Het kwaad en vrije wil

Veel mensen voelen zich machteloos om het kwaad te overwinnen. Dit komt omdat zij niet erkennen dat het kwaad het gevolg is van een keuze.

Gevallen wezens zijn niet geschapen om het kwaad te zijn en zij hebben zich niet ontwikkeld om het kwaad te worden. Zij hebben de keuze gemaakt om slecht te worden. Daarom kunnen gevallen wezens ons alleen beïnvloeden wanneer wij keuzes maken waar wij ons niet van bewust zijn. Dit geeft zelfvertrouwen, omdat dit ons doet beseffen dat wij het kwaad kunnen overwinnen door bewustere keuzes te maken.

Er bestaan diverse theorieën die ontkennen dat er een vrije wil bestaat. Die theorieën (onafhankelijk van de context waarin ze verschijnen) komen uiteindelijk bij gevallen wezens vandaan die ons willen manipuleren om juist de kracht te ontkennen die gevallen wezens op aarde heeft uitgenodigd en hen daardoor weer van de planeet kunnen weghalen.

Als wij geen vrije wil hebben, dan is het kwaad dat wij momenteel op aarde zien, níét iets wat het gevolg is van onze keuzes (individueel of collectief). Als het kwaad geen gevolg is van een keuze, dan hebben we niet de mogelijkheid om het kwaad te verwijderen. Wij zijn machteloos, en zo willen gevallen wezens graag dat wij ons voelen.

Het kwaad is niet onvermijdelijk
Gevallen wezens zouden maar al te graag willen dat wij geloven dat het kwaad onvermijdelijk is, hetzij omdat een god het kwaad heeft geschapen, hetzij omdat dit het gevolg is van natuurwetten. Zij willen ons laten geloven dat wij niets aan het kwaad kunnen doen en dit is een van hun voornaamste leugens.

In werkelijkheid bezitten wij wel vrije wil. Het kwaad bestond niet op aarde toen de planeet werd geschapen. Gevallen wezens werden hier uitgenodigd vanwege de collectieve keuzes van de mensheid. Zij kunnen hier alleen maar blijven als mensen ernaar weigeren te kijken en de keuzes ontstijgen die ze hier hebben gebracht. De sleutel om het kwaad te verwijderen, is het verheffen van ons gewaarzijn en de keuzes ongedaan te maken die gevallen wezens hier hebben uitgenodigd.

Persoonlijk kun jij pas aan de invloed van het kwaad ontsnappen, als je erkent dat jij vrije wil bezit. De vraag is hoe vrij jouw wil is. Je kunt alleen keuzes maken binnen de context van jouw wereldbeeld. In hoeverre is jouw wereldbeeld (jouw GIN) beïnvloed door het bedrog van gevallen wezens, zodat jij geen echt vrije keuzes meer kunt maken?

Door toe te geven dat jij een wil bezit en door geleidelijk aan je bewustzijn te verhogen, kun jij je vrijheid van wil weer heroveren. Je kunt dan de keuzes ongedaan maken die gevallen wezens macht over jou hebben gegeven, je kunt de keuzes transcenderen die het kwaad in je leven hebben uitgenodigd. Wanneer voldoende mensen dat doen, kunnen gevallen wezens van de planeet worden verwijderd.

De sleutel is dat je dit bewustzijn verhoogt, zodat je echt keuzes uit vrije wil kunt maken. Deze website zal je de nodige kennis en middelen verschaffen om dit te doen.

Noot: Het kwaad als kracht is niet het gevolg van keuzes die de mensheid heeft gemaakt. Dit wordt uitgelegd in de sectie over de kosmische oorsprong van het kwaad.

Volgende pagina: Het probleem met het kwaad