Het oordeel van Moeder Maria over verkeerde leraren

Geascendeerde meester Moeder Maria, 28 december 2003

Nu wil ik iets zeggen over wat ik in mijn laatste dictaat heb gezegd, toen ik sprak over het oordeel, het oordeel van God, dat neerdaalt op de verkeerde kerken op deze aarde. Ik heb toen specifiek de katholieke kerk genoemd, omdat het de bedoeling was dat de katholieke kerk de universele kerk zou worden. Het had de kerk moeten worden die de zaak van de universele Christus, het universele Christusbewustzijn, zou omarmen dat in alles verschijnt wat ooit gemaakt is.

De universele Christus, het universele Christusbewustzijn, is inderdaad het Woord waar in het evangelie van Johannes over wordt gesproken. Uit dit universele bewustzijn, dit universele Woord, werd de wereld zelf geschapen. En daarom heeft mijn zoon Jezus gezegd dat als de mensen hun mond houden en de Christus niet verdedigen, de stenen zelf dat nog zouden doen. De reden is dat het universele Christusbewustzijn in alles aanwezig is.

Het universele Christusbewustzijn zit in ieder menselijk wezen en ieder mens heeft het potentieel het Christusbewustzijn te manifesteren. Dit is inderdaad de boodschap die mijn zoon Jezus 2000 jaar geleden kwam brengen en het was zijn verlangen, en Gods verlangen, dat de kerk die hij stichtte, de kerk zou worden die de waarheid betreffende de universele Christus en het pad naar individueel Christusschap zou omarmen, wat mogelijk is, omdat het universele Christusbewustzijn in alles zit.

Zoals jullie wel weten, is de Katholieke kerk niet de universele kerk geworden en in plaats daarvan veranderde de kerk het magnifieke voorbeeld van mijn zoon Jezus in een uitzondering. Ze maakte van Jezus een afgod en ze creëerde de leugen dat de incarnatie uitsluitend in één Zoon van God kon plaatsvinden.

Welnu, dit hele idee, deze hele verafgoding, is niets minder dan de ontkenning van de Christus in al het leven. Dit is in essentie de antichrist. Zoals jullie zouden moeten weten en moeten kunnen zien, is de ontkenning van de Christus op deze planeet bijna gemeengoed geworden. Dit wordt niet tot de Katholieke kerk beperkt en daarom was het oordeel dat ik een maand geleden gaf inderdaad het oordeel over iedereen die de Christus ontkent, hetzij in de Katholieke kerk ziet, hetzij in andere kerken, in de staat, in de regeringen van de wereld, in de mediabedrijven, of waar ook maar.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.