Het geschenk van zelfbewustzijn en de violette vlam

ONDERWERPEN: het grootste geschenk is het Christusbewustzijn en vrije wil – Jezus kende de violette vlam – Jezus noemde de violette vlam de Heilige Geest – veel religieuze rituelen roepen de violette vlam op – een meester moet de uitgave aan het publiek sponsoren – de Heilige Geest werkt door alle zeven stralen heen

Vraag: Ik geloof dat de violette vlam mogelijk het grootste geschenk is dat de mensen op deze planeet ooit hebben gekregen. Had jij kennis van de violette vlam, toen je als Jezus geïncarneerd was? Als dat zo was, heb je het dan van een leraar gehoord tijdens je reizen of door meditatie? Ik had de indruk dat de kennis van de violette vlam de grote massa pas in 1930 of zo heeft bereikt. Ik geloof dat het veel mensen wel zou interesseren of jij de violette vlam gebruikt hebt, vooral als het bij een select aantal bekend was in die tijd, want misschien zijn de mensen dan meer bereid jouw voorbeeld te volgen door ermee te werken, als dat misschien nog niet zo is.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik moet het liefdevol en respectvol met jou oneens zijn. Het grootste geschenk is het geschenk van leven, het geschenk van zelfbewustzijn dat uit het feit voortkomt dat God de Schepper een deel van zijn eigen bewustzijn in jou heeft ingebed. Dus het grootste geschenk van alles is dat je een zoon of dochter van God bent, omdat het Christusbewustzijn binnenin jou bestaat.

Het volgende geschenk is dat van de vrije wil die je de kans geeft om medeschepper met je God te zijn. Dit wordt tot uitdrukking gebracht wanneer ik zeg: “Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk” (Johannes 5:17). Je Vader heeft tot nu toe gewerkt door je het leven, vrije wil en een geordend universum te schenken dat geleid wordt door wetten als podium voor jouw groei in creatieve vaardigheid. Je krijgt dan de kans om binnen het kader van Gods wet mede te scheppen en door dat te doen vermenigvuldig jij je talenten, neem je de heerschappij over het materiële universum – waaronder de materiële kant van jouw wezen – en daardoor word jij meer, de wereld van vorm wordt meer en God wordt meer.

Het is waar dat veel mensen het geschenk van vrije wil als een dubieus geschenk zien, maar dat komt alleen omdat ze het niet binnen het kader van Gods wet en creatieve visie willen gebruiken. Deze onwil om zich één met de Vader te zien en te verklaren: “Ik en mijn Vader zijn één” (Johannes 10:30), heeft ervoor gezorgd dat mensen tot het bewustzijn van gescheidenheid en dualiteit vervielen. En het grootste geschenk dat mensen hebben ontvangen om die gescheidenheid te ontstijgen – het bewustzijn van de spirituele dood – is het Christusbewustzijn – het bewustzijn van het leven. Daarna zou ik pas de violette vlam zeggen.

Als Jezus wist ik inderdaad af van de violette vlam en ik riep haar vaak op. Ik kende die vorm van spirituele energie al sinds mijn jeugd toen ik die intuïtief ontdekte, zoals zoveel kinderen. Ik leerde pas om die systematisch op te roepen toen ik naar het oosten reisde, zoals ik elders uitleg. Ik heb diverse leraren in het oosten ontmoet die mij over deze vorm van energie onderwezen en het vermogen om fouten in het verleden uit te wissen, in het oosten karma en in Israël werd het zonde genoemd – twee namen voor hetzelfde. In feite was één van de leraren Balthazar, één van de drie wijzen. Er zijn verscheidene spirituele technieken uit het oosten, waaronder meditatie en yoga die de energie van de violette vlam oproepen.

Vanzelfsprekend noemde ik deze energie niet de violette vlam. Later stelde ik haar aan mijn discipelen voor als de Heilige Geest of de pleitbezorger:

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn (Johannes 14:16).

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb (Johannes 14:26).

Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen (Johannes 15:26).

Laat me zeggen dat alle spirituele meesters deze energie kennen onder één of ander naam. Als je Gods energie een verkeerde kwaliteit gegeven hebt, kun je niet ascenderen tot je die energie hebt gezuiverd. En dit kan slechts door energie van boven op te roepen. Dus ik heb de violette vlam gebruikt, net als de Boeddha en Krishna. In werkelijkheid roepen veel religieuze rituelen overal ter wereld deze energie op. Wanneer christenen aan de communie deelnemen met een zuiver hart, worden de wafel en de wijn opgeladen met de energie van de violette vlam en dit kan een transformerend effect op de persoon hebben die de communie ontvangt.

Het is juist dat in de vorige eeuwen, de geascendeerde meesters niet de oproep aan de violette vlam op een directe manier mochten onderwijzen. De reden hiervoor was dat het bewustzijn van de mensheid zo laag was dat die het op grote schaal misbruikt zou hebben. Ze zouden het opgeroepen hebben om hun zonden uit te wissen en daarna zouden ze meteen weer gaan zondigen – zoals de katholieken brieven kochten om hun zonden te absolveren of te biechten en daarna opnieuw zondigen. Dit kan er eigenlijk voor zorgen dat levensstromen spiritueel niet groeien door hen in het dualiteitsbewustzijn te laten zonder belast te worden met hun karma – dat hen kan dwingen te veranderen.

Toch werd de violette vlam aan de massa onderricht in de vermomde vorm van de communie en andere rituelen. Maar toch kon dit niet gedaan worden zonder dat een geascendeerd wezen het evenwicht bewaart voor het gebruik van de violette vlam door zelf het karma op zich te nemen als de violette vlam verkeerd wordt gebruikt. Daarom zei ik:

Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden (Johannes 16:7).

Ik moest de uitgave van de energie van de violette vlam sponsoren door de christelijke dispensatie, iets wat ik pas kon doen nadat ik geascendeerd was. Dus droeg ik de verantwoording voor het verkeerd gebruiken van de violette vlam in de christelijke dispensatie. Op dezelfde manier moet Saint Germain de last van verkeerd gebruik ervan in het Aquariustijdperk dragen en daarom had hij toestemming nodig van de kosmische raden om de kennis van hoe je de violette vlam oproept door hardop uitgesproken affirmaties, of decreten, uit te geven. Op dezelfde manier moet Moeder Maria de verantwoording dragen voor elk verkeerd gebruik van haar nieuwe rozenkransen, net zoals voor het verkeerde gebruik van haar oude rozenkrans.

Tot slot wilde ik nog zeggen dat kennis van de violette vlam de massa niet bereikt heeft in de jaren (19)30. Het zou juister zijn te zeggen dat deze kennis beschikbaar werd gesteld aan de massa. Tot dusver zijn ze onbewust van de kans die Saint Germain hen geeft, zoals ze onbewust zijn geweest van de kans die ik hen de afgelopen 2000 jaar heb gegeven. Ze luisteren liever naar de blinde leiders die hen vertellen dat mijn bloed aan het kruis hun verlossing veilig heeft gesteld dan dat ze een poging zouden doen om de violette vlam te gebruiken om hun karma te transmuteren die hun verlossing blokkeert.

Niettemin is het koninkrijk van God nabij. De tijd is gekomen dat steeds meer mensen ervoor zullen kiezen om gewekt te worden en te beseffen dat God degenen redt die bereid zijn een poging te wagen om zichzelf te redden. En als ze eenmaal gewekt zijn voor deze tijdloze waarheid, zullen mensen gebruik maken van de hulpmiddelen die in deze tijd beschikbaar zijn. In de opgeslagen geschiedenis heeft de mensheid natuurlijk nog nooit een grotere kans gekregen om spiritueel te groeien dan nu op dit moment.

Laat mij er nog aan toevoegen dat de violette vlam niet de enige uitdrukkingsvorm van de Heilige Geest is. De Heilige Geest is een universele vorm van energie, daarmee bedoel ik dat het de energie is waar de zeven spirituele stralen zich in principe van elkaar onderscheiden. Dus de Heilige Geest kan door elk van de zeven stralen heen stromen en als dat gebeurt, neemt het de ‘kleur’ aan van een specifieke straal, terwijl hij de bekwaamheid houdt om karma en vervormde energie uit te wissen. Dus kan elk van de stralen voor dit doel gebruikt worden, zoals onze nieuwe decreten aan de zeven stralen aantonen.