De dualiteit en de non-dualiteit begrijpen

door Kim Michaels

Het bewustzijn van de antichrist wordt gebaseerd op een geperverteerde visie op de twee basiselementen van de schepping. Wij hebben gezien dat de Schepper een wereld heeft geschapen waarin aparte vormen kunnen bestaan. Maar wat maakt het mogelijk om aparte vormen te scheppen? Er moet iets zijn dat aparte eigenschappen definieert. Dat ‘iets’ zijn de twee basale krachten van schepping, een uitbreidende en samentrekkende kracht. Die krachten kunnen ook worden omschreven als mannelijk en vrouwelijk, of als de Yin en Yang van het taoïstische Tai Chi.

De geascendeerde meesters onderrichten dat iedere vorm wordt geschapen uit de evenwichtige wisselwerking tussen de uitbreidende en samentrekkende krachten. Maar die krachten zijn niet elkaars tegenovergestelde; zij zijn complementair. Zij heffen elkaar niet uit; ze houden elkaar in evenwicht. Om een vorm te creëren moet je het Ma-terlicht aansporen om een aparte vibratie op te nemen. Dit is de uitbreidende kracht, maar als de uitgaande kracht niet in evenwicht was, zou je alleen maar een explosie krijgen. Om een aparte vorm te krijgen, moeten de uitbreidende en de samentrekkende kracht in evenwicht zijn. Wat dit evenwicht schept en handhaaft, is het Christusbewustzijn. Een vorm die uit het Christusbewustzijn wordt geschapen, is duurzaam. Maar dat komt omdat het Christusbewustzijn ziet dat de twee basale krachten uitdrukkingsvormen van de Schepper zijn, wat betekent dat de aparte vormen door hun wisselwerking werden geschapen, niet gescheiden van hun bron zijn.

Het bewustzijn van de antichrist negeert het onderliggende eenzijn en ziet de twee basale krachten als tegenovergestelden. Dus in plaats van elkaar aan te vullen, werken ze elkaar tegen of heffen elkaar op. Het bewustzijn van de antichrist ontstaat uit de wens om het eenzijn te negeren en door de twee krachten als tegenovergestelden te definiëren, wordt een fundamentele staat van dualiteit geschapen. In die staat van dualiteit is het mogelijk om de schijn op te houden dat vormen gescheiden zijn, wat betekent dat zelfbewuste wezens zichzelf en hun niet geascendeerde sfeer dan gescheiden van hun bron zien of op zichzelf bestaan.

Let op dat het bewustzijn van de antichrist niet de fundamentele werkelijkheid verandert dat al het leven één is. Het schept gewoon de schijn van gescheidenheid, maar die schijn kan alléén in de geest van zelfbewuste wezens bestaan. Maar vanwege de Wet van Vrije Wil, mogen wezens die ervaring hebben. Wezens mogen het pad van gescheidenheid onderzoeken, voor zij op den duur terugkomen op het pad van eenzijn.

Hoe werkt het dualiteitsbewustzijn? Nu, er worden eerst twee basiselementen van schepping gescheiden door talloze definities te maken waarin twee tegenovergestelden bestaan. Dan wordt er een soort waardeoordeel aan de tegenovergestelden gegeven door te zeggen dat het ene goed is en het andere slecht, het ene is waar en het andere onwaar, het ene is juist en het andere is onjuist.

Laten we eens een praktisch voorbeeld bekijken. De westerse wereld is door het christendom gedomineerd dat wordt gebaseerd op het Oude Testament. Dit religieuze geschrift vormde de basis voor wat vaak de drie grote monotheïstische religies wordt genoemd: het judaïsme, het christendom en de islam. Het thema waar het in het Oude Testament om draait, is het verhaal van Adam en Eva in de Hof van Eden. God wordt afgeschilderd als een mannelijke figuur en Eva, het vrouwelijke element, zorgde voor de uitdrijving uit het paradijs. Dit heeft tot drie grote religies geleid die een fundamenteel conflict presenteren tussen de twee basiselementen van schepping. God is mannelijk en goed, terwijl het vrouwelijke van God wordt gescheiden, en zelfs slecht is.

Deze visie is fundamenteel een dualistische kijk, en heeft het mannelijke en vrouwelijke als elkaars tegenovergestelden en van elkaar gescheiden gedefinieerd. Het heeft er ook een waardeoordeel aan gegeven dat het ene goed is en het andere slecht. Vanzelfsprekend kan dit nooit tot het Christusbewustzijn leiden, omdat de rol van het Christusbewustzijn is om het eenzijn tussen de basiselementen van de schepping te handhaven. In deze staat heb je totale eenheid en evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke, de uitbreidende en samentrekkende krachten.

Het bewustzijn van de antichrist definieert een fundamentele deling tussen twee tegenovergestelden, definieert dat het ene goed en het andere slecht is en zegt dan dat je die basale visie niet kan of niet moet betwijfelen. En zolang jij die basale deling in twee tegenovergestelden niet onderzoekt, kun je gewoon niet aan het dualiteitsbewustzijn ontsnappen. Je raakt tot in het oneindige verstrikt in wat de Boeddha de ‘sluier van Maya’ heeft genoemd en wat Jezus de ‘prins van deze wereld’ of het doodsbewustzijn noemde.

Let op een fundamenteel verschil. Het Christusbewustzijn moet het evenwicht bewaren tussen de Schepper en de schepping. Hoe bereik je eenzijn met je bron? Alleen door de Schepper rechtstreeks te ervaren. Maar hoe kun je die ervaring krijgen als je een verschijnsel in de wereld van vorm tot de status verheft van onfeilbare waarheid die je niet hoeft te betwijfelen? Het Christusbewustzijn wil dat je alle verschijnselen in deze niet geascendeerde sfeer onderzoekt, tot je ‘geen goden meer voor je hebt’, wat inhoudt dat je eenzijn met de Schepper ervaart. Het bewustzijn van de antichrist wil dat je een verschijnsel uit de niet geascendeerde sfeer tot de status van allerhoogste God verheft, zodat je nooit verder durft te kijken.

Deze weigering om verder te kijken dan een verschijnsel dat door de antichrist werd geschapen, is de basis van het kwaad. Het vormt letterlijk een sluier van lagere energie die verhindert dat jij het eenzijn van al het leven kunt zien. Dus het kwaad is een sluier van energie (Energy vEil: e-vil). De rol van de geascendeerde meesters is jou te helpen om door deze sluier heen te zien tot je het Christusschap bereikt en met Jezus kunt zeggen: “Ik en mijn Bron zijn één!”

Zoals al is gezegd, is er een opwaartse stuwkracht in onze sfeer, maar sommige wezens hebben het bewustzijn van de antichrist gebruikt om dat tegen te werken. Planeet aarde dient als een tijdelijke verblijfplaats van veel van die levensstromen, daarom zie je veel mensen die zich aan een dualistisch wereldbeeld vastklampen die de basale waarheid ontkent dat God bestaat. Veel van de spirituele mensen hebben zich aangemeld om vrijwillig naar de aarde af te dalen om het pad naar Christusschap te demonstreren en te helpen om het collectieve bewustzijn van deze planeet te verhogen. Dit kan de vele gruweldaden verklaren die hier gebeuren, omdat de mensen die door het dualiteitsbewustzijn worden verblind, denken dat het doel de middelen heiligt. Maar deze manifestaties kunnen hier niet blijven, als steeds meer mensen het pad van eenzijn opgaan.