Het Jaar van de Bevende Aarde

ONDERWERPEN: Wat zorgt voor het beven van de aarde? – de Wonderrozenkrans – het oordeel over de verkeerde leraren – het oordeel is een kans – de aardbeving in Iran – wat is een wonder? – de waarheid over de onbevlekte ontvangenis – een zegen

Geascendeerde meester Moeder Maria, 28 december 2003

Ik kom vandaag in naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest en van de Wondermoeder. Ik ben Maria en jullie kennen mij onder vele namen. Ik word de Heilige Maagd genoemd, ik word de Moeder van God genoemd en ik kom nu bij jullie onder een andere titel die ik door mijn toewijding en dienstbaarheid heb verdiend. Het is de titel van Wondermoeder.

Ik kom vandaag, om 11 uur ’s ochtends om te symboliseren dat ik te elfder ure voor deze aarde en haar evoluties kom. Ik kwam een maand geleden bij jullie om het oordeel te brengen en de waarschuwing dat de aarde inderdaad zou kunnen beven in een poging de duisternis af te schudden waar mensen haar mee begiftigd hebben door hun starheid en zelfs door hun liefde voor het kwaad die groter is dan hun liefde voor het goede.

Vorige maand hebben jullie inderdaad talrijke aardbevingen gezien en de afgelopen paar dagen hebben jullie grote aardbevingen in Iran, in de Stille Zuidzee, in Californië en in Panama gezien. Ik moet jullie zeggen dat dit pas het begin is van wat het jaar van de bevende aarde zou kunnen worden.

Ja zeker, 2004 heeft het potentieel het jaar te worden met het grootste aantal aardbevingen dat de menselijke geschiedenis ooit heeft gekend en met de grootste hoeveelheid verwoestingen die te wijten zijn aan deze aardbevingen die de mensheid in de geschiedenis gezien heeft. Daarom breng ik jullie met een bezwaard hart dit slechte nieuws. Jullie moeten begrijpen dat geen enkel wezen in de hemel het verlangen heeft met zulk nieuws te komen. Toch willen wij de mensen echter niet zonder enige waarschuwing achterlaten voor wat zij over zichzelf afroepen en daarom moet iemand de boodschapper zijn van dit nieuws. En gelet op het feit dat ik het wezen ben dat zo nauw contact met Moeder Aarde staat, heb ik toen aangeboden het op me te nemen om deze afschrikwekkende profetie aan de wereld te brengen.

Dus nu waarschuw ik jullie dat er dit komende jaar het potentieel bestaat dat het schudden van de aarde letterlijk over de aardbol heen zal rollen, bijna net als bij een tsunami waardoor de aardkorst zich verplaatst en op vele plaatsen en zal scheuren.

Wat veroorzaakt het beven van de aarde?
Ik wil jullie graag de oorzaak van dit beven uitleggen. De reden is gewoon dat de aarde naar een hoger niveau van bewustzijn getild wordt en dit gebeurt, omdat een aantal individuen besloten hebben hun bewustzijn op persoonlijk niveau te verhogen.

Je herinnert je misschien dat mijn zoon Jezus zei: “Als ik van de aarde verhoogd word, zal ik alle mensen tot mij trekken” (Johannes 12:32) en dat heeft hij inderdaad gedaan. En wat er nu 2000 jaar later gebeurt, is dat een aantal mensen is begonnen het pad naar individueel Christusschap te bewandelen en een hoog niveau van persoonlijk Christusschap begint te manifesteren. En omdat zij dit doen, creëren zij een magnetische aantrekkingskracht die de mensheid verhoogt. Deze aantrekkingskracht heeft echter ook invloed op de aarde zelf.

De mensheid is naar een lagere bewustzijnsstaat afgedaald. Toen die afdaling begon, veroorzaakte dat een vernauwing in het bewustzijn van de mensen op deze aarde. Omdat alles bewustzijn is, bracht die vernauwing van het bewustzijn van de mensen ook een vernauwing in de fysieke aarde zelf tot stand.

De aarde zit nu al heel lang in een periode van expansie. Het bewustzijn van de mensheid is gaandeweg verhoogd en heeft een belangrijke stap vooruit gemaakt toen mijn zoon 2000 jaar geleden incarneerde. Dit was natuurlijk een kosmisch moment en omdat mijn zoon zijn overwinning behaalde door het Christusbewustzijn op aarde te manifesteren, zijn we toen aan een versnelde cyclus begonnen die tot het verheffen van de mensheid en de hele planeet zou leiden.

Wat er nu gebeurt, is dat de aardkorst heel dik is vanwege de dichtheid die nog steeds in het bewustzijn van de mensheid zit. Omdat individuele personen her en der op de aardbol hun bewustzijn verhogen, veroorzaakt dit een magnetische aantrekkingskracht die de aardkorst optilt. Het lijkt er bijna letterlijk op of de aarde een ballon is, bedekt met een laag cement die hard geworden is. Stel je nu eens voor dat iemand lucht in de ballon pompt. Wat gebeurt er dan met de laag cement rondom de ballon? Ja, naarmate de ballon uitzet, scheurt het cement omdat die niet met de ballon mee uitzet.

Dat gebeurt op de aarde, alleen wordt de aarde niet van binnenuit opgeblazen. De aardkorst zelf wordt omhooggeduwd, bijna als een laken van rubber dat met hard geworden cement overdekt is. De aarde is echter niet overdekt met cement. Ze wordt bedekt door de dichte energie die door de mensheid is opgewekt. Deze energie is een weerspiegeling van het bewustzijn van de mensen, dus heeft ze het potentieel om zachter te worden.

Als een kritiek aantal mensen zich bewust wordt van de spirituele realiteit, van het wezen van God en hun eigen spirituele potentieel om de Levende Christus op aarde te worden, zou die bewustwording het zachter worden van de aardkorst tot stand brengen, zodat ze zonder te scheuren omhoog kan worden getrokken. Op dit moment is de aardkorst zo dik dat wanneer een aantal mensen hun bewustzijn verhogen en aan de aardkorst trekken, deze verharde korst onvermijdelijk op plaatsen zal gaan breken en daarom zie je dat aardbevingen plaatsvinden.

O ja, mijn geliefden, ik besef dat jullie wetenschappers mijn uitleg belachelijk zullen maken. Maar dat komt, omdat ze niet bereid zijn te erkennen dat de aarde zelf gemaakt is van de energie van de Goddelijke Moeder. Ze zijn niet bereid te erkennen dat alles daadwerkelijk bewustzijn is, ook al hebben zij geobserveerd dat op het diepste niveau van de materie zelf, het bewustzijn van een menselijk wezen de formatie van subatomaire deeltjes kan beïnvloeden. Welnu, als het bewustzijn van een menselijk wezen het diepste niveau van de materie zelf kan beïnvloeden, laat dat dan niet zien dat materie inderdaad bewustzijn is?

De Wonderrozenkrans
Dus wat kun je dan doen om de rampen in het jaar van de bevende aarde te vermijden? Wat er gedaan kan worden, is het zachter maken van het bewustzijn van de mensheid. De grootste dienst die het komende jaar misschien aan deze aarde bewezen kan worden, is het grootst mogelijke aantal mensen over het innerlijke pad naar persoonlijk Christusschap te onderrichten door hen de hulpmiddelen te geven die hen kunnen helpen dit pad te volgen.

Wij hebben vele hulpmiddelen op onze website gegeven, maar er zijn veel andere individuele mensen en organisaties die waardevolle spirituele leringen en waardevolle middelen om het bewustzijn van de mensheid te verhogen, naar buiten hebben gebracht. Middelen die ieder individuele persoon werkelijk zullen helpen het innerlijke pad naar Christusschap te volgen. Ik ben hier niet om jullie te vertellen dat maar één organisatie, één individu of één lering het antwoord heeft. Ik ben hier om jullie te zeggen dat veel individuele personen en organisaties een deel van het antwoord hebben. En als inderdaad een kritiek aantal mensen gebruik zou maken van wat er uitgegeven is, zul je zien dat het bewustzijn van de mensheid zachter wordt en dat daardoor de aardkorst zachter wordt, zodat de aarde in staat is zich zonder scheuren en schudden te verheffen.

Ik wil jullie echter een ander hulpmiddel geven dat precies de noodoplossing kan zijn die de aarde helpt zich zonder scheuren te verheffen. Dat instrument is de Wonderrozenkrans die ik vandaag uitbreng. Ik moedig allen die oren hebben om te horen aan deze rozenkrans, zo mogelijk, dagelijks te gebruiken. Onderdeel van het uitbrengen van deze rozenkrans is een geschenk dat ik jullie zal geven, een speciale dispensatie vanuit mijn hart. Als jullie ijverig de wonderrozenkrans opzeggen om het bewustzijn van de mensheid te verhogen, zal ik jullie tegelijkertijd met het planetaire vraagstuk ook aan één persoonlijke kwestie laten werken.

Als jullie mijn hart aanroepen om een bepaald probleem in jullie leven op te lossen, dan zal ik alles doen wat maar mogelijk is, in overeenstemming met jullie vrije wil, jullie individuele karma en jullie goddelijk plan. Dus mijn verzoek is gewoon dit. Kies een persoonlijke kwestie uit en schrijf een korte oproep tot mijn hart op. Elke keer wanneer je de rozenkrans opzegt, lees je die oproep. Of, als jij je er van binnen toe aangezet voelt, pas je die oproep aan. Maar laat het een oproep voor hetzelfde probleem zijn.

Blijf de rozenkrans en de oproep ten minste 9 dagen opzeggen. Met andere woorden, nadat je de hele rozenkrans eens per dag gedurende 9 dagen hebt opgezegd, kun je een andere persoonlijke kwestie waar je aan wilt werken, uitkiezen. De rozenkrans zal op een andere plaats uitgelegd worden, omdat ze al naar het fysieke octaaf is gebracht. Ik moedig jullie aan gebruik te maken van dit instrument, dat in werkelijkheid een buitengewone dispensatie is, geboren uit de ernst van de huidige situatie.

Als maar een paar mensen dit hulpmiddel ijverig en consequent gebruiken, kan ik jullie ervan verzekeren dat het potentieel voor zware aardbevingen in het jaar 2004 heel erg verkleind kan worden. Wanneer een kritieke massa mensen deze rozenkrans zou omarmen, kan de aardkorst zachter worden gemaakt, zodat er nauwelijks nog aardbevingen naar de oppervlakte zouden kunnen komen en ervoor zorgen dat de aardkorst scheurt en daardoor grote verwoestingen en verlies van levens veroorzaakt.

Het oordeel over de verkeerde leraren
Nu wil ik iets zeggen over wat ik in mijn laatste dictaat heb gezegd, toen ik sprak over het oordeel, het oordeel van God, dat neerdaalt op de verkeerde kerken op deze aarde. Ik heb toen specifiek de katholieke kerk genoemd, omdat het de bedoeling was dat de katholieke kerk de universele kerk zou worden. Het had de kerk moeten worden die de zaak van de universele Christus, het universele Christusbewustzijn, zou omarmen dat in alles verschijnt wat ooit gemaakt is.

De universele Christus, het universele Christusbewustzijn, is inderdaad het Woord waar in het evangelie van Johannes over wordt gesproken. Uit dit universele bewustzijn, dit universele Woord, werd de wereld zelf geschapen. En daarom heeft mijn zoon Jezus gezegd dat als de mensen hun mond houden en de Christus niet verdedigen, de stenen zelf dat nog zouden doen. De reden is dat het universele Christusbewustzijn in alles aanwezig is.

Het universele Christusbewustzijn zit in ieder menselijk wezen en ieder mens heeft het potentieel het Christusbewustzijn te manifesteren. Dit is inderdaad de boodschap die mijn zoon Jezus 2000 jaar geleden kwam brengen en het was zijn verlangen, en Gods verlangen, dat de kerk die hij stichtte, de kerk zou worden die de waarheid betreffende de universele Christus en het pad naar individueel Christusschap zou omarmen, wat mogelijk is, omdat het universele Christusbewustzijn in alles zit.

Zoals jullie wel weten, is de Katholieke kerk niet de universele kerk geworden en in plaats daarvan veranderde de kerk het magnifieke voorbeeld van mijn zoon Jezus in een uitzondering. Ze maakte van Jezus een afgod en ze creëerde de leugen dat de incarnatie uitsluitend in één Zoon van God kon plaatsvinden.

Welnu, dit hele idee, deze hele verafgoding, is niets minder dan de ontkenning van de Christus in al het leven. Dit is in essentie de antichrist. Zoals jullie zouden moeten weten en moeten kunnen zien, is de ontkenning van de Christus op deze planeet bijna gemeengoed geworden. Dit wordt niet tot de Katholieke kerk beperkt en daarom was het oordeel dat ik een maand geleden gaf inderdaad het oordeel over iedereen die de Christus ontkent, hetzij in de Katholieke kerk ziet, hetzij in andere kerken, in de staat, in de regeringen van de wereld, in de mediabedrijven, of waar ook maar.

Het oordeel is een kans
Het komende jaar zal er een acceleratie zijn in de cyclus die fysiek het oordeel brengt over de mensen die de Christus in zichzelf en anderen ontkennen. Dit oordeel zal het proces in hoge mate versterken dat ik beschreef over het verhogen van het bewustzijn van bepaalde individuen.

Het oordeel is een uitstorting van Gods licht, een geconcentreerde hoeveelheid Christuslicht. Degenen die hun Christuspotentieel aanvaarden, kunnen dat licht in zich opnemen. Zij kunnen dat vleesgeworden licht worden. Zij zullen daarom de magnetische aantrekkingskracht op het bewustzijn van de mensheid en op de aardkorst enorm versnellen. Dit zal de mogelijkheid buitengewoon vergroten dat de aarde zal scheuren, onder druk van de krachten die haar in tegengestelde richtingen trekken: aan de ene kant de krachten van degenen die de Christus aanvaarden en bevestigen en aan de andere kant de krachten van degenen die de Christus blijven ontkennen.

Wat je ziet, is een scheiding van wegen, dat is wat mijn zoon 2000 jaar geleden waarlijk kwam brengen, toen hij zei dat hij niet kwam om vrede te brengen maar het zwaard (Matteüs 10:34). Welnu, het zwaard is niets minder dan een scheiding van wegen tussen degenen die het licht kiezen en degenen die het licht in zichzelf en anderen blijven ontkennen. Deze scheiding van wegen dwingt iedereen vandaag te kiezen wie zij willen dienen en hun keuze wordt het oordeel. Dus jullie zien dat het oordeel van God een kans biedt.

Zolang mensen in het donker zitten, is het voor hen moeilijk een echt vrije keuze tussen het licht en de duisternis te maken. Hoe kun je het licht kiezen wanneer alles wat je ziet, duisternis is? Wanneer het licht van God echter neerdaalt, wordt het voor de mensen veel gemakkelijker het licht te zien en ze kunnen zien dat zij de kans krijgen voor het licht te kiezen. En toch zien sommigen het licht, maar wijzen het toch nog af, omdat zij het kwade lief hebben. En wanneer zij het licht daadwerkelijk afwijzen, roepen ze het oordeel over zichzelf af. Ze worden echt geoordeeld door het Christuslicht dat binnenin hen is. En daarom zou je misschien kunnen stellen dat zij het oordeel over zichzelf vellen.

Wat je in het jaar 2004 zult zien gebeuren, is dat er een polarisatie komt tussen degenen die het licht kiezen en degenen die voor de duisternis kiezen. Naarmate deze polarisatie vordert, zul je bepaalde gebieden van de wereld lichter zien worden en verhoogd. En je zult andere gebieden zien die duisterder worden en die allerlei soorten gedrag zullen vertonen die een echte ontkenning van de innerlijke Christus zijn.

De aardbeving in Iran
Jullie vragen je misschien af waarom dit versnelde oordeel zo’n verwoestende aardbeving in een stadje in een afgelegen deel van Iran heeft teweeggebracht. De reden is dat mijn zoon Jezus 2000 jaar geleden op zijn pelgrimstocht naar het Oosten door die stad is getrokken. Hij predikte wel in die stad en werd afgewezen en redde ternauwernood zijn leven. Als hij niet ontsnapt was, dan zou hij gestenigd zijn en zijn lichaam zou in die stad begraven zijn. En de dispensatie die hij naar de aarde gebracht heeft, zou niet tot stand zijn gekomen. Die zou met hem begraven zijn.

De afgelopen 2000 jaar zijn de inwoners van die stad de Christus blijven ontkennen, zowel in de christelijke als in hun eigen religie. Want de islamitische religie kan zeker een pad naar individueel Christusbewustzijn zijn. En dus heeft deze stad andere zielen aangetrokken die de Christus in zichzelf ontkennen en daarom is ze veel groter geworden dan 2000 jaar geleden.

Aan het einde van het Vissentijdperk moet het oordeel op degenen neerdalen die de afgelopen 2000 jaar consequent de Christus in zichzelf ontkend hebben. Dat hebben jullie bij de laatste aardbeving gezien. En hoewel wij in de hemel veel mededogen voelen voor de mensen die het slachtoffer van zo’n ramp zijn, staat de wet ons niet toe iets voor deze mensen te doen tot zij op hun knieën gaan en met een open geest iets vragen en met een hart dat de Christus in al het leven aanvaardt.

Wanneer je zo’n verwoesting ziet, zou je een realistische inschatting moeten kunnen maken die ervoor zorgt dat je onmiddellijk naar andere gebieden op de aardbol kijkt. Waar zie je de ontkenning van de Christus het meest? Waar heb je zo’n ontkenning in het verleden gezien? Mijn geliefden, dat zijn de plaatsen waar de grootste kans op toekomstige aardbevingen bestaat.

Veel plaatsen hebben oeroude registraties die de ontkenning van de Christus bevatten. Omdat de huidige wetenschap niet accepteert dat de invloed van de mensheid op deze planeet veel verder teruggaat dan bij de wetenschap bekend is, ken je al deze gebieden niet. Er was echter inderdaad een oeroud continent in de Stille Oceaan en op dat continent vond de ontkenning van de Christus op deze planeet als eerste plaats. Dat continent bestaat niet meer, maar overal langs de rand van de Stille Oceaan zijn overblijfselen van dit continent en haar inwoners. Daarom blijft de Vulkaangordel één van de meest actieve gebieden voor aardbevingen.

Laat mij jullie echter ook waarschuwen dat het Midden-Oosten echt één van de duisterste gebieden op aarde is en dat de ontkenning van de Christus een niveau heeft bereikt dat de aardemoeder zelf niet langer kan verdragen. Dus tenzij er een wonder gebeurt, zullen er inderdaad andere rampen in dat gebied plaatsvinden. Ik waarschuw jullie er ook nog voor dat er een ander gebied is dat een sterke concentratie van de ontkenning van de Christus bevat, die precies de geboorteplaats van de katholieke kerk is, namelijk Rome zelf. Verder waarschuw ik jullie dat er oeroude registraties zijn van het verkeerde gebruik van het licht in het gebied rondom het Panamakanaal.

Wat is een wonder?
Ik wil jullie graag enkele leringen geven over het concept wonder. Er zijn mensen op aarde die het bestaan van wonderen ontkennen, omdat zij vinden dat er niets is wat de natuurwetten teniet kan doen. Er zijn ook mensen die in wonderen geloven en toch geloven dat mensen niets kunnen doen om ze te laten gebeuren, maar dat je alleen passief kunt wachten op een vorm van genade die een wonder tot stand brengt. Welnu, mijn geliefden, het inzicht of wonderen bestaan, is van beide types mensen onjuist.

Het is waar dat niets de wet van God schendt, maar er zijn twee niveaus bij de wetten van God. De materiële wet is wat de wetenschappers een natuurwet noemen. En dan is er nog de spirituele wet, die een hogere wet is en inderdaad de natuurwet opzij kan schuiven en buiten werking stellen. Daardoor kan je iets tot stand brengen wat volgens een natuurwet op een wonder lijkt.

Waarom kwam mijn zoon Jezus op aarde? Hij kwam om de mensen te laten zien dat wanneer je individueel Christusschap manifesteert, wanneer je het Christusbewustzijn aanneemt, jij de open deur wordt, zodat de spirituele wet in het materiële universum kan handelen en daardoor de natuurwet zelf opzij schuift en buiten werking stelt. Dit heb je Jezus in een aantal gevallen zien doen.

Er kwam geen magie aan te pas om water in wijn te veranderen. Maar het was de magie van één mens die zijn bewustzijn verhoogde en de hogere wet van het spirituele rijk in het materiële universum in werking stelde. Daardoor werd de samenstelling van de materie zelf veranderd, omdat die materie in werkelijkheid een uitdrukkingsvorm is van het universele Christusbewustzijn. Daarom wordt één menselijk wezen dat het individuele Christusschap gemanifesteerd heeft de open deur waardoor het universele Christusbewustzijn plotseling in het materiële rijk in werking kan treden en daardoor de materie zelf tot de zuiverheid van dat Christusbewustzijn verheffen. Dit veroorzaakt het verteren en verwijderen van de dikke korst, die door de dichtheid van het bewustzijn van de mensheid over de materie heen is gelegd.

Wanneer het de spirituele wet mogelijk wordt gemaakt door een individu heen te werken, kan die persoon inderdaad op water lopen, kan hij inderdaad de doden opwekken en het leven teruggeven aan de moleculen van een fysiek lichaam dat al begonnen is aan het ontbindingsproces. Op dezelfde manier kan die persoon juist de cellen en moleculen van een fysiek lichaam dat door ziekte kreupel geworden is, tot leven wekken, een ziekte die niets meer of minder is dan het fysiek vergroot uitbeelden van de dichtheid van iemands bewustzijn.

Mijn Wonderrozenkrans heeft niet tot doel degenen te bereiken die bereid zijn in wonderen te geloven, maar die blijven geloven dat zij alleen maar kunnen wachten tot er wonderen gebeuren. Het is de bedoeling dat mijn Wonderrozenkrans degenen bereikt die bereid zijn het pad van individueel Christusschap te erkennen en bereid zijn te erkennen dat wanneer ze dat pad aflopen, zij niet alleen maar op een wonder zitten te wachten. Zij brengen wonderen tot stand, omdat zij het wonder zijn van de incarnatie van het universele Christusbewustzijn, het Woord van God. Het Levende Woord van God is de hogere wet die niet alleen de materiële wet kan verdringen, maar juist ook de dichtheid van het bewustzijn van de mensheid.

Dit is het levende wonder, namelijk de incarnatie van het Christusbewustzijn door een menselijk wezen dat zich van zijn of haar potentieel om de Levende Christus te zijn, bewust is geworden. Iemand die het potentieel aanvaard heeft de Levende Christus op aarde, de geïncarneerde Levende Christus, te zijn. Dat potentieel en die incarnatie is echt het wonder van God dat alle fouten die door de mensheid gemaakt zijn, of wat zo veel christenen zonde noemen, kan uitwissen.

Zonde is niets anders dan energie die de verkeerde kwaliteit heeft, energie die het merkteken van Gods volmaaktheid mist en daarom in een onvolmaakte gedachtevorm, een onvolmaakte matrix, gevangen zit. En wanneer de Christus neerdaalt, zal het Christusbewustzijn de energie van die onvolmaakte gedachtevorm bevrijden en het opnieuw tot de levende, vloeibare energie van God maken die van nature naar de volmaakte matrix van het koninkrijk van God stroomt en daarom plotseling, als door een wonder, dat koninkrijk op aarde vergroot uitbeeldt.

O ja, mijn geliefden, dit is niet alleen maar fantasie. Dit is niet alleen maar een belofte of een Utopia dat nooit zal uitkomen. Dit is in inderdaad een levende realiteit, een levend potentieel. Maar het moet door een kritieke massa mensen tot stand gebracht worden, mensen die het potentieel van de geboorte, de wondergeboorte, van het Christusbewustzijn juist in zichzelf aanvaarden.

De waarheid over de onbevlekte ontvangenis
Om de wet te vervullen moet ik de geboorte van mijn zoon Jezus bespreken. De vervulling van de wet vereist dat wanneer mensen een hogere lering wordt gegeven over het potentieel dat het wonderkoninkrijk op aarde wordt gemanifesteerd, zij bereid moeten zijn die lering in evenwicht te brengen door één van de illusies los te laten die de manifestatie van dat koninkrijk voorkomen. De illusie die je vandaag moet loslaten, is de illusie van de onbevlekte ontvangenis, zoals die in het algemeen in het christendom wordt uitgelegd.

Ja, dit is inderdaad een onderwerp waardoor vele Christenen zich niet op hun gemak zullen voelen. Zij hebben zo’n dicht en verhard bewustzijn gecreëerd rondom de geboorte van mijn zoon Jezus en zij hebben dat gedaan in een poging de afgod te versterken, waarin zij mijn zoon hebben veranderd. Ze hebben dit gedaan om het idee te versterken dat Jezus uniek was en dat niemand in zijn voetsporen kan treden. Dus in hun obsessie mijn zoon van alle andere mensen te scheiden, hebben zij een mythe gecreëerd die een totaal verkeerd beeld geeft van de onbevlekte ontvangenis.

Wat is de waarheid over de geboorte van mijn zoon Jezus? De waarheid is dat het een maagdelijke geboorte was, maar niet zoals het tegenwoordig door de meeste mensen wordt uitgelegd. De werkelijke betekenis van ‘maagd’ is een vrouw van wie het bewustzijn zuiver is, omdat zij geleerd heeft haar energie boven het kritieke niveau te houden. En daarom missen haar gedachten en gevoelens hun doel niet en geven ze de zuivere energie van God niet een verkeerde kwaliteit. Zij is daarom zuiver, en alles wat ze doet, is zuiver. Dus wanneer iemand zich in zo’n bewustzijnsstaat bevindt, is het heel goed mogelijk om op de natuurlijke manier een kind te verwekken en dat kind zal dan niet in zonde ontvangen worden.

Wat ik jullie hier vertel, is dat mijn zoon Jezus inderdaad op dezelfde manier verwekt is als elk ander kind op deze aarde, namelijk door de fysieke interactie tussen mij en mijn geliefde Jozef. Het is zeker waar dat de Heilige Geest bij die conceptie aanwezig was, maar de Heilige Geest werkte niet zoals veel Christenen zich dat voorstellen.

Jullie weten vast wel dat toen de engel aan mij verscheen, ik de woorden van de engel in twijfel trok – wat trouwens geen goede gewoonte is om aan te leren – door te vragen hoe dit dan moest, aangezien ik geen omgang met een man had (Lucas 1:34). Zie je, ik wist toen, zoals iedereen tegenwoordig ook wel weet, dat het verwekken van een kind om de fysieke interactie van een man en een vrouw vraagt. Het antwoord van de engel was dat de Heilige Geest over mij zou komen en vele christenen hebben het idee geaccepteerd dat Jezus uitsluitend door de kracht van de Heilige Geest is verwekt.

Wat er echt gebeurd is, is dat de Heilige Geest over mij en Jozef kwam. Toen wij elkaar ontmoetten, wisten wij, door de kracht van de Heilige Geest, direct dat wij bestemd waren de ouders van het Christuskind te worden. We wisten ook dat het Christuskind op een precies tijdstip verwekt moest worden om onze geliefde zoon de allerbeste start te geven voor zijn missie op aarde. Dus de conceptie van Jezus vond inderdaad buitenechtelijk plaats, omdat er geen tijd voor ons was om te trouwen en toestemming van mijn ouders te krijgen.

Jullie weten dat in die tijd de meeste huwelijken door de ouders werden geregeld. Ik was inderdaad een tempelmaagd die zich aan God wijdde en daarom hadden mijn ouders het idee opgegeven dat ik ooit zou trouwen. Ik kan jullie verzekeren dat als ik naar hen toe was gegaan om te zeggen dat ik wilde trouwen, zij zeer heftig tegengesputterd zouden hebben. En zij zouden zeker nooit toestemming hebben gegeven aan een echtgenoot die zij niet kenden en die veel ouder was dan ik. Ja, zelfs een echtgenoot die in de stad Nazareth woonde, waar iedereen in Jeruzalem op neerkeek.

Mijn zoon werd inderdaad buitenechtelijk verwekt en geboren. Want hoe konden wij nu zonder toestemming van mijn ouders trouwen, die pas veel later hun toestemming wilden geven? De reis naar Bethlehem was niet alleen vanwege de volkstelling, maar ook vanwege het verlangen om aan de veroordeling van mijn ouders en de maatschappij te ontsnappen. En de vlucht naar Egypte was niet alleen uit angst voor de koning, hoewel de woede van de koning beslist een reëel gevaar voor het leven van mijn zoon was. De vlucht naar Egypte kwam inderdaad uit het verlangen voort om met onze geliefde zoon te ontsnappen aan de veroordeling van de maatschappij waarin wij opgegroeid waren, een maatschappij die niet kon en wilde begrijpen en accepteren dat Jozef en ik door de kracht van de Heilige Geest ertoe waren bewogen te doen, wat we gedaan hebben.

Zie je, mijn geliefden, als je de Bijbelse woorden letterlijk neemt, zul je nooit de innerlijke betekenis, nooit de ware spirituele betekenis ervan begrijpen. Je zult dan nooit de hogere wet begrijpen, de spirituele wet van God. En als je die wet niet begrijpt en accepteert, hoe kun jij je dan open stellen om de incarnatie van die wet te zijn en daardoor de belichaamde Levende Christus te worden? Dat kan helemaal niet.

Mijn laatste punt is de conceptie en geboorte van mijn zoon Jezus in verband brengen met de conceptie en de geboorte van elk kind op aarde. Mijn zoon Jezus moest op het juiste moment verwekt worden om hem de beste start te geven die maar mogelijk was voor zijn missie op aarde. Dit geldt ook voor ieder ander kind dat ooit op deze planeet verwekt is. Ik geef je deze lering om je duidelijk te maken waarom wij, de Opgevaren Schare, abortus niet goedkeuren. Zie je, wij begrijpen heel goed dat wanneer een kind verwekt wordt, ongeacht hoe ongelegen, ongepland of ongewenst het voor de ouders ook moge zijn, die conceptie vertegenwoordigt een unieke kans voor een bepaalde levensstroom om te incarneren. Door dat kind te aborteren, breek je die kans voor een ziel af.

Ik zou je graag willen dat je begrijpt dat het volkomen acceptabel is dat een vrouw haar keuzevrijheid gebruikt om alle praktische maatregelen te nemen om zwangerschap te voorkomen. Hier valt ook het gebruik van voorbehoedsmiddelen onder en daarom zeg ik nogmaals dat de katholieke kerk niet op één lijn zit met de waarheid en de realiteit van de Opgevaren Schare door katholieken het gebruik van anticonceptiemiddelen te ontzeggen. Dit is gewoon niet juist in een modern tijdperk.

Wanneer een vrouw echter haar recht op keuzevrijheid heeft gebruikt en toch zwanger wordt, dan zou het voor haar en de nieuwe ziel zeer nuttig zijn, als zij inziet dat er dan een hogere wet van kracht is geworden die de materiële wet heeft verdrongen. Het zou voor de vrouw heilzaam zijn te beseffen dat hoewel haar oppervlakkige bewustzijn, haar bewuste geest, dit kind niet wil, een dieper deel van haar ziel inderdaad vrijwillig heeft aangeboden dit kind op dit bepaalde tijdstip ter wereld te brengen. Dit betekent niet dat de vrouw het kind moet opvoeden. Het is volkomen acceptabel een kind voor adoptie af te staan. Maar het betekent wel dat als de vrouw aan de wet van God en de keuzes van haar eigen ziel wil voldoen, zij dit kind ter wereld moeten brengen.

Een zegen
Mijn geliefden, ik beëindig deze verhandeling met een zegen voor allen die het geduld hebben hadden de lange overdracht van de wijsheid van de Goddelijke Moeder uit te zitten. Ik beëindig deze verhandeling door jullie een buitengewone stroom licht en liefde van de Goddelijke Moeder te geven, die nu door deze woorden vloeit, door de hele kosmos van de materie, die in werkelijkheid het lichaam van de Goddelijke Moeder is, de ma-ter geïncarneerd in de materie. En daarom zeg ik jullie: De Vrede van de Goddelijke Moeder

Dat jullie mogen besluiten altijd in die vrede te verblijven en de volmaakte liefde van de Goddelijke Moeder te aanvaarden die al jullie angsten zal verteert, de angst om de geïncarneerde Levende Christus te zijn, de angst om alles te zijn wat je bent in God en meer. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder, verzegel ik jullie in mijn liefde en licht. Het is klaar, het is af, het wordt verzegeld in de materie, want de mond van de Goddelijke Moeder heeft het uitgesproken. Amen.