Het oordeel van Christus over de Anglicaanse kerk

Geascendeerde Meester Jezus, 28 oktober 2007

Als laatste agendapunt zal ik gebruik maken van het feit dat ik een fysieke boodschapper heb die een bepaalde graad, een zeer hoge graad, van eenzijn met mij heeft bereikt, zodat ik door dit dictaat fysiek aanwezig kan zijn in het materiële rijk. Ik zal gebruik maken van het feit dat heel veel van jullie hier ook een heel hoge graad van eenzijn met mij hebben, zodat jullie ook aan het onderdeel kunnen meedoen om deze uitstroom van licht te verankeren.

En dus spreek ik – de IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus – nu het oordeel uit van de Levende Christus over de Church of England, alle officiële ambtsdragers van die Kerk, alle leiders, alle leden. Ik spreek het oordeel van Christus uit over de blinde leiders van de Church of England en ik spreek ook het oordeel van Christus uit over de blinde volgelingen, want de volgelingen zijn natuurlijk degenen die de leiders in hun positie houden. Zodoende wordt dit oordeel vandaag op het fysieke vlak uitgesproken en dit oordeel zal de scheiding aanbrengen tussen wat echt en wat onecht is. Laat het aldus gedaan worden en laat die deling beginnen, zodat, als de Kerk zichzelf niet wil transformeren, de oude manier van doen niet wil transcenderen, wat onder de oppervlakte is, aan het licht wordt gebracht opdat de mensen het niet langer kunnen negeren.

Maar ik zend ook de oproep uit dat de spirituele mensen in Groot-Brittannië beseffen dat zij de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat, als de Church of England inderdaad ten onder gaat, de mensen niet in een nog groter spiritueel vacuüm worden achtergelaten dan zij nu al zitten, maar dat ze inderdaad uit dat vacuüm worden gehaald door te beseffen dat er een universele spiritualiteit bestaat die boven deze gesloten dogmatische kerken staat. Alleen de top tien procent kan dat bewustzijn naar het Britse volk brengen en zo een zelfs nog groter gevoel van hopeloosheid en wanhoop vermijden die de aanleiding is tot een nog intensere behoefte aan escapisme. Ik roep alle spirituele mensen in Groot-Brittannië op om op te staan, durven te zeggen wat zij op hun hart hebben en tot uitdrukking durven te brengen wat jullie in je hart al weten: Er is meer in het leven, er is meer in spiritualiteit dan wat de instituties in de samenleving laten zien.

Laat de mensen weten dat er Meer is. En zodoende zeg ik tot jullie, voedt mijn schapen – hoewel het geen schapen meer zijn, want ze hebben een hoger bewustzijnsniveau bereikt waardoor velen van hen eraan toe zijn om in te zien dat zij geen schapen zijn en dus geen kudde nodig hebben. Ze hebben nog wel een schaapherder nodig, maar dat is geen schaapherder op aarde, maar de echte schaapherder van de Levende Christus die in het spirituele rijk is – en dat ze mij alleen binnenin zichzelf kunnen vinden.

Wij hebben gesproken over de monarchie. Wel, wie is de echte koning van Engeland? Christus is de echte koning! Maar Christus regeert in het koninkrijk van God en waar is dat koninkrijk? In jullie! Dus laat het Britse volk opstaan en erkennen dat Christus hun echte koning is en dat ze Christus alleen vinden wanneer ze ophouden hem buiten zichzelf te zoeken en hem in hun hart vinden. Dus, zoek mij waar IK BEN, want IK BEN geen verstoppertje aan het spelen. IK BEN bereid mij te laten vinden!

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.