Economische ongelijkheid

Veel mensen worden zich ervan bewust dat een van de belangrijkste problemen op de wereld het feit is dat de rijkdom steeds meer in de handen van steeds minder mensen wordt geconcentreerd. Dit gebeurt op twee fronten:

• In de meer ontwikkelde naties krijgt een kleine elite steeds meer controle over de rijkdom. Dit gebeurt zelfs in democratische naties die worden gebaseerd op gelijke kansen voor iedereen. Een goed voorbeeld is de Verenigde Staten waarin meer dan 90% van de rijkdom in handen is van slechts 2% van de bevolking.
• Op planetaire schaal, tweederde van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens en ieder jaar sterven miljoenen kinderen de hongerdood en hebben miljarden geen kans om een fatsoenlijke materiële levensstandaard te krijgen.

Zoals overal op deze website wordt uitgelegd, proberen de gevallen wezens zichzelf in een bevoorrechte positie te manoeuvreren. Dit is de enige logische verklaring voor die concentratie van rijkdom.

Voor een normaal menselijk wezen bestaat er geen logische reden om meer geld te vergaren dan zij in de rest van hun leven kunnen uitgeven. Maar voor de gevallen wezens is niets ooit genoeg, en daardoor zitten zij gevangen in een zoektocht om naar steeds meer rijkdom te grijpen, een zoektocht die zij niet kunnen beëindigen. Het kan alleen stoppen wanneer wij, de mensen, zeggen: “Genoeg is genoeg!”

Wanneer zullen wij eisen dat onze democratische naties dit vergaren van rijkdom moet stoppen, niet in een paar landen, maar ook in het zogenaamd financiële systeem van de wereld, waar geld kan worden verhuisd en voor de belasting verborgen? Wanneer wordt het onacceptabel voor ons dat zoveel van onze broeders en zusters in zulke slechte materiële omstandigheden leven dat wij dat nooit zouden kunnen accepteren als dit in ons eigen land gebeurde?

Het spreekt vanzelf dat wij onze ‘broeders hoeder’ zijn en alle mensen een redelijke levensstandaard bezorgen. De manipulaties door de gevallen wezens hebben dat natuurlijke verlangen tenietgedaan en ervoor gezorgd dat wij een wereld hebben geaccepteerd waarin zoveel schokkende ongelijkheid bestaat. De gevallen wezens zijn niet hun broeders hoeder (en zij beschouwen menselijke wezens niet als hun broeder).

Menselijke wezens willen geen ongelijkheid die berust op het geven van specifieke privileges aan een kleine elite. Wij kunnen accepteren dat er een bepaalde ongelijkheid bestaat omdat individuen anders gebruik maken van de kansen die ze krijgen. Wij kunnen geen ongelijkheid accepteren vanwege het feit dat de meerderheid van de wereldbevolking geen realistische kans heeft om hun leven te verbeteren door hun eigen inspanningen.

Maar de gevallen wezens willen juist deze vorm van ongelijkheid creëren. Hun gedroomde maatschappij is een elitaire maatschappij waarin zij de elite vormen met macht en privileges die nooit door de bevolking kunnen worden aangevallen. Zoals al gezegd is, zijn de feodale samenlevingen in Europa een voorbeeld van zo’n maatschappij. Maar kijkend naar de geschiedenis zie je hoeveel voorbeelden er zijn van die elitaire samenlevingen waarin de gevallen wezens de machtselite vormen en de bevolking in principe uit slaven bestaat.

De tijd is nu op een punt beland waarin zulke samenlevingen niet meer kunnen worden getolereerd. Maar wij, de mensen moeten ons bewustzijn verhogen, zodat wij de gevallen wezens kunnen verwijderen en daardoor echt evenwichtige en duurzame samenlevingen kunnen gaan vormen.

Volgende pagina: Hoe gevallen wezens de economie gebruiken