Een economie veranderen waar de elite de baas is

ONDERWERPEN: God wil dat alle mensen het overvloedige leven met elkaar delen – overvloed medescheppen in plaats van ervoor bidden – jouw houding veranderen – bid dat jou getoond wordt hoe jij moet veranderen – transcendeer armoede met het Christusbewustzijn – de manipulaties van de machtselite – meer overvloed op de wereld brengen – een eerlijker verdeling van de rijkdom – niet een elite de economie laten beheersen – anderen voorlichten – de wijsheid en liefde van het Christusbewustzijn

Vraag: Ik bid om een financieel wonder, niet uit hebzucht, maar voor verlichting en om zoveel anderen te helpen, zowel direct als indirect, in naam van JEZUS. Ik ben de armoede zat en geloof echt dat GOD boven en ergens anders voorzieningen (de loterijjackpot) heeft dan hier op aarde. Ik kan een geweldige toekomst voorzien en GOD door het bloed van JEZUS zorgt hiervoor. Ik schaam mij niet voor deze visie van de toekomst waar om gebeden wordt. Is dit goed?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik kan je ervan verzekeren dat zowel God als ik het overvloedige leven op aarde gemanifesteerd willen zien. Het was nooit Gods bedoeling dat zo veel mensen in troosteloze armoede moeten leven. In tegendeel, het was altijd Gods bedoeling dat iedereen in het overvloedige leven zou delen in universeel broeder-/zusterschap waarin mensen de waarheid over mijn uitspraak zouden erkennen dat wat je aan de minste van mijn broeders doet, jij aan mij gedaan hebt.

Ik zeg niet dat je niet moet bidden om overvloed, zowel in je persoonlijke leven als in het leven van anderen. Een centraal thema op deze website is echter dat mensen hun houding ten opzichte van religie en hun relatie tot God moeten veranderen. De mensen moeten uit hun passieve gemoedsgesteldheid komen, waarin ze verwachten dat God hun situatie verandert door een of ander wonder. In plaats daarvan moeten ze zich een actieve gemoedsgesteldheid krijgen waarin ze zichzelf beginnen te zien als medeschepper met God.

Als je de Bijbel echt goed leest, zie je dat dit idee al in de leringen die ik 2000 jaar geleden gaf, is opgenomen. Neem bijvoorbeeld mijn parabel over de talenten. De persoon die zijn talenten in de grond begroef, werd berispt door God, omdat hij niet voldaan had aan de essentiële opdracht die God gegeven had om ‘zich te vermenigvuldigen en de heerschappij over de aarde te nemen’.

Wanneer je deze wereld ingestuurd wordt, geeft God je bepaalde gaven en talenten mee en het is jouw verantwoordelijkheid om deze te vermenigvuldigen. Wanneer je dit doet, zal God wat jij vermenigvuldigt vermenigvuldigen, zodat degene die heeft, nog meer ontvangt. Als jij je talenten in de grond begraaft en passief wacht tot God het allemaal voor jou doet, voer je eenvoudig het verbond niet uit dat God met de mens heeft gesloten.

Dus in plaats van te bidden om een financieel wonder, zoals de loterijjackpot, zou het constructiever zijn om tot God te bidden om jou voor te lichten over hoe jij een actieve rol kan spelen bij het tot stand brengen van deze nieuwe overvloediger toekomst. Er zijn twee manieren waarop je dat kunt doen en de eerste is door je eigen bewustzijnsstaat te veranderen. Het is een universele wet van God dat je, als jij je situatie in de buitenwereld wilt veranderen, moet beginnen met jezelf, jouw bewustzijnsstaat, te veranderen.

Begin met het bewustzijn van armoede achter je te laten, dat echt ontstaat uit het gevoel van gescheidenheid van God en doe een stap in de richting van het overvloedige bewustzijn. Het overvloedige bewustzijn is het Christusbewustzijn waarin jij jezelf als zoon of dochter van God beziet. Je zult je mijn uitspraak wel herinneren, dat ik gekomen ben opdat allen het leven zouden hebben, en dat overvloediger. Zoals je overal op deze website ziet, kwam ik om de mensen te tonen dat ze die lagere bewustzijnsstaat, de dualistische geest, kunnen ontstijgen en een hogere staat van bewustzijn bereiken, namelijk het Christusbewustzijn.

Het Christusbewustzijn is waarachtig het overvloedige leven en wanneer je die bewustzijnsstaat krijgt, wanneer je eerst het koninkrijk van God zoekt, zal al het andere, waaronder materiële overvloed, jou in overeenstemming met Gods wil en het plan van je levensstroom voor dit leven, ook nog worden geschonken.

Wanneer je het overvloedige bewustzijn in je eigen leven begint te verwerven, kun je er vervolgens aan gaan werken om het overvloedige leven op grotere schaal tot stand te brengen. Ik heb eerder gezegd dat het Gods bedoeling is dat iedereen deelt in het overvloedige leven. Dus moet je eens nadenken over waarom wij op dit moment een situatie op aarde hebben met zo’n ongelijke verdeling van rijkdom, dat de meerderheid van de wereldbevolking in troosteloze armoede leeft en een kleine elite in ongelooflijke luxe. Je zult al snel tot de conclusie komen dat er met Gods oorspronkelijke plan is gemanipuleerd.

Om de situatie te veranderen, moeten er twee dingen gebeuren. De ene is dat er meer overvloed moet worden gecreëerd en dit kan als jij de wetten van God gebruikt. De beste manier om Gods wetten te gebruiken, is door het Christusbewustzijn te verwerven, omdat je dan op één lijn zit met die wetten. Dus één manier om de huidige situatie te veranderen is door het Christusbewustzijn te verwerven en dan te zien hoe jij kunt helpen om meer overvloed tot stand te brengen die je dan met anderen deelt.

Het andere is een eerlijker verdeling van de rijkdom en economische kansen. Dit zal een verandering in bewustzijn vereisen, waardoor de mensen gaan inzien dat het gewoon niet goed is, volgens Gods wetten, dat een kleine elite het economische leven van deze planeet manipuleert om een ongehoorde hoeveelheid rijkdom en macht te vergaren.

Deze ontwikkeling is al op gang. Bijvoorbeeld, je weet dat de slavernij door de meeste naties werd afgeschaft, omdat het bewustzijn van de mensheid uiteindelijk naar een niveau steeg waarop het de meeste mensen duidelijk werd dat je niet een ander menselijk wezen kunt bezitten als iets wat jouw eigendom is. Op dezelfde manier wordt het bewustzijn van de mensen verhoogd tot zij beseffen dat je niet een kleine elite de rijkdom en de macht op deze wereld kunt laten manipuleren.

Je kunt deze ontwikkeling echter veel sneller laten verlopen door je eigen bewustzijn naar het niveau van het Christusbewustzijn te verhogen, zodat je de subtiele leugens over de economie die de elite in stand houdt, kunt doorzien. Je kunt er dan aan werken om anderen voorlichting te geven, zowel over hoe ze het Christusbewustzijn kunnen manifesteren en hoe ze kunnen creëren dat de rijkdom eerlijker verdeeld wordt.

Let op dat ik hiermee niet een communistisch systeem bedoel waarin de staat alle eigendommen bezit. Ik spreek over een spiritueel systeem dat op de ware wetten van God wordt gebaseerd. Ik ben mij ervan bewust dat zo’n systeem tegenwoordig nog niet op zijn plaats gezet kan worden, omdat de bewustzijnsstaat van de meeste mensen nog niet voldoende is verhoogd. Maar als degenen die zich zorgen maken over overvloed een poging doen om hun eigen bewustzijn en het bewustzijn van anderen te verhogen, zullen wij, in de onafzienbare toekomst, een omslag in bewustzijn zien. Dit zal het proces op gang brengen om het overvloedige leven tot stand te brengen, dat natuurlijk weerspiegeld wordt in materiële overvloed.

Laat mij reageren op jouw uitdrukking ‘het bloed van Jezus zorgt ervoor’. Ik hoop dat alle christenen zullen erkennen dat toen ik tijdens het laatste avondmaal het brood brak en de wijn, niet kannibalisme aanmoedigde. Het lichaam van Christus staat eenvoudig symbool voor de wijsheid van het Christusbewustzijn en het bloed van Christus staat symbool voor de liefde van het Christusbewustzijn.

Dus het gezegde dat de aarde verlost zal worden door het lichaam en bloed van Christus is waar, maar alleen in die zin dat de wereld door de wijsheid en liefde van het universele Christusbewustzijn wordt verlost. Het is belangrijk dat je begrijpt dat de wereld niet door mijn offer aan het kruis alleen verlost wordt.

Het was de bedoeling dat mijn leven een voorbeeld zou zijn van het spirituele pad dat mensen kunnen lopen en daardoor Christusbewustzijn bereiken. De wereld wordt alleen verlost wanneer een kritieke massa mensen beslist om de wijsheid en de liefde van het universele Christusbewustzijn te personifiëren en daardoor het collectieve bewustzijn van de mensheid naar een nieuw niveau verheft.