Het Fysieke Octaaf zuiveren

In naam van IK BEN DIE IK BEN, de Ene Geest die in mij en al het leven is, roep ik Aartsengel Michaël op de leiding te nemen over het fysieke octaaf op aarde en dat te zuiveren van alle kwade krachten en gevallen wezens in overeenstemming met de visie van Christus. Ik roep Saint Germain op de aarde met een onweerstaanbare golf van Violette Vlam te overspoelen om alle op angst gebaseerde energie te transmuteren. Ik roep speciaal op dat Aartsengel Michaël en Saint Germain de leiding nemen over… (Doe nu je eigen oproepen.)

Deel 1

1. Aartsengel Michaël, ik ben bereid om jouw Vlammende Aanwezigheid te ervaren, zodat ik te weten kan komen dat jouw energie mij tegen al het kwaad in mijn sfeer kan beschermen.

Aartsengel Michaël, licht zo blauw,
in mijn hart slechts ruimte voor jou.
Mijn geest is één, geen twee meer,
jouw liefde voor mij blijft eeuwig bestaan.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

2. Aartsengel Michaël plaats een beschermend schild in de vorm van een blauwe vlam rondom mijn vier lagere lichamen en verzegel mij tegen alle krachten of mensen die slechte bedoelingen hebben.

Aartsengel Michaël, ik zal
totaal één met jouw waarheid zijn.
Geen enkele angst kan mij weerhouden,
ik zie dat de wereld geen macht over mij heeft.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

3. Aartsengel Michaël, bescherm zowel mij als alle mensen in mijn invloedssfeer tegen agressieve handelingen van kwade krachten of mensen die in de macht zijn van zulke krachten.

Aartsengel Michaël, houd mij vast,
vernietig nu de duisterste nacht.
Zuiver mijn chakra’s met jouw licht,
herstel voor mij mijn innerlijke zicht.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

4. Aartsengel Michaël, ik ben bereid om alle angst voor het kwaad en de kwade krachten te transcenderen. Ga naar mijn vier lagere lichamen en verteer alle op angst gebaseerde energie met jouw onweerstaanbare licht.

Aartsengel Michaël, ik sta nu
met jou het licht bevelen te geven.
Ik zal mijn hart steeds groter maken
tot ik de hoogste waarheid begrijp.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

5. Aartsengel Michaël, ik ben bereid mijn goddelijke plan en het werk dat ik beloofde te doen om de aarde te helpen zich boven het bereik van kwade krachten te verheffen, te kennen.

Aartsengel Michaël, in mijn hart,
jij laat mij nooit in de steek.
Ik vorm een onderdeel van de hiërarchie,
ik accepteer nu een heel nieuw begin.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

6. Aartsengel Michaël, ik ben bereid om zowel mijn ego als mijn interne geesten binnenin mij te zien. Toon mij hoe de verdeeldheid in mijn innerlijk mij kwetsbaar maakt voor de aanvallen van of bedrog door kwade krachten.

Aartsengel Michaël, zwaard zo blauw,
jij klieft door alle duisternis heen.
Ik streef naar Christusschap,
mijn onderscheidingsvermogen toont mij de waarheid.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

7. Aartsengel Michaël, ik ben bereid alle fysieke verslavingen te overwinnen. Gebruik jouw Blauwvlammende Zwaard om mij van alle verslavende entiteiten los te snijden.

Aartsengel Michaël, onder jouw vleugels
laat ik nu alles los wat minder is.
God die mij naar huis roept in mijn hart,
mijn hart jubelt tot in eeuwigheid samen met dat van jou.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

8. Aartsengel Michaël, ik ben bereid om het collectieve bewustzijn van mijn familie, ras, religie, etnische groep of samenleving te ontstijgen. Snijd mij los van alle banden aan iets op aarde wat mijn vermogen inperkt om de geascendeerde meesters te dienen en het licht van mijn IK BEN Aanwezigheid te brengen.

Aartsengel Michaël, breng mij naar huis,
ik wil door de hogere sferen zwerven.
Ik word herboren in kosmisch licht,
mijn leven is nu een heilig gedicht.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

9. Aartsengel Michaël, ik ben bereid om de vereenzelviging met mijn fysieke lichaam te ontstijgen. Snijd mij los van het gevoel dat mijn creatieve uitdrukkingsvorm wordt beperkt door de capaciteiten van mijn fysieke lichaam.

Aartsengel Michaël, jij bent het licht
dat schijnt als de blauwste ster.
Jij bent een kosmische avatar,
met jou zal ik heel ver komen.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

Deel 2

1. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat zij de grenzen van het gezonde verstand overschrijden.

Aartsengel Michaël, licht zo blauw,
in mijn hart slechts ruimte voor jou.
Mijn geest is één, geen twee meer,
jouw liefde voor mij blijft eeuwig bestaan.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

2. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat zij in het wilde weg gewelddaden plegen, zoals schietpartijen of seriemoorden.

Aartsengel Michaël, ik zal
totaal één met jouw waarheid zijn.
Geen enkele angst kan mij weerhouden,
ik zie dat de wereld geen macht over mij heeft.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

3. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat zij kleinere vergrijpen plegen.

Aartsengel Michaël, houd mij vast,
vernietig nu de duisterste nacht.
Zuiver mijn chakra’s met jouw licht,
herstel voor mij mijn innerlijke zicht.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

4. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat zij beter georganiseerde misdaden plegen, zoals drugshandel of geld witwassen.

Aartsengel Michaël, ik sta nu
met jou het licht bevelen te geven.
Ik zal mijn hart steeds groter maken
tot ik de hoogste waarheid begrijp.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

5. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat zij verslaafd raken aan alcohol of drugs.

Aartsengel Michaël, in mijn hart,
jij laat mij nooit in de steek.
Ik vorm een onderdeel van de hiërarchie,
ik accepteer nu een heel nieuw begin.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

6. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat zij beter georganiseerde vormen van geweld gebruiken, zoals terrorisme.

Aartsengel Michaël, zwaard zo blauw,
jij klieft door alle duisternis heen.
Ik streef naar Christusschap,
mijn onderscheidingsvermogen toont mij de waarheid.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

7. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat zij op kleine of grote schaal meedoen aan oorlog voeren of oorlogen steunen.

Aartsengel Michaël, onder jouw vleugels
laat ik nu alles los wat minder is.
God die mij naar huis roept in mijn hart,
mijn hart jubelt tot in eeuwigheid samen met dat van jou.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

8. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat zij denken dat een oorlog noodzakelijk of verdedigbaar is.

Aartsengel Michaël, breng mij naar huis,
ik wil door de hogere sferen zwerven.
Ik word herboren in kosmisch licht,
mijn leven is nu een heilig gedicht.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

9. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat zij verblind worden door religieus fanatisme en extremisme.

Aartsengel Michaël, jij bent het licht
dat schijnt als de blauwste ster.
Jij bent een kosmische avatar,
met jou zal ik heel ver komen.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

Deel 3

1. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat zij verblind worden door het politieke radicalisme of extremisme.

Aartsengel Michaël, licht zo blauw,
in mijn hart slechts ruimte voor jou.
Mijn geest is één, geen twee meer,
jouw liefde voor mij blijft eeuwig bestaan.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

2. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat zij verblind worden door de illusie dat het doel de middelen heiligt.

Aartsengel Michaël, ik zal
totaal één met jouw waarheid zijn.
Geen enkele angst kan mij weerhouden,
ik zie dat de wereld geen macht over mij heeft.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

3. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat zij denken dat zij tot een machtselite behoren die speciale rechten en privileges heeft.

Aartsengel Michaël, houd mij vast,
vernietig nu de duisterste nacht.
Zuiver mijn chakra’s met jouw licht,
herstel voor mij mijn innerlijke zicht.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

4. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat zij wapens produceren en het Militaire Industriële Complex steunen.

Aartsengel Michaël, ik sta nu
met jou het licht bevelen te geven.
Ik zal mijn hart steeds groter maken
tot ik de hoogste waarheid begrijp.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

5. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat zij verblind worden door milieuradicalisme en milieuterrorisme plegen.

Aartsengel Michaël, in mijn hart,
jij laat mij nooit in de steek.
Ik vorm een onderdeel van de hiërarchie,
ik accepteer nu een heel nieuw begin.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

6. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat zij geloven dat overbevolking een probleem is dat met alle mogelijke middelen moet worden opgelost.

Aartsengel Michaël, zwaard zo blauw,
jij klieft door alle duisternis heen.
Ik streef naar Christusschap,
mijn onderscheidingsvermogen toont mij de waarheid.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

7. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat zij denken dat zij het beter weten dan anderen, zelfs beter dan God, hoe zij de problemen op deze planeet moeten oplossen.

Aartsengel Michaël, onder jouw vleugels
laat ik nu alles los wat minder is.
God die mij naar huis roept in mijn hart,
mijn hart jubelt tot in eeuwigheid samen met dat van jou.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

8. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat zij uit onwetendheid een geldstelsel en financieel systeem steunen waardoor de gevallen wezens de wereldeconomie beheersen.

Aartsengel Michaël, breng mij naar huis,
ik wil door de hogere sferen zwerven.
Ik word herboren in kosmisch licht,
mijn leven is nu een heilig gedicht.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

9. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat zij zo verblind zijn dat zij niet op zoek willen gaan naar de spirituele uitleg over het bestaan en de methoden van de kwade krachten.

Aartsengel Michaël, jij bent het licht
dat schijnt als de blauwste ster.
Jij bent een kosmische avatar,
met jou zal ik heel ver komen.

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid is altijd nabij,
jij bent mij zo heel erg dierbaar.

Deel 4

1. Saint Germain, zend vloedgolven van de Violette Vlam om mijn karmische kwetsbaarheid voor elke vorm van fysieke misère, waaronder geweld, misdaden, ziekten of zogenaamde natuurrampen, te verteren.

O Saint Germain, jij inspireert mij heel erg,
mijn visie wordt voor steeds meer verbeterd.
Ik vorm met jou het cijfer 8,
ik help jou om de Gouden Eeuw te scheppen.

O Saint Germain, de liefde die jij geeft,
zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt alles,
met jou worden wij meer.

2. Saint Germain, zend vloedgolven van de Violette Vlam om de karmische kwetsbaarheid van alle mensen in mijn invloedssfeer te verteren.

O Saint Germain, wat een grote Vlam van Vrijheid
breng jij mee wanneer wij jouw naam opzeggen.
Acceleratie is jouw geschenk,
onze planeet zal zich spoedig verheffen.

O Saint Germain, de liefde die jij geeft,
zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt alles,
met jou worden wij meer.

3. Saint Germain, zend vloedgolven van de Violette Vlam om de karmische kwetsbaarheid van de top tien procent van de meest spirituele mensen te verteren.

O Saint Germain, vol liefde eisen wij
het recht op om jouw violette vlam te brengen.
Van jou Boven naar ons beneden
komt een alles transformerende stroom.

O Saint Germain, de liefde die jij geeft,
zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt alles,
met jou worden wij meer.

4. Saint Germain, zend vloedgolven van de Violette Vlam om de karmische kwetsbaarheid van de mensheid als geheel te verteren.

O Saint Germain, ik heb je zo lief,
mijn aura wordt gevuld met een violette gloed.
Mijn chakra’s vol met violet vuur,
ik ben jouw kosmische versterker.

O Saint Germain, de liefde die jij geeft,
zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt alles,
met jou worden wij meer.

5. Saint Germain, zend vloedgolven van de Violette Vlam om de vervormde energie te transmuteren die voorkomt dat de mensen de Gouden Eeuw die jij voor de aarde voor ogen hebt, kunnen zien.

O Saint Germain, ik ben nu vrij,
jouw violette vlam is een vorm van therapie.
Transformeer alle blokkades in mijn geest,
opdat ik natuurlijk de innerlijke vrede vind.

O Saint Germain, de liefde die jij geeft,
zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt alles,
met jou worden wij meer.

6. Saint Germain, zend vloedgolven van de Violette Vlam om de energie te transmuteren die voorkomt dat de top tien procent hun goddelijke plan ziet en hun potentieel accepteert om positieve veranderingen door te voeren.

O Saint Germain, mijn lichaam is zuiver,
jouw violette vlam is voor alles het geneesmiddel.
Verteer de oorzaak van alle ziekten
en daarom blijf ik helemaal rustig.

O Saint Germain, de liefde die jij geeft,
zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt alles,
met jou worden wij meer.

7. Saint Germain, zend vloedgolven van de Violette Vlam om alle energie van angst te transmuteren die ervoor zorgt dat de spirituele mensen en de gewone bevolking niet bereid is om het bestaan van duistere krachten te accepteren.

O Saint Germain, ik ben vrij van karma,
het verleden belast mij niet meer.
Een hele nieuwe kans,
ik ben één met Christus.

O Saint Germain, de liefde die jij geeft,
zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt alles,
met jou worden wij meer.

8. Saint Germain, zend vloedgolven van de Violette Vlam om de energie te transmuteren die voorkomt dat de mensen bereid zijn iets te weten te komen over de methodes van de duistere krachten en dan leren hoe zij de aarde daarvan kunnen bevrijden.

O Saint Germain, wij zijn nu één,
ik ben voor jou een violette zon.
Als wij planeet aarde transformeren,
komt jouw Gouden Eeuw tot stand.

O Saint Germain, de liefde die jij geeft,
zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt alles,
met jou worden wij meer.

9. Saint Germain, zend vloedgolven van de Violette Vlam om de energie te transmuteren die een sluier van illusies vormt die voorkomt dat er een wereldwijde bewustwording ontstaat van de kwade krachten en een geïncarneerde machtselite.

O Saint Germain, de aarde is bevrijd
van de last van de dualiteit.
Door ons eenzijn brengen wij het beste,
jouw Gouden Eeuw is manifest.

O Saint Germain, de liefde die jij geeft,
zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt alles,
met jou worden wij meer.

Verzegeling
In naam van IK BEN DIE IK BEN, de Ene Geest in mij en al het leven, accepteer ik dat Aartsengel Michaël, Astrea en Shiva een ondoordringbaar schild rondom mij, alle mensen in mijn invloedssfeer en alle spirituele mensen op aarde vormen dat ons verzegelt tegen elke aanval of wraakneming van de gevallen wezens of de duistere krachten in alle vier octaven. Ik accepteer dat de macht van God groter is dan welke kracht van het kwaad ook en ik zeg: Het kwaad bestaat niet echt en haar verschijningsvormen hebben geen macht op aarde!