Helios en Vesta plus Alpha en Omega plus de drie-eenheid

ONDERWERPEN: Alpha en Omega hoogste hiërarchen – El Shaddai – De Veda’s – Brahman – de drie-eenheid

Vraag: Wat is de relatie tussen Helios en Vesta/Alpha en Omega, El Shaddai, Brahman en de Drie-eenheid?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals elders wordt uitgelegd zijn Alpha en Omega de hoogste spirituele hiërarchen van deze niet geascendeerde sfeer. Helios en Vesta zijn de spirituele hiërarchen die dienen onder Alpha en Omega. El Shaddai is een oeroude naam voor God die ik de Schepper noem. Dit wordt in de Veda’s Brahman genoemd, de allerhoogste macht die het universum heeft geschapen.

De Drie-eenheid is het eerste niveau van manifestatie dat leidt tot de schepping van de wereld van vorm. De Vader kan worden vergeleken met de Schepper of Brahman. De Zoon is het universele Christusbewustzijn waaruit alles wordt gecreëerd, dat heet Vishnu in de drie-eenheid van de hindoes. De Heilige Geest is de creatieve kracht die net een stroom van energie is die constant vanuit het centrum van de Schepper stroomt door alle niveaus van de schepping heen tot aan de verste niveaus van de wereld van vorm. Hij probeert constant alle energie op één lijn te brengen met de zuiverheid en perfectie van God. Hindoes noemen dit Shiva of de vernietiger van alles wat onecht is.

In werkelijkheid zou de Drie-eenheid moeten worden uitgebreid om de Goddelijke Moeder te omvatten, het vrouwelijk aspect van God. De Schepper is het mannelijke aspect van God en vormt de polariteit van het vrouwelijke aspect van God. Uit deze eenheid wordt de Zoon, het universele Christusbewustzijn, geschapen. De Heilige Geest is de creatieve impuls die maakt dat het Christusbewustzijn in de diverse manifestaties naar de wereld van vorm stroomt.