Laat de mensen in Europa voor de Levende Christus kiezen!

ONDERWERPEN: Wie zullen er getuigen van het ware pad van de Christus in Europa – Genoeg over het verkeerde pad van de antichrist! – Houd ermee als een slaapwandelaar door het leven te gaan – De onlogische denkwijze van de wetenschap – Waarom een democratie geen vrijheid kan garanderen – De verzoeking van het doodsbewustzijn – Kom in het levensbewustzijn – Stimuleer elkaar – De Alfa en Omega van de Levende Christus – De beschaving kan pas vooruitgang boeken als de mensheid het ego herkent – Open jullie hart voor de onvoorwaardelijke liefde van Christus

Geascendeerde Meester Jezus, 1 oktober 2006

Wie zullen er getuigen van het ware pad van de Christus in Europa
IK BEN de Levende Jezus Christus en ik kom precies om 11:11 in de ochtend om duidelijk te maken dat de wijzer op elf uur staat voor het werelddeel Europa. En de wijzer op elf uur is trouwens de streep van overwinning. Dus wil ik, Jezus, graag het ontwaken op dit werelddeel zien, waardoor de mensen zullen beseffen dat er een Levende Christus is buiten de dode Christus die hen door de dode kerken zo lang wordt voorgehouden.

Daarom BEN IK hier om het oordeel uit te spreken over de dode christelijke kerken, waar je ze ook maar ziet, in alle hoeken van de wereld. Maar in het bijzonder dit werelddeel Europa, waar het moderne christendom zoals jullie het kennen natuurlijk als complot werd uitgebroed door degenen die de uitvoering van mijn plan voor het Vissentijdperk wilden verhinderen! En dus lieten ze de Romeinse staat versmelten met de christelijke kerk in opkomst, een kerk die al was afgeweken van mijn ware leringen door zich al te veel te richten op de kruisiging, het lijden en het bewustzijn van Petrus – die mij, hoewel hij de kans kreeg herboren te worden en het ware pad op te gaan, mij drie maal verloochend heeft en daarom die kans verspeelde.

Genoeg over het verkeerde pad van de antichrist!
En daardoor maakt de rooms katholieke kerk – die als de ware christelijke kerk beweert dat zij het gezag heeft, omdat het gestoeld is op Petrus als de eerste Paus – een totaal verkeerde aanspraak erop, wanneer ze beweert dat Petrus de Christus zou kunnen vertegenwoordigen. Petrus heeft inderdaad het verkeerde pad vertegenwoordigd, het pad dat de mens goed toe lijkt, omdat het gemakkelijk is en niet van je eist dat je hogerop komt door een stap buiten het denkkader van de gemakzucht te zetten. Daardoor heeft de rooms katholieke kerk, vanaf het allereerste begin, het wezenlijke aspect van het pad naar Christusschap verloochent, namelijk dat je bereid bent het Pad van Leven op te gaan en het pad des doods en het doodsbewustzijn achter te laten.

En dit doodsbewustzijn, vermomd als het ware pad en de ware kerk van Christus, heeft nu al 1700 jaren boven dit Europese werelddeel gehangen. En ik, Jezus Christus, heb er genoeg van! En dus ben ik op zoek naar mensen die er ook genoeg van hebben en die het besluit willen nemen mijn spreekbuis te worden en willen getuigen van de waarheid dat er een Levende Christus en een levend pad achter het dode pad is dat door de christelijke kerken is gepresenteerd en dat helemaal teruggaat op het Romeinse Rijk. Maar ook door de protestante kerken die beweren dat zij de fouten van de katholieke kerk hebben gecorrigeerd, maar nooit zijn teruggegaan naar het allereerste begin van de katholieke kerk en tot de conclusie zijn gekomen dat je niet op het pad van Christus kunt zijn, wanneer je Christus bij de mensen verloochent en als je weigert hogerop te komen en het doodsbewustzijn achter te laten.

Dus is de altijd terugkerende vraag die door de Levende Christus gesteld wordt: “Kies je voor het leven of kies je voor de dood? Blijf je voor de dood kiezen of laat je het doodsbewustzijn achter en word je herboren in het levensbewustzijn dat de Levende Christus iedereen schenkt, als zijn lichaam en zijn bloed dat voor allen gebroken wordt die bereid zijn het aan te nemen?”

Dus de vraag die jij jezelf moet stellen, is deze: “Leef ik in spirituele zin? Of ga ik nog gebukt onder een aspect van het doodsbewustzijn, dat ervoor zorgt dat ik mij dan belast voel, overweldigd, mij op mijzelf richt of wat ook maar?” Ik vraag jullie die hier zijn en iedereen die dit hoort of leest, een moment de tijd te nemen om naar je hart te gaan en je die vraag te stellen: “Leef ik nu echt? Leef ik ten volle?” Of is er een heel nieuw niveau van leven waar ik misschien een glimp van heb opgevangen, maar dat ik mij nog niet eigen heb gemaakt en geworden ben? Dus, mijn geliefden, stel jezelf eens eerlijk deze vraag: “Leef ik ten volle?”

Houd ermee op als een slaapwandelaar door het leven te gaan
Nu dan, ik probeer jullie op geen enkele wijze te belasten of je schuldig te voelen, omdat je niet springlevend bent. Ik probeer jullie te laten inzien dat bijna iedereen nog, in zekere mate, onder het doodsbewustzijn gebukt gaat. Want het is een heel zwarte wolk die boven de planeet hangt. Maar wat ik hoop dat ik jullie kan laten inzien, is dat er iets buiten dat doodsbewustzijn is en dat het jullie mogelijk is vooruit te komen en een glimp op te vangen van dat levensbewustzijn. Om het je vervolgens eigen te maken en het te belichamen, totdat het je dagelijkse realiteit wordt en je 24 uur per dag in dat bewustzijn bent en dat bewustzijn uitstraalt, het met alle mensen deelt.

Dit is waarachtig het doel van het pad naar Christusschap – om de hele tijd volledig wakker te zijn, totaal te leven, en niet in dat doodsbewustzijn te verzinken dat je slechts slaapwandelend door het leven laat gaan. Ja, je ego staat op zijn benen te trillen, wanneer je deze woorden hoort, want hij weet dat wanneer jij totaal wakker bent, er geen ruimte voor jouw ego is. En dus is hij met duizenden slimme plannetjes gekomen om te voorkomen dat jij totaal wakker bent, om te voorkomen dat jij dat licht laat schijnen. En hij heeft een toegang gevonden in het bewustzijn van vrijwel ieder mens, wat jou laat denken dat jij niet wakker hoeft te zijn, dat jij je licht niet hoeft te laten schijnen of dat jij in bepaalde situaties niet wakker hoeft te zijn. Dit is de valkuil. En die is heel subtiel, omdat jij – door de macht der gewoonte – er zo aan gewend geraakt bent dat je nauwelijks beseft dat je uit het levensbewustzijn naar het doodsbewustzijn afgegleden bent.

Zien jullie niet in, mijn geliefden, dat alle ware spirituele leraren die door de eeuwen heen naar deze planeet zijn gekomen, dezelfde boodschap en hetzelfde doel hebben gehad? En dat is de mensen bewust te maken van het feit dat er een heel hoger niveau van leven is waar ze zich zelfs niet van bewust zijn. Wij willen dat jullie allemaal vrij zijn, net als wij. Wij willen dat jullie alles zijn wat jullie kunnen zijn en nog meer. Want het potentieel is altijd meer, want God zelf is meer, is zelftranscendentie. Want God is de Levende God. En de Levende Christus is de enig geboren Zoon van de Levende God.

En de Levende Christus kan echt nooit in een door mensen bedachte doctrine of filosofie of kerk of organisatie of systeem van welke aard ook gestopt worden. Want er bestaat geen door mensen gemaakt systeem dat de Levende Christus kan bevatten, want hij zal uit alle ketens die mensen hem willen omdoen, losbreken. Er zijn geen ketenen die de Levende Christus kunnen tegenhouden en dus zouden er ook geen ketenen hoeven te zijn die jou kunnen tegenhouden. Er zou geen gevangenis hoeven te zijn die jou een heel leven lang kan vasthouden – als je bereid bent het potentieel dat jij van God hebt gekregen te benutten, het potentieel om de Levende Christus op aarde te worden.

De onlogische denkwijze van de wetenschap
Dit betekent niet dat jullie altijd zo moeten spreken zoals ik nu spreek. De Levende Christus kan op veel verschillende wijzen spreken en kan zacht en beminnelijk zijn. Maar ik spreek nu streng, omdat ik spreek tot het massabewustzijn van het Europese werelddeel. En ik zeg jullie dat dat bewustzijn zo dicht is dat mijn woorden, tenzij die doordringend zijn, geen kans maken tot dat bewustzijn door te dringen.

Dit doodsbewustzijn hangt al zo lang boven dit werelddeel dat het in bepaalde gebieden zo verhard is dat bijna niets erin kan doordringen. Toch is niets onmogelijk voor God. En er is trouwens ook niets onmogelijk voor de Levende Christus die weet dat hij niet de doener is, maar dat de Vader door hem heen werkt. En dus maak ik gebruik van deze kans om de woorden te spreken die kunnen doordringen in deze dichtheid van het bewustzijn, het doodsbewustzijn, het mechanische bewustzijn dat denkt dat er een mechanisch pad naar God is.

Of dit nu het pad is dat door de katholieke kerk en de christelijke kerken geboden wordt of het pad dat de wetenschap biedt – wat eigenlijk geen pad is, maar eenvoudig zegt dat alles het gevolg van een kansspel is. Maar hoe het mogelijk is dat de wetenschap steeds diepere lagen van orde en organisatie ontdekt, ook al beweert ze dat deze orde uit een totaal willekeurig proces ontstaan is. Dit is zo onlogisch dat het tijd wordt om te zeggen: “De keizer van de wetenschap heeft niets aan!” Want een ordelijk en duurzaam universum kan natuurlijk niet bij toeval, kan niet door een volledig willekeurig proces, tot stand gekomen zijn. Het moet het resultaat zijn van een intelligente geest die een visie voor dat universum heeft en dan die visie over het Ma-terlicht heen legt, zodat het Ma-ter licht die visie vergroot uitbeeldt.

En dit geeft vervolgens aanleiding tot de erkenning dat alle zelfbewuste wezens de geestkracht hebben om een visie over het Ma-terlicht heen te leggen en zodoende zijn mensen in staat geweest iets te creëren dat lager is dan de visie van de aarde die in de Geest van God wordt gehandhaafd. En dat is de reden dat je zoveel onvolmaakte omstandigheden op aarde ziet. Het is niet zo dat God op deze wijze schept. Noch is het een kwestie van een kansspel, zodat er geen echt systematisch manier is om het leven te verbeteren.

Heeft de wetenschap niet systematisch de materiële levensomstandigheden op dit werelddeel verbeterd? Heeft het dan zin om te zeggen dat alles maar willekeur is? Is het inderdaad niet logischer om te zeggen dat mensen de geestkracht hebben zich een betere toekomst voor te stellen die van hun huidige realiteit verschilt? En dus zullen zij, als ze zich een toekomst voorstellen die minder dan hun huidige realiteit is, die toekomst scheppen en ze zullen duistere tijdperken voor een hele beschaving creëren. En als zij de traditionele manier van denken doorbreken en zich een stralender toekomst gaan voorstellen, zullen ze een betere toekomst scheppen, zoals inderdaad op het Europese werelddeel is gebeurd sinds de opkomst van de wetenschap en de eeuw van Verlichting.

Waarom een democratie geen vrijheid kan garanderen
Wat is die blindheid die voorkomt dat mensen beseffen dat ze hun eigen realiteit scheppen, ten goede of ten kwade? En dat de enige manier om een betere toekomst voor deze planeet te scheppen, is door zich meer bewust te worden van de kracht van de geest en daarna het besluit te nemen voor het levensbewustzijn te kiezen en op grond hiervan de toekomst te scheppen in plaats van een toekomst te scheppen dat het doodsbewustzijn gedeeltelijk als basis heeft.

De volgende logische stap is dat menselijke wezens de kracht van hun eigen geest beseffen. Want, mijn geliefden, zei ik 2000 jaar geleden niet dat het koninkrijk van God binnenin jou is? Welnu, wat zit er binnenin jou? Welnu, jouw geest is natuurlijk de diepste kern van jouw wezen, jouw bewustzijn. En wat je in gedachten hebt, is wat jij in je zogenaamde werkelijkheid in de buitenwereld schept. Dit is een essentiële waarheid die in deze tijd naar buiten gebracht moet worden. Want is er niet gezegd dat degenen die niet van het verleden geleerd hebben, gedoemd zijn deze te herhalen? En hebben jullie dit Europese werelddeel niet verscheurd zien worden door oorlog na oorlog, waarbij in een schijnbaar eindeloze spiraal, de ene oorlog de weg bereidde voor de volgende in een schijnbaar eindeloze spiraal?

Zodoende kom ik ook om het oordeel van de Levende Christus te brengen over het oorlogsbewustzijn, het machtsbewustzijn, het bewustzijn om macht te behouden ten koste van het tot slaaf maken van mensen en het vernietigen van de maatschappij! Want, mijn geliefden, zien jullie niet dat de essentie van het leven zelftranscendentie is? En daarom zal niets hetzelfde blijven. Als er niet een opwaartse spiraal groeit om meer te worden, dan wordt het onherroepelijk een negatieve spiraal tot die zichzelf vernietigt en in die zelfvernietiging zit de wedergeboorte van een nieuwe werkelijkheid. Dit is precies wat er met het Romeinse Rijk gebeurd is, dat niet wilde transcenderen om de macht te nemen waarmee één persoon was bekleed en die onder de mensen te verdelen, zoals de ware matrix voor het Vissentijdperk was.

Wat hebben jullie bijna het hele Vissentijdperk gezien? Jullie zagen een regeringsvorm waarbij één persoon bovenaan de piramide stond en hij bezat absolute macht over de mensen onder hem; dit kon de Paus of een koning of een keizer – of een Führer – zijn. Jullie zagen dat die ene persoon de absolute macht had. Maar was ik, toen ik op aarde rondliep, iemand met absolute macht? Nee! Want de Christus hoeft geen macht. Kijk naar wat ik met de christelijke beweging gedaan heb. Ik was daar als de leider om een lering te brengen en als voorbeeld te dienen en toen dat klaar was, verdween ik en liet ik de hele beweging, niet aan één, maar aan twaalf en nog andere mensen na.

Leek de christelijke beweging in haar begindagen niet meer op een democratie dan een totalitaire organisatie? Maar het was geen democratie in de zin dat iedereen op grond van het menselijke bewustzijn stemde. Het was een democratie in de zin dat het de bedoeling was dat de mensen Christusonderscheid hadden, zodat ze niet stemden of geen besluiten namen die op het menselijke bewustzijn, het doodsbewustzijn, werden gebaseerd. Maar iedereen had trouwens enig Christusonderscheid en konden daarom één worden, konden een eenheid vormen door te weten wat juist was, wat de volgende stap was. Omdat zij door de Geest, door de Pleitbezorger, werden geleid die ik allen zond die bereid waren hem te ontvangen.

Dus, zelfs al is een democratie zeker een stap hoger dan de totalitaire regimes van het verleden, een democratie is in geen geval een garantie voor een vrije maatschappij waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Een echt vrije maatschappij kan alleen tot stand komen, wanneer er een kritieke massa mensen is die een zekere mate van Christusonderscheid heeft en bereid is die te gebruiken door het op te nemen voor en te getuigen van de waarheid die zij door dat Christusonderscheid zien.

Als iedereen door dat menselijke bewustzijn, door dat doodsbewustzijn, in de val zit en op grond van dat bewustzijn een stem uitbrengt, wat denk je dan dat er met een democratische staat gebeurt? Welnu, mijn geliefden, alleen die mensen die het doodsbewustzijn belichamen, zullen in staat zijn om de politiek in te gaan en door de politieke partijen als kandidaat erkend worden. En zo zie je in ieder democratisch land dat de leiders de weerspiegeling zijn van het bewustzijn van de mensen. En als de mensen geen enkel niveau aan Christusschap hebben, dan kunnen ze gewoon geen leiders aantrekken die wel een bepaald niveau van Christusschap hebben.

En dan zal een heel land in een neerwaartse spiraal komen, zoals El Morya en Saint Germain hebben uitgelegd dat er bij veel van de naties in Europa is gebeurd, waarin steeds meer problemen komen waarvoor geen oplossing schijnt te zijn. Welnu, voor deze problemen bestaat geen oplossing, juist omdat de problemen die door het doodsbewustzijn zijn ontstaan, niet door het doodsbewustzijn kunnen worden opgelost. De enige haalbare oplossing is daarom omhoog te reiken naar die visie van Christus die je laat zien dat er wel een oplossing bestaat. Maar de oplossing ligt niet op hetzelfde niveau als het probleem. De oplossing kan alleen tot stand gebracht worden wanneer de mensen bereid zijn hun oude manier van doen achter te laten, hun gemakzuchtige gewoonten – hun oude gewoonten te laten sterven, de geest van de oude gewoonten op te geven en dan een heel hogere benadering, een hoger wereldbeeld, te bereiken.

Dit is precies waar het in de Europese naties aan ontbreekt. Maar zoals zowel El Morya als Saint Germain gisteren hebben gezegd, het is dichtbij. Het ligt net onder het oppervlak. En er zijn nog maar een paar stappen nodig om het ijs te breken en het stroomafwaarts te laten drijven, zodat de rivier opgeruimd kan worden. En die laatste stap kan enkel komen van degenen die de meest spiritueel volwassen mensen zijn, degenen die bereid zijn in alle eerlijkheid te erkennen dat ze nog steeds in bepaalde elementen van het doodsbewustzijn vastzitten en dan bereid zijn dat doodsbewustzijn recht in de ogen te kijken en te zeggen: “Ga achter mij, Satan! Want je hebt niet langer deel aan mij!”

De verzoeking van het doodsbewustzijn
Mijn geliefden, er zijn veel mensen die het spirituele pad al heel lang volgen. Er zijn veel mensen die de leringen van de geascendeerde meesters hebben bestudeerd, onze technieken hebben toegepast, hetzij decreten of rozenkransen, en dit ijverig hebben gedaan. En ze hebben hierdoor vooruitgang geboekt, maar er zal een punt komen waarop je geen vooruitgang meer maakt tot jullie bewust, wat ik LEVENSbeslissingen genoemd heb, gaan nemen.

Het is een wet van God dat de duivel je in verzoeking mag brengen. Want doordat je door het doodsbewustzijn in verzoeking gebracht wordt, krijg je de kans voor het leven te kiezen en te bewijzen dat jij bereid bent voor het leven te kiezen. En jullie kennen het voorbeeld van hoe ik door de duivel in verzoeking werd gebracht na mijn verblijf in de woestijn. En het verblijf in de woestijn symboliseert dat ik mij teruggetrokken had uit wereldse zaken, uit het bewustzijn van de wereld, en mijn hele aandacht op het koninkrijk van God in mij richtte, totdat ik verbinding kreeg met dat koninkrijk.

En toen stond ik voor de uitdaging dat wanneer jij contact hebt met het koninkrijk van God en een bepaald niveau van Christusschap bereikt, je niet gewoon meer in je grot kunt mediteren en in gelukzaligheid zitten te zijn, want de wereld schreeuwt het uit van pijn. En de rol van de Levende Christus is niet zich van de wereld af te zonderen, maar op de wereld te zijn, zonder van de wereld te zijn – en op die manier aan de mensen op de wereld te demonstreren dat er een hogere manier is, niet alleen een andere manier, maar een hogere manier.

En zodoende moet de Levende Christus erop uittrekken en door naar buiten te treden, ontmoet de Levende Christus het bewustzijn van de wereld, zoals geïllustreerd werd door de duivel die bij mij kwam en mij probeerde in verzoeking te brengen om mijn missie door van de absolute waarheid van God te getuigen, te verdraaien of af te breken. De duivel probeerde mij te verleiden wereldse doelen na te streven of mijn Christusschap te loochenen of het te gebruiken voor lichtzinnige doeleinden door wonderen te verrichten of God te verzoeken mij te redden.

Dit is een verzoeking, maar ik moet zeggen dat hoewel ik drie maal in verzoeking werd gebracht, het eigenlijk niet betekent dat de duivel je maar drie maal in verzoeking kan brengen. Want jij bent degene die moet besluiten hoe lang jij de duivel toelaat jou in verzoeking te brengen, hoe lang jij het wereldse bewustzijn jou alle richtingen op wilt laten trekken en jou laten wegtrekken van het van de waarheid getuigen en jouw licht laten schijnen.

Mijn geliefden, er zijn mensen die al decennia op het spirituele pad zijn en de duivel mag hen nog steeds dagelijks verleiden, omdat ze niet bereid zijn zich stevig op de rots van Christus te verankeren en te zeggen: “Genoeg is genoeg! Ga achter mij, Satan!” Wanneer je dat besluit neemt en je volkomen vastbesloten bent, zodat je dat besluit met ieder deel van je wezen neemt – zodat je geen huis bent dat onderling verdeeld is, maar één van geest bent, jouw oog eenpuntig is door je op die ene visie van Christus te richten – dan zal de duivel van jou wegvluchten. Het wereldse bewustzijn zal van je wegvluchten in die zin dat het je niet meer kan raken.

Dit betekent uiteraard niet dat jij dit bewustzijn niet meer tegenkomt. Want wanneer je met andere mensen omgaat, zul je hun bewustzijn tegenkomen. Maar het betekent dat je een heilige ruimte in jezelf hebt gevormd en jij weet dat er een kern van jouw wezen is die de prins van deze wereld, de krachten op deze wereld, de demonen van Mara, gewoon niet kunnen raken. Omdat het jouw heilige ruimte is. Het is de ontmoetingsplaats van jouw bewuste zelf en jouw IK BEN Aanwezigheid, jouw God.

Dit wil ik graag bij elk van jullie zien, bij iedereen die mijn website heeft gevonden. Want mijn geliefden, de Ask Real Jesus website is veel belangrijker in dit tijdperk dan de meesten van jullie beseffen. Denk eens terug aan hoe het 2000 jaar geleden was, hoeveel mensen mijn leringen en mijn discipelen als een significante kracht erkenden die een belangrijke invloed op de westerse beschaving zou krijgen. Nu, dat waren er niet veel. Want er waren niet eens geschreven leringen. Noch was er een manier om de leringen uit te geven, behalve dan door te preken en van mond tot mond, van horen zeggen.

Denk eens na over hoever we al gekomen zijn met kunnen communiceren, zodat mensen overal ter wereld een hogere lering kunnen vinden. De uiterlijke lering die alles is wat ze nodig hebben om los te maken wat zij in hun hart al weten. Want God heeft zijn wet echt in jouw innerlijk geschreven. En alles wat je nodig hebt, is een stimulans in de buitenwereld om weer contact te maken met die innerlijke wet en waarheid, en dan kun je spiritueel gezien in jouw eigen onderhoud leren te voorzien die het Christusonderscheid heeft om te weten wat echt en onecht in jouw eigen psyche en jouw eigen wereld is.

Het zal zeker een poosje duren, wat ik magnifieke verwarring noem, voor jij je door de verzoekingen van het wereldse bewustzijn heen hebt gewerkt die veel en subtiel zijn. Niettemin, door bereid te zijn om die staat van verwarring in te gaan, te experimenteren, door bereid te zijn fouten te maken, die fouten te erkennen en ervan te leren, kun je de tijd verkorten die nodig is voor je die innerlijke heelheid bereikt die voldoende is voor jou om een ferm standpunt in te nemen waardoor jij de duivel flink en eindelijk berispt, zodat hij zich van je moet terugtrekken. Omdat zelfs de duivel beseft dat hij, wanneer jij een ferm standpunt op de rots van Christus hebt, als hij je blijft verleiden, zichzelf zal oordelen. En omdat hij niet zijn eigen oordeel wil versnellen, moet hij wel van je weglopen.

Kom in het levensbewustzijn
Dit, mijn geliefden, is het verschil tussen het leven en de dood. En ik wil graag dat iedereen zo snel mogelijk in het levensbewustzijn komt. Ik erken dat jullie dit niet in een oogwenk kunnen doen, dat jullie door een heling heen moeten. Maar besteed er niettemin zo nu en dan een klein beetje tijd en aandacht aan en overpeins het verschil tussen het levensbewustzijn en het doodsbewustzijn. Lees deze woorden nog een keer door. Luister er nog eens naar, wanneer je het gevoel hebt dat jij er opnieuw contact mee moet zoeken. Maak het tot een onderdeel van je bewustzijn, zodat je weet dat het doel is om boven het doodsbewustzijn uit te stijgen en het levensbewustzijn te krijgen.

Als je dit tot onderdeel van jouw pad maakt, zul jij veel sneller vooruitgang boeken. Je zult de tijd verkorten tot je op dat punt komt dat jij het uiteindelijke besluit neemt om voor het leven te kiezen, de uiteindelijke beslissing die jou bevrijdt uit de angst en twijfel dat jij terug zou kunnen vallen. Het is heel goed mogelijk op aarde te leven en niet meer de kans te lopen in de blindheid van het ego en het dualiteitsbewustzijn terug te vallen. Het is mogelijk om op een punt te komen waarop je weet dat je spiritueel herboren bent en het gewoon niet meer mogelijk is die hogere bewustzijnsstaat te vergeten, waarvan je weet dat die de allerhoogste werkelijkheid is. Zeker, in theorie is dit altijd mogelijk, maar in de praktijk zou je niet weer vallen – omdat je vanuit het doodsbewustzijn je weg omhoog gevolgd hebt – voor de verleiding die er heel veel levens geleden voor heeft gezorgd dat je viel, toen je voor het eerst van je spirituele leraar wegliep.

En het betekent niet dat jij alles weet, dat jij de volmaakte mens bent. Maar het betekent wel dat je weet dat jij nooit meer zult terugvallen in een volledig onbewust leven. En dat geeft je een gevoel van gemoedsrust, wat je in veel spirituele mensen door de eeuwen heen verduidelijkt ziet, die dat gevoel van innerlijke vrede hebben bereikt, zij weten wie ze zijn en durven te zijn wie zij zijn, zelfs al zijn ze niet volmaakt en nog steeds fouten maken en zeker niet alles weten en nog steeds behoefte aan slaap hebben en moeten douchen en al die andere wereldlijke dingen doen die mensen doen om hun fysieke lichaam te verzorgen.

Stimuleer elkaar
Mijn geliefden, dit is de innerlijke vrede die ik jullie zo graag gun. Want ik ben de Prins van Vrede. Ik kwam laten zien dat het mogelijk is om op aarde te zijn en vrede te bezitten. En ik wil dat jullie allemaal die vrede hebben. En als jullie bereid zijn naar de elementen van het doodsbewustzijn te kijken die jullie uit die innerlijke vrede weghalen en alles doen wat nodig is – alle middelen gebruiken die in de wereld voorhanden zijn of die wij jullie gegeven hebben om je door die elementen van de dood heen te werken – dan kunnen jullie zeker vooruitgang boeken.

En ik denk dat jullie zullen zien, wanneer je trouw de rozenkransen hebt opgezegd, deze leringen bestudeerd hebt, dat wanneer jullie voor een conferentie met mensen samenkomen die je op de laatste conferentie enkele maanden terug hebt gezien, dat ze veranderd zijn. En ineens kun jij in de spiegel kijken en zien dat jij ook veranderd bent, maar het ging zo geleidelijk dat je het niet in je drukke dagelijkse leven hebt opgemerkt. En ik moedig jullie sterk aan elkaar te helpen zien hoeveel je veranderd bent. Niet op een hooghartige manier door te denken dat jullie de meest gevorderde spirituele zoekers op de planeet zijn. Daar heb ik het niet over.

Ik spreek erover dat jullie de groei erkennen die je bij elkaar ziet en elkaar helpt beseffen hoeveel jullie in slechts enkele maanden gegroeid zijn. Want dit stimuleert jullie en helpt jullie te beseffen dat je kunt blijven groeien en steeds dichter bij die staat van innerlijke vrede te komen, waar de wereld niet bij kan, ze kan jouw relatie met God niet raken. Omdat je de waarheid hebt ontdekt dat het koninkrijk van God echt binnenin jou is en dat geen enkele menselijke macht, zelfs niet de macht van jouw eigen ego, jou kan verhinderen dat koninkrijk in te gaan – wanneer jij bereid bent al die elementen achter te laten die jou terug naar de uiterlijke wereld trekken.

Niets kan je tegenhouden, uitgezonderd jouw eigen gehechtheid aan de dingen van deze wereld. En wanneer jij dat beseft, geeft zelfs dat een gevoel van vrede. Want je weet dat als je steeds naar één gehechtheid tegelijk blijft kijken, in zoverre jij dat kunt, en één gehechtheid per keer loslaat, jij stap voor stap verder komt in de richting van dat punt van doorbraak, waardoor jij uiteindelijk het hele gevoel van gehechtheid zelf kunt loslaten. Dit geeft je die innerlijke kennis, die innerlijke vrede, die je laat zeggen: “Ik en mijn Vader zijn één. En er is niets wat dat eenzijn kan weghalen.”

De Alfa en Omega van de Levende Christus
Zo kan ik, mijn geliefden, ook zacht zijn. En het is inderdaad goed dat sommige mensen de zachtaardigheid van Jezus zien. Maar als deze mensen niet inzien dat de zachte en liefdevolle en vriendelijke en meedogende Jezus het Omega-aspect van mijn Godvlam is en dat ik ook een Alfa-aspect heb, dan is hun beeld van Christus niet compleet. Want, mijn geliefden, het Omega-aspect van de Levende Christus biedt mensen inderdaad troost, heeft hen lief, verheft hen. Het Omega-aspect van Christus geeft mensen een beker koud water in Christus’ naam. Want als mensen aan een specifiek probleem lijden, dan moet je hen natuurlijk helpen dat specifieke probleem te overwinnen in plaats van hen een preek over het hogere doel van het leven te geven die zij in hun huidige staat van bewustzijn niet kunnen ontvangen.

En zodoende zag je inderdaad dat ik, toen ik op aarde was, de zieken genas, de mensen troost bracht in wat voor staat van bewustzijn ze ook verkeerden, zodat zij hun kwalen te boven konden komen – en door onmiddellijk hun kwaal te boven te komen, kregen ze de kans hogerop te komen. Maar hoe konden zij hogerop komen, als zij niet het Alfa-aspect van de Levende Christus herkennen dat hen oproept hogerop te komen en zich nooit gemakzuchtig te gaan voelen, nooit stil te staan.

De Levende Christus is een heel wezen dat alle aspecten van God belichaamt en zo het potentieel heeft alle mensen te bereiken en hen te helpen de volgende stap op hun pad te zetten. Want door steeds opnieuw de volgende stap te zetten, kom je uiteindelijk thuis. Er zijn vele verkeerde leraren die je een kortere weg beloven, zodat je een aantal stappen kunt overslaan en vanuit je huidige staat van bewustzijn met een sprong de verlichte staat kunt bereiken of gered worden of wat ze ook maar gebruiken om mensen te verlokken.

Maar er bestaat geen verkorte weg, want als die er zou zijn, dan zou al het leven natuurlijk al lang gered zijn. Je kunt geen stappen overslaan en wees daarom alert op degenen die beweren dat je gered kunt worden of kunt ascenderen zonder je ego aan te pakken. Want wij, de geascendeerde meesters, zijn zeer goed afgestemd op waar de mensheid in bewustzijn is. En wij weten dat de mensen vandaag de dag klaar zijn voor de leringen over hun ego. Ze zijn er klaar voor om in te zien dat hun ego de belangrijkste factor is die voorkomt dat zij hun Christusschap manifesteren. En dus moet ik jullie vertellen dat elke leraar die beweert dat hij Christusschap onderricht, maar niets over het menselijke ego zegt, geen contact met de geascendeerde meesters kan hebben.

Dit maakt hen niet beslist tot verkeerde leraren, want ze hebben misschien nog steeds betrouwbare leringen voor mensen op een bepaald bewustzijnsniveau. Maar als je beweert dat je Christusschap onderwijst zonder lessen over het ego te geven, ben jij niet afgestemd op wat wij, de geascendeerde meesters, in deze tijd uitbrengen. En zodoende moet je kiezen welke leraar je wilt volgen. En daarom weten degenen die mijn website volgen dat de leringen over het ego essentieel zijn. Je weet dat het voor jou essentieel is, maar ik denk dat je ook voelt dat ze essentieel voor de mensheid zijn.

De beschaving kan pas vooruitgang boeken als de mensheid het ego herkent
Als de mensheid het bestaan en het wezen van het ego niet herkent, dan kan de beschaving niet die sprong maken om meesterschap over de initiaties van het Vissenbewustzijn te krijgen en het Aquariusbewustzijn in te gaan. Dat is gewoon onmogelijk. En dat is de reden waarom wij diverse mensen gebruiken om de leringen over het ego uit te brengen, of het nu psychologen of zelfhulpgoeroes zijn. Ik kan je ervan verzekeren dat iedereen die openlijk, oprecht en eerlijk leringen over het menselijke ego geeft, op een bepaald niveau op de geascendeerde meesters wordt afgestemd. Ze worden misschien niet officieel als boodschappers gesponsord, maar ze worden zeker op een bepaald niveau gesponsord en ertoe geïnspireerd om deze leringen uit te brengen.

Want er zijn op dit moment heel weinig mensen die over het ego onderrichten, terwijl ze nog volledig door het doodsbewustzijn verblind worden. En dus zijn ze, hoewel niet iedereen die over het ego onderricht het ego volledig begrijpt, voor een groot deel voor het doel van de geascendeerde meesters in deze tijd, aan het werk. En daarom raad ik jullie aan uit een verscheidenheid aan bronnen, leringen over het ego te bestuderen. Hoe meer je van het ego begrijpt, hoe groter de kans is dat je op een gegeven moment juist die woorden leest die in jouw bewustzijn aanslaan en jou dat inzicht geven dat je helpt een aspect van jouw ego te zien dat tot dusver verborgen is gebleven.

Mijn geliefden, hoewel ik mijn best doe om op mijn website leringen over het ego te geven die geschikt zijn voor mensen op vele bewustzijnsniveaus, is de website niet bedoeld om ieder niveau van bewustzijn te bereiken. En ik kan elk aspect van het ego niet op zo veel verschillende manieren uitleggen dat ik iedereen kan bereiken. Dus zou er een andere leraar kunnen zijn die een bepaalde lering heeft uitgebracht, in bepaalde bewoordingen die jou wel zou kunnen helpen, die dat inzicht voor jou kan ontsluiten. En nogmaals, beperk je niet. Ik wil niet dat deze website op de bewegingen uit het Vissentijdperk lijkt die beweerden dat zij de enige waarheid hadden of dat je alleen naar hun leringen zou moeten kijken.

Bestudeer het ego vanuit vele verschillende hoeken. Bestudeer het spirituele pad vanuit verschillende hoeken. En gebruik daarna je onderscheidingsvermogen. Want zelfs al lees je iets dat niet door de geascendeerde meesters wordt gesponsord, dat misschien zelfs fouten bevat, het is een kans voor jou om je onderscheidingsvermogen te vergroten. En als je niet bereid bent te bestuderen wat onjuist is, hoe kun je dan ooit je vaardigheid vergroten om onderscheid tussen de waarheid en de onechtheid te maken? En hoe kun je dan je capaciteiten om anderen te helpen, vergroten?

Zie je, er bestaat geen enkele reden om spijt te hebben over het feit dat je in het verleden een lering bestudeerd hebt die je nu niet als de hoogst mogelijke beschouwt. Want hierdoor heb jij je eigen vermogen tot onderscheid maken vergroot en je hebt ook je vaardigheid vergroot om de mensen die nog altijd op dat bewustzijnsniveau vastzitten, te helpen. Nu jullie zelf hogerop zijn gekomen, kunnen jullie anderen helpen hogerop te komen. Maar als je niet weet hoe zij denken, welke vragen zij hebben, hoe zou je hen dan kunnen helpen?

Open jullie hart voor de onvoorwaardelijke liefde van Christus
Nu, mijn geliefden, ik wil jullie de gelegenheid geven je op jullie hart te concentreren en jullie hart te openen om de ware onvoorwaardelijke liefde van Christus te ervaren, de ware liefde voor jouw wezen die de Levende Christus voor jou heeft. Dus geef ik jullie deze gelegenheid om in stilte op mijn Aanwezigheid te mediteren, terwijl we deze muziek laten spelen.

Neem de tijd die je wilt, totdat je voelt dat je genoeg hebt gekregen. Maar open je hart om de liefde te voelen die ik voor elk van jullie heb. Want die liefde is alles verterend, is onvoorwaardelijk. Het is een extatische liefde die de wereldlijke, menselijke liefde niet accepteert. Ze zal niet ingehouden worden, ze zal niet beperkt worden. Ze wil stromen en ze zal altijd stromen, net zoals je een machtige rivier niet kunt indammen. Dus, richt je op die liefde en accepteer dat jij het volledig waard bent om de liefde van Christus te ontvangen.