De houding van Paulus ten opzichte van vrouwen

ONDERWERPEN: Paulus begreep de leringen van Jezus over vrouwen niet – het christendom had de rol van vrouwen in ere kunnen herstellen – mannelijk en vrouwelijk in een polariteit – beide geslachten zijn van evenveel belang

Vraag: Lieve Geliefde Jezus: Ik ben in de war. Ik begrijp dat Paulus die Geliefde Paulus voor jou was, maar waarom leek hij schijnbaar onverschillig ten opzichte van vrouwen door te zeggen dat vrouwen niet zouden mogen onderwijzen, rustig in de kerk moeten zitten, en onderworpen moeten zijn aan de regels van de mannen, enzovoort. Of is dit NIET echt wat Paulus onderwezen heeft, maar nog meer verdraaiingen van zijn leringen door de zogenaamde vroege kerk? En als Paulus dit in feite niet onderwijst, wat dan wel? Zouden de gnostische boeken van Paulus nauwkeuriger zijn over zijn filosofie? Ik wil alleen de waarheid weten.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik had van al mijn discipelen met de liefde van Christus, die onvoorwaardelijk is, lief. Dit betekent dat ik alle mensen liefheb ondanks hun huidige beperkingen of gebreken. Toch is mijn liefde niet blind, en ik zie duidelijk de beperkingen die iedere persoon moet overwinnen om spiritueel te groeien.

Het is zeker correct dat Paulus een houding ten opzichte van vrouwen had die niet overeenkwam met mijn houding en mijn leringen. Ik heb dit gedetailleerder in mijn verhandeling over mijn relatie met Maria Magdalena uitgelegd. Ik noem ook dat ik hoop dat vrouwen weer op hun rechtmatige plaats als spiritueel gelijke aan mannen in ere worden hersteld. Ik heb elders uitgelegd dat de houding van Paulus ten opzichte van vrouwen niet het beste is wat ik hoopte voor Paulus of mijn andere discipelen.

Dus ik wil op geen enkel manier excuses te bedenken voor de houding van Paulus ten opzichte van vrouwen. Het was gewoon een uitdrukking van zijn tijd, en de houding van Paulus ten opzichte van vrouwen was niet minder of beter dan de houding van de meeste mannen in die tijd. Opnieuw dit is geen excuus, het is gewoon de verklaring van een feit.

Ik betreur het trouwens heel erg dat het christendom niet een religie werd die vrouwen op hun rechtmatige plaats in ere hersteld heeft, zowel in het gezin, als in de maatschappij en in de geest van zowel mannen als vrouwen. Toch is het echte probleem dat het pad van individueel Christusschap verloren is gegaan. Wanneer je Christusschap bereikt, begin je natuurlijk verder dan de indelingen in de buitenwereld te zien die het gevolg zijn van geslacht, ras, nationale oorsprong of een van de vele andere kunstmatige indelingen en etiketten die uit de relativiteit van het menselijke denken ontstaan. Deze door de mens gemaakte indelingen verliezen gewoon hun belang en een Christuswezen zal vrouwen respecteren als van evenveel waarde en belang als mannen.

En Christuswezen zal ook accepteren dat delen in het Bijbelse verhaal over de schepping van de vrouw onjuist zijn. Vrouwen werden niet geschapen als iets wat pas later opgekomen is, en vrouwen werden ook niet uit de substantie van de man geschapen. Deze secties werden gewoon later toegevoegd door mensen in een door mannen gedomineerde cultuur.

Man en vrouw schiep hij hen (Genesis 5:2). De mannelijke en vrouwelijke sekse vormen een polariteit die gelijk is aan de Tai-Chi die bekend is uit het taoïsme. De ene kan gewoon niet zonder de ander bestaan en daarom kunnen ze niet afzonderlijk van elkaar geschapen worden. Beide seksen werden tegelijkertijd geschapen en zijn van evenveel waarde in de ogen van God. Zo moeten ze natuurlijk gerespecteerd worden in de ogen van mannen en vrouwen.