Kunnen de meesters ons helpen lagere energie te overwinnen?

Vraag: over onvolmaakte energie die wij soms in ons lagere wezen manifesteren. Zouden de geascendeerde meesters ons kunnen helpen om de lagere energie in ons te helpen overwinnen als wij ons stil houden en ons niet naar buiten toe uiten?

Antwoord van Master MORE (juni 2013):

Op de lagere niveaus van het spirituele pad hebben zelfs de mensen die beneden het 48e niveau van bewustzijn zitten, weinig gevoel van zelfcontrole en brengen alle lagere energie, zoals boosheid, die zij voelen vaak tot uitdrukking. Als je naar de hogere niveaus van het pad toe groeit en je meer bewust wordt, is het nodig om discipline te leren betreffende jouw gedachten en jouw gevoelens zodat jij uitdrukkingsvorm van lagere energie zoals boosheid kunt inhouden.

Dit kunnen en willen de geascendeerde meesters jou niet leren. Het is jouw verantwoordelijkheid om te leren er zo veel controle over te krijgen dat jij, bijvoorbeeld, besluit wat je mond zegt en niet de mond zelf aan het woord laat.

Het spreekt vanzelf dat als jij lagere energie tot uitdrukking brengt, er twee dingen gebeuren:

Je maakt karma vanwege het feit dat je dat tot uitdrukking hebt gebracht.
Je versterkt de impuls in jouw vier lagere lichamen die ervoor zorgden dat je die energie tot uitdrukking bracht, dus je bent de volgende keer kwetsbaarder.

Zoals ik al zei, kun je deze neerwaartse stuwkracht stoppen want jij moet die beslissing nemen. Wij kunnen jou natuurlijk wel helpen om de impulsen te zien die je al hebt, als je oproepen aan ons daarvoor doet. Wij hebben onze hulpmiddelen gegeven, onze decreten die de energie transmuteren die je al hebt vervormd en onze invocaties om zowel de energie te transmuteren als je helpen om de onvolmaakte overtuigingen en illusies te zien die jou het gevoel geven dat jij gerechtigd bent om dergelijke energie tot uitdrukking te brengen.

Dus helpen wij jou door de oproepen te vermenigvuldigen, terwijl jij die oproepen doet. Maar wij vermenigvuldigen alleen wat jij op het altaar legt.