Gods oordeel over de katholieke kerk

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 november 2003

Ik kom jullie zeggen dat vandaag 27 november 2003, de dag die in de Verenigde Staten van Amerika gevierd wordt als de dag van dankzegging, het begin van een nieuwe spirituele cyclus zal inluiden. Deze spirituele cyclus zal een intense cyclus van oordelen zijn over allen die verantwoordelijk zijn voor het verdraaien van de leringen van mijn Zoon Jezus en in het bijzonder degenen die, zelfs na 2000 jaar, niet willen knielen en de ware leringen van Christus in ere herstellen.

Je zult je wel herinneren dat Jezus de wetgeleerden een berisping gaf en zei: “Wee u wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en degenen die trachten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden.” Nu, ik kan jullie zeggen dat enkele van diezelfde wetgeleerden hier tegenwoordig bij jullie zijn. En zij hebben hoge posities in kerk en staat, in de wetenschappelijke instituten en in de media en zij zullen niet knielen en de Christus in zichzelf en alle anderen belijden. En ze proberen te voorkomen dat iedereen op deze planeet de ware innerlijke leringen van de Christus en de boodschap over het pad van persoonlijk Christusschap ontdekt, de boodschap dat ieder menselijk wezen het potentieel heeft de gepersonifieerde Christus te worden, omdat ieder mens waarachtig een zoon of dochter van God is.

O ja, deze duistere zielen hebben de leringen van de Christus vernietigd door de afgod te creëren dat Jezus, mijn geliefde Jezus, mijn geliefde Zoon, de enige Zoon van God was. Wat een dwaasheid. Wat een leugens. Wat een subtiele kromme logica die je niet meer op deze planeet bent tegengekomen sinds de tijd dat de slang Eva heeft overgehaald van de verboden vrucht te eten. De missie van mijn Zoon Jezus was de verloren stammen van Israël terug te brengen naar de oorspronkelijke bewustzijnsstaat die zij in de Hof van Eden hadden, door hen te laten beseffen dat er een pad is naar een hogere bewustzijnsstaat. En door dat Christusbewustzijn te verwerven, konden ze het weer goedmaken met hun God en aanspraak maken op hun goddelijke erfenis als zoon en dochter van God.

Dit is de belangrijkste boodschap in de leringen van Jezus en zoals je duidelijk kunt zien, werden ze bijna vanaf het begin al verdraaid. En sinds die tijd hebben de christelijke kerken alles gedaan wat in hun macht lag om deze verkeerde voorstelling te handhaven. En tot mijn ontzetting moet ik zeggen dat de katholieke kerk meer gedaan heeft dan enige andere organisatie om de waarheid over de echte leringen van de Christus te verbergen.

Het oordeel van de Goddelijke Moeder
Daarom zeg ik jullie dat vandaag, en vanaf nu, de fysieke zon een buitengewone hoeveelheid extra licht zal loslaten, dat werkelijk het middelpunt van de spirituele zon achter de zon is. Deze dispensatie en deze uitgave van licht zal het proces versnellen om degenen te oordelen die de verkeerde leraren zijn geworden, de blinde leiders die de mensheid naar de afgrond leiden, de afgrond van de val in de bodemloze put van het bewustzijn van de hel, het bewustzijn van het menselijke denken. Laat deze leraren nu geoordeeld worden terwijl ik, de Goddelijke Moeder, de geascendeerde meester Moeder Maria, mijn rechterhand van de Kosmische Maagd ophef en zeg, zoals mijn Zoon 2000 jaar geleden heeft gezegd: “Om te oordelen ben ik gekomen.”

Ik spreek hierbij het oordeel van God uit over de katholieke kerk en het leiderschap van die kerk, degenen die niet willen knielen en niet de echte leringen van Jezus Christus aan mijn volk, mijn geliefde zonen en dochters, willen geven. Ik zal vandaag de voorspelling doen dat tenzij er een ongekende en ongehoorde ommezwaai in de katholieke kerk komt, de voorspellingen over het verdwijnen van de katholieke kerk zeker zullen plaatsvinden en veel eerder dan de meeste mensen denken.

Er is nog hoop dat de kerk een ommezwaai kan maken en vernieuwd kan worden. Toch is die hoop net zo weinig als een klein kaarsje dat flikkert in de wind. En ik moet jullie zeggen dat tenzij miljoenen katholieken opstaan en nieuwe openheid in de kerk eisen en eerherstel van de oorspronkelijke leringen van Christus en de oorspronkelijke heilige geschriften van de christelijke religie die tegenwoordig begraven liggen in de archieven van het Vaticaan, tenzij deze opstand werkelijk en spoedig plaatsvindt, ik geen hoop zie de kerk te veranderen. En natuurlijk zal alleen al het feit dat de kerk de innerlijke leringen van Christus bij de volgelingen van de kerk heeft weggehouden, het voor deze mensen vrijwel onmogelijk is om ervoor op te komen.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.