1e straal, korte decreten

1.41 Wees Gegroet Maria

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom, we willen leven, we willen groeien.
We zullen transcenderen en méér zijn. Wij aanbidden het leven.

1.42 Wees gegroet Maria, Moeder van Gods Wil

Wees gegroet Maria, Moeder van Gods Wil.
Ik aanvaard jou als mijn Spirituele Moeder.
Eén met jouw Wezen
geef ik alle antiwil en mijn ego op.

Heilige Maria, één met Gods Wil,
ik accepteer Gods Wil als mijn hogere wil.
Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid,
BEN IK Gods koninkrijk op aarde geopenbaard.

1.43 Wees gegroet Michaël

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen,
jouw Aanwezigheid is altijd bij ons.
Bescherm ons tegen alle machten van duisternis
en bind de vijand in ons.
Wij nemen de heerschappij over ons leven
en manifesteren Gods koninkrijk op aarde.

Heilige Michaël, Beschermer van het Geloof,
wij roepen jouw Blauw Vlammende Zwaard op.
Snijd ons los van de leugens van de antichrist,
opdat wij de sluier van scheiding kunnen doorboren.
Wij bevestigen ons eenzijn met God
en vormen het Lichaam van God op aarde.

1.44 Wees gegroet Michaël

Aartsengel Michaël, jij ben hier.
Ik voel jouw aanwezigheid altijd in mijn nabijheid.
Jouw Blauwvlammende zwaard snijdt mij nu los
Van afval en onechtheid.

Aartsengel Michaël in Gods naam,
Word ik verzegeld in jouw elektrische vlam,
Alle leugens van het ego worden ontmaskerd,
En ik transcendeer nu alle aardse banden.

1.45 Wees gegroet Almachtige Michaël

Aartsengel Michaël, bevrijd al het leven
van alles wat leidt tot oorlog en strijd.
Leg de krachten bloot die zich verbergen
achter de angst en hoogmoed van ons ego.
Verhelder ons innerlijk zicht van de blindheid,
laat alles in de waarheid en het licht gezien worden.

Aartsengel Michaël, laat je macht
op dit moment alle duisternis uitwissen.
Snijd alle mensen los van angst,
verteer alle onwil om te vergeven.
Verhef de aarde uit de nacht
en houd haar altijd in jouw licht.

1.46 Wees gegroet Hogere Macht

Om de vrijheid van mijn wil terug te krijgen,
vind ik een punt in mij dat zo stil is.
Het Oneindige is in mijn hart van waaruit
ik altijd mijn keuzes begin te maken.

Ik houd nu mijn oog op één doel
gericht: “Ik ben God en God is ik”.
Mij ontvouwend als een heilige bloem,
vind ik mijn hogere macht.

1.47 Aartsengel Michaël, neem de leiding

Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in ieder land.
Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
De mensheid wordt nu bevrijd
om één volk onder God te zijn.

Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
Wij vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar de Genade doorheen stroomt.
Nu wij ineens in actie komen,
brengen wij de Gouden Eeuw.

1.48 Wees gegroet Diamanten Hart

Geliefde Boeddha, Master MORE,
wij smeken jouw Diamanten Hart:
Inspireer ons allen om altijd alles
wat ons is voorgegaan.

Geliefde Master MORE van de Blauwe Vlam,
jouw Wil en Aanwezigheid aanbidden wij,
wij onderzoeken ons volledig potentieel,
opdat wij Gods koninkrijk in ere kunnen herstellen.