Het Licht van God maakt altijd Verschil op aarde

ONDERWERPEN: Waarom Sanat Kumara naar de aarde kwam – Wordt één met de zienswijze van Sanat Kumara – De Gouden Eeuw is niet in steen uitgehouwen – Het licht van God maakt altijd verschil – Leer de Aanwezigheid in jou te zien

Geascendeerde Meester Sanat Kumara, 21 juni 2013, Almaty, Kazachstan – Helen Michaels

Sanat Kumara is mijn naam en mijn titel is ‘De Heer Regent over de Wereld’. Vandaag is het mij een eer en grote vreugde om jullie op deze plaats te begroeten die zo dicht bij mijn geliefde retraite, Shamballah is. Ik heb gevraagd om samen met Lady Master Venus deze conferentie op deze plek te mogen openen.

Ik vertel jullie dat het niet vaak gebeurt dat de mensheid en de paar discipelen die geïncarneerd zijn en die zo van Sanat Kumara en de leringen van de geascendeerde meesters houden, mijn Aanwezigheid op planeet aarde in de materiesfeer hebben verdiend. Jullie hebben onze Aanwezigheid verdiend!

Waarom Sanat Kumara naar de aarde kwam
Daarom begroet ik jullie met de vurige vlam van Sanat Kumara, met de Liefdesvlam met het robijnrode hart, zoals jullie allemaal wel weten. Ik verwelkom jullie in het hart van deze vlam, de vlam van mijn hart! De vlam van mijn hart is zo sterk dat elk van mijn discipelen dat door de draden heen kunnen voelen die zich van mijn hart naar jullie hart verspreiden. Elk van jullie kan een heel sterke band met mij voelen, iedereen van jullie die onder leiding van de meesters in Shamballah aan het werk zijn.

Het is al heel lang geleden dat ik, Sanat Kumara, op planeet aarde geïncarneerd was en jullie kennen de verhalen en legenden over mijn leven. Veel van jullie hebben een tamelijk verheerlijkt beeld van mij. Wat betekent het om de enig verlichte goeroe op een duistere planeet te zijn? Daarom heb ik veel bewondering van de levensstromen op aarde gekregen.

Zeker, er is een tijd op het pad dat het nodig is dat jij je totaal richt op de goeroe en de zoom van het kleed van de goeroe aanraakt, de vibratie aanraakt die de goeroe bij zich draagt en alles aanraakt wat de goeroe heeft te bieden. Dat is jullie enige vermogen om weer in contact te komen met jouw vlam, jouw oorspronkelijke innerlijke roeping, die jou oproept om je zodanig te verheffen dat jouw bewustzijn op een dag eraan toe is om de goeroe van iemand anders te zijn. Dus die tijd is er ook; er is een tijd voor deze benadering, er is een tijd om te leren, er is een tijd op leringen op te nemen.

Maar er is ook een cyclus – zoals alles in de materie in prachtige cycli evolueert en de Liefdesvlam staat zoals jullie weten, nooit stil. Liefde stroomt ook in cycli en er komt een tijd waarin iedere discipel die genoeg van de de Aanwezigheid en de vaardigheid van het licht van de goeroe heeft verzameld en de bekwaamheid heeft om het licht van de goeroe mee te dragen, de oorspronkelijke Liefdesvlam die in jullie hart werd geplaatst, het moment komt waarop het niet de bedoeling is dat je die zo zeer ontvangt, maar weggeeft.

Als je mijn leven bestudeert, onthoud dan de verhalen over hoe ik vrijwillig aanbood op planeet aarde te incarneren, toen ik de enige was die de hoop had dat de duisternis niet permanent zou zijn. Duisternis, hoe diep die ook in het rijk der dualiteit lijkt, hoe hopeloos die ook voelt, wanneer je naar die duisternis kijkt met de ogen van de dualiteit, die niet belangrijk is. Het enige wat belangrijk is, is dat het licht van God alles is! Het licht van God, als de liefde van God, heeft de macht om elke cyclus te veranderen die op planeet aarde wordt gemanifesteerd.

De liefde van God is zo groot dat niets, echt niets, dit licht kan verdragen en geen enkele duisternis die door de gevallen wezens is geschapen, kan uiteraard dit licht verdragen. Daarom heeft de Kosmische Raad mijn missie op planeet aarde goedgekeurd, omdat zij wisten dat dit een succes is. Waarom zeg ik dat het een succes ‘is’ in plaats van dat zij wisten dat die succes zou hebben? Omdat de duisternis slechts een illusie is. Alles wat een illusie is, bestaat alleen maar in jouw verbeelding als iets wat permanent is.

Dus bestaat de duisternis niet echt. En iedereen wist dat die niet echt bestond en dat er een tijd op aarde zou komen dat ik, Sanat Kumara, naar de planeet aarde kan kijken en met diepe vreugde in mijn hart zien hoeveel van mijn kinderen, hoeveel er al in contact staan met dit prachtige geschenk dat hen vanuit Planeet Venus werd geschonken.

Wordt één met de zienswijze van Sanat Kumara
O, het is zo’n genot om dat vanuit het geascendeerde rijk te zien, omdat de schoonheid zo groot is dat niets, echt niets, het gevoel van eenzijn kan wegnemen. Stel je de ruimte op planeet aarde in het materiële rijk voor, stel je dit voor en gebruik jouw verbeeldingskracht om één met de zienswijze die ik voor planeet aarde heb, te worden. Ik boven, jullie beneden, en door dat eenzijn zijn wij in staat om de zienswijze voor planeet aarde te behouden die hoger dan iets anders is, die hoger is dan jouw verbeeldingskracht, hoger dan elke verbeeldingskracht op planeet aarde of in het materiële rijk.

Dat is mijn dispensatie, mijn licht voor deze conferentie dat ik met jullie wil delen, dat ik jullie wil geven. Ik heb mijn zienswijze op hoe de Gouden Eeuw, de Gouden Eeuw van Saint Germain, door al die mensen die openstaan voor de leringen van de geascendeerde meesters, kan worden gemanifesteerd. Ook – en luister nu goed – door die levensstromen die zich niet bewust hebben opengesteld voor de leringen van de geascendeerde meesters. Niettemin zijn zij in onze innerlijke retraites aan het werk en wij werken natuurlijk ook met hen.

Zie daarom in dat niet alleen de levensstromen, die de voorlopers zijn van een gouden eeuw zijn, de Gouden Eeuw naar het materiële rijk kunnen brengen. Zij moeten zich wel bewust zijn van die leringen die jullie kennen. Beseffen jullie dat het licht van God geen limieten heeft? Wij zijn niet beperkt tot het werken met alleen die mensen die de dictaten lezen, die de decreten opzeggen. Wij hebben het vermogen om met iedereen te werken van wie het bewustzijn hoog genoeg is om onze vibratie te verdragen en inspiratie te ontvangen uit het hogere rijk en die weten hoe je die hogere visie in de materie kunt implementeren.

Dan besef je dat het licht van God eigenlijk de doener is, de doener door alle openingen, zoals wij al heel vaak hebben gezegd. Natuurlijk zijn er mensen geïncarneerd, vooral in dit gebied dat zo dicht bij Shamballah ligt, die erg voor mijn vlam openstaan, de vlam die zowel ik als Lady Master Venus dragen. Lady Master Venus heeft de Russische conferentie geopend en heeft de Liefdesvlam mee naar de Materie genomen en werkte meer naar de Moedervlam toe en implementeerde haar Aanwezigheid om de Moedervlam te steunen en de Moedervlam in Rusland te verheffen.

Zodoende ben ik degene die hier vandaag komt om een deel van mijn Aanwezigheid aan jullie te geven opdat jullie die vlam in jullie hart kunnen grijpen en mijn talent vermenigvuldigen en dat ook jullie talent is geworden, het hoofdzakelijk vanuit het Vaderaspect te vermenigvuldigen om de zienswijze te begrijpen, de hogere zienswijze die wij in het geascendeerde rijk hebben op de Gouden Eeuw.

De Gouden Eeuw is niet in steen uitgehouwen
De Gouden Eeuw ligt niet in het hogere rijk klaar, zoals een aantal van jullie denken: alsof wij geschreven scripts hebben die helemaal zijn uitgewerkt, als een manuscript dat helemaal voor bepaalde mensen, bepaalde levensstromen, is uitgewerkt om die Gouden Eeuw te manifesteren en naar beneden te brengen. Nee, omdat jullie, per slot van rekening, allemaal op een planeet zijn waar de vrije wil alle macht heeft. Jullie hebben de keus en de vaardigheid om te kiezen wat jullie maar willen. Je kunt kiezen wanneer je wilt incarneren, of je kunt ervoor kiezen om niet de open deur voor de geascendeerde meesters te zijn, of je kunt ervoor kiezen om meer de open deur te zijn voor de geascendeerde meesters dan je eerst van plan was.

Dan zie je dat de Gouden Eeuw komt en afdaalt door jullie visie en door de opening die jullie aan deze vlam geven die wij in het geascendeerde rijk meedragen. Veel van jullie begrijpen mijn Aanwezigheid, maar het is ook belangrijk dat je in gedachten houdt dat ik – als geascendeerde meester, of elke andere geascendeerde meester tot wie jij je voelt aangetrokken – niet kant en klare oplossingen geven voor elk van jullie levensbeslissingen. Je groeit niet als jij niet je eigen oplossingen bedenkt, jouw eigen beslissingen neemt, jouw eigen fouten maakt en je groeit niet als je niet de feitelijke resultaten van jouw eigen beslissingen en jouw eigen successen inziet.

Sanat Kumara is mijn naam en Liefde is mijn vlam! Zoals Lady Master Venus in Rusland heeft gezegd, is liefde het zaad van God. Het zaad dat jij alleen maar water kunt geven en laten groeien en koesteren. Jouw Liefdesvlam, hoewel die een sterke band met mijn vlam heeft, is nog steeds uniek, omdat jullie een unieke vlam hebben die vermengd wordt met mijn vlam en dus het vermogen heeft om het unieke in jou te manifesteren, het talent dat jij alleen maar kunt meedragen.

Het licht van God maakt altijd verschil
Hoe vaak zien wij niet studenten naar Shamballah komen en bij de Liefdesvlam zitten, rondom de drievoudige vlam van de focus die wij hebben en zij komen met zware lasten in hun hart aan, en denken: “Waar zijn de resultaten in de buitenwereld? Wat voor zin heeft het dat ik ben geïncarneerd, als ik geen resultaten in de buitenwereld zie, als ik geen verandering in bewustzijn zie, zelfs niet bij mijn familieleden of vrienden en zo voort…?” Ah, wat is het mooi dat ik nog steeds studenten zie die openstaan voor de leringen en dan geven wij de les in Shamballah waarin wij zorgvuldig de wereldgeschiedenis bestuderen, de geschiedenis van de geascendeerde meesters die geïncarneerd zijn geweest en wij kijken zorgvuldig en zien dan dat de Liefdesvlam, die Godaanwezigheid, die elk van ons meedraagt, wel verschil maakt, dat is altijd zo!

Het is niet de bedoeling dat het verschil zelfs voor jou zo zichtbaar moet zijn, zodat je het met je dagelijkse denkgeest, met je gewone ogen, kunt bevatten, of het zelfs in de uiterst korte tijd die jullie een incarnatie noemen, begrijpen. Natuurlijk hebben jullie geschiedenis gestudeerd en jullie weten hoe lang ik erover gedaan heb om op planeet aarde rond te reizen, in het begin hier alleen maar als Aanwezigheid zijn om de focus en het volmaakte concept te handhaven voor de levensstromen op planeet aarde, mijn licht te delen dat de levensvlam en de drievoudige vlam weer in het hart van degenen die door de duisternis verblind waren geraakt, op te roepen.

Jullie weten dat er momenten waren, zelfs toen ik fysiek geïncarneerd was en op planeet aarde rondreisde, dat ik niet gemakkelijk kon zien hoe langzaam die vooruitgang is, hoe langzaam de resultaten van onze inspanningen op planeet aarde, in de materiële sfeer, fysiek worden. Maar één van de grootste lessen en initiaties op jouw pad van Christusschap is dat je zo onthecht bent aan de resultaten in de buitenwereld dat jij volledig in staat bent een stap achteruit te doen, je van alle geesten los te maken en alle rollen die jullie ooit op je hebben genomen, zodat je zorgvuldig kon luisteren naar de oproep die in jouw hart, de heilige naam van Sanat Kumara – de heilige naam van de naamloze God – de hoogste God, oproept.

Wanneer je middenin die stilte zit, wanneer je bevrijd bent van de rollen in de buitenwereld die jij jezelf gegeven hebt, wanneer je de tijd neemt om naar het lied van de vogel in jouw hart te luisteren te midden van die vlam die op het altaar van het hart brandt, alleen dan zie je dat de het brengen van de Liefdesvlam naar planeet aarde en de materiële sfeer geen kwestie is van iets in de buitenwereld. Het is het innerlijke gevoel van jou dat het verschil maakt en de les in het hart die de studenten van geascendeerde meesters moeten opvangen.

Er zijn studenten die al vele levens op het pad zijn, maar het nog steeds niet doorhebben, maar ik, Sanat Kumara, heb net als al mijn discipelen en studenten die zijn geascendeerd, oneindig veel geduld en wij blijven onderwijzen, altijd. Zelfs wanneer wij geen resultaten zien, blijven wij onderwijzen. We gaan door en geven het niet op, omdat wij de vlam hebben die het referentiekader is voor Gods licht dat altijd overwint! Het is zelfs niet mogelijk dat de Aanwezigheid van Licht naar een duistere planeet wordt gestuurd en dat die Aanwezigheid van Licht daar geen verschil maakt.

Het is wel mogelijk dat een duistere planeet naar de tweede dood gaat als de levensstromen niet veranderen. Het is een mogelijkheid, maar het licht heeft dan nog steeds wel verschil gemaakt, omdat het licht van God een vibratie is, een prachtig geluid. Wanneer je dit licht belichaamt, begint alles om jou heen in harmonie rond te zingen en alle vier lichamen zingen mee op de toon van die innerlijke fluit die jij in jou hebt. Dan besef je dat jouw Aanwezigheid bijna altijd het verschil maakt, zelfs wanneer je dat niet met je dagelijkse denkgeest of je gewone zintuigen merkt. Het Licht werkt altijd! Het Licht werkt altijd!

Leer de Aanwezigheid in jou te zien
Toen ik geïncarneerd was en mijn reis bergop en bergaf ging, door besneeuwde pieken van het materiële rijk naar de grootste dichtheid van de duistere dalen, waren er soms momenten die ik nauwelijks kon verdragen. Dan waren er tijden dat ik gewoon elk instrument dat ik had, moest gebruiken om de vibratie van God, de vibratie van liefde, naar het materiële rijk te brengen.

Dus, mijn geliefden, het is jullie taak om naar je innerlijke fluit op zoek te gaan en het op een manier te leren bespelen waarop jij dat alleen maar kan.

Leer naar je eigen innerlijke vibratie te luisteren, leer het licht van God te absorberen en zie hoe het licht van God in jou zich manifesteert en de schoonheid van het unieke in jou uitvergroot en hoe dat unieke overal om jou heen bestaat waar jij ook heen gaat. Leer je zelfgevoel te veranderen in plaats van in de spiegel te kijken en daar een uiterlijk lichaam te zien dat duidelijke vormen heeft. Verplaats in plaats daarvan je focus naar jouw innerlijke wezen en dan zie je hoe groot jouw Aanwezigheid in feite is.

In veel van jullie overschaduwt je Aanwezigheid, je IK BEN Aanwezigheid, jou, zodat waar jij ook gaat, er een witte schacht van licht voor jou en achter jou bestaat. Jouw IK BEN Aanwezigheid schijnt al door jou heen, brengt het unieke van hem naar de materie, maar omdat jullie gewone ogen niet getraind zijn om deze fijnere vibratie te zien, zien jullie het niet, maar het is er wel. Onder mijn leiding en de leiding van de andere meesters leer je het pad van Christusschap, je leert je gevoel te veranderen, zodat je leert inzien dat jij niet dit lichaam in de buitenwereld bent dat eet en drinkt en zit. Jij bent de goddelijke aanwezigheid van iets wat veel groter is dan de uiterlijke zintuigen.

Leer jezelf als een spirituele aanwezigheid te beschouwen en dan weet je ogenblikkelijk dat de aanwezigheid altijd verschil in de materie maakt. De Aanwezigheid van God is het enige, het enige dat jouw uiterlijke omstandigheden, jouw leven in de buitenwereld en jouw zelfgevoel in de buitenwereld, kan veranderen. Leer in aanraking te komen met jouw ware Aanwezigheid en ineens merk je dat het oude zelfgevoel niet meer bestaat. Het oude zelfgevoel is dood en dan heb je die visie gekregen. Je krijgt een zienswijze die zo groot is als een oceaan en je staat in contact met de inspiratie en de ideeën uit de hogere rijken. Ineens merk je dat de meesters niet zo ver weg zijn, maar de meesters zijn hier, omdat jij in jouw hart in staat bent om de zoom van de ware goeroe aan te raken, de ware goeroes, de geascendeerde goeroes, onder wie ik.

Dat is de zienswijze, mijn geliefden, die ik, Sanat Kumara, met Lady Master Venus jullie voor deze conferentie willen geven, maar niet alleen op deze conferentie, maar de komende dagen, maanden en jaren. Jullie zijn mijn geliefde discipelen. Jullie zijn degenen die in staat zijn om jullie zelfgevoel, jullie zelfbewustzijn te veranderen. Jullie zijn degenen die in staat zijn de zoom van de goeroe aan te raken, de goeroe Sanat Kumara.

IK BEN Sanat Kumara. Heilig is mijn naam. Heilig is mijn Aanwezigheid.

Leer naar mijn vibratie in jullie te luisteren. Ik ben natuurlijk niet de goeroe die met iedere student werkt die op het pad van Christusschap is, maar ik werk met velen, waartoe velen van jullie behoren. De liefde in jullie hart, is de sleutel die de deur tot mijn retraite opent. Leer de liefde van jouw unieke Aanwezigheid te gebruiken, leer om je bewustzijn te veranderen en zie dan hoe de oude kledingstukken van het menselijke zelf rondom jou op de grond vallen, laag na laag na laag, des te meer kan de Aanwezigheid er doorheen schijnen. Dan ben je meer in staat om met dat ware leven in aanraking te komen dat wij boven zijn en jullie beneden.

Mijn geliefden, ik dank jullie voor deze uitgave. Sanat Kumara is mijn naam, en ik ontvang jullie samen met Lady Venus in mijn hart. Ik verzegel jullie in ons hart. Onze Aanwezigheid is bij jullie. Leer gebruik te maken van die Aanwezigheid. Leer mijn vibratie kennen die in jullie hart rondzingt en overal waar jij heen gaat, vibreert en het maakt altijd verschil.