Was 9/11 een samenzwering?

ONDERWERPEN: De analytische geest kan problemen niet oplossen – hij kan altijd argumenten aanvoeren voor wat hij wil geloven – wees voorzichtig om niet overal een samenzwering in te zien – een wereldwijde samenzwering bestaat niet, niet in het fysieke rijk – het wordt gevormd door de gevallen wezens – die gevallen wezens werken met mensen die een heel egoïstische bewustzijnsstaat hebben die hen moeilijk te beheersen maakt – ga op zoek naar evenwicht voor je samenzweringscomplotten bestudeert – het was geen klus van binnenuit – naties overal ter wereld weigeren om overhaast aan een grote oorlog te beginnen

Vraag: Mijn vraag gaat over 11 september. Dat is zo ongeveer wat mij op het pad heeft gezet om de esoterische religie te doorzoeken en ernaar te kijken en uiteindelijk op deze conferentie te komen. Ik ben een lange zoektocht aangegaan en ik kon niets vinden dat bij me paste. Maar uiteindelijk ben ik op de AskRealJesussite gekomen en na een paar bladzijden begon ik in principe al te huilen, omdat ik steeds maar zocht en niets vond en toen vond ik de waarheid, en het sprak me echt aan en de waarheid vinden op deze site was geweldig.

Er zijn een paar bladzijden op de site die het hebben over 11 september en wat er met de piloten van de vliegtuigen is gebeurd, of ze Allah hebben gezien of niet. En dan wordt er ook nog gesproken over de reactie van Amerika en hoe zij de kans kreeg om anders te reageren in plaats van ten strijde te trekken na dit feit. Maar diep in mijn hart, zoals ik hier nu in sta, en al heel lang naar de feiten kijk, geloof ik dat het absoluut niet kan dat het werd gedaan door dezelfde regering die direct daarna oorlog begon te voeren. En dat ze het dit gedaan hebben opdat ze daarna oorlog konden gaan voeren.
Dus er bestond absoluut geen hoop dat ze niet het besluit zouden nemen om geen oorlog te gaan voeren. En bovendien, om dit voor elkaar te krijgen, is het hele verhaal gewoon krankzinnig, als je zelfs maar kijkt naar wat de piloten moesten doen om de vliegtuigen te besturen – deze jumbojets – zo volmaakt als ze die in de gebouwen hebben gevlogen. Het is zelfs voor een toppiloot in principe onmogelijk om dat te doen. Dus ik denk dat er weinig kans is, na al die research, dat deze vliegtuigen niet van afstand bestuurd zijn. Dus die dingen vallen me op als onwaar op de website, tenzij ik er natuurlijk niets van snap. Maar in mijn hart geloof ik dat het waar is.
En dus wil ik graag het antwoord van de geascendeerde meesters over wat er, of op 11 september is gebeurd, of waarom de dingen op de website staan dat het op dezelfde manier is gegaan als ze beweren dat de machtselite voor problemen op de wereld zorgt. En dat is de manier waarop de machtselite het graag wil, dat we die landen natuurlijk moeten aanvallen en dat die religieuze dualiteit bestaat en wij de islam moeten bestrijden die ons allemaal wil doden. En dit speelt de machtselite precies in de kaart. Dus ik wil graag opheldering over wat de visie van de geascendeerde meesters is. En waarom 11 september is gebeurd en waarom ze er in principe net zo over spraken als George Bush heeft gezegd, dat het gebeurd is.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (20 mei 2007):

De leringen die op de website staan, zijn de leringen die ik naar voren wens te brengen op dit specifieke moment. En je moet begrijpen dat wanneer ik een lering uitbreng, het in het algemeen niet mijn bedoeling is om een absolute of allerhoogste lering uit te brengen. Ik werk, zoals ik eerder heb gezegd, met mensen op een bepaald bewustzijnsniveau en geef hen wat ik weet vanuit de geascendeerde staat wat ze kunnen aannemen om ze een beetje hogerop te brengen. Zodoende probeer ik met mensen te werken die enige openheid hebben om te beseffen dat niet alles zo is als het wordt uiteen gezet, maar die zich nog niet helemaal openstellen om de volledige waarheid te zien van wat er daar gebeurd is.

Wat ik bij je wil benadrukken, is dat de vraag wordt gesteld vanuit de analytische geest. En hoewel ik je een antwoord kan geven dat de analytische geest aanspreekt, zul je daar niet tevreden over zijn tenzij je verder kijkt dan de analytische geest en de Geest van Waarheid binnenin vindt.

Er is een heel goede reden waarom ik niet inga op de vele samenzweringstheorieën. En die reden is juist dat de samenzweringstheorieën worden geconstrueerd door de analytische geest. En de analytische geest kan altijd iets vinden of construeren of interpreteren waar feiten voor nodig zijn om de theorie te ondersteunen die ze wil promoten.

De waarheid is dat je helemaal gelijk hebt dat de denkwijze van de Amerikaanse regering het bijna onmogelijk heeft gemaakt om een hogere aanpak te hebben na 9/11. Je hebt ook gelijk door te zeggen dat de denkwijze van de Amerikaanse regering en het Amerikaanse volk de gebeurtenissen van 9/11 in het leven heeft geroepen. Omdat de dualistische denkwijze Amerika kwetsbaar had gemaakt voor een aanval zoals deze.

Je moet echter heel voorzichtig zijn om niet te ver te gaan door te gaan denken dat alles wat op aarde gebeurt het resultaat is van een of andere samenzwering – door te denken dat achter wereldgebeurtenissen een machtselitegroep zit die het volledig met elkaar eens is en totale controle heeft over alles wat er gebeurt, de wereldgebeurtenissen bedenkt, alsof ze aan de touwtjes trekken en alles in hun macht hebben. Want dit is niet het geval, zoals we zeker al een paar keer hebben besproken.

Om een samenzwering echt te begrijpen, moet jij je afvragen: “Wat bedoel ik met een samenzwering?” En als je met een samenzwering bedoelt, een fysieke samenzwering in de buitenwereld, waarbij een aantal mannen in het geheim in vergadering bij elkaar komen en in staat zijn de hele wereld te beheersen, dan moet ik je zeggen dat je een onrealistisch standpunt inneemt.

Er zijn wel diverse machtselitegroepen die bij elkaar komen in geheime vergaderingen, maar geen daarvan heeft de capaciteit om de hele wereld in hun macht te hebben. En één onderdeel van deze reden is juist dat ze het niet met elkaar eens zijn.

Nu, wat ik vandaag kan zeggen, wat ik niet kon zeggen in mijn antwoorden op 9/11 die ik heb gegeven – en de reden dat ik het niet kon zeggen, was dat Maitreya’s boek nog niet uit was – dus wat ik vandaag kan zeggen, is dat er inderdaad één wereldwijde samenzwering de hele wereld in haar macht probeert te krijgen. En ze is wel enigszins verenigd in haar doelstellingen en strategieën. Maar die samenzwering vind je niet op het fysieke vlak terug, maar wordt wel in het astrale of emotionele rijk gevonden, in de vorm van de gevallen wezens die Maitreya in zijn boek beschrijft.

Dus als je echt samenzweringen wilt begrijpen, moet je de spirituele leringen over de gevallen wezens begrijpen die eraan werken om de baas te worden over de mensheid – maar omdat ze niet op de fysieke wereld zijn, hebben ze niet de allerhoogste macht.

En ik moet zeggen dat de mensen waar ze mee werken op het fysieke vlak vanzelfsprekend de mensen zijn die in de laagste bewustzijnsstaat zitten, wat betekent dat ze het meest egoïstisch zijn. En hoe egoïstischer mensen zijn, hoe moeilijker het voor hen is om iemand de baas over hen te laten zijn, omdat ze altijd de neiging hebben om te handelen naar wat zij als hun eigen belang zien op korte termijn. En zodoende staan ze lang niet zo open door de doelstellingen en strategieën op lange termijn van de gevallen wezens in hogere rijken.

Dit is natuurlijk in zekere mate, waar wij, de geascendeerde meesters, ook tegenaan lopen, omdat wij mensen hebben die spiritueel zijn en openstaan voor spirituele ideeën, maar die ook op zichzelf geconcentreerd zijn en daarom niet altijd de hogere visie van hun goddelijke plan waarvoor ze geïncarneerd zijn, kunnen bevatten – om de lagere krachten en hun vertegenwoordigers tegen te gaan.

En daarom moet ik, opnieuw, benadrukken dat je, als je naar samenzweringen wilt kijken, tot in het uiterste je evenwicht moet bewaren. En volg dan – als je niet uit jezelf het gevoel hebt, na eerlijke introspectie, dat je niet in je evenwicht bent, je niet vredig bent, je niet in harmonie bent – nu, volg dan de aansporing die ik heb gegeven: zoek eerst het koninkrijk van God, zoek eerst innerlijk evenwicht en ga dan pas terug en kijk nog eens. Want dan ben je in staat om het echte van het onechte te scheiden.

Ja, er zaten mensen de Amerikaanse regering die meer wisten dan er is gezegd. Maar ze waren niet helemaal de baas over de gebeurtenis. En het was geen klus van binnenuit in die zin dat die door de Amerikaanse regering werd opgezet. Hoewel er krachten waren, er waren mensen, die zagen aankomen wat er ging gebeuren en het lieten gebeuren – net zoals er mensen waren die dit op 7 december 1941 lieten gebeuren om Amerika bij de Tweede Wereldoorlog te betrekken.

En natuurlijk hebben ze tegenwoordig het plan om Amerika voor te bereiden op een derde wereldoorlog, Amerika zover te krijgen dat ze de motiverende kracht wordt om de dualistische strijd op te zetten die zo’n oorlog in gang zou zetten.

Maar ik moet zeggen dat ze lang niet de macht of de intelligentie hebben die je aan hen toeschrijft. Ze zijn niet zo slim or machtig als jij denkt. En daarom hebben wij, de geascendeerde meesters, wel de hoop dat deze situatie vermeden kan worden en dat hun plannen in duigen vallen. Omdat mensen en naties overal ter wereld gewoon weigeren om daarin mee te gaan en mee te doen aan een escalatie van spanningen en conflicten. Ze weigeren gewoon om die impuls op te laten bouwen tot het punt dat er geen terugkeer meer mogelijk is en een oorlog onvermijdelijk wordt.

En zodoende heb ik een hoge visie dat de oorlog vermeden kan worden, omdat mensen al beginnen te ontwaken en dit zal nog meer geaccelereerd worden. En dus opnieuw, het is goed dat jij ontwaakt en deze onderwerpen bestudeert. Maar je moet in evenwicht blijven om de grootst mogelijke invloed te krijgen.

Want je ziet, als je eerlijk bent, dat er een aantal samenzweringstheorieën zijn die niet alleen echt geen oplossing hebben, maar in feite ook geen oplossing willen. Omdat ze bijna genieten van het feit dat de dingen zo slecht gaan. En ze kijken bijna uit naar het moment dat de dingen uiteen vallen en hun visie dat alles zomaar naar de bliksem gaat, vrucht zal dragen, zodat er wordt bewezen dat zij gelijk hadden.

En dus moet ik zeggen dat zij geen gelijk hebben, want zij bezitten niet het evenwicht van de Christusgeest. En hoewel er misschien enige waarheid in steekt – het bevat elementen van de waarheid – is het grotere plaatje dat ze proberen neer te zetten door hun pogingen om het te verdedigen met die feiten die wel echt zijn, het grotere plaatje zelf helemaal fout is en niets met de werkelijkheid van doen heeft en de visie en doelstellingen van de geascendeerde meesters.