Jezus is gekomen om degenen te oordelen die het pad ontkennen

Geascendeerde Meester Jezus, 7 april 2007

2000 jaar geleden kwam ik gedeeltelijk om een bepaalde groep mensen te wekken die toe waren aan een hogere lering. Maar ik kwam ook met een andere bedoeling en die was het Levende Woord naar buiten brengen dat als het oordeel kon dienen voor een andere groep mensen. Dit zijn de mensen die, zoals ik zei, niet onschuldig zijn, die nog niet klaar waren voor het WOORD. Nee, dit zijn de wezens die, mogelijk zelfs uit hogere werelden, al vele levens het Levende Woord afgewezen hebben, die geprobeerd hebben dat Levende Woord tot zwijgen te brengen.

Er bestaan bepaalde cycli, want wanneer iemand besluit het dualiteitsbewustzijn in te gaan en zijn eigen goddelijkheid te ontkennen, dan krijgt dat wezen bepaalde tijd om op het ware pad terug, in de Rivier van Leven, te komen. Wanneer cycli gaan veranderen en we aan het einde – hun kansen – van een bepaalde groep levensstromen komen, welnu dan verschijnt de Levende Christus om hen nog één laatste kans te geven om het Levende Woord te accepteren of dat WOORD af te wijzen en daardoor het oordeel te ontvangen dat zegt: “Ze zullen geen kansen meer op aarde krijgen” en misschien voor sommigen: “Zij krijgen helemaal geen kansen meer.”

Daarom heb ik gezegd: “Voor het oordeel ben ik gekomen.” Maar zoals ik gisteren heb uitgelegd, oordeel ik die mensen niet, dat doet het WOORD, het WOORD in hen zelf. Dat heb ik ook in de quote die net is gelezen, tot uitdrukking gebracht, waarvan ik de mensen wil laten begrijpen dat de gewone dagelijkse dingen die jij wel of niet doet, niet zullen bepalen of je naar de hemel gaat, maar de kwaliteit van het hart, de staat van jouw innerlijke wezen, de staat van jouw bewustzijn. Wat er altijd al aan de hand is in het religieuze en spirituele leven op deze planeet, is dat er twee parallelle sporen van het pad in de buitenwereld zijn – de brede weg die tot de ondergang leidt – en het pad in jouw innerlijk – de nauwe en smalle weg die tot het eeuwige leven leidt.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.