Het oordeel van Jezus over verkeerde leraren

Geascendeerde Meester Jezus, 19 augustus 2003

Sommige mensen zeggen dat ze alles hebben wat ze voor hun verlossing nodig hebben. Ik zeg: “Bewijs het dan!” Bewijs het door de leringen die je hebt te personifiëren. Ik heb helemaal geen behoefte jou een volgeling van een bepaalde leraar in de buitenwereld te maken. Ik wil je alleen maar tot de volgeling van de leraar in je innerlijk maken, de Christus binnenin je, de enige ware leraar die er is.

Begrijpen jullie het? Wij, de geascendeerde meesters, zenden je leraren in de buitenwereld, omdat je het pad niet alleen kunt ontdekken en dan maak je een afgod van die leraren in die buitenwereld, wat je ervan weerhoudt contact te maken met de leraar binnenin. Dit moet ophouden! Dit moet nu ophouden!

Gods oordeel over de verkeerde leraren en hun verkeerde studenten
Ik ben Jezus Christus en hierbij spreek ik Gods oordeel over de verkeerde leraren en hun verkeerde studenten uit. Degenen die het foute pad gepersonifieerd hebben. Degenen die net de wetgeleerden van oudsher zijn die ik berispte. Degenen die niet de innerlijke weg hebben genomen en degenen die proberen te voorkomen dat anderen dat doen.

Ik spreek nu het oordeel over jullie uit. Ik spreek het oordeel uit over alle valse leraren op planeet aarde. En ik wil graag dat jullie in je bewustzijn de visie hebben van een massaal ontwaken van mensen overal op aarde, die plotseling ontwaken, uit hun tombe van de verkeerde leringen komen, de grafdoeken waarin zij gewikkeld en aan vastgebonden zijn, beginnen los te maken en plotseling de zon van hun spirituele zelf ontdekken.

Dit is de visie die ik jullie wens te geven en ik wil graag dat je die vasthoudt. Wij willen niet dat elk mens op aarde lid van één bepaalde kerk is. Wij willen graag dat ieder mens de innerlijke weg ontdekt, waar ze zich ook bevinden. Willen jullie die visie voor mij handhaven?

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.