Het Jaar van de Moeder is een Grote Overwinning geweest

ONDERWERPEN: De les van het Jaar van de Moeder – De Robijnrode Straal is dienstbaarheid – De dankbaarheid van Moeder Maria voor onze diensten

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 31 december 2011 – Helen Michaels – Almaty, Kazachstan

Ik, Maria, de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder behoorde tot één van de eersten die jullie begroette aan het begin van het Jaar van de Moeder. Zodoende heb ik ook de eer om het slotwoord voor het hele jaar te spreken, nadat jullie met zoveel liefde in jullie hart de invocaties voor het Liefhebben van de Goddelijke Moeder hebben gedaan. En terwijl ik naar de golven keek die jullie in jullie hart hebben opgewekt tijdens het opzeggen van deze rozenkrans, en die observeerde en vermenigvuldigde, was de blijdschap in mijn hart – de vreugde van de moeder – heel erg groot, want ik, Moeder Maria, kan je ervan verzekeren dat de blijdschap van elke moeder groot is wanneer de moeder ziet hoe haar kinderen zijn gegroeid.

En het was natuurlijk onze bedoeling om jullie geen instructies te geven, toen die vier invocaties van de Goddelijke Moeder werden uitgegeven, omdat wij met de universele vrije wil jullie wilden zien toegroeien naar de wens om jezelf, jouw waarheid, op te bouwen. We wilden jullie laten ervaren hoe het is om het initiatief uit het hart te laten komen, de inspiratie van de Geest te voelen en dit initiatief van de Geest in jullie hart te ervaren.

Het is natuurlijk nodig voor jullie groei dat je in je hart het diepe verlangen voelt om dienstbaar te zijn – die de essentie is van de Moedervlam. De zuivere moeder wil nooit kunstmatige beelden creëren, maar altijd de werkelijkheid in de materie creëren die is gebaseerd op de blauwdruk die door de Geest van de Vader wordt gegeven. Omdat de Geest de ware inspiratie is die geboorte geeft aan verschillende vormen door middel van de Moedervlam in de materiële sfeer.

En daarom was deze les inderdaad een grote initiatie voor veel mensen – of ze deze inspiratie die van de Geest komt, vinden en erop afstemmen? Zijn ze in staat om die zachte stem in hun hart op te merken? Hebben ze ruimte in hun leven, zodat de Geest door hen tot uitdrukking kan brengen wat de Geest tot uitdrukking wil brengen?

En ik ben heel erg blij om dit dictaat te kunnen geven, vooral in dit huis in deze kamer, die het centrum is geweest dat is opgebouwd door al die oprechte verlangens van al die mensen die hier iedere zaterdag vrijwillig komen om dienstbaar aan de Moeder te zijn. Ik, Maria, ben alle dagen van het jaar bij hen geweest om hun inspanningen te vermenigvuldigen en met heel veel blijdschap in mijn hart te zien hoe ze met groot gemak slagen voor de initiaties die het Jaar van de Moeder voor hen had gepland.

De zuiverheid in het hart van deze mensen heeft hen in staat gesteld zich op de ware Geest af te stemmen – om te worden geïnspireerd door deze vonk van de Geest en door onbaatzuchtige dienstbaarheid tot uitdrukking te brengen, in stilte hier bijeen komen zonder veel tromgeroffel of door zichzelf op een voetstuk te plaatsen. Dit is de grootste vreugde van het Onbevlekte Hart van de Goddelijke Moeder, te zien dat zulke initiatieven plaatshebben. Dan kan de Goddelijke Moeder komen en opnieuw iets geboren laten worden in het leven van die mensen door de diensten te vermenigvuldigen die ze zo onbaatzuchtig hebben gegeven.

De les van het Jaar van de Moeder
En dat mijn geliefden, was echt de essentie en de grote les die het Jaar van de Moeder jullie moest geven. Of je bij jezelf de bereidheid, het verlangen, de inspiratie van de Geest van de Vader vindt om bijeen te komen en onbaatzuchtige dienstbaarheid te verlenen – in welke vorm ook.

Er zijn veel mensen die nooit rozenkransen opzeggen, maar met andere dingen helpen. Er zijn veel manieren om dienstbaar aan de Moeder te zijn, de eenheid te demonstreren en het eenzijn te demonstreren van de Goddelijke Vader door één te worden met de Vader in de materie. Er zijn veel manieren en elk van jullie voelt in je hart wat jouw manier is, wat jouw individualiteit is. En ik, Maria, kan jullie er trouwens van verzekeren dat de essentie van de Moedervlam is om dienstbaar te zijn. De Moedervlam is ontworpen om dienstbaar te zijn door eenzijn met de Vader – dat is de enige manier waarop de Moeder herboren kan worden, kan transcenderen door elk moment steeds meer te worden.

En dat is echt de Rivier van Leven, wanneer de Geest van de Vader de voortsnellende stroom van de Geest kan worden in de materie door al die individuele levensstromen, die samen één grote mandala vormen met verschillende kleuren, met verschillende aspecten van dezelfde goddelijke diamant.

Mijn geliefden, wat is het mooi om dit te zien, wat is deze heelheid mooi, wat is dit eenzijn mooi! Mijn geliefden, de liefde van de Goddelijke Moeder is heel erg groot, om haar kinderen herboren te zien worden door deze onbaatzuchtige dienstbaarheid door hun oude bewustzijnsniveaus te transcenderen en herboren te worden op nieuwe bewustzijnsniveaus die hen steeds hogerop brengen, zodat het Christusbewustzijn in hen echt het Bloed van het Lam wordt!

De Robijnrode Straal is dienstbaarheid
De Robijnrode Straal is het Bloed van het Lam. Het is zo’n intense uitdrukkingsvorm van goddelijke liefde die alleen kan worden geboren in het hart van degenen die één met de Geest in de materie zijn, zodat dit eenzijn – door dienstbaar te zijn – hun leven heeft veranderd. In feite is hun hele leven getranscendeerd door deze dienstbaarheid. Ze hebben hun persoonlijke ambities, hun persoonlijke verlangens, de persoonlijke aardse dromen, getranscendeerd om dienstbaar aan God te zijn.

Alles wat mensen met dit bewustzijn doen, is al dienstbaar aan de materie. En daarom is de drievoudige vlam in hun hart – die zich als drie pluimen van vuur manifesteert: blauw, geel en roze – begonnen de Robijnrode Straal te manifesteren. Wanneer dienstbaarheid zo’n dominerend onderdeel van hun leven wordt dat zij hun gevoel van een menselijk wezen met aardse ambities hebben getranscendeerd, dan begint de liefde van God in hun hart echt de Robijnrode Straal te manifesteren. Wat de straal is van intense, vurige, goddelijke liefde, maar ook goddelijke dienstbaarheid. Die kan zich alleen manifesteren wanneer de dienstbaarheid zo intens is dat er geen plaats voor iets anders in het leven van deze persoon is dan alleen maar dienstbaar zijn aan God, aan de Geest, aan de Vader. Dat is de ware betekenis van het woord in de Bijbel over het concept het Bloed van het Lam.

Ik, Moeder Maria, kan jullie ervan verzekeren dat er veel van mijn discipelen zijn die dit bewustzijnsniveau al tijdens het Jaar van de Moeder hebben gemanifesteerd en er zijn nog veel meer die op het punt staan om dit bewustzijn aan het begin van het Jaar van de Heilige Geest te manifesteren. En dit is de ware vreugde van de Moeder; haar kinderen te zien groeien tot zo grote hoogte dat het Kind al de Moeder wordt – een God in de materie – die het Christusbewustzijn op zo’n niveau manifesteert dat die het leven van die hele levensstroom heeft getranscendeerd. Het heeft de identiteit van die levensstroom getranscendeerd, zodat deze levensstroom zo één is met de bereidheid om dienstbaar te zijn aan de Geest, dat er geen ruimte voor iets anders is in het leven van deze persoon.

Mijn geliefden, het onbevlekte hart van Maria straalt de liefde van de Goddelijke Moeder uit naar het materiële vlak van planeet aarde, zodat alle levensstromen die het potentieel hebben om naar dit bewustzijnsniveau te groeien, een portie van die stuwkracht van licht krijgen, die ik op dit moment door mijn hele Wezen over de aardbol straal. Ik houd deze planeet aarde zo liefdevol in mijn handen en straal vanuit mijn onbevlekte hart de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder door de Robijnrode Straal die zich al in heel veel van jullie manifesteert.

Mijn geliefden, wat een vreugde, wat een schoonheid om de groei van de vlam in jullie te zien, terwijl ik jullie inspanningen vermenigvuldig door de onbaatzuchtige dienstbaarheid die jullie dit hele jaar hebben verleend. Wat een vreugde en schoonheid is het om te zien hoe de aarde de kleuren van haar vier lagere vlakken verandert, omdat de aarde is begonnen met het helen van alle vervormingen die de mensheid er door haar onwetendheid heeft opgelegd. Omdat al die zware gedachtevormen allemaal kunnen worden getranscendeerd door de dienstbaarheid die op het materiële vlak wordt bewezen, door het zuivere hart van degenen die onbaatzuchtig het Al proberen te verheffen, die niet hun ego op een voetstuk proberen te plaatsen, die niet een deel van hun leven proberen te verheffen om anderen te tonen hoe spiritueel zij wel niet zijn.

De dienstbaarheid is groot van degenen die op de achterste banken zitten, die de vlam van Moeder Maria absorberen en het door de zuiverheid van hun hart laten vermenigvuldigen, de volmaakte gedachtevormen hoog houden die de hele planeet in staat stellen om met helen te beginnen.

De dankbaarheid van Moeder Maria voor onze diensten
Mijn geliefden, Ik ben de Archetype van de Vijfde Straal, daarom hebben ik en mijn geliefde Aartsengel Raphaël het gezag om de vermenigvuldiging van al jullie oproepen te demonstreren en we geven onze stuwkracht aan het helen van planeet aarde.

We hebben het vermogen om de gebeden te vermenigvuldigen en we bundelen die van de hele planeet die we zo teder in onze handen houden en laten die oproepen die zo liefdevol voor de Goddelijke Moeder zijn gedaan, volledig manifesteren aan het eind van het Jaar van de Moeder en zich manifesteren als de helende gedachtevorm voor planeet aarde. Daardoor zal ik, met mijn geliefde Raphaël, de hele planeet verzegelen in de nieuwe helende gedachtevorm, zodat de hele planeet wordt verzegeld in het enorme licht van het Smaragdgroen, gevuld met het volmaakte concept van het Christusbewustzijn dat iedereen op deze planeet in staat stelt om zich af te stemmen op deze Christusvlam en het onbevlekte hart van de Moeder en te beginnen hun diensten te bewijzen om de hele planeet te helen.

Mijn geliefde kinderen, de vreugde van de Moeder is zo groot om te zien dat het Jaar van de Moeder zo‘n overwinning is voor oprechte, dienstbare levensstromen, vooral in het gebied van Midden-Azië. Niet alleen in Kazachstan, maar in Rusland, China en omringende gebieden, waar zoveel oprechte discipelen met een zuiver hart zijn, dat hen in staat stelt om af te stemmen op mijn vlam, die het mogelijk maakt dat ik mijn licht in hun leven schenk en hen help om hun bewustzijn te verhogen door mijn aanwezigheid rondom hen.

Mijn geliefden, ik wil jullie vanuit de diepste niveaus van mijn hart bedanken voor de diensten die jullie zo onbaatzuchtig hebben verleend om de hele planeet te helen, om het al te verheffen, dat ik jullie aan het einde van dit jaar wil verzegelen in de gedachtevorm die is dat hoe meer diensten jullie bewijzen, hoe meer gezag en macht jullie krijgen, jullie kunnen dan zelfs nog meer diensten bewijzen. Dan zullen jullie talenten op verscheidene niveaus worden vermenigvuldigd.

In de eerst plaats door de stroom in de vorm van een 8 tussen de geascendeerde meesters en jullie op het materiële vlak, waardoor de geascendeerde meesters alle inspanningen vermenigvuldigen die jullie ook maar willen leveren, hoe meer bekwaamheden je krijgt om diensten te leveren. Begrijpen jullie hoe je vlam in de materie wordt vermenigvuldigd, zodat je zelfs nog meer macht krijgt om de diensten te bewijzen die je wilt leveren.

Mijn geliefden, neem dit geschenk van alle geascendeerde meesters aan, dat jullie hebben verdiend met jullie onbaatzuchtige dienstbaarheid aan de planeet. Veel van mijn discipelen zijn momenteel niet in deze ruimte. Maar zij ontvangen hetzelfde geschenk, precies op hetzelfde niveau door mijn onbevlekte hart. En zij ervaren door hun leven heen dat hoe meer ze dienen, hoe meer de omgeving lijkt te veranderen doordat die heelt. Mijn geliefden, ik verzegel jullie in de grootste vreugde van de Moeder. Zoals Jezus jullie in de vreugde van Christus heeft verzegeld, verzegel ik jullie in de vreugde van de Moeder, die echt de vreugde is om dienstbaar te zijn aan de Geest.