J 08 Hoe genade en goede werken samen werken

Geascendeerde Meester Jezus

Ik heb gesproken over de noodzaak om kritisch naar de geschiedenis te kijken van de christelijke religie om te zien hoe het door het bewustzijn van de antichrist is beïnvloed. Dit is een grote klus. Dit is een uitgebreide taak die van de mensen vraagt dat zij naar veel verschillende aspecten van de geschiedenis kijken. Niettemin wil ik jullie een voorbeeld geven van hoe je dat moet doen. Denk eens na over één van de grote scheuringen die de christelijke religie in het westen heeft verdeeld in de rooms-katholieke kerk en de verschillende protestantse afscheidingen. Dit is het debat over of je door genade alleen wordt gerede, of door genade en goede werken.

Wanneer je naar de historische setting hiervan kijkt, zie je dat de katholieke kerk, de hele middeleeuwen door, veel dingen aan het christendom heeft toegevoegd die duidelijk niet met mijn leringen overeenkwamen. De meest schaamteloze hiervan was natuurlijk de aflaten die je kon kopen als absolutie voor jouw zonden. Niettemin werden er nog andere dingen aan toegevoegd, waaronder een heel subtiele denkwijze van exclusiviteit dat alleen katholieken naar de hemel gaan, omdat zij aan de regels gehoorzaamden van een religie in de buitenwereld. Dit is ook onderdeel van de goede werken, niet alleen dat je goede werken aan anderen doet in de vorm van liefdadigheid, maar dat je goede werken verricht door de kerk op alle mogelijke manieren te steunen, waaronder te gehoorzamen aan de kerkhiërarchie.

Degenen die het boek hebben gelezen moeten nu toch kunnen begrijpen dat je geen punten scoort bij Christus door blindelings de blinde leiders te volgen – de gevallen wezens, de verkeerde leraren – die de katholieke kerk hebben overgenomen. Dit zijn geen goede werken in de ogen van Christus. Ook is het natuurlijk niet waar dat je absolutie kunt kopen voor je zonden. En het is ook niet waar dat het gezag van een kerk in de buitenwereld, jou überhaupt van je zonden kan absolveren.

Ik wijs hiermee de biecht niet af. Het kan voor sommige mensen behulpzaam zijn in psychisch opzicht. Als zij kunnen spreken over iets wat zij hebben gedaan en er vergeving voor accepteren, kan het hen helpen om verder met hun leven te gaan. Voor veel mensen is biechten een soort ritueel geworden, en zij biechten een zonde op en accepteren dan dat zij voor die zonde absolutie ontvangen, maar zij veranderen niet het bewustzijn dat ervoor heeft gezorgd dat zij zondigden.

Ik ben alleen maar op zoek naar een verandering in bewustzijn. Slechts de verandering in bewustzijn brengt het koninkrijk van God dat binnenin jou is. Slechts de omslag in bewustzijn van het dualiteitsbewustzijn, het verdeelde bewustzijn, in het verenigde bewustzijn van Christus, het bewustzijn van eenzijn, brengt je in de hemel, bij wijze van spreken. De hemel is een bewustzijnsstaat en daarom is het koninkrijk van God binnenin jou.

De fundamentalistische bespotting van de missie van Jezus
Het katholieke concept goede werken was natuurlijk heel gebrekkig. Het was goed dat Luther en andere protestantse kerkleiders er eens kritisch naar keken. Het probleem was dat door kritisch naar te kijken naar het concept goede werken, zij deden wat het dualiteitsbewustzijn vaak mensen laat doen. Zij gingen van het ene uiterste op het andere over.

Zij beredeneerden dat zij, omdat de katholieke kerk een gebrekkige interpretatie van het concept goede werken had, naar het andere uiterste over moesten gaan door te zeggen dat goede werken niet aan jouw verlossing bijdragen, want je wordt uitsluitend door de genade van Jezus Christus gered. Dit heeft vervolgens tot de ontwikkeling van fundamentalistische kerken geleid die zeggen dat het enige wat je moet doen om gered te worden, is Jezus Christus als jouw verlosser erkennen.

Wat een totale bespotting van mijn ware missie van het geleidelijke pad naar een hogere bewustzijnsstaat te demonstreren. Wat een totale en schaamteloze minachting zelfs voor de woorden uit de Bijbel, waarvan de fundamentalistische predikers beweren dat die letterlijk moeten worden opgevat. Zij hebben de Bijbel bespottelijk gemaakt door die op een manier te interpreteren waarvan zij beweren dat die letterlijk is, maar die allesbehalve letterlijk is. Natuurlijk kan er vanuit een logisch standpunt nooit een letterlijke interpretatie zijn. Zodra je iets interpreteert, is het niet letterlijk meer.

Dit houdt verband met wat ik heb gezegd over het bewustzijn van de antichrist. Je beziet alles van afstand en daarom wordt alles een concept en ieder concept heeft een tegenovergestelde en daar kan eindeloos over gedebatteerd worden. Je bent dan verdwaald in het moeras van interpretaties. Zie je hoe dit verband houdt met these, versus antithese, die synthese creëert? De these was de katholieke versie van goede werken. De antithese was Luthers interpretatie dat je alleen door genade wordt gered. De synthese was de christelijke fundamentalistische bewering dat jij, als je Jezus Christus tot jouw Heer en Verlosser verklaart, wordt gered en dat dit alles is wat je hoeft te doen.

Welnu, waar is het pad in de christelijke fundamentalistische kerken? Dat is verloren gegaan, dat is weg, en daarom zijn de kerken dood voor mij. Ik kan hen alleen maar zeggen: “Ga achter mij Satan.” Zij hebbe niets van doen met mijn ware missie.

Klink ik hardvochtig? Natuurlijk klink ik hardvochtig, want wat kan alles door de sluier leugens heen klieven die de mensen in die fundamentalistische kerken omgeven? Zij zitten daar iedere zondag en voelen zich heiliger dan heilig, zij zijn ervan overtuigd dat ik op een dag aan de hemel verschijn en onweerlegbaar bewijs lever aan de hele mensheid dat die mensen in hun kleine kerkje de enigen waren die de ware leringen van Christus kenden. Wat een Schaamteloze hoogmoed en arrogantie is dat! Hoe kan het iets te maken hebben met de waarheid van Christus? Het is slechts en uitsluitend een verzinsel van de geest van de antichrist en de blinde leiders die hebben geprobeerd om de mensen eonen lang op deze planeet te laten verdwalen.

Je hebt zowel goede werken als genade nodig
Wat is de diepere waarheid van goede werken versus genade? Dat er geen goede werken zijn versus genade. Het is niet zo van het één of het ander, beide zijn nodig. Je moet zeker goede werken verrichten. Waarom moet je goede werken verrichten? Om twee redenen. De ene is dat je een omslag in jouw bewustzijn moet krijgen en daar is werk voor nodig. Je moet bereid zijn naar de balk in jouw eigen oog te kijken, de elementen van de antichrist in jouw eigen oog. Je moet ook de negatieve energie transformeren die zich heeft verzameld in jouw persoonlijke energieveld, niet alleen in dit leven, maar ook in vorige levens, je moet erkennen dat er een bepaalde waarheid zit in wat de oosterse religies karma noemen en wat het christendom zonde noemt. In het verleden heb jij een impuls van energie uitgezonden en die impuls wordt op enig moment naar jou terug gespiegeld door de kosmische spiegel van het materiële universum.

In het verleden heb je die energie op het niveau van de bewuste geest en het fysieke lichaam uitgezonden. Zij circuleren door wat ik de vier niveaus van het materiële universum heb genoemd, en wanneer ze de hele weg door het materiële rijk hebben afgelegd, manifesteren die zich als diverse gebeurtenissen in jouw leven. Er is een debat, niet alleen in christelijke kringen, maar in alle religies waarom er slechte dingen met goede mensen gebeuren. Waarom worden sommige kinderen met ziekte of fysieke of psychologische handicaps geboren? Als je alleen naar de officiële christelijke interpretatie kijk dat reïncarnatie een misvatting is, dan kun je dit niet verklaren.

Iemand die een goed leven leidt, elke zondag naar de kerk gaat, iedere zonde heeft opgebiecht, ernaar heeft gestreefd om het leven te leiden dat overeenkomt met de leringen in zijn of haar kerk en ineens krijgt hij of zij een ongeluk en is de rest van het leven gehandicapt. Als je reïncarnatie uitsluit, kun je dat niet verklaren. Je kunt alleen maar zeggen dat een goede en weldoende God wilde dat dit met iemand gebeurde. Een goede en weldoende God wilde dat dit kind werd geboren met een fnuikende ziekte.

Of kun je aankomen met een interpretatie die nog ingewikkelder ligt, dat het kind op een of andere manier moet hebben gezondigd, maar als die met een ziekte geboren werd, wanneer had hij dan moeten zondigen? Ah, sommige predikers zullen zeggen dat hij in de baarmoeder moet hebben gezondigd. Hoe doet een kind dat precies, zondigen in de buik? Zij kunnen dat niet uitleggen, want er is geen logische verklaring voor. De logische verklaring is dat een kind in een vorig leven heeft gezondigd en nu de karmische consequenties van zijn eigen keuzes in het verleden onder ogen moet zien. God wilde dat kind niet straffen, maar God heeft alle levensstromen de vrije wil gegeven en het materiële universum zo gemaakt dat die de keuzes die zij in het verleden hebben gemaakt en de impulsen van energie die zij hebben uitgezonden, in de toekomst, naar hen weerspiegelt.

 

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘What would Jesus say about Christianity’. (niet vertaald)