Je kunt geen karma in evenwicht brengen met lijden of lijdzaam dragen

ONDERWERPEN: je moet begrijpen hoe je verleden jouw heden beïnvloedt – karma geen fatalisme – karma is geen straf, maar een kans – betere beslissingen nemen – je creëert je eigen lijden

Vraag: Ik wilde graag het karma van mijn vrouw beter begrijpen dat ze op zich genomen heeft in de strijd tegen de mentale ziekte die beschreven wordt als bipolaire stoornis of die formeler bekend staat as Manische Depressie. Ik neem aan dat dit karma ook mij aangaat, want ik heb besloten om bij haar te blijven tijdens enkele zeer zware perioden… Vaak voelde ik me zo hulpeloos dat ik geen andere toevlucht kon nemen dan mijn gevoelens over te geven aan God en vertrouwen te hebben dat ik meer inzicht zal krijgen over de waaroms van deze soms verlammende ziekte die in het leven van ons gezin is gekomen… we zijn moe… geestelijk en emotioneel… maar dank aan God voor de geest… Maar er is iets dat we hier niet begrijpen… Ik voel het, maar weet niet wat…

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals ik elders uitleg is het belangrijk dat alle moderne spirituele zoekers de waarheid over reïncarnatie en karma begrijpen. Als je niet begrijpt hoe jouw verleden jouw heden beïnvloedt, hoe kun je dan het verleden overwinnen en een betere toekomst opbouwen? Maar het is net zo belangrijk om het juiste inzicht in karma te krijgen en het is vooral belangrijk om niet in de val te lopen door karma te associëren met iets wat onvermijdelijk of straf is.

Sommige mensen hebben de fatalistische oosterse leringen over karma gecombineerd met het idee van opoffering of lijden als betaling voor zonden. Zij redeneren dat als hen iets slechts overkomt dat dan de reden moet zijn dat ze in een vorig leven slecht karma hebben gecreëerd. En dat zij, als zij het lijden maar verdragen, hun karma terugbetalen en uiteindelijk vrij zullen zijn. Dit is een gevaarlijke misvatting die ervoor gezorgd heeft dat veel oprechte spirituele zoekers hun lijden onnodig hebben verlengd.

Alles in dit universum heeft maar één bedoeling en die is jou te helpen met je groei. God heeft geen enkele wens om jou te straffen voor fouten in je verleden en daardoor is het heel erg belangrijk dat je beseft dat karma niet een vorm van straf is. Karma is een kans om te groeien en moet ook altijd zo benaderd worden. Wanneer je erover nadenkt: waarom zou een liefdevolle God willen dat jij lijdt en hoe zou lijden de fouten uit je verleden kunnen compenseren? God wil slechts dat je die fouten achter je laat, zodat je vrij bent om thuis te komen in zijn koninkrijk.

Je hebt karma gemaakt door onvolmaakte beslissingen te nemen en die beslissingen waren het resultaat van een beperkte bewustzijnsstaat. De besluiten wekten een bepaalde hoeveelheid vervormde energie op en om de balans te herstellen, moet je die energie weer in de oorspronkelijke zuiverheid terugbrengen. Voor je voorgoed naar het spirituele rijk kunt ascenderen, moet je alle vervormde energie die je in al je levens hebt opgewekt, weer een betere kwaliteit geven. Je moet ook alle dualistische overtuigingen in je psyche oplossen – de overtuigingen die ervoor zorgen dat je de vervormde energie hebt gemaakt. Totdat dat gebeurt, zal je karma – die zowel de vervormde energie als je onverwerkte psychische problemen behelst – als een elastiek werken dat je ziel weer naar de aarde toetrekt.

Het terugkomen van een deel van jouw karma vertegenwoordigt daarom een kans voor je levensstroom om vrij te worden. Dit bestaat uit twee elementen, namelijk dat je de bewustzijnsstaat moet transcenderen die ervoor heeft gezorgd dat je dat karma hebt gevormd en dat je die energie moet zuiveren.

Je vorige bewustzijnsstaat overwinnen is vaak het moeilijkst, omdat veel mensen de neiging hebben om zich te verbergen voor hun verantwoordelijkheid om echt van binnenuit te veranderen. Ze richten zich vaak op de splinter in het oog van de ander in plaats van naar de balk in hun eigen oog te zoeken. Als mensen hun vorige bewustzijnsstaat getranscendeerd hebben, voordat hun karma naar hen terugkeert, zal het heel gemakkelijk voor hen zijn om de energie te zuiveren en ontwrichtingen in hun leven te vermijden. Je zou zelfs kunnen zeggen dat pas wanneer iemand geen tekenen heeft gegeven dat hij bezig is een bepaalde bewustzijnsstaat te transcenderen, het karma op volledige kracht terugkomt. Dit gebeurt als een wake-up call voor levensstromen die op geen enkele andere manier te bereiken zijn. Het terugkerende karma is een allerlaatste poging om de levensstroom bewust te maken van de noodzaak om aan een bepaald zwak punt in de psyche te werken.

De energie zuiveren is een mechanisch proces dat niet moeilijk is, vooral als je de vorige bewustzijnsstaat hebt getranscendeerd en daarom geen energie meer vervormt. Om de onzuivere energie te transformeren, hoef je slechts hoogfrequente spirituele energie van boven op te roepen, zodat het de trilling van de onzuivere energie kan verhogen. Dit kun je doen met spirituele rituelen, zoals uitgelegd wordt in de sectie Transcendence Toolbox. Maar je kunt ook veel bereiken door met een positieve houding op het terugkerende karma te reageren en het te benaderen als een kans om te groeien en orde op zaken te stellen.

Zie je nu het potentieel dat mensen de dingen moeilijker maken voor zichzelf? Als ze niet bereid zijn om hun vorige bewustzijnsstaat te transcenderen – vooral als ze het leven niet benaderen als een kans om te groeien – is het waarschijnlijk dat ze het terugkerende karma niet zullen ervaren als een wake-up call. Ze zullen weerstand bieden aan het karma, misschien door het als een straf te zien of door er op andere manieren negatief op te reageren wat gemakkelijk een excuus vormt om niet in hun eigen psychische problemen te duiken.

Dit zal ervoor zorgen dat ze lijden en daardoor vervormen ze energie die nog meer karma opwekt en niets doet om de energie van het terugkerende karma te zuiveren. Zie je wat ik bedoel? Twee foute dingen tegen elkaar wegstrepen, maakt het nog niet goed. Je kunt karma uit het verleden niet in evenwicht brengen door te lijden ten gevolge van dat terugkerende karma. Door zo te doen, creëer je nog meer karma dat een zichzelf versterkende spiraal wordt die je steeds verder van je Christusbewustzijn vandaan brengt.

Deze hele manier van redeneren met jou door te nemen, doe ik omdat het mijn bedoeling is jou te laten inzien dat het belangrijk is om nooit te redeneren dat je een bepaalde situatie een onbepaalde periode moet verdragen, omdat je karma met iemand hebt uit te werken. Het is even belangrijk de valkuil te vermijden van het denken dat jij door lijden uiteindelijk je karma terugbetaalt en vrij bent om verder te gaan. In tegendeel, je zult je zelfs nog meer vastzetten in een beperkte staat en maakt vaak nog meer karma met de persoon met wie jij een karmische relatie hebt. De bedoeling van elke situatie is jou te helpen met je groei door te transcenderen. Probeer daarom niet iets te verdragen, probeer je les te leren en je bewustzijn verder te ontwikkelen. Het heeft geen zin om een situatie te verdragen. Het hele punt is dat jij je les leert.