Vormen wij nog een dualistische illusie binnen de illusie?

ONDERWERPEN: in de dualiteit iets creëren, versterkt de dualiteit – mensen creëren hun eigen hel – de kosmische spiegel – denken dat je met iets kunt wegkomen – anderen de schuld geven voor de consequenties van je eigen verleden – negatieve spiraal – een klein stukje Christuswaarheid ontvangen – het spirituele pad volgen en hulpmiddelen gebruiken – scheppen en medescheppen – Gods wil is geen externe wil – Aha-ervaringen

Vraag: Lieve Jezus, je hebt op deze site gezegd dat wij medescheppers met God zijn, maar toch leven wij binnen de illusie van gescheidenheid. Mijn vraag is deze: We leven in een illusie. Wanneer wij iets creëren, creëren we dan nog een illusie binnen de illusie? Hoe transmuteren wij illusies en hoe weten wij dan dat wij die getransmuteerd hebben?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

In zekere zin heb je gelijk. De illusie van gescheidenheid ontstaat uit het dualiteitsbewustzijn, het dualistische denken. Dus zolang je creëert op basis van dualistische visies van die geest, versterk je de illusie en voeg je nog wat aan de illusie toe. Daarom heb ik gezegd:

22 Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn.
23 Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis! (Matteüs 6)

Het ’troebele oog’ is een metafoor voor het dualiteitsbewustzijn. De ‘lamp’ is een metafoor voor de verenigde visie van de Christusgeest waardoor jij jezelf één met God ziet. Alleen zo kun je medeschepper zijn in plaats van schepper.

Hoewel er uiteindelijk een limiet aan zit, duurt het heel lang voor een levensstroom kan afdalen naar deze door zichzelf gecreëerde illusies van de dualiteit. De hel is een bewustzijnsstaat, een plaats in het bewustzijn, die de ultieme schepping van het dualiteitsbewustzijn is dat aan deze planeet verbonden is. Maar toch zijn veel mensen die geïncarneerd zijn, zo ver in het dualiteitsbewustzijn afgedaald dat zij in wezen juist hier op aarde hun eigen privé-hel creëren.

Wanneer je in de dualiteit vastzit, word je een zichzelf vervullende profetie. Ik leg dit gedetailleerder uit in ‘Save Yourself‘, maar de essentie van die lering is dat het materiële universum – met haar vier niveaus, zoals elders wordt uitgelegd – als een spiegel functioneert. Wat menselijke wezens naar het universum toezenden, reflecteert de kosmische spiegel naar hen.

Neem eens een levensstroom die is komen vast te zitten in het dualiteitsbewustzijn. Zo’n levensstroom denkt dat hij de doener is en dat hij iets kan creëren zonder God en zonder Gods energie te gebruiken. De levensstroom denkt dat hij iets creëert door de materie te gebruiken en de wetten die de materie regeren en begrijpt ook niet dat de materie eenvoudig een uitdrukkingsvorm is van Gods energie. Deze illusie van de doener zijn, is de kern van het bewustzijn van gescheidenheid.

Omdat de levensstroom zichzelf niet meer als deel van het geheel beziet en daarom wordt beïnvloed door de wetten die het geheel regeren, kan de levensstroom misschien beginnen te geloven dat dit een wet is die op zichzelf staat. Hij kan misschien wel denken dat hij alleen maar wordt beïnvloed door de wetten die zichtbaar de materie beïnvloeden. Met andere woorden, als hij niet de onmiddellijke negatieve consequenties van zijn daden inziet, begint hij te denken dat hij met alles kan wegkomen. Dus de levensstroom heeft één of meerdere levens waarin hij op zoek gaat naar aardse macht en genoegens zonder over de gevolgen na te denken die dat voor het geheel (waar hij deel van uitmaakt – een feit dat hij zich niet realiseert). Na een paar levens haalt het karma van de levensstroom hem onvermijdelijk in in de vorm van negatieve gebeurtenissen in het leven.

Plotseling wordt de levensstroom ruw gewekt waardoor hij beseft dat het materiële universum zich niet meer aan zijn wensen en overtuigingen aanpast. Maar vanwege het dualiteitsbewustzijn slaagt de levensstroom er niet in om het oorzaak-gevolgeffect tussen zijn huidige houding, zijn daden in het verleden en wat er op dit moment gebeurt, te begrijpen. En vanwege het dualiteitsbewustzijn kan de levensstroom niet accepteren dat hij heeft gezaaid wat hij nu oogst. Het gevolg is dat iemand of iets anders de schuld moet krijgen.

Veel levensstromen onderschrijven dan het verkeerde beeld dat veel religies geven, dat God de schuld hiervan is, omdat hij een boze en straffende godheid is. De levensstroom leeft dan een leven lang met boos op God zijn en stuurt constant energie naar het universum die vervormd is door de vibraties van angst, boosheid en schuld. Deze energie zal onvermijdelijk door de kosmische spiegel worden gereflecteerd en wanneer dat gebeurt, ziet de levensstroom dat vaak als bewijs dat het beeld van een boze God juist is. Het dualistische wereldbeeld van de levensstroom is dan een zichzelf vervullende profetie geworden die de levensstroom op den duur kan leiden naar het allergrootste bewustzijn van gescheidenheid van God, namelijk wat de mensen de hel noemen.

Hoe kan een levensstroom die neerwaartse spiraal doorbreken? Door de vermogens van hoger redeneren, wat de meeste mensen intuïtie noemen, maar die in werkelijkheid je Christuszelf is. Je moet een piepklein stukje Christuswaarheid ontvangen – dit is mijn lichaam, dat voor jou gebroken werd – en je moet het de vibratie van jouw bewustzijn laten verhogen tot jij met de vibratie van waarheid resoneert.

Ik weet dat het onmogelijk kan lijken om de illusie van de dualiteit te doorbreken, maar dat is niet zo moeilijk. Elke spirituele zoeker heeft tot op zekere hoogte zijn intuïtieve vermogens ontwikkeld. Anders zou je eenvoudig geen enkele waarheid kunnen herkennen, niet op deze website of ergens anders. Je hoeft alleen maar je intuïtieve vermogens te blijven verscherpen door spirituele leringen te bestuderen en spirituele rituelen uit te voeren. Maar je kunt een belangrijke stap doen door bewust de waarheid te internaliseren dat er een waarheid is die achter de dualistische illusie die door jouw lagere geest en het massabewustzijn is geschapen, zit.

Dus gebruik de middelen uit de Transcendence Toolbox en denk aan wat ik heb gezegd: “Door uw geduld bezit ge uw ziel.” (Lucas 21:19). Door het spirituele pad te volgen, zul je geleidelijk aan de muren van illusie, de muren van Maya, die je geest omringen, afbreken.

Als laatste gedachte om over na te denken, denk eens aan het concept dat wanneer je schept, jij enkel iets toevoegt aan de illusie, terwijl als je medeschept jij de illusie ontstijgt. Scheppen houdt in dat je gescheiden van God bent en alleen aan het creëren bent. Dit is altijd een illusie, omdat je onderdeel van God bent en geen enkel deel van God kan gescheiden van God zijn. Mede-scheppen houdt in dat jij weet dat je Gods energie gebruikt en dat jij je wijdt aan het werken binnen Gods wet en globale visie. Daarom heb ik gezegd:

Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. (Johannes 5:30)

Maar Jezus zei: “Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook”. (Johannes 5:17)

Wanneer je vastzit in het bewustzijn van gescheidenheid, zie je God natuurlijk als een externe godheid die jou dicteert wat je moet doen in overeenstemming met zijn vreemde wil. Wanneer je de dualiteit overwint, zie je dat de Vader jouw IK BEN Aanwezigheid is waar jij een verlengstuk van bent. Daarom is de wil van de Vader niet buiten jou, maar het is de wil van jouw hogere Zelf. Dus is naar die wil luisteren geen opoffering of inperking van jouw vrijheid. Het is de allergrootste vreugde van jouw levensstroom die leidt tot ware creatieve vrijheid, wat inhoudt een medeschepping die jou vrijlaat in plaats van je levensstroom nog meer te binden aan de spiraal der dualiteit.

Hoe weet je dat je die illusie hebt overwonnen? Door de vele kleine ervaringen, die vaak Aha-ervaringen worden genoemd, waardoor je weet dat je een hogere waarheid hebt herkend. Je zult op den duur steeds meer drastische doorbraken krijgen. Maar zelfs zulke ervaringen betekenen niet beslist dat je de illusie voorgoed hebt getranscendeerd. Op de lagere niveaus van het pad krijg je maar af en toe een glimp van een realiteit die boven de illusie ligt. In de tussenstadia krijg je een mix van echte beelden en illusies. In de hogere stadia krijg je meer waarheid dan illusie, en uiteindelijk zijn er, op een dag, geen illusies meer.

Geloof me, wanneer je daar bent, weet je het. Zolang jij nog een vraag in je geest hebt, ben je er nog niet. Maar als je vooruit blijft gaan, ZUL je er komen. Ik zal de eerste zijn die jou begroet.