01 Opnieuw jouw Zelfgevoel scheppen

Geascendeerde Meester Maraytaii spreekt door Kim Michaels

Ma-ray-taii.
Ma-ray-taii.
Ma-ray-taii.

Ma-ray-taii is mijn naam. Ik ben een vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder. Terwijl Moeder Maria de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder is op aarde, ben ik de Goddelijke Moeder op het galactische niveau voor jullie sterrenstelsel. Ik ben niet de hoogste vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder op het galactische niveau, maar ik ben er wel één van.

Dus kom ik jullie een geschenk brengen, een geschenk dat ik met de andere vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder op aarde in eenzijn breng: Portia de godin van Rechtvaardigheid, Nada, de Chohan van de Zesde Straal, Kuan Yin, de vertegenwoordiger van goddelijke Genade en natuurlijk Moeder Maria. Wij brengen dit geschenk dat wij The Song of Life (= Het Lied van het Leven – Het Levenslied) hebben genoemd.

Het is een geschenk van het Goddelijke Vrouwelijke aan alle mensen op aarde. De bedoeling is eenvoudig: jullie de leringen en de praktische hulpmiddelen te geven om jezelf in harmonie, in synchronie, in resonantie met The Song of Life te brengen. Wat is The Song of Life? Laat mij dat uitleggen.

De creatieve rol van geluid
De Maha Chohan heeft in zijn boek ‘Flowing with the River of Life’ uitgelegd hoe de kracht van de Heilige Geest is geschapen door van zichzelf bewuste wezens – te beginnen bij de eerste sfeer – die hun medescheppende vaardigheden hebben gebruikt om hun zelfgevoel te transcenderen en dat wat meer is te scheppen. The Song of Life is onderdeel van de Rivier van Leven, de beweging van de Heilige Geest. Maar het is er wel een specifiek aspect van. Want wat maakt dat het ongedifferentieerde Ma-terlicht een specifieke vorm aanneemt en die vorm door de tijd heen handhaaft?

Welnu, dat is wat je op aarde geluid zou noemen. En jullie hebben de lering gekregen dat toen God aan het creatieve proces begon, hij schijnbaar heeft gezegd: “Laat er licht zijn.” Maar zie je, dit is een uitleg die aan menselijke wezens is gegeven met een bepaald bewustzijnsniveau, want je weet op aarde dat je niet kunt spreken, geen geluid kunt maken, tenzij er een medium is waar het geluid zich doorheen kan verplaatsen.

Dus je ziet dat wat er in Genesis staat niet de allereerste Scheppingsdaad is. De allereerste scheppingsdaad was de schepping van het Ma-terlicht, dat ongedifferentieerd is en geen vorm heeft. Dit kon niet met geluid gebeuren, want er was geen medium waardoor het geluid zich kon verplaatsen. En dus werd dat met het gewaarzijn van de Schepper gedaan.

Maar toen het Ma-terlicht eenmaal bestond, moest er een kracht zijn die er een vorm van kon maken en die vorm handhaven. Wij hebben uitgelegd dat jullie medescheppers zijn, jullie hebben de vaardigheid om met je geest een mentaal beeld te formuleren en dat beeld dan over het Ma-terlicht heen te leggen of dat beeld op het Ma-terlicht te projecteren. Maar hoe projecteer je een beeld op het Ma-terlicht? Nu, je doet dat door iets wat het equivalent van geluid, maar niet beslist hoorbaar geluid is. In plaats daarvan is het een ritmische beweging die uit bepaalde reeksen bestaat die zich in een patroon, een matrix, herhalen.

En dit ritmische geluid dat niet alleen het Ma-terlicht beroert om een bepaalde vorm aan te nemen, maar die vorm een continu bestaan verleent door het patroon te herhalen. Die herhaling van het patroon onderhoudt de vorm.

Jouw geest is een muziekinstrument
Nu weet je wel dat je om een geluid te produceren, een bepaald instrument nodig hebt. Maar een instrument hoeft niet fysiek of materieel te zijn, want jij begrijpt toch wel dat als alles op de materiële wereld uit geluiden wordt gemaakt die het Ma-terlicht beroeren, er niet een materieel instrument kon zijn dat materiële vorm heeft geschapen. Want waar had dat instrument dan uit moeten bestaan, aangezien er geen vormen waren?

Dus je ziet dat de schepping op een hoger niveau begint, omdat jouw IK BEN Aanwezigheid een bepaald geluid maakt, een bepaalde ritmische matrix vormt, die hij dan naar het identiteitsniveau projecteert. Jouw identiteitslichaam wordt dan het instrument om dat geluidloze geluid van jouw Aanwezigheid te versterken en te vergroten en het vervolgens naar je mentale lichaam te projecteren. Zodat je mentale lichaam dan het instrument wordt voor dat niveau van scheppen, het opnieuw versterkt, misschien een beetje het geluid verandert en het daarna op het voelende lichaam te projecteert. Zodat je gevoelens het misschien nog meer vervormen, voor het op het materiële niveau wordt geprojecteerd waar die projectie van ritmische matrijzen letterlijk jouw fysieke lichaam en je gezondheidsstaat, of de ongezonde staat van jouw fysieke lichaam, vormt.

Dus om terug te komen op Genesis en de uitspraak dat God heeft gezegd: “Laat er Licht zijn”, begrijp je wel dat de God waar in Genesis naar verwezen wordt het niveau van scheppen van de Elohim was, die het licht uit het etherische, het identiteitsniveau, in een ritmische beweging brachten, dat toen op het mentale, vervolgens op het emotionele en daarna op het fysieke niveau werd geprojecteerd. En daarna werd uit dat licht, dat toen de vorm van het materiële spectrum had gekregen door er een geluidsmatrix, of zo je wilt op het Ma-terlicht, te projecteren, de aarde geschapen.

Zo is alles geschapen. Zo kan een vorm door de tijd heen worden gehandhaafd, omdat er continu een ritmisch patroon bovenop het Ma-terlicht wordt geplaatst, wat ervoor zorgt dat het Ma-terlicht een bepaalde vorm behoudt.

Noot: De rest van het dictaat staat in het boek ‘The Song of Life Healing Matrix’ (niet vertaald).