Wat is het kwaad?

Het kwaad is moeilijk definieerbaar. In zekere zin is het in potentie niet-constructief om te proberen het kwaad te definiëren. In de loop van de geschiedenis hebben veel samenlevingen het kwaad gedefinieerd als een specifiek geloofssysteem of een specifieke groep mensen. Dit heeft vaak tot gruweldaden geleid die het kwaad in stand hielden, omdat mensen ten prooi vielen aan een van de meest gevaarlijke vormen van bedrog van gevallen wezens, namelijk dat het gerechtvaardigd is om kwaad te doen voor het ‘grotere goed’.

Hoe definieer je het kwaad op een manier die het kwaad niet in stand houdt?

Als definitie om mee te werken, zullen we het kwaad definiëren als een doelbewuste poging om de vrije wil van menselijke wezens met geweld, door bedrog of manipulatie te beïnvloeden.

We kunnen het kwaad ook definiëren door te verwijzen naar het bewustzijnsniveau van het basale feit van het leven, dat elders gedetailleerder wordt beschreven. Dit feit is dat al het leven met elkaar verbonden is en wat wij anderen aandoen, doen wij dus ook onszelf aan.

Gevallen wezens zijn zich hier niet van bewust of ontkennen dit feit; zij denken dat zij anderen kunnen benadelen zonder dat het consequenties voor hen oplevert. Zij zullen zich vaak gerechtigd voelen om anderen te benadelen, omdat zij de basale ethiek hebben dat het doel de middelen heiligt. Zij denken dat ze mensen mogen doden als dat iets oplevert wat zij het grotere goed hebben genoemd.

Wij kunnen daarom het kwaad definiëren als:

  • De bereidheid om andere mensen te dwingen, te bedriegen of te doden. Hoe meer een wezen bereid is om dat te doen, hoe slechter hij is.
  • De overtuiging is dat je iemand ergens toe mag dwingen of dat je mensen mag doden voor een groter goed, een epische zaak. Hoe meer mensen ervan overtuigd zijn dat de zaak die zij hebben gedefinieerd of geadopteerd, het doden van mensen rechtvaardigt, hoe slechter zij zijn.

Natuurlijk kun je nog veel meer zeggen over hoe je het kwaad definieert, en er zal nog meer over gezegd worden in andere secties.

Volgende pagina: Het kwaad en vrije wil