Een nieuw type spirituele Gemeenschap

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 4 januari 2009

Als je de spirituele en religieuze bewegingen op deze planeet bekijkt, zie dat dat vele daarvan aan innerlijke conflicten ten onder zijn gegaan. Die niet zijn vernietigd door innerlijke conflicten, zijn in de meeste gevallen niet vernietigd, omdat ze werden overgenomen door een groep mensen met zo’n sterk ego en mening dat ze een strenge doctrine hebben vastgesteld, een stel rigide rituelen en een rigide cultuur die niemand durft te onderzoeken.

Het lot van de meeste spirituele en religieuze bewegingen op deze planeet is óf de dood óf starheid geweest. Er zijn maar een paar voorbeelden van spirituele bewegingen die hier een poosje aan hebben kunnen ontsnappen. Dat zijn natuurlijk heldere sterren die op de duisternis schijnen die de aarde bedekt – de duisternis die slechts in de geest en het energieveld van menselijke wezens bestaat.

Een nieuw type spirituele beweging
Jezus kwam de opkomst van een totaal nieuwe spirituele beweging voorbereiden die in niets leek op de strenge religie waar de vertegenwoordigers van hem uiteindelijk hebben gedood. Dit is een beweging waarin het menselijke ego het niet kan overnemen, zijn spelletjes niet kan spelen, zijn drama’s niet kan opvoeren – want de Heilige Geest die door de mensen stroomt, zal die blootleggen.

Dit was het zaad dat ook door de Boeddha werd geplant in zijn poging om een Sangha te creëren die de woeste aanval van de demonen van Mara kon verduren, die juist door het ego van de leden die beweren dat zij de Boeddha vertegenwoordigen, of dat zij studenten van de Boeddha zijn, heen werkten. Zelfs het boeddhisme is in vele groeperingen uiteengevallen, zoals zo vaak gebeurt wanneer er een machtselite opkomt. Daarna volgt de opkomst van de tegenelite en de strijd tussen die twee zorgt ervoor dat zij elk hun eigen weg gaan en enkelen vormen een nieuwe scheut van de oude beweging en beweren dat dit de enig echte is – terwijl de oude nog steeds beweert dat die de juiste is.

Dit kan natuurlijk niet de echte Sangha van de Boeddha zijn, wanneer er iets onopgelost blijft. Er is gehechtheid aan een bepaalde uitdrukkingsvorm van de leringen van de Boeddha, net zoals vele christenen een duidelijke gehechtheid aan de leringen van Christus vertonen. En heel veel moslims vertonen gehechtheid aan een bepaalde interpretatie van de leringen die door Mohammed, zoals Sjiieten, als Soennieten, of welke schakering er maar is, naar buiten werd gebracht.

Bij spirituele zoekers in deze tijd zien wij het potentieel om onze zoektocht vruchten te laten afwerpen. Je kunt niet zomaar een spirituele beweging opbouwen die zichzelf anders beschouwt dan al die andere spirituele bewegingen die rigide zijn en waarin de ego’s op hol slaan en denken dat jij van je ego bent bevrijd, of dat jij beter bent. Nee, we zien dat jullie het potentieel hebben om een heel nieuwe aanpak van spiritualiteit te creëren en tot uitdrukking te brengen, omdat jullie jezelf niet in die staat brengen waarin jullie jullie beweging en jullie cultuur duidelijk definiëren en het gevoel hebben dat wij zo zijn, in tegenstelling tot de anderen in de wereld.

Jullie laten je ego niet dat spel van gescheidenheid en superioriteit spelen. Jullie laten jullie jezelf altijd de open deur zijn voor de stroom van Boven, door wie de Heilige Geest maar wil waaien. Jullie verzekeren je ervan dat je het onderscheid hebt om te weten wat de Heilige Geest is en wat gewoon iemand is die zijn drama uitvergroot en beweert dat hij het gezag van de geascendeerde meesters of het gezag van de Heilige Geest heeft gekregen om de aandacht te krijgen – of om het over te nemen.

Geen gemeenschap zonder communicatie
Als je succes wilt hebben om zo’n beweging, zo’n cultuur, te manifesteren en te houden moet je – als je daartoe bereid bent –over de leringen die we tijdens deze conferentie hebben gegeven, nadenken. Jullie moeten op het punt komen, waarover Saint Germain heeft gesproken, dat jullie je vrij voelen om het te zeggen wanneer er is iets is wat volgens jou niet klopt, zodat het ego zich niet kan verbergen, zodat de illusies niet in het donker kunnen blijven waar niemand kan zien wat die zijn.

Dit houdt niet in dat jullie allemaal volmaakt moeten zijn. In tegendeel, het betekent dat iedereen vrij zou moeten zijn om zich op zijn eigen huidige bewustzijnsniveau tot uitdrukking te brengen – en dan liefdevol te zien krijgen dat de manier waarop zij naar de dingen kijken, misschien wel een beetje anders gekleurd is dan een of andere overtuiging in hun persoonlijke database die niet helemaal de hoogste waarheid, de hoogste realiteit, het hoogste perspectief, is.

Zo’n gemeenschap heeft de Boeddha juist op aarde gevestigd, toen hij fysiek aanwezig was. Hij heeft de Sangha gevormd als een sfeer die apart staat, waar de demonen van Mara niet om zich heen konden grijpen. Degenen die die sfeer – die heilige sfeer – betraden, kregen de kans in te zien dat er een alternatief is voor het bewustzijn van de wereld – voor de zee van Samsara, de zee van lijden. Op dezelfde manier heeft Jezus een kring met zijn discipelen en anderen die met hem in contact kwamen, gevormd – hoewel sommigen van zijn discipelen niet daarin konden blijven, maar slechts korte momenten hadden en daarna in hun oude patronen terugvielen. Je ziet natuurlijk tegenwoordig hetzelfde, omdat enkelen van jullie tot dat besef komen en jullie dan feitelijk je eigen drama zien. Maar dan ga je terug, je slaapt er een nachtje over, en dan ga je terug en dan zit je weer midden in het drama alsof er niets is gebeurd.

Ik wil dat jullie allemaal begrijpen dat wanneer je op het punt komt dat je vrij bent, het niet uitmaakt. Want zelfs als mensen hun drama’s uitvergroten, weiger je gewoon om daaraan mee te doen. En als je dit blijft doen en uit het drama wegblijft, nu dan zullen mensen óf getransformeerd worden óf een andere plek vinden waar mensen ontvankelijker voor hun drama’s zijn. Waarom zouden zij, als zij per slot van rekening niet van jou krijgen wat ze willen, het dan blijven proberen?

En ze vertrekken misschien heel negatief, projecteren op jou dat je onaardig, niet liefdevol, niet spiritueel bent, je bent niet dit, of je bent niet dat. Maar nogmaals, als je vrij bent, zal het je niet van streek maken, want je weet dat jij niet de doener bent, je bezit de grotere kracht die door jou heen stroomt in een poging – als uitdrukkingsvorm van Gods onvoorwaardelijke liefde – om die mensen te wekken. En je buigt je voor de Wet van Vrije Wil, die zegt dat zij het recht hebben om op de manier te reageren die zij willen.

Noot: De rest van het dictaat staat in het boek ‘How to communicate from the Heart’.