Het oordeel van de Goddelijke Moeder over het celibaat

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 13 februari 2010

Mijn geliefden, er is altijd een delicaat onderscheid in alle relaties. En opnieuw, ik wijs niet op één van de twee uitersten, maar ook niet op een compromis tussen die twee. Maar ik roep jou op de dualistische weegschaal te transcenderen en verder te gaan, zodat je de grotere waarheid kunt zien, de grotere realiteit van de waarheid van Christus die boven de dualistische extremen, of het compromis ertussen, staat – en jou daarom kan helen. Want kan er heling zonder waarheid bestaan? Nee, want hoe kunnen de onevenwichtigheden die uit het dualistische bewustzijn zijn gevormd, door het dualistische bewustzijn worden geheeld?

Dat kan niet – die kunnen pas geheeld worden wanneer jij je er eerst op toelegt om naar de waarheid te reiken, de ene ongedeelde waarheid van Christus die de dualistische uitersten transcendeert. Dus hef ik, Maria, mijn rechterhand op en ik kijk in de richting van de basiliek van Sint Pieter – en ik spreek het oordeel van de Goddelijke Moeder uit over het celibaat in de katholieke kerk en het bewustzijn dat erachter zit. Ik spreek het oordeel van de Goddelijke Moeder uit over de onderwerping van vrouwen in de katholieke kerk en het bewustzijn erachter. Ik spreek het oordeel van de Goddelijke Moeder uit over de weigering om vrouwen posities in de kerk te laten bekleden en het bewustzijn dat er achter zit.

Ik eis een opening in deze denkwijze, ik eis dat die vernietigd wordt. Want ik ben de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder voor de aarde en dus zeg ik: “Dit zal ten einde lopen, aan het eind van het Vissentijdperk. Er zal een nieuw gewaarzijn ontstaan, een nieuwe eis, dat de katholieke kerk, óf moet veranderen, óf sterven, zodat het vrouwen mogelijk wordt gemaakt om elke positie in de kerk te bekleden – waaronder die van paus – en dat het hele bewustzijn van mannelijke superioriteit en vrouwelijke inferioriteit uit dit Vaticaan en de hele sfeer van de katholieke kerk over de hele wereld wordt opgeruimd.

(Kerkklok luidt) En met het luiden van de klok, luid ik een klok in het spirituele rijk, de klok die mannen en vrouwen oproept hun blik verder dan de aardse relaties te richten, zich af te stemmen op die oeroude toon die hun evenwicht kan geven tussen Alpha en Omega, dat oude klokkengelui dat het kosmische gebrom is. Want dit was het oorspronkelijke geluid, het geluidloze geluid voor die twee polariteiten zelfs maar vervormd konden worden. Maar het slaat de volmaakte harmonie, de in evenwicht brengende toon tussen Alpha en Omega.

En daarom zeg ik: “Laat deze uitgave van licht verzegeld worden!” Want omdat onze twee boodschappers verscheidene uren door de tuinen in het Vaticaan hebben gewandeld, hebben wij door hen en hun chakra’s, de absolute Godvictorie van het Licht van Zuiverheid uitgegeven. Het Licht van Zuiverheid dat iedereen die dat wil naar de zuiverheid van de Goddelijke Moeder, zal accelereren en daarom – door hun eigen keuzes – degenen zullen oordelen die niet bereid zijn naar zuiverheid te accelereren.

Accelereer naar zuiverheid. Accelereer naar zuiverheid. Accelereer naar zuiverheid. Accelereer naar zuiverheid. En ik ben dus de Goddelijke Moeder. Ik accelereer naar zuiverheid. Ik zit in het proces om te accelereren naar zuiverheid. Dat ben ik, zo boven zo beneden. Want ik ben alles wat beneden is, en ik ben één met alles wat boven is – in Zuiverheid.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.