel christenen in staat heeft gesteld om zichzelf christenen te noemen, terwijl zij de afgoden van de antichrist aanbaden.

Lees hier meer over.

 

Het oordeel van de Goddelijke Moeder over het celibaat

• Moeder Maria spreekt het oordeel van de Goddelijke Moeder uit over het celibaat in de katholieke kerk en het bewustzijn dat erachter schuilgaat.
• Moeder Maria spreekt het oordeel van de Goddelijke Moeder uit over het neerhalen van vrouwen in de katholieke kerk en het bewustzijn dat erachter schuilgaat.
• Moeder Maria spreekt het oordeel van de Goddelijke Moeder uit over de weigering om vrouwen posities in de kerk te geven en het bewustzijn dat erachter schuilgaat.

Lees hier meer over.

 

Jezus is gekomen om degenen te oordelen die het pad ontkennen

• Jezus is gekomen om degenen te wekken die toe zijn aan het pad van Christusschap.
• Jezus kwam ook om degenen oordelen die het ware pad heel lang hebben ontkend.
• Mensen krijgen bepaalde tijd om weer naar het ware pad terug te keren. De Levende Christus geeft hen nog één laatste kans om hem te accepteren of het oordeel te ontvangen, omdat zij Christus ontkennen.

Lees hier meer over.