Het in vakjes plaatsen van de aanpak van gezondheid en voeding transcenderen

ONDERWERPEN: De benadering om iets in vakjes te zetten zoekt naar een geneesmiddel voor een specifiek probleem – zee eenzijn met het fysieke lichaam – breng spiritualiteit in ieder aspect van het leven – je lichaam steunt jouw goddelijke plan – geef het lichaam wat het nodig heeft – als er iets onevenwichtig is in jouw lichaam, kijk dan naar onevenwichtigheden in jouw bewustzijn – niet genoeg als je doet alsof – geen magische vorm van voeding – laat de geest het lichaam sturen

Vraag: In een recent dictaat vertelde je ons dat spiritualiteit zich niet echt beperkt tot enkel religie, maar dat er spiritualiteit kan zijn in zaken, maatschappelijke instellingen, zelfs in voeding. Andere leringen zeiden dat de vier aanvallen op het lagere lichaam bestonden uit suiker, drugs, alcohol en nicotine waren. Heb je nog tips over new age-voeding, zoals het eten van rood vlees, transvetten, maïssiroop met een hoog fructose gehalte, geavanceerde tips over goede gezondheidssystemen in het algemeen voor ons?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De ultieme tip, bij wijze van spreken, is eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid te zoeken en al deze dingen zullen je worden gegeven. Daarmee bedoel ik dat je eerst een totaal nieuwe benadering van voeding moet zoeken, waarbij je niet de benadering hebt die in de maatschappij van tegenwoordig zo gebruikelijk is – dat je alles in hokjes ziet, gescheiden. Waardoor jij denkt dat als er een bepaald probleem is in het lichaam, je dan een geneesmiddel moet vinden dat juist dat specifieke probleem aanpakt. Dus zoek je naar een bepaalde soort voeding, of een bepaald medicijn, of een bepaalde natuurlijke remedie die dat probleem zal verwijderen.

In plaats daarvan, mijn geliefden, moet je een denkwijze, een houding, krijgen dat je bereid bent om de totaliteit van je bewustzijn te veranderen, van de dualiteit af naar het Christusbewustzijn toe, het eenzijn van het Christusbewustzijn, waardoor je eenzijn ziet tussen wie jij bent als spiritueel wezen en je fysieke lichaam en je dagelijkse activiteiten.

Het Vissentijdperk was vaak een tijd waarin mensen een scheiding zagen tussen de kerk en hun dagelijkse leven. Ze gingen op zondag naar de kerk en ze dachten dat ze alles hadden gedaan wat ze moesten doen om op goede voet te staan met God en vervolgens konden ze de rest van de week uitgaan en plezier maken. Dit is niet de soort spiritualiteit die je ergens zal brengen in het Aquariustijdperk. Spiritualiteit moet iets zijn dat je leeft in ieder aspect van je leven, waaronder zaken, waaronder gezondheid, waaronder voeding.

Dus wanneer je spiritualiteit op deze manier benadert, zie je dat je lichaam een instrument is dat je geest onderhoudt en de uitdrukkingsvorm van je geest in het materiële rijk is, waaronder het uitvoeren van jouw goddelijke plan. En daarom is voeding een kwestie van het lichaam geven wat het nodig heeft om het beste instrument te zijn voor jouw individuele goddelijke plan. En dan besef je dat als jouw lichaam een bepaalde vorm van onevenwichtigheid vertoont of onzuiverheid, dat niet kwestie van een of andere magische formule vinden is die het symptoom kan verwijderen. Het is zaak om in de spiegel kijken en te zeggen: “Waar zit die onevenwichtigheid in mijn bewustzijn, zodat ik het eerst in mijn bewustzijn kan oplossen en dan zal al het andere wel op zijn plek vallen.”

Ik zeg niet, dat je voeding moet negeren, ik zeg je dat voeding het natuurlijke gevolg van je spiritualiteit moet zijn, in plaats van – zoals enkele new age mensen het zijn gaan zien – dat voeding het middel is om je spiritualiteit te bevorderen. Want je kunt alle diëten volgen die je wilt, je kunt alle reinigingen blijven doen die je wilt, je kunt vasten zoveel je wilt, maar dat zal jou niet spiritueler maken als je niet bereid bent naar de balk in je eigen oog te kijken en een omslag in je bewustzijn te maken.

Dan speel je gewoon het spel van doen alsof – zoals religieuze mensen al vele duizenden jaren doen door naar de kerk te gaan en te denken dat dat op zich al genoeg is om hen in het koninkrijk der hemelen te brengen zonder hun bewustzijn te veranderen.

Dus wat ik nu zeg, is dat er geen magische vorm van voeding is. En je ziet, vooral op het gebied van new age, dat veel mensen achter een of andere gril aanjagen, wachtend op de allerbeste vorm van voeding, of het nu dit is of het eerste het beste dat daarna komt. Of ze geloven dat zij, als ze maar dit vet of dat soort vet of een derde soort vet vermijden, het beloofde land op de een of andere manier bereiken.

Maar het beloofde land is een bewustzijnsstaat. En hoewel het lichaam je spirituele groei kan ondersteunen of er afbreuk aan doen, bewerkstelligt het lichaam de groei niet, het is de geest die het lichaam moet aansturen.