Aartsengel Michaël bindt de krachten van de antichrist

Geascendeerde meester Aartsengel Michaël, 24 juli 2004

Ik spreek nu tot allen die zich volgeling van Jezus Christus noemen, allen die zichzelf christen noemen en ik daag jullie uit de Bijbel te lezen die jullie als het onfeilbare woord van God beschouwen om te zien hoe vaak jullie Heer en Verlosser Jezus Christus degenen heeft aangevochten die het pad in de buitenwereld bevorderden, degenen die zichzelf opwierpen als de enige toegang tot het koninkrijk der hemelen, degenen die aan de mensen vertelden: “Je kunt God alleen maar door ons bereiken, je kunt alleen verlost worden door onze religie.”

Dit is de leugen die Jezus bij zoveel gelegenheden aanvocht – en hij heeft dat veel vaker gedaan dan in de Bijbel staat. Hij heeft deze leugen aangevochten waar hij die ook tegenkwam. En dit waren de mensen die niet voor de Levende Christus wilden knielen, ook al stond hij voor hen. En zij vielen hem aan, degenen die een complot tegen hem smeedden en die uiteindelijk de Levende Christus hebben gedood. En nadat ze de Levende Christus gedood hadden, probeerden ze zijn volgelingen te doden. En toen ze niet al zijn volgelingen konden doden, probeerden ze zijn lering te vernietigen.

En ze hebben zoveel succes gehad dat de overgrote meerderheid van de christenen van tegenwoordig de ware leringen die Jezus gaf, niet meer zouden herkennen – als ze die tegenkwamen in de boeken die door deze boodschapper zijn uitgebracht. Zij zouden gewoon niet te durven erkennen dat Jezus Christus iets zou kunnen zeggen dat niet in hun leer staat. Toch worden die doctrines gebaseerd op de leugens van de antichrist dat het koninkrijk van God ergens buiten jou is.

Ik bind de krachten van de antichrist
Ik ben nu gekomen om deze krachten van de antichrist te binden, die deze leugens verspreiden. En ik zend miljoenen engelen naar de vier windstreken van de aarde om deze krachten vast te binden, waar ze ook maar in kerk en staat gevonden worden. En ik zeg, met het gezag dat jullie mij door deze rozenkrans hebben gegeven: “Tot zover en niet verder! Zij zullen geen stand houden! Zij zullen de ware leringen van Jezus Christus niet vernietigen! Zij zullen niet voorkomen dat de zielen van licht op deze planeet de ware leringen van Jezus Christus en de waarheid over het koninkrijk binnenin jou kennen!”

Zij hebben zichzelf opgeworpen als het gezag tussen hemel en aarde, tussen de mensheid en hun God. En dit wordt vandaag de dag niet meer toegelaten. En ik vraag ieder van jullie stuk voor stuk die dit dictaat misschien horen of lezen jullie vrije wil te gebruiken om mijn rozenkrans op te zeggen en de waarheid, de werkelijkheid, in je te bevestigen dat het koninkrijk van God in jou is en samen met mij te bevestigen dat de krachten van de antichrist, die de leugen van het koninkrijk en het pad in de buitenwereld verspreiden, geen stand zullen houden en de aarde overnemen.

En daarom vraag ik jullie in jullie hart het vaste besluit te nemen dat jullie in deze tijd de ware volgelingen van Jezus Christus zullen zijn, dat jullie verder durven te kijken dan de verkeerde doctrines van de antichrist die door de orthodoxe kerken worden verspreid. Jullie zullen het aandurven het koninkrijk binnenin jezelf te zoeken, naar binnen te gaan, om dat koninkrijk te vinden en jullie licht voor mensen te laten schijnen. Want echt: “Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen worden.”

Daarom zeg ik jullie, het ware pad, dat door de geascendeerde meesters vanaf het begin der tijden is verkondigd, is niet alleen het pad van het innerlijke koninkrijk, maar het pad dat wanneer jij dat koninkrijk manifesteert, jij één met God wordt terwijl je nog steeds op aarde bent. En daarom word je het Lichaam van God hier beneden, zoals wij, de geascendeerde meesters, het Lichaam van God Boven zijn.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.