Wat is het Levende Woord?

ONDERWERPEN: een spirituele lering gebruiken als springplank tot groei – het ware doel van religie is het bewustzijn van de mensen verhogen – geen enkele doctrine kan de waarheid van God overbrengen – innerlijke ervaring is noodzakelijk – het Levende Woord vergemakkelijkt die ervaring

Vraag van Kim: Je spreekt over een Levende Kerk gebaseerd op het Levende Woord. Het lijkt wel alsof zo’n kerk geen vastgestelde doctrine heeft. Als dat zo is, hoe kunnen mensen dan weten wat waar is? Ik bedoel, traditioneel hebben mensen religieuze doctrines als een stabiele fundering gebruikt. Hoe kunnen mensen dat zomaar achterlaten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik suggereer niet dat mensen die achter moeten laten. Zoals ik al vaak gezegd heb, kan de levensstroom niet in een vacuüm bestaan; die heeft een fundering nodig om de wereld te onderzoeken. Er is niets mis mee om een geloofssysteem of een religieuze doctrine als fundering te gebruiken, zolang je maar beseft dat het een springplank naar meer inzicht moet zijn en dat het nooit een gevangenis moet worden die je geest in de val laat lopen. Hier slagen veel religieuze mensen niet in om dat te begrijpen.

De Levende Kerk zal een verzameling leringen hebben die mensen een basaal begrip geven van de spirituele kant van het leven. Dit zouden zowel elementen uit alle wereldreligies kunnen zijn als pas geopenbaarde leringen. Het belangrijke punt is dat de uiterlijke lering gezien wordt als fundering maar in plaats daarvan wordt die tot een onfeilbare doctrine verheven. Een Levende Kerk moet mensen basale leringen geven en het mogelijk maken dat ze hun eigen, persoonlijke begrip ontwikkelen zonder hen op enige manier proberen te overheersen.

Het ware doel van spiritualiteit is mensen te helpen verlossing te bereiken, wat individueel Christusschap inhoudt. Je zult het bruiloftsfeest niet ingaan door tot een religie in de buitenwereld te behoren. Je zult het feest enkel binnengaan als je het bruiloftskleed draagt van het Christusbewustzijn. Om dat kleed aan te trekken, moet je het contact met je Christuszelf vergroten totdat jij je levensstroom accepteert als één zijn met dat Christuszelf, als de bruid van Christus, als de geïncarneerde Christus. Wanneer je dat Christusschap bereikt, bereik je de allerhoogste maatstaf om te onderscheiden wat waar (wat betekent wat in harmonie is met Gods wetten) en wat niet waar is.

Ik heb geprobeerd uit te leggen dat het gewoon niet mogelijk is om een doctrine in de buitenwereld te definiëren die nauwkeurig de waarheid van God beschrijft. Je kunt de waarheid van God alleen kennen door een directe innerlijke ervaring. De ware bedoeling van de Levende Kerk is mensen de beste kans geven om zo’n directe ervaring te krijgen. Die ervaring komt niet automatisch tot stand wanneer een dominee een doctrine uit de buitenwereld voorleest en interpreteert. Die ervaring krijg waarschijnlijk eerder als gevolg van het horen van het Levende Woord.

Toen ik mijn discipelen erop uitstuurde om mijn boodschap te prediken, zei ik tegen hen: “Denk niet na over wat je moet zeggen, het zal je ingegeven worden.” Ze gingen er niet op uit met een vastgestelde doctrine. Ze predikten het Levende Woord door de kracht van de Heilige Geest.

Het is niet de bedoeling dat je het Levende Woord als een onfeilbare of vastgestelde doctrine beschouwt. Het wordt aan mensen in een bepaalde bewustzijnsstaat gegeven en het wordt gegeven met de specifieke bedoeling om de mensen te helpen een hoger bewustzijnsniveau te bereiken. Wanneer ze tot dat niveau stijgen, kunnen ze meer inzicht ontvangen dat misschien wel veel verder gaat dan de oorspronkelijke uitgave van het woord. Je moet nooit in de val lopen door te denken dat het Levende Woord op een of andere manier onveranderlijk is.

Het Levende Woord is precies dat; het leeft en stroomt altijd. Als je er een vastgestelde doctrine van maakt, is het niet langer het Levende Woord en kan het snel verkalken tot een dogma, gevuld met de beenderen van dode mensen.