2008

WORD JE BEWUST van het FEIT wie jij bent
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 31 december 2008

ONDERWERPEN: Word je bewust van het potentieel in je leven om meer te worden – De grenzen van vrije wil – De verslaving aan het materialisme – Een economie die wordt gebaseerd op exploitatie houdt geen stand – Het aftellen naar 2102 – 2009: Het jaar van beslissingen – De aard van het leven begrijpen – Visualiseer dat vrede oorlogen vervangt – De enige manier voor een betere samenleving – De aard van God begrijpen

 

Herinner je het Punt van stil zijn in jou
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2 november 2008

ONDERWERPEN: Meer inzicht in het ambt van de Boeddha – Naar jullie universum kijken vanuit het perspectief van de Boeddha – Zelfs geascendeerde meesters worden méér – De grootste kans op Christusschap – Christus is Omega, Boeddha is Alpha – De misleide westerse versie van het Boeddhisme – Niet gehecht zijn aan de reacties van andere mensen – Vergeet het punt van stil zijn niet

 

Kan een door Mensen gemaakt Systeem het Beloofde Land op Aarde brengen?
Geascendeerde Meester Lanello, 2 november 2008

ONDERWERPEN: Leer van de geschiedenis – anders herhaal je hem – Er bestaat maar één conflict op aarde – God laat niet met zich spotten – De behoefte aan Christussen – De verantwoordelijkheid voor Europa – De behoefte aan een spirituele benadering van spiritualiteit – Lanello is meer dan grootmoedig – Jullie hebben de heerschappij over de aarde – De traditionele doctrines in de religie, politiek en wetenschap onderzoeken – De essentiële vraag voor spirituele mensen in Europa – De essentie van creativiteit – Bevestig wie jij bent – Europa zit dicht bij een doorbraak – Een realistische inschatting

 

Kies vandaag in welk Parallel Universum ge wilt verblijven
Geascendeerde Meester Jezus, 2 november 2008

ONDERWERPEN: Christus staat boven elk gezag op aarde – Als je één bent, is er niemand Heer of Koning over iemand anders – Zoek de Levende Christus in het koninkrijk binnenin jou – Elk Bijbelboek is verouderd voor hij kan worden opgeschreven – Kwantumfysica: het samenspel van het bewustzijn en de Kosmische Spiegel – De geest is een radio-ontvanger – Omstandigheden ervaren die overeenkomen met jouw bewustzijnsstaat – Jullie zijn één Wezen dat in meerdere dimensies bestaat – Bewustzijn op een schaal van hogere en lagere frequenties – Bewustzijn als zwaartekracht – De top tien procent moet positieve veranderingen aanbrengen – Parallelle universums in bewustzijn – Christusschap verschuift het hele spectrum van bewustzijn – De Overwinning is het eenzijn van verenigde harten – Hoor Jezus in jezelf

 

Hoe kan Europa vrij zijn wanneer de Geest van de Mensen wordt gevangen gehouden in Illusies?
Geascendeerde Meester Saint Germain, 1 november 2008

ONDERWERPEN: Vrijheid hangt niet af van materiële omstandigheden – Is jullie land echt vrij? – De grote samenzwering van antivrijheid – Vele vormen van anti-vrijheid – Er was een alternatief geweest voor de Tweede Wereldoorlog – Een waarheid waar velen weerstand aan zullen bieden – De manier om oorlogen te laten ophouden – Ik vermenigvuldig jullie werk – De leugen dat er een ultiem systeem bestaat – Je vindt geen vrijheid als je gescheiden van mij bent – Veel mensen zijn bang voor vrijheid – Vrijheid door in bewustzijn te ascenderen – Vrijheid zit in je hoofd – Eeuwenlang werk – Jij kunt vrij zijn precies nu op dit moment – Jouw ego bestaat niet – De materie bestaat niet – Het toneel staat klaar voor een doorbraak

 

We zullen de Bomen gebruiken om de Psyche van Europa te helen
Geascendeerde Meester Kuan Yin, 1 november 2008

ONDERWERPEN: Genade heeft de derde Wereldoorlog voorkomen – Genade is mannelijk, vergeving is vrouwelijk – Ieder conflict begint thuis – Wat je van de bomen kunt leren – De natuurgeesten begrijpen – Jullie rol als medeschepper begrijpen – Een meditatie op bomen – Jouw recht begrijpen om anderen uit te dagen – Jullie zijn het kruispunt tussen Geest en materie – Ontvangen is een actieve eigenschap – Wanneer vrouwen ontvangen wat mannen geven – Vrouwen moeten mannen in evenwicht brengen – Het essentiële probleem in relaties – Ik bied je aan je lasten over te nemen

 

Slechts het Eenzijn tussen mannelijk en vrouwelijk kan Oorlogen laten ophouden
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 november 2008

ONDERWERPEN: Waarom de meeste oorlogen bij de mannen beginnen – Jouw Geest is meer dan mannelijk en vrouwelijk – Hoe vrouwen oorlog voorkomen – De deling tussen Duitsland en Europa – Wat het Midden-Oosten en Israël betreft – Jullie zijn meer vooruitgegaan dan jullie beseffen – Alleen de vrouwelijke polariteit kan oorlogen laten ophouden – Vrede begint thuis – Gevangen tussen de traditionele religie en het atheïsme – Sommige mensen zijn gelukkig als zij zich ongelukkig voelen – De schoonheid van Eenzijn – Concentreer je op het licht, niet het duister

 

Je kunt het Verleden niet te boven komen als je niet naar het Verleden kijkt
Geascendeerde Meester Master MORE, 31 oktober 2008

ONDERWERPEN: Je kunt niet helen waar je niet naar wil kijken – Je echte waarde erkennen, is geen hoogmoed – Denk na over het enigma van het zelf – Je overwint superioriteit niet met valse nederigheid – Durf jezelf te waarderen – Het geheim om je ego te boven te komen – De Duitsers zijn niet de enigen die de oorlog hebben veroorzaakt – Jullie vormen de speerpunt – Economische crisis en oorlog – Jullie werken door het collectieve bewustzijn

 

Ik heb mijn Aanwezigheid uit het Witte Huis teruggetrokken
Geascendeerde Meester Saint Germain, 26 september 2008

ONDERWERPEN: Saint Germains plan voor de regering van Amerika – De leiding van Saint Germain voor wie het aan Christusonderscheid ontbreekt – Jullie kans om het verschil te maken – De toespraak van de president over de economie – Wanneer krijgen de mensen er genoeg van?

 

Wil je dat de Economie voor het Volk is, of voor de Elite?
Geascendeerde Meester Saint Germain, 21 september 2008

ONDERWERPEN: Verafgoding in spirituele organisaties – Verafgoding en de economische crisis – Risico’s verspreiden of risico’s verbergen? – Van blinde hebzucht naar blinde angst – Haal je les uit het verhaal van de gouden gans – Een economie die draait op het gokbewustzijn – Is de regering er voor de mensen of voor de elite? – Een duurzaam financieel systeem – Het misbruik van economische vrijheid om monopolies te vormen – De rol van de regering in de economie – Waarom laissez faire geen optie is –De visie die de mensen moeten hebben

 

De Uitdaging begrijpen om van Individualiteit op Broederschap over te gaan
Geascendeerde Meester Jezus, 24 augustus 2008

ONDERWERPEN: De wake voor de Olympische Spelen – De Russische inval in Georgië – Het oordeel over de oorlogszuchtige mensen – Waarom Christus naar de aarde kwam – De Olympische Spelen en het eenzijn – Het massabewustzijn begrijpen – De overgang van persoonlijke groei naar Christusschap begrijpen – De hogere en de lagere weg – De rol van geld begrijpen – Kunnen individualisten broederschap opbouwen?

 

De Olympische Geest is de Geest van Eenzijn onder de Mensen
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 17 augustus 2008

ONDERWERPEN: De Olympische Spelen en het Eenzijn – De Olympische Spelen als nationale spiegel – Het hogere en het lagere potentieel – Persoonlijk Christusschap ontstijgt persoonlijke groei

 

Jullie vormen de Ware Sangha van de Boeddha
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 29 juni 2008

ONDERWERPEN: Wat is de sangha van de Boeddha? – De gemeenschap van eerlijkheid – De Boeddha en de Moeder – De oorsprong van tijd – Totaal vergeven is alles vergeten – Een overwinning voor ons allemaal

 

Gemeenschappen opzetten in het Aquariustijdperk
Geascendeerde Meester Lanello, 29 juni 2008

ONDERWERPEN: Het verschil tussen geascendeerd en niet geascendeerd is niet zo groot als jullie denken

 

Je jouw eigen Zonden niet meer herinneren – door méér te zijn
Geascendeerde Meester Master MORE, 29 juni 2008

ONDERWERPEN: Pas op voor de valkuilen van jouw ego – Je gesneden beeld van El Morya overwinnen en méér te weten komen – De ware oorzaak van de moord op de Goddelijke Moeder – Hoe de haat voor de Moeder ontstaat – De oorzaak van zelfhaat – Het verschil tussen jouw geheugen en Akasha – Wees bereid te zien wat er echt is gebeurd – Gun jezelf het voordeel van de twijfel – De waarheid over tweelingvlammen – Aan de illusie voorbij zien dat materie niet verandert.

 

NU is het de tijd om het Bewustzijn van de Gouden Eeuw te omarmen!
Geascendeerde Meesters Jezus en Saint Germain, 28 juni 2008

ONDERWERPEN: Ben jij loyaal aan Christus of een aardse institutie? – De Gouden Eeuw van Saint Germain bouwt de leringen van Jezus verder uit – De krankzinnige leugen dat er slechts één Zoon van God is – Het wordt tijd dat wij ons richten op een positieve visie op Aquarius – Het pad van Christusschap versus het pad van persoonlijke groei – Het verband tussen vrijheid en Christusschap – Saint Germains plan voor de Gouden Eeuw begrijpen – De unieke kans zien waarop je hebt gewacht

 

Je enorm Grote Illusies loslaten om een Hoger Niveau van Dienstbaarheid te vinden
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 juni 2008

ONDERWERPEN: Het kosmische perspectief zien – Je herinnert je niet meer hoe het was om blind te zijn – Pas op voor de subtiliteiten van jouw ego – De Weg van de Kosmische Christus kennen – De Heilige Geest begrijpen – Hoe je onderscheidingsvermogen krijgt – Je niet door je eigen verlangens laten meeslepen – Een hoger niveau van dienstbaarheid – Waarschuwing of aanmoediging? – Moeder Maria’s geschenk

 

Intratheïsme – een totaal andere Benadering van Religie
Geascendeerde Meester Maraytaii, 26 juni 2008

ONDERWERPEN: De moord op de Goddelijke Moeder op Lemurië – De religie van de Moeder – Waarom ze de religie van de Moeder vernietigd hebben – De geboorte van het monotheïsme – Het verre paradijs in de lucht – Christus om de onevenwichtigheid in het monotheïsme te neutraliseren – De Vrouwen in het christendom verheffen – Het hoogtepunt van de leringen van Jezus

 

De Boeddha en de Moeder begrijpen
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 23 maart 2008

ONDERWERPEN: Waarom de westerse mensen geïnteresseerd zijn geraakt in het boeddhisme – De ontmoeting van Boeddha en Moeder – Het mentale kader van de mannelijke God vernietigen

 

Wie ís de Goddelijke Moeder?
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 23 maart 2008

ONDERWERPEN: De naam van de Goddelijke Moeder voor de aarde – De Goddelijke Moeder staat boven alle gesneden beelden – Ga verder dan monotheïstische religies – Wat is verlossing? – Overwin de illusie dat jij van God gescheiden bent

 

Stem dagelijks op mijn Aanwezigheid af!
Geascendeerde Meester God Surya, 23 maart 2008

 

Het Koninkrijk van God is nabij – door de Vereniging van de Goddelijke Vader met de Goddelijke Moeder
Geascendeerde Meester Jezus, 23 maart 2008

ONDERWERPEN: Christus verenigt de Goddelijke Vader met de Goddelijke Moeder – God ziet geen verschil tussen spiritueel en materieel – De rol van de Christus is om Geest met materie te verenigen – De Goddelijke Moeder is altijd zuiver – Jouw eenzijn met de tot uitdrukking gebrachte God – Verlossing door de Goddelijk Vrouwelijke – Alleen vrouwen kunnen het christendom in ere herstellen – Een in ere hersteld christendom visualiseren

 

Het Geldsysteem van de Gouden Eeuw visualiseren
Geascendeerde Meester Saint Germain, 22 maart 2008

ONDERWERPEN: De wereldvrede begint bij het individu – Echt en vervormd individualisme – De valse identiteit laten sterven – De Moeder in de economie verheffen – De goddelijke economie begrijpen – De vervormde economie – Wat is echt geld? – Wanneer het geld van de echte waarde wordt losgekoppeld – Het bedrog van bankieren met een minimale reserve – Inflatie steelt de waarde van je arbeid – Hoe de mensen het systeem van de elite handhaven – Inflatie is een verborgen manier van belasting betalen – Het geld in handen van de elite concentreren – Hoe de ‘koningen’ van tegenwoordig hun oorlogen financieren – De magische geldmachine – De moderne vorm van slavernij door middel van geld – De economie in de Gouden Eeuw – Armoede is een vervorming van de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder – Geld en de verplaatsing van autochtone volken – Besluit dat je wilt dat de Gouden Eeuw gemanifesteerd wordt

 

Je vindt de Vrijheid alleen als je alles vergeeft
Geascendeerde Meester Kuan Yin, 22 maart 2008

ONDERWERPEN: Een verloren paradijs zal altijd verloren zijn – Wat evenwicht voor Amerika had kunnen doen – Veranderingen zijn aan de orde van de dag – Naar het grotere beeld kijken – Het Omegaperspectief – Het slachtofferbewustzijn overwinnen – Hoe verder te gaan door wat ook maar uit het verleden achter te laten – Door niet te vergeven, kwets jij in de eerste plaats jezelf – Mensen discrimineren zichzelf – Waarom vrouwen het christendom moeten veranderen – Spirituele vrijheid begrijpen – Begin je naar je spirituele leeftijd te gedragen

 

De Manlijke en Vrouwelijke Aspecten van God in Evenwicht brengen
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 22 maart 2008

ONDERWERPEN: Wat is een spirituele Amerikaan – De denkwijze van de inheemse bevolking en de blanke kolonisten begrijpen – De beperkingen van de cultuur van de inheemse volken begrijpen – Individueel bewustzijn en groepsbewustzijn – Waarom inheemse culturen geen vooruitgang boekten – Hoe de blanke kolonisten geen balans hadden in het Vaderaspect – Een duurzame beschaving creëren – De vervorming van de vader door egoïsme – Hoe het christendom het onevenwichtige Vaderaspect voedt

 

De Goddelijke Moeder is terug – en zij blijft hier!
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 januari 2008

ONDERWERPEN: De cycli begrijpen die naar 2012 leiden – Laat het Goddelijke Vrouwelijke in ere hersteld worden in de religie – De noodzaak tot veranderingen in China – Word je bewust van de noodzaak dat het economische systeem getransformeerd moet worden – Laat de waarheid in de Amerikaanse regering aan het licht komen – Gematigde moslims moeten ontwaken en in opstand komen tegen het extremisme – De nieuwe rol van de Goddelijke Moeder