De Mantel van Boodschapper

ONDERWERPEN: De droom van het ego om exclusief te zijn – de meesters werken met mensen op verschillende bewustzijnsniveaus – van het Vissen- naar het Aquarius-bewustzijn – verschillende manieren om boodschapper te zijn – verschillende mantels voor boodschappers – Mantel van Goeroe anders dan de Mantel van Boodschapper – veel mantels worden niet uitgegeven omdat de mensen daar niet voor in aanmerking komen – accepteer jouw spirituele potentieel en doe wat je moet doen om daaraan te voldoen

Vraag: Zou je alsjeblieft het volgende betreffende boodschappers op deze planeet willen verduidelijken? Je hebt gezegd dat er veel boodschappers in het Aquariustijdperk zullen zijn. Spreek je dan over het Aquariustijdperk zoals nu op dit moment of over een tijd dat er geen gevallen engelen meer op aarde zullen zijn?
Als de mantel van Boodschapper aan veel mensen wordt gegeven, wordt de Mantel van Goeroe dan ook aan al die boodschappers gegeven?
Bedoel je dat een boodschapper die door één, twee of misschien drie Meesters wordt gebruikt, hetzelfde is als de Boodschapper die door de hele Geest van de geascendeerde meesters wordt gebruikt en de Mantel van Goeroe heeft?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dank dat je belangrijke vragen stelt. Ik heb het onderwerp boodschappers op diverse plaatsen op deze website besproken. Als je mijn vorige leringen over dit onderwerp hebt bestudeerd, zie je dat ik een aantal redenen heb om over deze kwestie te spreken.

Door de geschiedenis heen bestaat er altijd onder religieuze mensen de neiging om een cultuur van exclusiviteit te ontwikkelen die hen laat denken dat hun religie, hun religieuze leider of hun boodschapper de enig echte is. Een aantal overduidelijke voorbeelden zijn het idee dat de Joden niet alleen Gods uitverkoren volk waren, maar dat ze ook het enige volk waren dat door God was uitverkoren of dat de katholieke kerk de enig ware kerk van Jezus Christus was.

Je moet inzien dat wij, de geascendeerde meesters, proberen te werken met mensen op het bewustzijnsniveau waarop wij hen op een bepaald moment tegenkomen. Ons doel is deze mensen tot een hoger bewustzijnsniveau te verheffen, zodat zij een meer geavanceerde spirituele lering kunnen ontvangen. Er zit een bepaalde vooruitgang in het religieuze leven op planeet aarde. Als je de bewustzijnsstaat in ogenschouw neemt die de meeste mensen 2000 jaar geleden hadden, ben ik er zeker van dat jij kunt inzien dat wij, de geascendeerde meesters, maar beperkte opties hadden met betrekking tot het geven van een geavanceerde spirituele lering aan deze mensen.

Daarom hebben wij in het verleden individuele mensen toegestaan het bewustzijn dat ze exclusief zijn, te handhaven. Dit was eenvoudig een noodzakelijke fase, omdat de mensen nog niet volwassen genoeg waren om het gevoel los te laten dat zij op een of andere manier speciaal waren in de ogen van God. Het gevoel dat je speciaal bent in de ogen van God is niet onjuist. Maar God maakt echter geen onderscheid tussen mensen en daarom is ieder menselijk wezen speciaal in de ogen van God. God heeft geen lievelingetjes. Menselijke wezens hebben voorkeuren, omdat die nog in de dualiteit en de relativiteit van de lagere bewustzijnsstaat gevangen zitten. Je bent zeker speciaal in de ogen van God – net zo speciaal als ieder ander.

Tijdens het Vissentijdperk hoopte ik dat de mensheid verheven zou worden naar een bewustzijnsstaat waarin iedereen zichzelf als zoon of dochter van God zou beschouwen. Omdat de christelijke religie niet aan mijn intentie voldeed, hebben we nu een situatie waarin veel mensen nog niet volledig het feit erkend en geaccepteerd hebben dat zij zonen en dochters van God zijn. Wanneer jij jezelf wel als zoon of dochter van God gaat accepteren, verlies je ogenblikkelijk de behoefte om te voelen dat jij op een of andere manier beter bent dan andere menselijke wezens. Dan kun je snel op een bewustzijnsstaat overgaan waarin je erkent dat alle andere mensen zonen en dochters van God zijn. Met andere woorden, als je eenmaal God in jezelf gaat zien, kun je snel naar een andere bewustzijnsstaat gaan waarin je God in alles ziet.

Zolang je die bewustzijnsstaat nog niet hebt bereikt, zit je vast in de relativiteit van het dualistische denken. Dan kun je niet zien dat alles en iedereen uit dezelfde bron voortkomt. Je kunt dit niet begrijpen, omdat jij niet inziet dat jij van God komt. Het gevolg is dat jij de behoefte hebt om indelingen te maken en waardeoordelen te vormen waardoor jij het gevoel krijgt dat jij, omdat jij tot een bepaalde organisatie of groep behoort, op een of andere manier speciaal bent, of boven anderen staat.

We gaan nu het Aquariustijdperk in. Het Aquariustijdperk is niet zoals een aantal new age-mensen denken een gelopen race. Het Aquariustijdperk, of liever de Gouden Eeuw van Aquarius, zal zich pas manifesteren wanneer een kritieke massa mensen het Aquariusbewustzijn belichamen. Het Aquariusbewustzijn vraagt van de mensen dat zij zichzelf volledig herkennen als zonen en dochters van God met de rol om te dienen als medeschepper met God. Pas als zij dat doen, zijn ze in staat om als het instrument te dienen om de Gouden Eeuw van Aquarius, die ik het koninkrijk van God heb genoemd, volledig fysiek op deze planeet te manifesteren.

Omdat vele mensen niet volledig het Vissenbewustzijn hebben omarmd en zichzelf niet durven te accepteren als zonen en dochters van God, kunnen zij niet het Aquariusbewustzijn ingaan. Ik ben me ervan bewust dat miljoenen mensen nog niet op het bewustzijnsniveau zitten waarop zij in staat zijn om die omslag in bewustzijn te maken. Het is echter vanaf het begin mijn bedoeling met deze website om de miljoenen mensen toe te spreken die eraan toe zijn het Vissenbewustzijn te benutten en snel verder te gaan naar het Aquariusbewustzijn.

Ik weet dat het een lange uitleg is. Ik doe dat, omdat ik duidelijk wil maken dat de vragen die je hebt gesteld, niet kunnen worden beantwoord op een manier die aanvaardbaar is voor de mensen die nog steeds vastzitten in een lagere bewustzijnsstaat. Die mensen zijn niet in staat te begrijpen wat ik ga uitleggen. Ze zullen blijven zoeken naar manieren om hun gevoel te verdedigen dat ze op een of andere manier beter zijn dan anderen. Daarom zullen ze het gevoel blijven houden dat hun organisatie of hun boodschapper de enig echte is.

Als spirituele leraar leer je wel om geleidelijk het feit te accepteren dat het niet mogelijk is om ieder menselijk wezen te bereiken met een spirituele boodschap. Ik wilde dat het mogelijk was dat feit te veranderen, maar nadat ik naar de hel ben afgedaald, en naar iedere bewustzijnsstaat tussen de hemel en de hel in, ben ik tot de conclusie gekomen dat bepaalde mensen niet te bereiken zijn en zij zullen onbereikbaar blijven tot de harde leerschool eindelijk wat gezond verstand in hen slaat.

Laat mij nu je vragen één voor één behandelen.

Vraag: Je hebt gezegd dat er veel boodschappers in het Aquariustijdperk zullen zijn. Spreek je dan over het Aquariustijdperk zoals nu op dit moment of over een tijd dat er geen gevallen engelen meer op aarde zullen zijn?

Ik spreek inderdaad over het Aquariustijdperk als nu op dit moment en niet op een moment in de toekomst. Maar zoals ik hierboven heb uitgelegd, manifesteert het Aquariustijdperk zich niet pas op een specifiek moment, of omdat bepaalde planeten in een specifieke stand staan. Het Aquariustijdperk zal zich alleen maar door het bewustzijn van de mensen manifesteren. Pas wanneer een kritieke massa mensen accepteert dat zij zonen en dochters van God zijn en dan in diverse hoedanigheden boodschappers voor de geascendeerde meesters worden.

Vraag: Als de mantel van Boodschapper aan veel mensen wordt gegeven, wordt de mantel van Goeroe dan ook aan al die boodschappers gegeven?

Zoals ik elders heb uitgelegd, zijn er vele manieren waarop je een boodschapper kunt zijn. Ik ben me ervan bewust dat sommige mensen mijn woorden op een manier hebben geïnterpreteerd die niet mijn bedoeling was. Ik zou graag willen zeggen dat één van de belangrijkste hoekstenen waardoor men zich op het spirituele pad kan begeven, is wanneer iemand begint te beseffen dat de lagere geest en het menselijke intellect hun beperkingen hebben. De belangrijkste eigenschap van het dualistische denken is dat het mensen een beeld laat scheppen van hoe zij willen dat de werkelijkheid eruit ziet. Als de mensen zich er niet van bewust zijn dat zij zo’n beeld hebben gevormd, of als ze niet inzien hoe het beeld hun zienswijze beïnvloedt, denken ze dat een spirituele lering die zij lezen, bevestigt wat zij willen geloven. Ze zullen niet in staat zijn de waarheid te begrijpen die in die spirituele lering wordt gesteld. Ze zullen alleen die delen van de lering zien die schijnbaar bevestigen wat zij willen geloven.

Ik heb op deze website gezegd dat er veel boodschappers zullen zijn in het Aquariustijdperk. In feite zijn er al veel boodschappers en al jaren duizenden zijn er boodschappers geweest. Er is nog nooit een situatie op deze planeet geweest waarin de geascendeerde meesters exclusief met één persoon of één organisatie werken. Wij proberen altijd ieder menselijk wezen op deze planeet met een spirituele boodschap te bereiken en wij proberen elk instrument dat op dat moment maar tot onze beschikking staat, te gebruiken.

Dus ik wil wel graag dat mensen herkennen dat er altijd meer dan één boodschapper is. Ik wil ook dat zij beseffen dat er in het Aquariustijdperk meer boodschappers zullen zijn dan ooit tevoren in de recente (bekende) geschiedenis van deze planeet. Maar bij één van de vragen over het boodschapper zijn in het Aquariustijdperk heb ik wel de volgende opmerking gemaakt:

Ik zeg niet dat iedereen die betrokken is bij zo’n poging beslist op hetzelfde niveau als boodschapper dient. Er zijn verschillende mantels en verschillende niveaus van boodschapper zijn en dit moet worden erkend en gerespecteerd.

Ik ben mij ervan bewust dat sommige mensen die het hele antwoord lezen, deze specifieke zin over het hoofd zien. Maar toch bevat deze uitspraak een uiterst belangrijke boodschap waar ik niet erg over zal uitweiden, omdat het veel te ver voert voor de oorspronkelijke vraag. De boodschap in de vorige uitspraak is dat hoewel er veel boodschappers zullen zijn, zij niet allemaal op hetzelfde niveau of in dezelfde hoedanigheid dienen.

Veel mensen dienen als boodschapper zonder officieel de mantel van boodschapper te hebben ontvangen. Toch hebben wij, de geascendeerde meesters, wel verschillende mantels voor boodschappers. Op een gegeven moment kunnen er een aantal mensen geïncarneerd zijn die verschillende mantels als boodschapper dragen.

Een paar mantels zijn groter en kunnen door een aantal mensen tegelijkertijd worden gedragen. In feite zijn er een aantal mantels die door een onbeperkt aantal mensen kunnen worden gedragen, omdat iedereen die aan de minimale voorwaarden voldoet, met die mantel gezalfd zal worden – als iemand hem wil accepteren.

Deze hiërarchische structuur verschilt niet van de structuur die je in veel bedrijven, regeringen, of andere organisaties op aarde ziet. Naarmate je dichter bij de top van de hiërarchische keten komt, vind je mantels die maar door een paar mensen, of in sommige gevallen door maar één persoon, worden gedragen. Enkele van die hogere mantels hebben een specifieke titel. Bijvoorbeeld, er is een mantel die de titel draagt van “De Boodschapper voor de geascendeerde meesters”. Dit is een specifieke titel of de naam van een mantel. Het betekent niet, en het was ook nooit de bedoeling dat het betekende dat er maar één persoon (of in sommige gevallen twee mensen die dezelfde mantel delen) deze specifieke mantel draagt. De reden is dat de mantel met de titel “De Boodschapper voor de geascendeerde meesters” aan iemand wordt gegeven die als de officiële woordvoerder voor de geascendeerde meesters dient.

Vergelijk dit eens met de regering van de V.S. Het Witte Huis heeft een officiële woordvoerder die officiële boodschappen van het kantoor van de president afgeeft. Er is maar één persoon met de titel woordvoerder van het Witte Huis. Vanzelfsprekend zijn er andere mensen die zo nu en dan namens de president of de regering spreken. De Secretary of State of de Secretary of Defense reizen misschien naar het buitenland en spreken namens de president. Maar wanneer het er op aankomt om officieel het woord te voeren, vervult enkel de woordvoerder van het Witte Huis die rol.

Dus wat ik hiermee zeg, is dat hoewel er veel boodschappers in het Aquariustijdperk zullen komen, zij niet allemaal een officiële mantel dragen en sommige mantels kunnen maar door één persoon worden gedragen. Het is belangrijk dat mensen dit erkennen en de mantel die iemand heeft gekregen, respecteren.

Wat betreft het tweede deel van je vraag, de Mantel van Goeroe is anders dan de Mantel van Boodschapper. Iemand kan de Mantel van Boodschapper dragen zonder de Mantel van Goeroe, en andersom. Opnieuw, er zijn veel mensen die de Mantel van Goeroe kunnen dragen. En nogmaals, er zijn verschillende niveaus van Goeroe en verschillende Mantels als Goeroe.

De rol van Goeroe vervullen, is, op een bepaalde manier, een grotere verantwoordelijkheid dan boodschapper. Het zou nuttig zijn als mensen de positie van boodschapper als een nederige positie zien. Je ontvangt eenvoudig een boodschap en geeft die boodschap door, hopelijk zonder die boodschap tijdens dat proces te verdraaien. De ontvangers moeten eigenlijk zelf weten hoe zij met die boodschap omgaan. Met andere woorden, dit wordt het karma van de ontvangers en niet het karma van de boodschapper (zolang de boodschapper een zuivere boodschap heeft doorgegeven).

Wanneer jij de rol van Goeroe op je neemt, neem je een bepaalde verantwoordelijk op je voor de spirituele groei van een groep levensstromen. Als zodanig kun jij in feite het karma van de studenten op je nemen of word je verantwoordelijk voor het karma dat de studenten maken zolang zij tot jouw mantel behoren. Daarom is dit een mantel die we alleen aan mensen geven die een bepaald niveau van volwassenheid en een bepaald bewustzijnsniveau hebben bereikt.

Vraag: Bedoel je dat een boodschapper die door één, twee of misschien drie Meesters wordt gebruikt, hetzelfde is als de Boodschapper die door de hele Geest van de geascendeerde meesters wordt gebruikt en de Mantel van Goeroe heeft?

Zoals ik net heb uitgelegd, zijn er veel verschillende mantels. Sommige mensen hebben misschien een mantel om maar met één geascendeerde meester te werken. Anderen werken misschien met meerdere meesters. We hebben ook een paar mantels om mensen met alle meesters te laten werken. Dit is vanzelfsprekend een hogere mantel dan met één meester werken, toch is die niet beslist belangrijker, omdat het allemaal afhangt van de taak die moet worden uitgevoerd. Zoals boven gezegd, hebben we maar één mantel voor de officiële woordvoerder van de geascendeerde meesters. Toch is er meer dan één mantel die het iemand mogelijk maakt om boodschappen van een lid van de geascendeerde meesters te ontvangen.

Zoals ik in mijn introductie heb uitgelegd, zit een aantal mensen nog steeds in een bewustzijnsstaat waarin ze willen voelen dat zij exclusief zijn. Die mensen zullen altijd redeneren dat wij, de geascendeerde meesters, maar door één specifieke persoon kunnen spreken en wij, wanneer die boodschapper daarmee ophoudt, ook ophouden met tegen de mensen op aarde te spreken. Er zijn tegenwoordig veel christenen die geloven dat God, omdat ik heb gezegd dat ik gekomen ben om de wet en de profeten te vervullen, ophield tegen de mensen op aarde te spreken aan het eind van mijn evangelieverkondiging.

God houdt nooit op tot zijn mensen te spreken en wij, de geascendeerde meesters, houden nooit op tegen onze niet geascendeerde broeders en zusters te spreken. Er zijn momenten op aarde geweest dat niemand op aarde de officiële Mantel van Boodschapper van de geascendeerde meesters droeg. Dit kwam echter niet omdat deze mantel niet nodig was, maar gewoon omdat er niemand in aanmerking kwam om die mantel te dragen. Zodra iemand zijn of haar bewustzijn verhoogd om aan de eisen van die mantel te voldoen, zal die persoon onmiddellijk die mantel krijgen. Er is voortdurend behoefte aan iemand die geïncarneerd is die die mantel kan dragen.

Ik moet je zeggen dat er momenteel een aantal mantels zij die we graag aan mensen willen geven. Omdat niemand nog aan de vereisten heeft kunnen voldoen, kan die mantel niet worden uitgegeven en de spirituele vooruitgang van de mensheid wordt daardoor vertraagt. We zouden graag willen dat die situatie zo snel mogelijk verandert door mensen een bewust en vastberaden poging te laten doen om het lagere bewustzijn te ontstijgen, individueel Christusschap te manifesteren en dan de mantel te kunnen dragen, omdat zij het potentieel en de roeping hebben om die te dragen. Dit is juist de bedoeling geweest om het boek ‘Master Keys to Personal Christhood’ te dicteren. Het is de bedoeling dat dit boek reikt naar mensen die er, op innerlijk niveau, aan toe zijn om een spirituele mantel te dragen, maar die niet in staat of bereid zijn om dit met hun dagelijkse bewustzijn te accepteren.

Laat mij tegen deze mensen zeggen: “Kom overeind en ga aan de slag.” Stop met intellectuele verhalen of filosoferen over de diverse mantels van boodschappers en wie belangrijker is. Ieder menselijk wezen is belangrijk voor God en iedere spirituele mantel is belangrijk voor God. Laten wij de onvolwassenheid en de relativiteit van het lagere bewustzijn ontgroeien. Laten wij volwassen zonen en dochters van God worden, zodat iedereen zijn of haar unieke rol kan accepteren en die rol gaan vervullen. De misvatting die uit het lagere bewustzijn ontstaat, is dat jij, omdat jij jezelf gescheiden van God ziet, niet kunt accepteren dat je het waard bent God te dienen en aan jouw spirituele potentieel te voldoen. Hoe vaak moet ik zeggen dat dit een misvatting is die zal verbleken in de alles doordringende stralen van de zon van jouw spirituele zelf.

Als jij eenmaal verandert en jouw spirituele zelf onder ogen komt, zullen al die zorgen verbleken en richt jij al jouw aandacht op jouw unieke spirituele missie zonder er ooit nog over na te denken of hij meer of minder belangrijk is dan de unieke missie van één van je broeders en zusters. Het lagere bewustzijn kan het unieke niet doorgronden. Hij moet dat unieke in gescheiden compartimenten indelen en een rangschikking maken van welke compartimenten belangrijker zijn dan andere. Maar wanneer je de aard van het unieke echt begrijpt, zie je dat er geen ruimte is voor indelingen. Als iedereen uniek is, kan niemand unieker zijn dan iemand anders.

Waar tegenwoordig behoefte aan is, is dat degenen die eraan toe zijn hun individuele Christusschap te accepteren, de spirituele mantel opnemen die zij in principe kunnen dragen. Wanneer jij jouw mantel accepteert, kun jij ook accepteren dat andere mensen hun unieke mantel dragen. Je kunt gaan inzien dat jij geen conflict met anderen hebt of hen beconcurreert. In plaats daarvan vullen de spirituele mensen elkaar aan en vormen samen een geheel met heel veel facetten. Enkel door samen te komen om het ene lichaam van God te vormen, kunnen spirituele mensen die impact hebben, die zij op deze planeet moeten krijgen. Het Aquariustijdperk is het tijdperk van gemeenschap. Slechts wanneer een kritieke massa mensen samenwerkt om een groter doel – een spiritueel doel – te bereiken, kan de Gouden Eeuw van Aquarius fysiek gemanifesteerd worden.