Waarom wij een spirituele lering vinden

ONDERWERPEN: Waarom wij een bepaalde lering vinden – de vibratie van een idee voelen

Vraag: Lieve Meester Jezus: Moeten wij, omdat de Essenen extremisten waren en jouw leringen hebben verworpen, hun literatuur niet lezen, bijvoorbeeld het evangelie van Vrede, de Evangeliën van de Essenen, enzovoort vanwege het feit dat wij er van in de war kunnen raken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Als iemand dit antwoord zou lezen en nog nooit de literatuur van de Essenen had gelezen, zou ik hem aanraden om zijn tijd te besteden aan andere leringen. Als mensen de literatuur van de Essen al hebben gelezen, ligt de zaak even anders.

Het is gewoon een feit dat er maar weinig ongelukken in het universum voorkomen. Als jij een specifieke spirituele lering bent tegengekomen en die lering hebt bestudeerd, komt dat omdat jouw levensstroom die ervaring wilde. Met andere woorden, zelfs als er in die lering misschien een paar fouten stonden, is er een reden waarom jij die lering wilde vinden en bestuderen.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom dit het geval zou kunnen zijn. De ene is dat jouw levensstroom wilde dat jij bepaalde dingen uit die lering haalde die waar zijn. Zoals ik elders uitleg, bevatten sommige leringen een mengsel van ware en verkeerde ideeën. De Evangeliën van de Essenen bevatten een aantal ware ideeën en je moet die ideeën eruit halen en de rest negeren.

Een andere mogelijkheid is dat jouw levensstroom wilde dat jij een lering bestudeert om de bekwaamheid te ontwikkelen om onderscheid te maken tussen ware en verkeerde ideeën. Als jij een lering bestudeert die alleen maar ideeën bevat die waar zijn, krijg je niet dezelfde kans om dit onderscheid te ontwikkelen als wanneer jij een lering bestudeert die een mengsel van allebei is.

Je kunt letterlijk zo sensitief worden dat je de vibratie van een idee kunt voelen. Je kunt een waar idee in één alinea lezen en voelen hoe de vibratie van die woorden iets in jouw hart beroert en jouw hart opent. Je kunt dan de volgende alinea lezen, die een idee bevat dat niet waar is en voelen hoe je hart zich samen knijpt en het jou een zinkend gevoel geeft.

Dus verval alsjeblieft niet tot het menselijke patroon om overijld een oordeel te vormen over wat je wel of niet bestudeert. Volg zoals altijd je intuïtie, volg je hart. Als je de ingeving krijgt om een specifieke lering te bestuderen, doe het dan in ieder geval. En dat geldt ook als iemand jou heeft verteld dat de lering niet helemaal zuiver is. Onthoud echter de dynamiek die ik net heb beschreven, als je de lering bestudeert. Onthoud trouwens ook dat beide bedoelingen meespelen wanneer je een specifieke lering bestudeert. Je moet misschien wel zowel één idee oppikken dat waar is en jouw bekwaamheid om onderscheid te maken, verbeteren.