Het milieuprobleem

Wat heeft de huidige vervuiling en andere milieuproblemen veroorzaakt? Dat is de hebzucht van de gevallen wezens die nooit genoeg geld kunnen krijgen. Zij hebben de industriële vervuiling veroorzaakt om hun winst te vergroten. Dit zijn degenen die geen empathie hebben voor de omgeving.

Zoals meestal veroorzaken de gevallen wezens een probleem, en in het begin proberen ze het te negeren of af te dekken. Wanneer de mensen die zich zorgen maken over de omgeving, erin slagen om het bewustzijn te verhogen, grijpen de gevallen wezens in en proberen ze het milieuprobleem te gebruiken voor hun agenda.

De gevallen wezens hebben de leugen bedacht dat vervuiling niet door hen wordt veroorzaakt, maar door de bevolking. Het probleem is niet dat er een kleine elite is, maar het probleem is dat de bevolking te groot is geworden.

Zij gebruiken het milieuprobleem om hun haat tegen mensen te verspreiden. Dit zie je aan de leugen dat de planeet overbevolkt is en dat wij de grootte van de menselijke bevolking aan banden moeten leggen.

Een van de ideale samenlevingen voor de gevallen wezens was de feodale samenleving in het middeleeuwse Europa. Toen had een kleine elite bijna alle macht over de bevolking die de slaaf was van de landeigenaren, de adel. De feodale samenlevingen werden omvergeworpen door de groei van de bevolking.

De gevallen wezens zijn bang voor bevolkingsgroei, omdat zij weten dat zij, als de bevolking groeit, hun privileges niet kunnen behouden. De feodale samenleving was een zeer fragiele samenleving omdat het maar een klein deel van de bevolking kon onderhouden. Zodra de bevolking zodanig groeide dat de mensen de hongerdood stierven, werd er opgeroepen tot een herverdeling van de rijkdom.

Hetzelfde zie je tegenwoordig terug, omdat de groei van de bevolking voornamelijk begint in de armste landen. Iedereen die er naar wil kijken, kan zien dat dit niet houdbaar is. Wanneer je dit vergelijkt met het feit dat de rijkdom steeds meer in handen van een kleine elite komt, dan kun je wel begrijpen dat dit tot het bewustzijn zal leiden dat rijkdom moet worden herverdeeld. Dit verlies aan privileges proberen de gevallen wezens te voorkomen door ons zover te krijgen dat wij de bevolkingsgroei aan banden leggen.

De discussie over het milieu
In de vierde eeuw bracht een katholieke theoloog, Augustinus, een van de slimste wapens die de gevallen wezens ooit uitgevonden hadden naar buiten, namelijk het concept zondeval. De bedoeling was dat wij ons slecht moesten voelen omdat wij mensen waren, of dat wij zelfs maar bestonden.

Nadat het wetenschappelijk materialisme ervoor had gezorgd dat het geloof in de christelijke religie minder werd, hadden de gevallen wezens een moderne versie nodig van het concept zondeval. Zij definieerden dat met het milieuprobleem.

Het idee is dat milieuproblemen (die echt worden veroorzaakt door de hebzucht van de gevallen wezens) worden veroorzaakt door de mensen, en daar zijn twee belangrijke redenen voor:

• Van nature horen wij hier niet en alles wat wij doen, kan de idyllische balans die hier was voor wij hier arriveerden, alleen maar verstoren.
• Er zijn gewoon te veel mensen op aarde.

De bedoeling is natuurlijk ook, opnieuw, dat wij ons slecht voelen omdat wij mensen zijn, die gewoon bestaan. En dat heeft, opnieuw, voor veel mensen gewerkt.

Veel mensen maken zich oprecht zorgen over de omgeving, maar zij begrijpen niet dat die zorgen worden geëxploiteerd door de gevallen wezens om hun agenda te verspreiden. Als jij je echt zorgen maakt over het milieu, is het noodzakelijk dat je begrijpt dat de gevallen wezens de discussie over het milieu exploiteren. Alleen als we alle invloed van de gevallen wezens verwijderen, zullen we in staat zijn om een manier te vinden om echt in evenwicht met onze omgeving te leven.

In evenwicht met onze omgeving leven, is een natuurlijke staat voor menselijke wezens. Het is hoofdzakelijk te danken aan de invloed van de gevallen wezens dat onze huidige levensstijl zo onevenwichtig is. De enige manier om het evenwicht te herstellen, is dat wij ons bewustzijn moeten verhogen, zodat wij de leugens en illusie van de gevallen wezens doorkrijgen.

Het is noodzakelijk dat wij begrijpen dat de gevallen wezens ons identiteitsgevoel hebben verwrongen en daarom beschouwen wij onszelf als apart staand van de planeet waarop wij leven. Alleen wanneer wij ons identiteitsgevoel als medeschepper herstellen, zullen we in staat zijn om evenwichtig mede te scheppen, en daardoor duurzame samenlevingen te vormen die in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving.

Volgende pagina: De oorlog tussen de wetenschap en religie