Het oordeel van de Goddelijke Moeder over ieder die de innerlijke Christus ontkent

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 21 oktober 2005

Want hoewel jullie mij vaak zachtjes hebben horen spreken, kan ik zeggen dat ik tegenwoordig veel meer ben dan in het verleden. Ik ben in de hemel veel hoger in rangorde geklommen en daarom is mijn kracht, de kracht van de Goddelijke Moeder zelf – dat door mijn hart en dat van jullie naar de aarde wordt overgebracht.

Dit is de kracht die geen enkele kracht in het materiële universum kan tegenhouden, omdat elke willekeurige kracht in dit universum het Ma-terlicht moet gebruiken en IK BEN de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder voor de aarde. En daarom heb ik het gezag van God om bevel te voeren over het Ma-terlicht – zodra degenen op aarde hun vrije wil gebruiken om mij in hun hart toe te laten – en door hen door de sluier heen te stappen – en daarom mijn Aanwezigheid te manifesteren om het Ma-terlicht te bevrijden van de imperfecte matrices en de onvolmaakte visies die erop gelegd worden door degenen die vastzitten in de geest van de dualiteit, de geest van de antichrist.

Ze houden geen stand! Ze zullen het Aquariustijdperk niet ingaan, met hun angst en hun op angst gebaseerde religies die mijn zoon in een afgod hebben veranderd! Ze zullen dit nieuwe tijdperk niet ingaan! Voor degenen die de Christus in zichzelf negeren en degenen die de Christus in anderen ontkennen, is geen plaats in het Aquariustijdperk, want de liefde van de Goddelijke Moeder zal oppermachtig in dat tijdperk zijn.

Dit is vandaag mijn decreet. Dit is het oordeel van de Goddelijke Moeder, afgegeven in het fysieke octaaf aan allen die de innerlijke Christus in zichzelf en het innerlijke pad naar Christusschap negeren. Of ze nu in de kerk, de staat, op het gebied van de wetenschap, of de media, of welke ander gebied van de maatschappij ook opereren. Degenen die ontkennen dat ieder mens op deze planeet meer is dan een hoog geëvolueerd dier, degenen die de innerlijke spiritualiteit ontkennen en die beweren dat mensen van de apen afstammen, dit zal niet gebeuren. Want waarachtig, in het Aquariustijdperk moeten allen hun echte identiteit als zonen en dochters van God te weten komen. Dit is het einddoel zoals dat door Saint Germain als de God van Vrijheid voor de aarde uitgevaardigd is.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.