Het Kwaad tegenwoordig

Het is onmogelijk om te begrijpen wat er tegenwoordig op de wereld gebeurt als je niet begrijpt dat er een groep wezens is die misschien ‘loopt als een mens, spreekt als een mens’, maar niet denkt als een mens.

De gevallen wezens lijken níét op menselijke wezens. Zij hebben geen basaal gevoel van menselijkheid, geen empathie, en zij hebben een dubbele agenda die mensen met een basaal respect voor het leven maar heel moeilijk kunnen begrijpen.

De gevallen wezens zullen alles doen om aan de macht te komen of hun macht te behouden en zij denken niet aan de hoeveelheid lijden die zij de mensheid toebrengen. Wij zijn slechts schaakstukken die je kunt verplaatsen en opofferen wanneer dat nodig is om de koning te beschermen.

We moeten ook begrijpen dat wij niet alleen te maken hebben met gevallen wezens die geïncarneerd zijn. Veel van de mensen die de grootste kwaden hebben verricht, zijn slechts marionetten geweest, in handen gevangen van gevallen wezens of andere duistere wezens in de drie hogere octaven.

Als je niet erkent dat er rijken naast het materiële rijk bestaan, dat er wezens in die rijken zijn en dat zulke wezens mensen die zijn geïncarneerd in hum macht kunnen hebben, hoe kun je dan ooit de vele schijnbare tegengestelde dingen begrijpen die er op aarde gebeuren? Het is onmogelijk te begrijpen en het gevolg is voor de meeste mensen dat ze het eenvoudig opgeven.

Dit gevoel van machteloosheid houdt de gevallen wezens nu juist op deze planeet. Dit voorkomt dat wij doen wat er moet gebeuren om de gevallen wezens van de aarde te verwijderd te krijgen.

Deze sectie legt uit hoe de gevallen wezens op specifieke terreinen van de samenleving opereren. De bedoeling is de mensen te helpen om zich bewust te worden van de methoden van de gevallen wezens. Ons bewustzijn verhogen, is altijd de eerste stap naar verbetering.

Onthoud dat de gevallen wezens altijd tegengestelde groepen vormen. Daarom gaan ze vaak de strijd met elkaar aan en kan het lijken dat zij schijnbaar tegenovergestelde agenda’s of intenties hebben. Tegenstellingen zitten in de denkwijze van de gevallen wezens besloten en dit is een van de redenen dat veel mensen niet meer proberen het kwaad te begrijpen. Als je eenmaal de globale agenda van de gevallen wezens ziet, dan wordt het gemakkelijker om verwarring te voorkomen en te begrijpen wat er achter het rookgordijn van de gevallen wezens zit.

De vier hoofdpunten op de agenda van de gevallen wezens:

De gevallen wezens hebben veel verborgen punten op hun agenda, maar als je de vier belangrijkste begrijpt, kun je al snel de oorzaak van de meeste wereldgebeurtenissen opsporen, die je anders gewoonlijk maar heel moeilijk kunt begrijpen:

  • bewijzen dat God geen gelijk had toen hij ons zover bracht dat wij onszelf gingen vernietigen
  • ons met geweld, manipulatie en bedrog onder de duim te houden
  • onze energie te stelen door ons zover te krijgen dat wij zuivere energie een op angst gebaseerde vibratie gaven
  • zichzelf te vestigen als een machtselite met speciale privileges, een machtselite die je niet kunt aanvallen of tegenspreken.

 

Oorlogen en de wapenwedloop
De gevallen wezens hebben oorlogen op deze planeet gebracht en zij willen de wapenwedloop tot in het oneindige in stand houden. Maar waarom willen ze steeds machtiger wapens?

Conflicten tussen groepen mensen
Lees hoe de gevallen wezens mensen in een eindeloze spiraal kunnen houden door het ene conflict het toneel te laten klaarzetten voor het volgende. En de mensen realiseren zich nooit dat de zaak waar zij voor denken te strijden een illusie is die door de gevallen wezens is gewekt.

Economische ongelijkheid
Er is geen beter bewijs dat moderne democratieën zijn beïnvloed door de gevallen wezens dan de opkomt van economische ongelijkheid. Dit ontstaat door het verlangen van de gevallen wezens om zichzelf als een gevestigde elite te vestigen.

Hoe gevallen wezens de economie gebruiken
Lees hoe de gevallen wezens een oorlogstijdeconomie hebben geschapen door het scheppen van geld en hoe zij een gokeconomie hebben geschapen die berust op de waarneming van de mensen en niet op de echte waarde.

Het milieuprobleem
Zelfs de natuur wordt door de gevallen wezens gebruikt als middel in hun zoektocht naar macht, en ze laten ons schuldig voelen over het feit dat wij leven of zij zorgen ervoor dat wij onszelf haten.

De oorlog tussen de wetenschap en religie
Pas wanneer je echt begrijpt waarom er een oorlog gaande is tussen de wetenschap en de religie, weet je wat het best bewaarde geheim van de geschiedenis is. Het draait allemaal om één ding en de gevallen wezens willen voorkomen dat wij ons dat realiseren.

De gevallen wezens en vrouwen
Lees hoe de gevallen wezens het uitgebreide bedrog hebben gecreëerd dat de mannen superieur zijn, alleen omdat zij de mannen gemakkelijker konden manipuleren om ten strijde te trekken. Pas wanneer er evenwicht ontstaat tussen mannen en vrouwen, kunnen wij de manipulaties van de gevallen wezens ontstijgen.