Hoe rozenkransen het effect versterken van mensen die fysiek werk doen

Moeder Maria, 23 januari 2005

UIT: Help me het Conflict in het Midden-Oosten te verteren

Mijn geliefde harten, ik kom jullie de dankbaarheid van de hemel schenken voor het magnifieke werk dat jullie gedaan hebben met de Rampenrozenkrans en de andere rozenkransen die jullie opgezegd hebben. Ik wil dat je naar deze ramp kijkt en ziet dat zelfs veel medische experts verrast zijn dat er niet een wijdverbreide uitbraak van besmettelijke ziekten is voorgevallen. Deze experts verwachtten, naar hun medische mening en inschatting, dat dergelijke ziekten net zo veel mensen zouden doden als direct door de tsunami’s. Ik wil dat je begrijpt dat als jullie niet met mijn rozenkransen gewerkt hadden, deze epidemieën zeker uitgebroken waren.

Ik vraag je niet hierdoor op enige manier verwaand te worden omdat alleen jullie en de rozenkransen deze epidemieën voorkomen hebben. Zeker, veel toegewijde zorgverleners waren ter plekke en namen de medisch maatregelen die ook een noodzakelijk ingrediënt waren om het uitbreken van ziekten te voorkomen. Toch moet ik jullie zeggen dat wanneer iemand op aarde het spirituele werk verricht, de fysieke effecten op andere mensen een veel groter effect zullen hebben.

Dit is een principe waar ik van wens dat je begrijpt doorzien hoe maar een paar mensen die een rozenkrans opzeggen, een positieve invloed op een situatie kunnen hebben op de nasleep van de ramp met de tsunami. Jullie oproepen hebben ook velen geheeld en getroost, wegen geopend om kritieke voorraden op de juiste plaats te krijgen en het gemakkelijker gemaakt voor de overlevenden om te beginnen met de opbouw. En jullie oproepen hebben ook gezorgd voor genereuzere financiële hulp.

Echt, dit zou je een idee van naast elkaar vergelijken moeten geven van wat bereikt kan worden wanneer degenen van jullie die de spirituele mensen op aarde zijn, mijn rozenkransen gebruiken om de inspanningen te versterken van degenen die fysieke actie ondernemen om de omstandigheden op aarde te verbeteren. Dit zou jullie het gevoel moeten geven dat er echt geen beperkingen bestaan over wat er bereikt kan worden met betrekking tot positieve veranderingen op aarde, behalve de beperkingen die in jullie geest blijven hangen.

Zien jullie niet dat jullie, bijna vanaf je kindertijd, opgevoed zijn om de kracht van God en Gods vaardigheid om de wereld te veranderen, te beperken? En vooral zijn jullie opgevoed om Gods kracht door jullie heen te laten werken, te beperken. Dit is echt het meest bespottelijke op aarde, dat degenen die de zonen en dochters van God zijn, geprogrammeerd zijn om hun erfelijke lijn te ontkennen en daardoor geprogrammeerd om God de vaardigheid om door hen heen te werken, te ontzeggen.

Mijn geliefden, zien jullie niet dat Jezus’ allereerste bedoeling om te komen, was om de illusie te vernietigen dat God niet door een mens heen kan werken en positieve veranderingen op aarde kan teweegbrengen? Hij kwam aantonen dat niets te moeilijk is voor de Heer en dat met God alles mogelijk is. En jij bent met God als je diep naar binnen gaat, wanneer je naar het koninkrijk van God dat in je is gaat, en de God Aanwezigheid daar vindt die echt diep in ieder mens zit.

En dus zijn mijn rozenkransen niet een vervanging om de Aanwezigheid van God in je te vinden. En ik zou nooit willen dat je ze als zodanig ziet. Maar mijn rozenkransen zijn richtsnoeren, ze zijn een ladder die je helpt naar het koninkrijk van God in je te klimmen. De rozenkransen helpen je boven het massabewustzijn uit te klimmen dat je naar beneden trekt om je sterfelijkheid te accepteren, of zelfs te accepteren dat je een ellendige zondaar bent die passief moet wachten op een uiterlijke verlosser om je te redden.