Wat zou Jezus zeggen over het Creationisme?

ONDERWERPEN: De wetenschap kan zich niet verenigen met een letterlijke interpretatie van de Bijbel – de tijd is op de loop gegaan met de letterlijke aanpak van religie – tegenwoordig is er behoefte aan een rationele aanpak van spirituele groei – wanneer mensen één niveau transcenderen, hebben zij een nieuwe spirituele lering nodig – veel mensen zijn toe aan de innerlijke leringen van Jezus – zoek en gij zult vinden – de eerste vereiste is een open geest

Vraag: Dus in het licht van wat je zei over het fundamentalisme, wat denk je van de pogingen, zoals het Creationisme, om wetenschap te verenigen met een fundamentalistische interpretatie van de Bijbel?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Wanneer je de tekortkomingen van een letterlijke interpretatie van de Bijbel beseft, zie je dat het futiel is om een letterlijke interpretatie van de Bijbel te proberen te verenigen met de vindingen van de moderne wetenschap.

Wat is het doel van dergelijke pogingen? Als het doel is de kloof te overbruggen die tussen de wetenschap en religie ligt, dan is dat een nobel streven. Om echter te proberen om wetenschappelijke vindingen te dwingen om overeen te komen met een letterlijke interpretatie van de Bijbel, dat doel kan nooit bereikt worden. Tegenwoordig zijn de meeste mensen in een rationele bewustzijnsstaat. Voor iemand in een rationele bewustzijnsstaat, zal een letterlijke interpretatie van de Bijbel naïef lijken. Een poging om de wetenschap deze letterlijke interpretatie te laten bevestigen, kan nooit helpen om de kloof te overbruggen tussen religie en wetenschap. Het kan enkel die kloof verbreden.

De logische conclusie is dat mensen die proberen om de wetenschap te gebruiken om een letterlijke interpretatie van de Bijbel te bevestigen, niet gedreven worden door de motivatie om de kloof tussen wetenschap en religie te overbruggen. Ze willen hun eigen letterlijke interpretatie van de Bijbel ten koste van alles bevestigen. Die poging is gedoemd te mislukken. De tijd heeft de letterlijke interpretatie van religie al achterhaald. Vanzelfsprekend hebben vele mensen dit feit nog niet beseft en erkent. Niettemin zal de vooruitgang doorgaan. Enkele mensen weigeren mee te doen aan de vooruitgang en zij zullen achterblijven. Dat is een onvermijdelijke consequentie van het feit dat mensen de vrije wil hebben.

Kim: Ik interpreteer wat jij zegt dat het inhoudt dat mensen naar een rationelere bewustzijnsstaat zijn gegroeid, ze nu klaar zijn voor een geheel ander type spirituele lering. Is dat juist?

Jezus: Dat is correct. Al meer dan een eeuw brengen wij, de Opgevaren Schare nieuwe spirituele leringen uit die specifiek bestemd zijn voor mensen in een rationele bewustzijnsstaat. Dergelijke leringen gebruiken geen mythes of parabels om spirituele waarheden te verklaren. Ze verklaren spirituele principes in een meer recht toe recht aan, rationelere, logischer en nuchtere manier. Ze doen dit omdat zo veel mensen er klaar voor zijn om een directere en logischer verklaring van de spirituele kant van het leven te ontvangen.

Wat ik door dit en eerdere boeken probeer uit te leggen is spirituele principes verklaren op een rechtstreekse, nuchtere manier die veel gemakkelijker te bevatten is voor mensen in een rationele bewustzijnsstaat. Dit is precies waarom voortgaande openbaring een element in religie moet zijn. De bedoeling van een specifieke religie is de mensen naar een hoger niveau van bewustzijn te brengen. Wanneer ze het volgende niveau bereiken, zal de religieuze lering die hen op dat niveau bracht hen niet langer meer aanspreken. Ze hebben die religieuze lering niet meer nodig, omdat de lering nu haar doel vervuld heeft. Het is tijd dat mensen naar een hogere lering zoeken en ik kan je verzekeren dat de verklaringen ‘vraag en u zal gegeven worden’ en ‘zoek en gij zult vinden’ goddelijke beloftes zijn.

God zal mensen nooit zonder troost achterlaten. Toen ik zei: “Ik ben bij je, altijd” deed ik een belofte die ik van plan was te houden. Ik kan die belofte echter niet houden als ik daardoor tegen de vrije wil van mensen inga. Als mensen weigeren hun geest en hart te openen voor een hoger spiritueel inzicht, als ze zich vast klampen aan religieuze dogma’s of elke religie afwijzen, kan ik hen geen hoger inzicht geven.

Ik sta altijd klaar om aan de oproep van een oprecht iemand gehoor te geven die zoekt naar een hoger inzicht. Laat degenen die oren hebben, mijn woorden horen. Mijn woorden worden vrijelijk tegen allen geuit. Ik ben nog niet klaar met deze planeet. Toen ik 2000 jaar geleden verscheen, onderwees ik de massa’s in parabels, maar wanneer wij alleen waren, zette ik alles aan mijn discipelen uiteen. De massa’s waren nog niet klaar voor de meer geavanceerde aspecten van mijn leringen. Ik onderwees deze innerlijke, esoterische, leringen enkel aan mijn discipelen die voorbereid waren op die leringen. De laatste 2000 jaar is de mensheid naar een hoger niveau van bewustzijn gegroeid en veel mensen zijn klaar voor mijn innerlijke leringen. Daarom probeer ik deze leringen naar voren te brengen door veel verschillende boodschappers, waaronder dit boek. Als mensen deze nieuwe leringen bestuderen en oprecht een hoger inzicht in mijn innerlijke boodschap zoeken, kan ik en zal ik de volheid van mijn leringen onthullen.

Veel mensen geloven dat Jezus Christus verouderd raakt. In werkelijkheid ben ik een onbeperkt kosmisch wezen en ik heb leringen die hoogst relevant zijn voor de huidige tijd. Ik heb veel te geven aan mensen op deze planeet, maar om de volheid van mijn leringen uit te brengen, moet ik een kritieke massa mensen zien die bereid zijn de oude dogma’s en doctrines los te laten en hun geest en hart te openen voor het ware begrip van de innerlijke mysteries van Christus.

Ik heb getracht het feit te communiceren dat er continuïteit in het religieuze leven van planeet aarde is. Na mijn wederopstandig, ben ik permanent naar het spirituele rijk geascendeerd. Veel mensen denken dat in het spirituele rijk alles stilstaat. Ze hebben het gezegde: “Jezus Christus, dezelfde als gisteren, vandaag en eeuwig” verkeerd geïnterpreteerd. In werkelijkheid is er constante groei in het spirituele rijk. Ik heb de laatste 2000 jaar niet stilgestaan. Ik heb gebruik gemaakt van de gelegenheid om veel facetten van Gods koninkrijk te bestuderen die je niet kunt bestuderen als je gevangen zit in een fysiek lichaam. Ik heb veel mysteries gehoord en ik verlang ernaar die mysteries aan de mensen op aarde mede te delen. Om dat te doen, heb ik bereidwillige geesten en harten nodig. Ik heb mensen nodig die open staan voor een hoger inzicht en bereid zijn om verder te kijken dan hun overtuigingen waar ze zich op dit moment gemakkelijk bij voelen.

Ik ben Jezus Christus. Ik ben meer levend dan ik ooit geweest ben. Ik heb een grotere liefde en een groter begrip dan 2000 jaar gelden. Ik ben bereid zowel mijn liefde als mijn begrip mede te delen aan iedereen die bereid is te luistern. Mijn grootste wens is dat mensen hun geest en hart openen voor mij en mijn nieuwe lering. Kun je mijn passie niet voelen? Kun je mijn liefde niet voelen? Kun je mijn verlangen niet voelen om je de volheid te geven van wie ik ben als spiritueel wezen?

Ik ben als de kelk die overstroomt van de onvoorwaardelijke liefde van God en het onbeperkte begrip van God. Stel mij maar eens op de proef en ik zal een zo grote zegen van mijn liefde en begrip uitschenken dat er geen plaats meer in je geest en hart is om het te ontvangen. Je geest en hart zullen letterlijk de kelk zijn die overvloeit van mijn liefde en mijn begrip.