De vernietiging van het Goddelijke vrouwelijke in de religie

Geascendeerde Meester Maraytaii, 26 juni 2008

Mijn geliefde harten, zeg nu met mij de mantra op die de Grote Goddelijke Leider, van zijn oude naam gaf: “EUTAI” (9x) Zeg nu met mij de vrouwelijke tegenhanger van die mantra die is: “MARAYTAII” (9x)

Deze naam is in een oude taal en het is de naam van de Moeder van God, het Goddelijke Vrouwelijke, uit wier Wezen ik kom. IK BEN het Wezen van wie jij de belangrijkste vertegenwoordiger op aarde kent als Moeder Maria. Zij is uit dat grotere wezen gekomen, zoals ook enkelen van jullie hier en heel veel anderen overal op aarde. Want ik, het Goddelijke Vrouwelijke, heb inderdaad veel vertegenwoordigsters die geïncarneerd zijn in deze kritieke tijd waarin het absoluut noodzakelijk is dat het Goddelijke Vrouwelijke wordt gewekt in de hele mensheid. En dat het Goddelijke Vrouwelijke in ere wordt hersteld in de religies overal ter wereld.

Wij hebben jullie naar deze plaats geroepen, deze keten van eilanden Hawaï, we hebben jullie hier geroepen, omdat dit gebied natuurlijk onderdeel is geweest van het oude Moederland – of Lemurië, of MU, zoals het is genoemd. Dit continent werd inderdaad gesticht om het Goddelijke Vrouwelijke te verheffen, om de Goddelijke Moeder in al het leven te verheffen, maar in de allereerste plaats om het in de religie te verheffen en die Moedervlam brandend te houden op het altaar in het hart van degenen die de priesters en priesteressen waren in de orde van de Moeder – degenen die hun hele leven hadden gewijd om het volmaakte evenwicht tussen het Goddelijke Manlijke en het Goddelijke Vrouwelijke te bewaren – zodat zij de kern konden vormen die het evenwicht voor de hele planeet handhaafde.

De moord op de Goddelijke Moeder op Lemurië
Ik kom jullie een dieper inzicht geven in het Moederland dan wij eerder hebben gegeven. Want jullie hebben gehoord dat er een moment kwam dat de moord op de Goddelijke Moeder op Lemurië plaatsvond en dat deze gebeurtenis er de oorzaak van was dat dit continent uiteindelijk wegzonk. Toch willen wij graag dat jullie begrijpen dat alles – en ik bedoel alles – wat in het fysieke octaaf gebeurt een tegenhanger heeft in bewustzijn. Of zouden we misschien zelfs moeten zeggen dat het een bewustzijnstoestand uitvergroot.

Wij hebben eerder een lineaire lering hierover gegeven, waarin werd gezegd dat er een bepaalde persoon geïncarneerd was die de vertegenwoordigster van de Goddelijke Moeder was en die vermoord werd in de Tempel op Lemurië. En hoewel dit waar is, willen wij jullie graag meer inzicht hierin geven, zodat jullie begrijpen wat er echt gebeurd is in de diepere lagen – de ongeziene niveaus – van het bewustzijn van de mensheid. Want hoewel er één persoon op aarde kan zijn die een bepaalde vlam draagt, een bepaald spiritueel ambt bekleedt, of zelfs een bepaald evenwicht bewaart, dan is die persoon de enig zichtbare vertegenwoordiger van een bewustzijnsstaat. Daarom hebben wij gezegd dat Jezus de geboorte van het Christusbewustzijn vertegenwoordigt in al het leven. Op dezelfde manier was de hogepriesteres in de Tempel op Lemurië enkel een vertegenwoordigster van het Goddelijke Vrouwelijke in iedereen en de perfecte balans en perfecte vereniging van het mannelijke met vrouwelijke in al het leven.

Het was niet alleen de moord op één persoon, niet slechts de vernietiging van een religie en een tempel in de buitenwereld, maar het Goddelijke Vrouwelijke werd in al het leven vermoord, in die zin dat het bewustzijn, het gewaarzijn, van wat God waarachtig IS, werd vermoord. Namelijk, zoals wij uitgelegd hebben op de laatste conferentie en in onze nieuwste invocaties, dat er een oneindige, niet tot uitdrukking gebrachte God is en dat er een tot uitdrukking gebrachte God is. En de tot uitdrukking gebrachte God IS het vrouwelijke aspect van God, IS God de Moeder, IS het Goddelijke Vrouwelijke. En daardoor is iedereen en alles op de materiële wereld en in de gehele wereld van vorm een uitdrukkingsvorm van God de Moeder, het Goddelijke Vrouwelijke.

De religie van de Moeder
Het was natuurlijk de bedoeling dat de oude religie op het Moederland deze waarheid voort zou zetten. Maar je moet begrijpen dat hoewel er op een bepaald moment een gouden eeuw op Lemurië was, het in die tijd niet mogelijk was om deze waarheid aan de grote massa te onderrichten. Daardoor werden de innerlijke mysteries van de Tempel maar aan een paar uitverkorenen onderwezen. Degenen die eraan toe waren om God niet buiten zichzelf te zien, God niet als het ver verwijderde wezen in de lucht of in een berg of een tablet of een figuur uitgehouwen in steen, te zien.

Het bewustzijn van de mensheid is langzaam vooruitgegaan. En ten tijde van Lemurië was de mensheid nog niet klaar voor het inzicht dat jullie de laatste paar maanden hebben gekregen. En dit moeten jullie gemakkelijk kunnen begrijpen, wanneer je beseft dat de hele AskRealJesus website natuurlijk de voorbereiding was om juist deze waarheid die we jullie nu hebben gegeven, te vertellen. En waarvan wij natuurlijk verwachten dat jullie erover nadenken en het je eigen maken, hoewel dat enige tijd zou kunnen duren. Niettemin is de essentie dat jullie beseffen dat jullie de kern vormen voor het opnieuw ontwaken van dat bewustzijn. En dat we aan een spiraal begonnen zijn in North Carolina met de bedoeling dat die – met jullie bereidwillige samenwerking – immens accelereert. Want dan kunnen wij zowel het oosten als het westen, met de twee belangrijkste oceanen van de planeet, overbruggen.

Deze conferentie is natuurlijk een kans om die cyclus te accelereren om de mensheid opnieuw bewust te laten worden van de waarheid over religie en dan op het punt te komen dat deze lering over de echte identiteit van het Goddelijke Vrouwelijke aan de grote massa kan worden onderwezen. Zodat in ieder geval de top 10 procent en een bepaald percentage van de 80 procent van de algemene bevolking deze waarheid geleidelijk kan gaan begrijpen, omarmen, accepteren en zich eigen maken. Zodat wij voor eens en voor altijd dat oude versleten bewustzijn achterlaten om God daar boven in de lucht te zien, als het ver verwijderde wezen dat je, of naar de hel zal sturen, of een wonder voor jou verricht – als hij daar op die bepaalde dag zin in heeft wanneer jij toevallig aan het bidden bent.

Waarom ze de religie van de Moeder vernietigd hebben
Om echt te begrijpen wat er in Lemurië is gebeurd, moet je de leringen begrijpen die in Maitreya’s boek gegeven zijn over degenen die tegen Gods plan met het universum in opstand kwamen. Wat er tussen de regels door bij Maitreya staat – een waarheid die later helemaal uitgelegd zal worden – is dat het inderdaad de bedoeling van het gehele universum is dat jullie die medeschepper met God zijn, jullie die de van zichzelf bewuste wezens zijn, jullie jezelf op de duur niet alleen zien als verlengstuk van God, maar als god in de maak. Op den duur opstijgen naar dat volledige Godbewustzijn, dat jullie niet langer medeschepper zijn, maar dat jullie dan je eigen universum kunnen bedenken, jullie eigen wereld van vorm. En dan zie je dat het de bedoeling van het materiële universum is dat jullie moeten dienen als podium voor de bewustwording van van zichzelf bewuste wezens die God in zichzelf zien.

En kunnen jullie dan inzien dat voor die gevallen wezens die, figuurlijk gesproken, uit de hemel gegooid werden en die daarom naar de planeet aarde afdaalden, de oude religie van het Moederland natuurlijk de allergrootste bedreiging vormde voor hun regering, voor hun macht over de mensheid, voor hun wens om planeet aarde in een onvruchtbare planeet, onvruchtbaar in spirituele zin, te veranderen, omdat niemand de mogelijkheid durfde te overwegen dat God binnenin hen was? En daarom niemand zelfs maar durft te overwegen dat zij de geïncarneerde God zouden kunnen zijn, of in ieder geval een medeschepper met God, die geïncarneerd is.

En dan zou de aarde geen zonen en dochters van God produceren en daarom zou die in spirituele zin onvruchtbaar zijn, en dan konden de gevallen wezens een greep naar de totale macht op deze planeet doen en die handhaven tot hun tijd voorbij was. En ondertussen zouden zij de mensheid als slaaf houden, zelfs in staat zijn hun levensenergie te melken, zodat ze een bepaalde levensvorm langer konden handhaven, nadat de hen toegemeten tijd en de hun toegemeten energie en licht werkelijk op was.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.