Meer dan intellectuele Kennis

Geascendeerde Meester Elohim Apollo, 1 januari 2009

Apollo is mijn naam en ik sta bekend als de Elohim van de Tweede Straal van Gods wijsheid. Ik kom jullie het perspectief op communicatie vanuit het hart geven en hoe dat in verband staat met de Tweede straal van Wijsheid.

De uitdaging waar je voor staat, is te zijn wie je bent te midden van het niet-zijn dat overal op deze planeet heerst. Dit niet-zijn heeft de planeet al zolang geregeerd dat de kracht die erachter zit, is gaan geloven dat hij de planeet bezit en het recht heeft om die te bezitten. Dit gaat niet over een kleine groep mensen die aan zijn macht ontstijgt en de wereld demonstreert dat ze bereid zijn om onvoorwaardelijke liefde te zijn ten overstaan van alle omstandigheden.

Het verkeerd gebruiken van religie
Hoewel het pijnlijk kan zijn om persoonlijke kwesties onder ogen te zien, erken je misschien wel dat om de mensheid te laten groeien en de beperkingen te overwinnen die zij tegenkomen, een paar mensen bereid moeten zijn de voorloper te worden – de punt van de speer – en te demonstreren dat ze bereid zijn hun persoonlijke kwesties af te handelen en zo anderen te inspireren dat ook te doen.

Wat wij – nu al in heel veel verschillende contexten en in veel verschillende bewoordingen – hebben gezegd, is dat al heel lang op deze planeet de religie door de verkeerde leraren is gebruikt als middel om de indruk te wekken dat je het koninkrijk van God kunt betreden zonder naar de balk in je eigen oog te kijken, zonder naar jouw ego te kijken. Er hangt een heel bewustzijn als een donkere wolk boven deze planeet, zodat degenen die in feite de meest spirituele mensen zijn, zijn verleid door het idee dat ze een ultieme religie of goeroe kunnen vinden die het werk dan voor hen zal doen. Of dat ze een magische formule kunnen vinden die hen in staat stelt om het koninkrijk van God binnen te gaan zonder het onaangename werk te hoeven doen van naar hun eigen ego kijken en keuzes uit hun verleden verbeteren door een betere keuze, omdat ze zijn gaan inzien – hoewel het een poosje pijnlijk kan zijn – zij zijn gaan begrijpen dat hun keuzes uit het verleden hen inperken.

Pas wanneer je bereid bent om naar je eerdere keuzes te kijken in die hoedanigheid, kun je erkennen dat je méér bent dan de identiteit die je met die vorige keuzes hebt opgebouwd. Je kunt die ontstijgen, je kunt die achterlaten, je kunt die in het vuur van het Wezen dat je bent, loslaten.

Waar het hart vol van is
Master MORE heeft een magnifiek fundament gelegd door over de wil van God te spreken met betrekking tot communicatie vanuit het hart. Er zijn natuurlijk veel mensen op de wereld die niet vanuit hun hart willen communiceren, want ze willen zelfs geen contact maken met het eenzijn van het hart. In feite zou je een stap verder kunnen gaan en verwijzen naar de leringen van Christus die heeft gezegd dat waar het hart vol van is, de mond overstroomt. Het hart kan, inderdaad, bepaalde verkleuringen of schakeringen van negativiteit of boosheid hebben.

Dit betekent natuurlijk niet dat je hart – waar men van zegt dat het de kern van je wezen is – deze negativiteit heeft aangenomen. De kern van je wezen kan niet door iets op aarde worden overweldigd. Maar het houdt wel in dat jij je hartchakra met een bepaalde negatieve kijk op het leven en de vibraties die daarmee gepaard gaan, kunt laten vullen. Je kunt in feite mensen op de wereld zien van wie je zou kunnen zeggen dat hun hart – in de betekenis van hun fundamentele kijk op het leven, hun fundamentele aanpak van het leven – een bepaalde manifestatie van antiliefde is geworden.

Doordat ze in gebreke blijven, hebben ze de neiging om negatief te reageren, of negativiteit op anderen te projecteren. Daar zal de mond dan daadwerkelijk van overvloeien, wanneer ze worden geconfronteerd met een situatie die niet aan hun verwachtingen voldoet. Die verwachtingen worden natuurlijk helemaal bepaald door hun kijk op het leven die ze hebben gekozen te accepteren en die ze als de ultieme waarheid beschouwen. Zij slagen er niet in te zien dat het simpelweg een onechte illusie van het dualiteitsbewustzijn is die ze hebben gekozen te accepteren als echt en op het Ma-terlicht te projecteren.

Als het hart wordt gekleurd door zo’n negatieve manifestatie, zijn deze mensen vaak niet bereid te erkennen dat die onecht is, dat die het resultaat is van een keuze die zij hebben gemaakt. In plaats daarvan zullen ze het beeld projecteren dat dit volledig en totaal is zoals het is – omdat ze in een parallel universum leven dat wordt gedomineerd door angst, boosheid, of welke manifestatie zij maar hebben uitgekozen als basale aanpak van het leven.

Kijk naar je eigen hart
Maar jullie, die de wijzen zijn, zijn begonnen met het zuiveren van jullie hart. Je zijn begonnen dat te ontstijgen, maar enkelen van jullie hebben nog wel bepaalde elementen van anti-liefde in jullie hartchakra die dan jouw kijk op de wereld invullen. Wat ik probeer jullie te helpen begrijpen, is dat het licht van jouw IK BEN Aanwezigheid eerst in de geheime kamer van je hart je wezen binnenkomt en daarna naar de hartchakra gaat. Je begrijpt misschien wel dat het licht, wanneer er een element van onechtheid in jouw hartchakra is, verkleurt bij de eerste manifestatie ervan in jouw wezen. En zo komt het dat je die elementen van onechtheid in je hartchakra maar moeilijk doorziet – want je bent gaan geloven dat dit gewoon zo hoort.

Je voelt weerstand om een stap achteruit te doen en te zeggen: “Zou dit een illusie kunnen zijn?” Je denkt – vaak – dat je die vraag gewoonweg niet hoeft te stellen. Want je denkt dat jij, hoewel je misschien al vele doorbraken in je psyche hebt meegemaakt, hoewel je misschien veel andere gehechtheden hebt overwonnen of andere illusies opgegeven, dit specifieke element in je wezen niet hoeft te onderzoeken. Het wordt toch op de waarheid gebaseerd, de waarheid die er volgens jou in zit, omdat het wordt doordrenkt met het licht dat van jouw IK BEN Aanwezigheid komt. Je ziet de kracht van het licht, maar je ziet niet dat het licht is verkleurd door die specifieke dualistische illusie die jij als echt hebt geaccepteerd.

Hoe kun je dan die kernillusies leren doorzien? Welnu, enkel door een levende goeroe tegen te komen. Met een levende goeroe bedoel ik niet iemand die een bepaald kaliber of een bepaalde opleiding heeft, of een bepaald gezag. Ik bedoel dat je de levende goeroe in een van zijn vele vermommingen tegenkomt. Want heeft Master More niet gezegd: “Als je goeroe een mier is, sla er acht op?” Kennen jullie niet allemaal het oude sprookje van de nieuwe kleren van de keizer, waarbij het kleine kind uitriep: “Maar de keizer heeft niets aan?”

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘How to Communicate from the Heart’.