Kan God iets scheppen dat los van hem staat?

ONDERWERPEN: limieten aan het intellect – God verandert wel – God schept iets uit zichzelf – constante groei is de wet van het universum

Vraag: Zou God een burrito zo heet kunnen maken dat hij hem zelf niet kon opeten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dank dat je een humoristische versie van een oeroude vraag voorlegt over de meer paradoxale elementen van God.

Sinds het begin der tijden hebben mensen gespeculeerd over de aard en de vermogens van God. Ze voelen dat God boven menselijke wezens moet staan en velen speculeren dat God almachtig moet zijn en ongelimiteerd. Daarom hebben ze het gevoel dat God in staat dient te zijn om alles te doen en dit leidt tot de paradoxale vraag die jij stelt.

Laat mij jou eerst waarschuwen dat het gewoon niet mogelijk is om de aard van God te doorgronden met het menselijke intellect. Daarom is er geen intellectueel antwoord mogelijk op deze vraag. Laat mij echter proberen een antwoord te geven dat misschien nuttig kan zijn voor degenen die verder willen kijken dan hun intellect.

Eén van de gebruikelijkste misvattingen over God is het idee dat God volmaakt is en daarom nooit kan veranderen. God is zeker volmaakt, maar volmaaktheid houdt niet in dat iets stil blijft staan. In werkelijkheid is God altijd veranderend, omdat God gewoon niet kan stoppen met scheppen. Wanneer God schept, maakt hij alles uit zijn eigen substantie en om iets nieuws te scheppen, moet God dus transcenderen. Om iets te scheppen moet God bereid zijn om meer te worden dan hij al is. Zonder hem werd niets gemaakt wat gemaakt werd, dus wanneer er iets nieuws wordt gemaakt, moet God meer worden dan hij al is.

Ik weet dat deze verklaring ketterij is voor vele religieuze mensen die God in een klein kadertje hebben geplaatst en die niet bereid zijn God toe te staan te veranderen. Niettemin transcendeert God elke seconde en daarom is constante groei de basiswet van dit universum Dat is de reden dat God wil dat zijn zonen en dochters constant groeien en transcenderen en meer worden dan toen zij geschapen werden.

Dus om naar je vraag terug te keren, het antwoord is dat God zeker een burrito kan maken die zo heet is dat hij hem niet zou kunnen opeten gezien wie en wat hij is op het moment dat hij die burrito maakte. Toch heeft God het vermogen om ogenblikkelijk te transcenderen, zodat hij dan de burrito zou kunnen opeten. Op dit nieuwe niveau zou God dan een burrito kunnen maken die hij niet op dat niveau zou kunnen opeten. Hij zou dan weer kunnen transcenderen en de burrito opeten, een nieuwe maken en deze cyclus eeuwig door laten gaan.

Hoewel het een poosje amusant kan zijn, heeft God ervoor gekozen universums te scheppen in plaats van burrito’s. Hij heeft ervoor gekozen die universums te bevolken met intelligente wezens die replica’s van hem zijn. Hij heeft ervoor gekozen om deze wezens het vermogen tot bewustzijn te geven om te beseffen dat ze zonen en dochters van God zijn. Daarom hebben mensen de vaardigheid en het verlangen om te speculeren over de aard van God en de aard van God te begrijpen.

Ik hoop dat deze uitleg niet zo heet was dat je moeite hebt om hem op te eten. Hij zou bitter in de mond kunnen smaken, maar hij is zoet in de buik!