Het laatste oordeel over het conflict tussen mannen en vrouwen

Geascendeerde Meester God Surya, 25 oktober 2009

Jullie zijn gewend te denken aan Godkracht die gezien wordt door het mentale kader van de zogenaamd almachtige mannelijke God van het Oude Testament, die de memel en de aarde heeft geschapen, die je zal oordelen bij het laatste oordeel en die klaar staat om je in de hel te gooien als je niet voldoet aan de maatstaf die een of andere religie op aarde heeft vastgesteld. Dit is natuurlijk de onevenwichtige mannelijke God die is gecreëerd door degenen die in de onevenwichtige bewustzijnsstaat zijn gekomen en die daardoor een conflict hebben geschapen. En bij een conflict moet er een vijand zijn die het zwarte schaap moet zijn. En welke vijand kun je beter bedenken dan de foute lering dat vrouwen de zondeval veroorzaakt hebben en dat ze daarom door mannen onderdrukt moeten worden? Daardoor krijg je juist dan – in de basale relatie tussen de twee seksen – een conflict dat vervolgens het fundament wordt voor bijna ieder ander conflict op deze planeet.

Het is absoluut noodzakelijk op dit moment in kosmische cycli dat het bewustzijn om vrouwen de schuld te geven voor de zondeval, het laatste oordeel ontvangt van de geascendeerde meesters. Want ik zeg je nog maar eens dat wij, de geascendeerde meesters, om zo’n bewustzijn te kunnen laten bestaan, het evenwicht daarvoor moeten bewaren en wij doen dit heel liefdevol en graag enige tijd, zodat mensen op aarde of op een andere plek waar ze naar afgedaald zijn, in de dualiteit dit zouden kunnen ervaren – kunnen oogsten wat ze gezaaid hebben – hun eigen bewustzijnsstaat kunnen uitvergroten op een manier die hen niet wegvaagt, maar het hen eigenlijk mogelijk maakt om hun eigen medeschepping, hun onevenwichtige medeschepping, te ervaren.

Wij hebben nu verscheidene duizenden jaren op planeet aarde de ruimte gegeven, hier in het Midden-Oosten en elders, waardoor de monotheïstische religies hun taks hebben bereikt, maar zelfs nog meer in het Oosten waar ook vrouwen zijn onderdrukt; maar vooral hier in het Midden-Oosten. Dit is het brandpunt geweest. Dit is bij wijze van spreken het punt geweest waar het het middelpunt van het zwarte gat, de neerwaartse spiraal van de onderdrukking van vrouwen, gevormd wordt.

Vanmorgen vroeg toen de boodschapper wakker werd, heb ik hem een visioen gegeven – hoewel hij op dat moment niet wist wat de spiraal was – maar hij ervoer dat hij afdaalde in een zwart gat met demonen en geëxcarneerde zielen die langs de muren stonden te tieren. En hij ervoer dat hij de Zweep van Macht, de Scepter van Autoriteit, die ik hem enige tijd geleden had gegeven, maar hoefde op te heffen om de demonen te laten wegvluchten, steeds verder het zwarte gat in, totdat hij de hele weg naar de bodem had afgelegd en ze allemaal door die kracht van God werden verteerd. Want deze Scepter van Autoriteit kan niet op een onevenwichtige manier gebruikt worden, want degene die hem had, zou onmiddellijk vernietigd worden als hij die ooit probeerde op een onevenwichtige manier te gebruiken voor persoonlijk gewin, of persoonlijke wraak, of op welke andere manier ook. Je ziet dat hij alleen aan iemand wordt gegeven die bewezen heeft om zelfs in extreme situaties het evenwicht te bewaren.

Met balans bedoel ik natuurlijk de balans van de onvoorwaardelijke liefde van God die tevoorschijn brengt wat er ook maar vereist is en soms als keiharde liefde kan overkomen, waar enkelen je van zullen beschuldigen dat het helemaal geen liefde is, omdat ze het als boosheid bezien, want ze bezien het met hun eigen bewustzijn. En ze zijn boos vanwege het feit dat iemand niet in beweging te krijgen is, want iemand zal stevig op de Rots van Christus staan in plaats van zich aan te passen aan hun bewustzijnsstaat en hen te vertellen wat ze willen horen in plaats van wat ze moeten horen.

Deze Scepter van Autoriteit is inderdaad een krachtig instrument die het mogelijk maakt dat wij, de geascendeerde meesters, de aura en chakra’s van een geïncarneerd persoon gebruiken om een meer fysiek niveau van oordeel te vellen over de krachten die zich in het fysieke rijk, in het astrale rijk, in het mentale en in het etherische rijk, hebben opgehoopt. En dus zullen wij dit instrument gebruiken wanneer deze boodschapper op reis is, waar hij ook heen gaat, zodat hij zijn rechterhand kan opsteken en die Scepter van Autoriteit opheffen om de vele beesten aan te raken die mensen gecreëerd hebben, de beesten waar we bij de viering van Wesak over gesproken hebben, ze op het voorhoofd aan te raken, op het derde oog omdat die allemaal zijn gevormd door het misbruik van de kracht om te zien.

Ik zal natuurlijk hier in het Midden-Oosten beginnen door direct die bodemloze put in te gaan, dat zwarte gat van de vervolging en onderdrukking van vrouwen, het oordeel over vrouwen dat hier nu al duizenden jaren wordt gepraktiseerd en zich vanuit dit epicentrum over de hele wereld heeft verspreid. En het midden van dit zwarte gat ligt natuurlijk precies hier in Jeruzalem; daarom werd Jezus als Koning David geïnspireerd om hier een tempel te bouwen, hoewel het weer gedaan moest worden op het niveau van het bewustzijn van het volk dat alleen een God kon aanbidden die bepaalde materiële eigenschappen bezat, een God die een bepaalde vorm had. Want ze waren zover van de oorspronkelijke God van Abraham verwijderd dat ze zich niet eens een vormloze God konden voorstellen.

Zelfs ik zal mij een ogenblik buigen voor de wonderen van de moderne technologie die soms luidruchtiger zijn dat we zouden willen. Dit is natuurlijk een uitdrukking van hoe onevenwichtig de maatschappij geworden is. Want ik kan je zeggen dat technologie die lawaai maakt, die vervuilt, die energie verbrandt, natuurlijk geen uitdrukkingsvorm van evenwicht is, want er zou geen negatieve invloed op de omgeving kunnen zijn door technologie die ontstaat uit het bewustzijn van evenwicht. (Een politiehelikopter vloog over hun hoofd, 100 meter boven de grond, en het dictaat werd verscheidene minuten onderbroken).

De neerwaartse spiraal van de onderdrukking van vrouwen ontwarren
Maar om naar mijn doel terug te keren, ik zal nu afdalen in deze bodemloze put, helemaal naar de bodem, waar het beest zelf – van de onderdrukking van vrouwen, de onderdrukking van het vrouwelijke element van God en van de haat voor de Moeder – geconcentreerd is. Ik zal dit beest niet beschrijven, want het is inderdaad zo lelijk dat het bijna onmogelijk is om er woorden voor te vinden, maar het zal, op dit moment (11:35AM) – met de kracht van het geïncarneerde instrument en de kracht van de Godster – doodgeslagen worden. En terwijl het in doodsstrijd wild om zich heen slaat, zal hij natuurlijk verteerd worden door de oneindige kracht van de Godster Sirius die ook de Ster van Godbestuur is.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.