Feng Shui wordt gebaseerd op waardevolle kennis over energie

ONDERWERPEN: de arrogantie om oude wijsheid te verwerpen – sommige oude beschavingen hebben heel lang geduurd – waardevolle lering in een andere taal tot uitdrukking gebracht – bij Feng Shui is er wel iets van de oorspronkelijke lering teloor gegaan – gebruik intuïtie om grote voordelen te behalen – geen exacte wetenschap – interpreteer de principes met Christusonderscheid en creativiteit – wees in evenwicht

Vraag: Ik ben van plan een nieuw huis te bouwen, dat ik moet inrichten en behangen. Wil je mij alstublieft jouw mening en leiding geven over de Feng Shui methode, zoals het gebruik van numerologie, gebruik van kleuren en plaatsing van de kamers? Ik heb een paar boeken gelezen van Lillian Too, die interessant zijn, maar sommige informatie lijkt op bijgeloof, zoals bepaalde getallen in het adres als die een bepaalde richting staan ‘ongeluk’ brengen. Ik wil graag dat mijn huis goed ligt. Ik weet ook dat het aanroepen van Licht de hoogste bescherming geeft en misschien is dat wel de beste manier om verder te gaan, in plaats van me bezig te houden met Feng Shui.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De westerse wereld heeft de laatste paar eeuwen een spectaculair succes geboekt met wetenschap en technologie. Een neveneffect van dit succes is dat veel mensen een bepaalde arrogantie hebben ontwikkeld die hen het gevoel geeft dat alles wat niet uit de moderne wetenschappelijke cultuur komt niet de moeite waard zou kunnen zijn. Sommige mensen hebben het gevoel dat als een lering niet in wetenschappelijke termen wordt uitgedrukt of niet bevestigd kan worden door wetenschappelijke experimenten, die lering nooit de moeite waard kan zijn. Sommige mensen hebben het gevoel dat alles wat ontwikkeld werd voor de opkomst van het wetenschappelijke tijdperk nooit waardevol kon zijn. Deze gezichtspunten zijn kortzichtig en ietwat arrogant.

Het is gewoon een feit dat de moderne wetenschappelijke cultuur nog maar een heel korte periode in de tijd beslaat en nu al een aantal problemen gecreëerd heeft die haar overleving op de lange termijn zouden kunnen bedreigen. In tegenstelling daarmee hebben jullie ook verschillende beschavingen, waaronder de oude Chinese beschaving, die al millennia lang bestaan. Dit zou ervoor moeten zorgen dat mensen nadenken of deze eeuwenoude beschavingen ook iets voortgebracht hebben wat waardevol was, zelfs als de moderne wetenschap het niet bevestigt of kan begrijpen.

Zoals je weet, dachten de mensen 500 jaar geleden dat de aarde plat was, maar de aarde was net zo rond als tegenwoordig. Nog maar nauwelijks een eeuw geleden heeft Albert Einstein ontdekt dat alles uit energie wordt gemaakt, toch is het universum al vanaf het begin van energie gemaakt. Veel oude beschavingen hadden intuïtieve kennis van het feit dat alles gemaakt wordt uit energie, en dientengevolge begrepen ze dat energie elk deel van het leven beïnvloedt. Bijvoorbeeld, de oude Chinese beschaving ontwikkelde verscheidene leringen over energie en de energiestroom. De bekendste voorbeelden zijn Tai Chi, acupunctuur en Feng Shui.

Wat ik nu zeg, is dat Feng Shui wordt gebaseerd op waardevolle kennis over energie, de energiestroom en hoe die het menselijke energieveld beïnvloedt en dus het menselijke welzijn. De spirituele leringen die de basis van Feng Shui vormden, werden inderdaad aan de mensen gegeven door de geascendeerde meesters en het waren deugdelijke leringen. Ze werden eenvoudig uitgedrukt in de taal van die tijd, een taal die in geen geval primitiever was, maar gewoon anders dan de moderne wetenschappelijke taal.

Helaas worden, zoals ik overal op deze website uitleg, de meeste oorspronkelijke spirituele leringen in de loop der tijd veranderd door mensen die de leringen niet volledig begrijpen. In vele gevallen wordt de oorspronkelijke intuïtieve link met de geascendeerde meesters op den duur verbroken en vanaf dat punt beginnen mensen er interpretaties aan toe te voegen die gebaseerd worden op het menselijke intellect en vaak het dualistische denken. Dit leidt vaak tot latere ontwikkelingen die ver van de oorspronkelijke spirituele leringen afstaan, of zelfs precies het tegenovergestelde ervan zijn. Feng Shui is geen uitzondering op dit proces, en het christendom ook niet.

Zoals je correct aangeeft, stoelen enkele van de leringen die je in de moderne Feng Shui vindt duidelijk op bijgeloof en het tegenovergestelde van gezond verstand. Het is heus wel waardevol om over Feng Shui in de moderne wereld na te denken, maar het zou heel erg nuttig zijn als jij je intuïtie en je Christusonderscheid gebruikt.

Merk ook op dat Feng Shui nooit een exacte wetenschap is geweest. Die werd nooit gegeven om er een mechanisch proces van te maken zoals de moderne technologie. Het was altijd de bedoeling dat Feng Shui een intuïtieve lering zou zijn, wat betekent dat de leringen in de buitenwereld alleen gebruikt moeten worden als richtlijnen die intuïtief geïnterpreteerd moeten worden en aangepast aan de individuele persoon en de individuele situatie. Daarom is een goede beoefenaar van Feng Shui niet alleen een technicus, maar een intuïtief persoon.

Jouw belangstelling voor het onderwerp laat zien dat je al intuïtieve inzichten hebt gekregen van je Christuszelf, dat Feng Shui een deugdelijke en belangrijke lering is om bij het ontwerp van je nieuwe huis mee te nemen. Wat je moet doen, is de leringen van Feng Shui bestuderen, of misschien een ervaren beoefenaar consulteren, en dan, door het hele proces heen je intuïtie en Christusonderscheid gebruiken, zoals je nu al doet. Laat je leiden door je Christuszelf om je bij de leringen te brengen die goed voor jou zijn, en negeer andere die volgens jou niet kloppen. Wanneer je een huis aan het bouwen bent en als je betrokken bent bij het ontwerp van dat huis, moet je huis een uitdrukking zijn van jou en jouw huidige spirituele ontwikkeling. Wees dus niet bang om de principes van Feng Shui te gebruiken als algemene richtlijn en die dan te interpreteren met jouw eigen Christusonderscheid.

Zoals je aangeeft, is het ook belangrijk om spiritueel licht op te roepen tijdens dat hele proces en dit moet zeker niet verwaarloosd worden. Toch is er geen reden om de leringen van Feng Shui niet te combineren met het aanroepen van spiritueel licht. Dit kan je een huis geven dat je zal steunen bij je spirituele groei.

Toch wil ik je waarschuwen dat het belangrijk is om het evenwicht te bewaren bij alles. Het belangrijkste deel van je spirituele ontwikkeling is je innerlijke contact met je Christuszelf. Dingen in de buitenwereld moeten op de tweede plaats komen na dat innerlijke contact, waaronder een huis of het voedsel dat je eet. Daarom zei ik dat het niet wat de mond van de mens ingaat, maar wat er uitkomt, hem ontheiligt. Die verklaring was bedoeld om het punt te illustreren dat ik hier naar voren breng, namelijk dat de materiële wereld altijd ondergeschikt dienen te zijn aan de dingen in jouw innerlijk, in je eigen psyche en je verbinding met je Christuszelf. Dus laat Feng Shui je dienaar zijn, maar laat het niet je meester worden.