Oorlogen en de wapenwedloop

Een van de belangrijkste redenen dat de gevallen wezens hun bestaan zolang hebben weten te verbergen, is dat de meeste mensen geneigd zijn te projecteren dat andere mensen op dezelfde manier naar het leven kijken als zij. Daardoor kunnen mensen maar heel moeilijk begrijpen dat er ook mensen zijn (gevallen wezens die zijn geïncarneerd), en zelfs niet-materiële wezens, die het leven fundamenteel op een andere manier bekijken.

De meeste mensen willen geen oorlog en daarom nemen ze aan dat niemand oorlog wil. Veel mensen kunnen niet begrijpen waarom er oorlogen zijn of denken dat dit per ongeluk gebeurt. Dit zou nog waar zijn ook, als er geen gevallen wezens op de planeet waren. Maar wanneer er wel gevallen wezens zijn, is oorlog nooit toeval en altijd met opzet gecreëerd.

De waarheid is dat de meeste gevallen wezens oorlog willen en hoewel zij dat om diverse redenen willen, helpt dit het globale doel om menselijke wezens zover te krijgen dat zij elkaar en zichzelf vernietigen. De meeste mensen vinden oorlog niet wenselijk, maar voor de gevallen wezens zijn oorlogen zeer wenselijk en zij hebben veel intriges bedacht om menselijke wezens zover te krijgen dat zij aan een oorlog beginnen.

Laten we eens een paar redenen bedenken waarom gevallen wezens oorlog willen:

• Voor gevallen wezens die geïncarneerd zijn, is oorlog een manier om aan de macht te komen. Uiteindelijk denken zij dat zij de macht over de hele wereld kunnen krijgen. Die gevallen wezens zullen menselijke wezens opofferen, hoeveel dat er ook zijn, om die wereldmacht te veroveren. Voor andere gevallen wezens is oorlog een middel om de bevoorrechte positie die zij al hebben, te beschermen.
• Voor gevallen wezens en andere duistere wezens in het emotionele rijk is oorlog een middel om de mensen een enorme hoeveelheid op angst gebaseerde energie te laten opwekken die deze wezens dan gebruiken om in leven te blijven en hun macht zelfs te laten toenemen. Wanneer mensen elkaar doden en lijden aan andere effecten van oorlogen, wekken ze op angst gebaseerde energie op en die hebben wezens op het astrale vlak nodig om in leven te blijven.
• Voor wezens in het mentale rijk is oorlog een gerechtvaardigd middel om een specifiek doel te bereiken. Die wezens geloven sterk dat het doel de middelen heiligt. Veel van die wezens zitten vast in de epische denkwijze en geloven dat het van cruciaal belang is om voorbeeld het christendom, de islam of het communisme over de hele wereld te verspreiden.
• Voor wezens in het identiteitsrijk is oorlog ook een middel om een episch doel te bereiken, maar het globale doel is dat ze willen bewijzen dat de Schepper er niet goed aan heeft gedaan om ons vrije wil te schenken. Zij denken dat als zij een oorlog kunnen opwekken die de planeet en al het leven erop vernietigt, zij dan bewezen hebben dat vrije wil alleen maar rampzalige gevolgen kan hebben.

Als je eenmaal begrijpt dat gevallen wezens oorlog willen, wordt het gemakkelijker om te begrijpen waarom oorlogen nog niet van de planeet zijn verwijderd. Zeker, na de eerste en de tweede wereldoorlogen hebben veel mensen genoeg van oorlog gekregen en zouden graag willen dat het verdween. Maar de gevallen wezens krijgen nooit genoeg van oorlogen en proberen voortdurend de rest van ons te manipuleren om aan een oorlog te beginnen. Dit verklaart iets wat een van de meest verbazingwekkende fenomenen op aarde zou moeten zijn, namelijk de voortdurende wapenwedloop.

De wapenwedloop
Nadat de zogenaamde koude oorlog geëindigd was, veronderstelde men dat er geen twee concurrerende machtsblokken meer waren die om de wereldmacht streden. Dus hoe kunnen we dan verklaren dat de Verenigde Staten – die zichzelf benoemd heeft tot hoeder van vrijheid en democratie – het grootste leger op de planeet bleef houden, en voortdurend probeerde meer dodelijke wapens te ontwikkelen? Hoe kunnen we verklaren dat Rusland, China en zelfs veel democratische naties steeds nieuwe en dodelijker wapens blijven ontwikkelen?

Waar komt die wapenwedloop vandaan?
Oppervlakkig gezien zou je kunnen zeggen dat de zoektocht naar steeds grotere winsten de wapenwedloop veroorzaakt. Er zijn reusachtige multinationale corporaties die geld verdienen aan de verkoop van wapens en willen dat hun winst toeneemt. De meest efficiënte manier om winst te maken, is wapens verkopen aan twee naties en er dan voor te zorgen dat zij oorlog tegen elkaar gaan voeren. Als naties in een totale oorlog vastzitten, zullen ze grote hoeveelheden geld besteden om de vijand te verslaan.

Maar hoewel de wens om winst te maken logisch is, verklaart dit nog steeds de wapenwedloop niet. Het is gewoon niet logisch dat wij nieuwe wapens blijven ontwikkelen wanneer wij al wapens hebben die alle mensen meerdere keren zouden kunnen doden. Alleen wanneer wij de agenda van de gevallen wezens kennen, kunnen we begrijpen waarom naties dodelijke wapens blijven ontwikkelen.

De grootste droom van een aantal gevallen wezens is letterlijk een planetaire oorlog die alles, de mensheid en zelfs de planeet zelf, vernietigt. Daarom – en alleen maar daarom – moeten zij steeds machtiger wapens ontwikkelen. Voor die gevallen wezens kunnen wapens nooit te machtig zijn en kunnen er nooit genoeg van zijn.

Hoe beïnvloeden die gevallen wezens zelfs democratische naties om zich met oorlogen bezig te houden? Zij doen dat op diverse manieren, maar de belangrijkste is angst.

Zodra mensen het dualiteitsbewustzijn hebben, ontwikkelen ze existentiële angst en dat wordt uitgebuit door de gevallen wezens. De gevallen wezens kunnen de mensen heel goed verdelen in aparte groepen en dan de angst voor een conflict bij hen opwekken. Op die manier kan een democratische natie (wat geen op angst gebaseerde vorm van regering is) worden gemanipuleerd om naar steeds meer militaire capaciteit te streven. Het is nodig om mensen te kunnen doden om vrijheid en democratie te beschermen – of dat projecteren de gevallen wezens in ieder geval.

De mensen kunnen dit alleen maar geloven wanneer ze in de dualiteit zitten en begrijpen niet het basale mechanisme dat het universum als een spiegel werkt. Hier wordt dieper op ingegaan in de sectie over conflicten tussen groepen mensen.

Volgende pagina: Conflicten tussen groepen mensen