WIN33: De Aanklager van de Broeders transcenderen

Oproep om de mensen bewust te maken van het bestaan van het bewustzijn en de energie van de aanklager van de broeders. Roept ook het oordeel over dit bewustzijn op en degenen die het belichamen.

Lees leringen over deze invocatie

 

In naam van de Kosmische Christus, roep ik de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder op, ik roep geliefde Purity en Astrea op en zeg: “Geliefde Astrea, ik aanvaard jouw oneindige zuiverheid, want ik ben bereid te weten te komen wat waarachtig de vibratie van de Elohim is.” Dus, één met de vibratie van Astrea, wijd ik deze invocatie aan het blootleggen van het bewustzijn van de aanklager van de broeders en hoe dat medescheppers in de epische drama’s gevangenhoudt. Ik roep speciaal op dat dit wordt blootgelegd in… (Beschrijf kort wat je wilt laten blootleggen.)

God is Alpha en Omega
God is Vader, God is Moeder,
door de Zoon één met elkaar.

Oh gescheidenheid is de leugen,
het ego bindt ons daaraan zonder dat wij het zien.
Voorwaarden zijn de subtiele middelen
om de niets vermoedende dwazen in de val te laten lopen.

Alles wat je bezit, wordt een gevangenismuur
en daarom staan we op om gehoor te geven aan de oproep.
Transcendentie is de hoofdsleutel,
méér worden is vrijheid.

Door overgave ontvang je het overvloedige leven,
de overgave overwint alle strijd.
We duiken in de stroom
en we vervullen de mooiste droom van de hemel.

De Christusvisie houdt ons op koers
en herinnert ons aan onze gezamenlijke Bron.
Als wij in evenwicht zijn, zullen we altijd verder groeien
en blijven we in de Heilige Stroom.

We zien de ENE die buiten alle vormen om bestaat,
omdat het eenzijn de enige norm is.
We verblijven in de Heilige Ruimte, gehuld in Eeuwige Genade.

God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkaar.

Elohim (chant dit 3x of meer)

Eerste Straal – Macht
1. IK BEN de ENE, IK BEN Alpha en Omega, het begin en het eind. Ik zal hen die dorstig zijn royaal geven uit de fontein van het water des levens.

Refrein 1 (na elk couplet herhalen):

Geliefde Astrea, jouw hart is zo trouw,
jouw Cirkel en Zwaard van wit en blauw.
Snijd al het leven los van doldwaze drama’s.
Op vleug’len van Zuiverheid klimt onze planeet verder omhoog.

Accelereren naar Zuiverheid, maakt ons echt,
Accelereren naar Zuiverheid, al het leven hele,
Accelereren naar Zuiverheid, maakt van ons MEER,
Accelereren naar Zuiverheid, helpt ieder op grote hoogte te zweven.

2. Geliefde Hercules, ik ben bereid het verschil te kennen tussen ‘woorden’ en ‘Het Woord’. Ik ben bereid het ongedeelde Woord te kennen als bewijs van de oneindige waarheid die boven de dualiteit staat.

3. Geliefde Hercules, ik ben bereid niet meer te proberen het laatste woord te hebben bij de mensen, want ik heb genoeg van dat eindeloze ruziemaken op het niveau van woorden, omdat er voor ieder argument wel een tegenargument bestaat en het dus onmogelijk is te bewijzen wat uiteindelijk juist en onjuist is.

4. Geliefde Hercules, ik heb genoeg van het proberen te bewijzen wie gelijk en ongelijk heeft, omdat als ik bewijs dat ik ‘gelijk’ heb, dat alleen maar de tegenovergestelde polariteit bewijst van iets wat ‘fout’ is. Ik wil het ultieme goede kennen, het oneindig juiste.

5. Geliefde Hercules, ik aanvaard dat de enige manier om helemaal gelijk te krijgen van God, is door naar het Woord te reiken. Ik wil het Christusbewustzijn bereiken dat vanaf het allereerste begin bedacht werd om het Eenzijn tussen de Schepper en zijn schepping te onderhouden.

6. Geliefde Hercules, ik reik naar het Woord, want ik ben bereid te weten dat God bestaat, dat God boven het eindige staat, dat ik een verlengstuk van God ben. En dus weet ik dat de kern van mijn Wezen boven de eindige wereld staat.

7. Geliefde Hercules, ik wil ascenderen. Ik ben bereid de open deur te zijn voor het Woord dat het echte van het onechte juiste scheidt – niet door de woorden die worden uitgesproken, maar de vibratie die die woorden dragen.

8. Geliefde Hercules, ik ben bereid de open deur te zijn, zodat mensen die vibratie kunnen voelen, verder dan de woorden te kijken – en zo contact te maken met het Woord, het Levende Woord, dat een Levende Geest is die stroomt, altijd aan het transcenderen is, altijd accelereert naar steeds hogere uitdrukkingsvormen van de eigenschappen van God.

Tweede Straal – Wijsheid
1. Geliefde Apollo, ik ben bereid net als Jezus te zijn en de mensen kennis te laten maken met een hogere vibratie dan de dualistische polariteiten. Dus als zij dat willen, kunnen ze bezield worden; niet door mijn woorden, maar door het Woord zelf.

Refrein 2 (na elk couplet herhalen):

Geliefde Astrea, bevrijd vandaag
al het leven vanaf de Straal van Zuiverheid.
Door over te schakelen op Zuiverheid worden wij

bevrijd van alles wat minder is dan de Zuiverheid van liefde.

Geliefde Astrea, in Godzuiverheid,
accelereer al mijn levensenergie,
die mijn geest verheft tot ik helemaal één ben
met de Meesters van liefde, tot in het Oneindige.

2. IK BEN de ENE, die vele vormen aanneemt die bestemd zijn terug te keren naar de Ene in de kosmische dans tussen de Goddelijke Minnaar en de Geliefde.

3. Geliefde Apollo, ik ben bereid elke traditie of doctrine of geloofssysteem te transcenderen dat maakt dat het Woord van God geen effect heeft door dat te vervangen door woorden die door de mensen zijn gemaakt.

4. Geliefde Apollo, omdat ik de behoefte heb getranscendeerd om woorden te gebruiken om anderen ergens van te beschuldigen of te bewijzen dat zij ongelijk hebben, ben ik bereid de open deur te zijn voor het laatste oordeel over het bewustzijn en de energie van de aanklager van de broeders.

5. Geliefde Apollo, ik ben bereid de open deur te zijn voor het oordeel over die levensstromen die in een eerdere sfeer besloten dat het plan van God gebreken vertoonde, dat de vrije wil een misrekening is.

6. Geliefde Apollo, ik ben bereid de open deur te zijn voor het oordeel over het hele bewustzijn dat zegt dat de mogelijkheid dat levensstromen verloren gaan, bewijst dat de Schepper een gebrekkig ontwerp heeft gemaakt om de sferen te laten ascenderen, en dat de vrije wil een te groot risico vormt.

7. Geliefde Apollo, ik ben bereid de open deur te zijn voor het oordeel over die levensstromen die niet bereid waren zichzelf nederig te maken en hun leven als aanzienlijk wezen, als leiders die de macht hadden, op te geven en zichzelf tot de dienaar van allen te maken.

8. Geliefde Apollo, ik ben de open deur voor het oordeel over die levensstromen die tot de dood zeer van hun leven hielden. Zij hielden van de positie die zij hadden in de niet geascendeerde sfeer en zij hadden het gevoel dat op een hoger niveau komen door de dienaar van allen te zijn, een degradatie voor hen was, een degradatie in rang en positie.

Derde Straal – Liefde
1. Geliefde Heros, ik ben bereid de open deur te zijn voor het oordeel over die levensstromen die niet bereid zijn hun leven voor het Al te geven. En als excuus om hun leven niet te geven, gebruikten ze het feit dat een aantal levensstromen zou moeten worden achtergelaten door met de redenering aan te komen dat dit een fout in Gods plan was en dat zij moesten bewijzen dat God ongelijk had.

Refrein 3 (na elk couplet herhalen):

Geliefde Astrea, accelereer iedereen,
omdat ik zo hartstochtelijk roep dat ik door jou wil worden bevrijd.
Bevrijd al het leven van onzuivere visies,
Van alle twijfel en angst verlost, klim ik steeds verder omhoog.

Accelereren naar Zuiverheid, maakt ons echt,
Accelereren naar Zuiverheid, al het leven hele,
Accelereren naar Zuiverheid, maakt van ons MEER,
Accelereren naar Zuiverheid, helpt ieder op grote hoogte te zweven.

2. Geliefde Heros, ik ben bereid de open deur te zijn voor het oordeel over het hele bewustzijn – het bewustzijn van gescheidenheid, het dualiteitsbewustzijn – dat het levensstromen mogelijk heeft gemaakt te geloven dat zij konden bewijzen dat God ongelijk had, dat zij het niet eens mochten zijn met God.

3. IK BEN de ENE, manifest als de drie-eenheid van Alpha en Omega, die perfect op creatieve spanning wordt gehouden door de enig geschapen Zoon, de Logos van de Christusgeest.

4. Geliefde Heros, ik ben bereid de open deur te zijn om de mensen bewust te maken van het feit dat zij op het moment dat zij de dualiteit ingaan, worden bedrogen door de dualiteit. Zij bekijken het universum dan vanuit een dualistische polariteit en daarom lijkt het hen helemaal echt, totaal logisch, dat er een tegenovergestelde polariteit aan die van hen moet zijn.

5. Geliefde Heros, ik ben bereid de open deur te zijn voor het oordeel over het hele bewustzijn dat het mogelijk maakt dat levensstromen geloven dat God een tegenovergestelde polariteit van henzelf is – en dat het dus mogelijk is te bewijzen dat God ongelijk heeft, te bewijzen dat Gods plan onjuist is.

6. Geliefde Heros, ik ben bereid de open deur te zijn voor het oordeel over het hele bewustzijn van woorden, het gedeelde woord, omdat de woorden niet worden gebruikt om een oneindige vibratie over te brengen, maar naar beneden zijn gehaald naar het niveau der dualiteit.

7. Geliefde Heros, ik ben bereid de open deur te zijn om de mensheid te verheffen tot het niveau waarop het mogelijk wordt om alleen via gedachten te communiceren, zodat de mensen direct op het niveau van concepten en ideeën communiceren.

8. Geliefde Heros, ik ben bereid de open deur te zijn voor de Meesters, zodat zij concepten en ideeën naar buiten kunnen brengen die zuiver, verheven, zijn en erop gericht andere levensstromen te verheffen, de hele sfeer te verheffen.

Vierde Straal – Zuiverheid
1. Geliefde Zuiverheid, ik ben bereid de open deur te zijn voor het oordeel over die levensstromen die besloten tegen Gods plan in opstand te komen, die besloten dat zij hun leven niet voor een vriend zouden geven – niet hun positie zouden opgeven om naar een zelfs nog hogere positie op te klimmen door het Al te dienen.

Refrein 4 (na elk couplet herhalen):

 Geliefde Astrea, accelereer het leven tot het boven
alle strijd en worstelingen van de dualiteit wordt verheven.
Verteer elke scheiding tussen God en de mens,
accelereer de uitvoering van Gods volmaakte plan.

Geliefde Astrea, in Godzuiverheid,
accelereer al mijn levensenergie,
die mijn geest verheft tot ik helemaal één ben
met de Meesters van liefde, tot in het Oneindige.

2. Geliefde Zuiverheid, ik ben bereid de open deur te zijn voor het oordeel over die levensstromen die zoveel mogelijk levensstromen mee wilden sleuren in de neerwaartse spiraal van gescheidenheid en dualiteit.

3. Geliefde Zuiverheid, ik ben bereid de open deur te zijn voor het oordeel over die levensstromen die besloten andere levensstromen ervan te beschuldigen dat zij de eigenschap van God die zij beheersten, hadden vervormd

4. IK BEN de ENE, de creatieve bron, die zich uitdrukt als de eeuwige stroom om dat te worden wat de Rivier van Leven vormt en al wat IS, onder de hoede van de Heilige Geest neemt.

5. Geliefde Zuiverheid, ik ben bereid de open deur te zijn voor het oordeel over die levensstromen die anderen ervan beschuldigen dat zij niet zuiver zijn in de manier waarop zij hun eigenschap van God gebruiken – om hen te laten reageren op de energie van de beschuldiging.

6. Geliefde Zuiverheid, ik ben bereid de open deur te zijn voor het oordeel over die levensstromen die de Duivel en Satan werden, niet als één wezen, maar als groep wezens die binnenin zichzelf een neerwaartse spiraal vormde, precies het tegenovergestelde van de ascensiespiraal, die een zwart gat vormde binnen het witte gat van de ascensiespiraal.

7. Geliefde Zuiverheid, ik ben bereid de open deur te zijn voor het oordeel over die levensstromen die hun eigen licht vervormd hebben en er een impuls van duisternis van hebben gemaakt dat zij gebruiken om een heel intense energie bestaande uit beschuldigingen op andere levensstromen te richten.

8. Geliefde Zuiverheid, ik ben bereid de open deur te zijn voor het oordeel over die levensstromen die de onschuldigen beschuldigen en die bereid zijn te liegen om anderen te beschuldigen van iets wat zij niet hebben gedaan.

Vijfde Straal – Waarheid
1. Geliefde Cyclopea, ik ben bereid de open deur te zijn om het bewustzijn van de aanklager van de broeders bloot te leggen en hoe die beschuldigende energie mensen in shock kan brengen, wat ervoor zorgt dat zij uit de ascensiespiraal stappen.

Refrein 5 (na elk couplet herhalen):

Geliefde Astrea, jouw hart is zo trouw,
jouw Cirkel en Zwaard van wit en blauw.
Snijd al het leven los van doldwaze drama’s.
Op vleug’len van Zuiverheid klimt onze planeet verder omhoog.

Accelereren naar Zuiverheid, maakt ons echt,
Accelereren naar Zuiverheid, al het leven hele,
Accelereren naar Zuiverheid, maakt van ons MEER,
Accelereren naar Zuiverheid, helpt ieder op grote hoogte te zweven.

2. Geliefde Cyclopea, ik ben bereid de open deur te zijn om het bewustzijn van de aanklager van de broeders bloot te leggen en hoe dat mensen in verzoeking brengt om die beschuldigende energie op te nemen en de beschuldigers ook te beschuldigen.

3. Geliefde Cyclopea, ik ben bereid de open deur te zijn om het bewustzijn van de aanklager van de broeders bloot te leggen en hoe dat mensen in verzoeking brengt om het tegenovergestelde te doen van die beschuldigende energie, namelijk die van jezelf willen verdedigen of de argumenten van de beschuldiger te vernietigen, zelfs de aanklager zelf te vernietigen.

4. Geliefde Cyclopea, ik ben bereid de open deur te zijn om het bewustzijn van de aanklager van de broeders bloot te leggen en hoe dat mensen die meesterschap op de zeven stralen hebben verworven, in de verzoeking brengt hun straal te perverteren om de aanklager te berispen.

5. IK BEN de ENE, die zich uitdrukt als zelf-bewuste wezens met de kans alles te worden wat IK BEN door het proces om bewust te verkiezen méér te zijn.

6. Geliefde Cyclopea, ik ben bereid de open deur te zijn om het bewustzijn van de aanklager bloot te leggen en het feit dat de enige manier om te vermijden dat ik een negatieve spiraal wordt meegezogen, is door totaal niet gehecht te zijn aan de beschuldigingen zelf en de energie die erachter zit.

7. Geliefde Cyclopea, ik ben bereid de open deur te zijn om het bewustzijn van de aanklager bloot te leggen en op het moment dat je reageert, jij – door jezelf te proberen te verdedigen, ruzie te maken over de beschuldigingen of de energie die op jou gericht worden terug te kaatsen – in een negatieve spiritueel gevangenzit.

8. Geliefde Cyclopea, ik ben bereid de open deur te zijn om het bewustzijn van de aanklager bloot te leggen en hoe meer jij reageert, hoe meer jij jouw eigen licht een verkeerde kwaliteit geeft, tot jij een negatieve spiraal vormt die jouw bewuste geest kan overweldigen en waardoor al jouw licht op den duur in duisternis verandert.

Zesde Straal – Dienstbaarheid
1. Geliefde Vrede, ik ben bereid de open deur te zijn om bloot te leggen hoe de aanklager probeert de mensen in de dualistische energie terug te duwen door hun licht te vervormen en dat een lagere vibratie te geven, een vibratie die minder dan liefde is, die minder dan zuiverheid is.

Refrein 6 (na elk couplet herhalen):

Geliefde Astrea, bevrijd vandaag
al het leven vanaf de Straal van Zuiverheid.
Door over te schakelen op Zuiverheid worden wij
bevrijd van alles wat minder is dan de Zuiverheid van liefde.

Geliefde Astrea, in Godzuiverheid,
accelereer al mijn levensenergie,
die mijn geest verheft tot ik helemaal één ben
met de Meesters van liefde, tot in het Oneindige.

2. Geliefde Vrede, ik ben bereid de open deur te zijn om het bewustzijn van de aanklager bloot te leggen en hoe dat werd gebruikt om veel spirituele wezens in een neerwaartse spiraal te laten vallen waar heel veel tegenwoordig nog steeds in zitten.

3. Geliefde Vrede, ik ben bereid de open deur te zijn om het bewustzijn van de aanklager bloot te leggen samen met de overtuiging dat de slag van Armageddon in zijn geheel op aarde plaatsvindt, en dat de aarde het strijdperk is waar het lot van het universum wordt beslist.

4. Geliefde Vrede, ik ben bereid de open deur te zijn om het gevallen bewustzijn bloot te leggen dat ervoor zorgt dat mensen denken dat zij zo belangrijk zijn dat zij het lot van het universum kunnen beslissen en zelfs God kunnen aanvechten. Of zelfs dat zij de fout in het ontwerp van God kunnen corrigeren door de mensen tot ascensie te dwingen.

5. Geliefde Vrede, ik ben bereid de open deur te zijn om de geascendeerde meesters te helpen om een voldoende aantal mensen in de top tien procent in staat te stellen de aarde in de ascensiespiraal te trekken, uit de neerwaartse spiraal te halen die door de gevallen wezens werd gevormd die hier al eeuwenlang mogen incarneren.

6. IK BEN de ENE, het zelf dat al het leven omvat en naarmate de zelf-bewuste verlengstukken van mij méér worden, word ik MEER.

7. Geliefde Vrede, ik ben bereid de open deur te zijn voor het oordeel over die levensstromen die op de aarde zijn geworpen, die grote toorn koesteren en proberen levensstromen een neerwaartse spiraal in te laten gaan door hen van van alles wat deze gevallen wezens maar kunnen bedenken, te beschuldigen.

8. Geliefde Vrede, ik ben bereid de open deur te zijn om het bewustzijn van de aanklager bloot te leggen en het feit dat er geen limiet is aan de beschuldigingen die het gevallen bewustzijn op de onschuldigen kan loslaten. Want het gevallen bewustzijn kent geen waarheid, en dus mag alles maar, het middel heiligt het doel.

Zevende Straal – Vrijheid
1. Geliefde Arcturus, ik ben bereid de open deur te zijn om bloot te leggen dat het voor iemand die in het gevallen bewustzijn vastzit, geen kwestie meer is van wie gelijk of ongelijk heeft, wat goed of fout is. Het is zelfs geen kwestie van wat logisch of consistent is.

Refrein 7 (na elk couplet herhalen):

Geliefde Astrea, accelereer iedereen,
omdat ik zo hartstochtelijk roep dat ik door jou wil worden bevrijd.
Bevrijd al het leven van onzuivere visies,
Van alle twijfel en angst verlost, klim ik steeds verder omhoog.

Accelereren naar Zuiverheid, maakt ons echt,
Accelereren naar Zuiverheid, al het leven hele,
Accelereren naar Zuiverheid, maakt van ons MEER,
Accelereren naar Zuiverheid, helpt ieder op grote hoogte te zweven.

2. Geliefde Arcturus, ik ben bereid de open deur te zijn om het bewustzijn van de aanklager bloot te leggen en hoe dat ervoor zorgt dat alle mensen elke behoefte om consistent, de waarheid getrouw, de logica in het oog te houden, te blijven. Zij zijn van plan anderen te beschuldigen door twijfel in hun wezen op te roepen, door hen te overweldigen met het momentum van de beschuldigende energie, die een zeer intens zwart gat vormt.

3. Geliefde Arcturus, ik ben bereid de open deur te zijn om de belangrijke, onderliggende dynamiek bloot te leggen die bepaalt of de aarde uit de negatieve spiraal wordt gehaald en in de ascenderende spiraal terechtkomt die haar boven die beschuldigende energie kan verheffen.

4. Geliefde Arcturus, ik ben bereid de open deur te zijn om het bewustzijn van de mensheid zodanig te verheffen dat de beschuldigers van de broeders van de aarde af worden geworpen en zelfs naar een nog lagere plek moeten afdalen, waar zij de anderen om hen heen kunnen blijven beschuldigen – of zelfs hun toevlucht nemen tot het elkaar beschuldigen.

5. Geliefde Arcturus, ik ben bereid de open deur te zijn om het bewustzijn van de aanklager bloot te leggen en hoe dat tot strijdende groeperingen leidt – een gevestigde machtselite, één of meer opkomende elites – en zij dan niet enkel de onschuldigen beschuldigen, maar ook elkaar en hun kracht en macht verdelen.

6. Geliefde Arcturus, ik ben bereid de open deur te zijn voor het ontwaken van de top tien procent levensstromen op deze planeet voor de initiatie, omdat zij eraan toe zijn om naar een hoger inzicht te ascenderen en het toepassen van het correcte gebruik van de uitbreidende kracht van de Vader.

7. IK BEN de ENE, en elk wezen dat uit mijn Wezen voortkwam, kan alles worden wat IK BEN door het gevoel van het zelf in de kosmische dans te transcenderen, waardoor de Geliefde de Goddelijke Minnaar wordt die van al het leven houdt.

8. Geliefde Arcturus, ik ben bereid de open deur te zijn om de top tien procent te helpen de ascensiespiraal in te gaan en die ascensiespiraal te versterken.

Achtste Straal – Integratie
1. Geliefde Uzziël, ik ben bereid de open deur te zijn om de top tien procent te helpen de verleiding te doorzien om uit de ascensiespiraal te stappen om een of andere strijd aan te gaan met de aanklager van de broeders.

Refrein 8 (na elk couplet herhalen):

Geliefde Astrea, accelereer het leven tot het boven
alle strijd en worstelingen van de dualiteit wordt verheven.
Verteer elke scheiding tussen God en de mens,
accelereer de uitvoering van Gods volmaakte plan.

Geliefde Astrea, in Godzuiverheid,
accelereer al mijn levensenergie,
die mijn geest verheft tot ik helemaal één ben
met de Meesters van liefde, tot in het Oneindige.

2. Geliefde Uzziël, ik ben bereid de beschuldigende energie te herkennen, die in mijzelf te herkennen. Ik zal eerlijk naar mijzelf en naar mijn leven kijken om te zien of ik ook de neiging heb anderen te beschuldigen.

3. Geliefde Uzziël, ik ben bereid mij uit welke negatieve spiraal ook te halen, mij er niet meer op te richten anderen te veranderen. Ik zal ophouden hen te beschuldigen vanwege de splinters die ik in hun oog zie en in plaats daarvan zal ik naar de balk in mijn eigen oog kijken. Want ik wil niet dat ik het instrument word van de energie die de broeders beschuldigt.

4. Geliefde Uzziël, ik ben bereid elke geneigdheid te overwinnen om mij tegen beschuldigingen te verdedigen. Ik zal die geneigdheid van mij onjuist beschuldigd te voelen en in een negatieve spiraal te komen door mij te verdedigen en rechtvaardigen, transcenderen.

5. Geliefde Uzziël, ik ben bereid elke geneigdheid te ontstijgen om een martelaarscomplex te krijgen, omdat ik het gevoel heb dat ik ten onrechte ben veroordeeld, maar ik ervan droom dat ik op een dag verheven wordt en de wereld ziet dat ik gelijk had.

6. Geliefde Uzziël, ik ben bereid elke geneigdheid te ontstijgen dat ik het gevoel heb dat ik mijn talenten niet tot uitdrukking kan brengen; ik kan mijn licht niet laten schijnen vanwege een of andere onzuivere of onrechtvaardige situatie in de wereld.

7. Geliefde Uzziël, ik ben bereid alle impulsen te ontstijgen om mijzelf te beschuldigen, mijzelf af te kraken, of erop te anticiperen hoe de beschuldiger van de broeders mij zal beschuldigen, als ik opkom voor de waarheid of mijn hoofd boven het maaiveld uitsteek.

8. IK BEN de ENE, de Alpha en Omega, het begin en het einde, die is, die was en die komen zal, de Almachtige. En IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN, want hoewel IK de ENE ben, ben ik eeuwig het MEER.

Invocatie van de zeven Elohim
1e Straal: Geliefde Hercules, ik ben bereid de vele subtiele spelletjes bloot te leggen en te transcenderen die uit dit bewustzijn ontspruiten van beschuldigen en verdedigen, beschuldigen en ook weer beschuldigen, mij ten onrechte veroordeeld voelen, mijzelf proberen te rechtvaardigen, wachten tot het moment waarop je eindelijk de erkenning krijgt dat je gelijk had of een talent had. Altijd wachtend op iets buiten mij in plaats van gewoon naar voren durven te stappen en de open deur te zijn voor het Woord.

Geliefde Amazonia, ik ben bereid elke verleiding te ontstijgen om de spiraal in te stappen van argumenten en tegenargumenten aanvoeren op het niveau van woorden. Maar ik zal mij ook boven de verleiding plaatsen om mij schuldig te voelen, op mijzelf neer te kijken, omdat ik dat wel heb gedaan.

Elohim (chant dit 3x)

2e Straal: Geliefde Apollo, ik ben bereid naar jouw zuivere visie op te klimmen en de waarheid over de aarde te kennen – dat het onmogelijk is dat iemand op aarde incarneert zonder onzuiverheden op te nemen. Ik zal mijzelf niet afvallen, omdat ik in een negatieve spiraal ben terechtgekomen, dat ik onzuiverheden heb opgenomen, zelfs onzuivere motieven.

Geliefde Lumina, ik ben bereid te beseffen dat de waarheid is dat er geen onzuiverheden op aarde bestaan die niet kunnen worden gezuiverd door het oneindige momentum van de Elohim. Ik ben bereid te accelereren, te ontwaken, een alternatief te hebben dat de Elohim voor alle onzuiverheden die ik in mijn wezen heb, heeft.

Elohim (chant dit 3x)

3e Straal: Geliefde Heros, ik erken dat de Elohim het momentum hebben, het oneindige momentum, dat mij eruit kan schieten, dat mij uit elke onzuiverheid op aarde kan accelereren – wanneer ik eerlijk naar mijzelf wil kijken en naga welke onzuiverheden ik heb gekregen.

Geliefde Amora, ik ben bereid mijn voordeel te doen met het geschenk van de Elohim, want ik zal mij boven de onzuiverheden verheffen die door de hele spiraal van de aanklager van de broeders werd veroorzaakt, de beschuldigende energie, de beschuldigende argumenten, de beschuldigende woorden.

Elohim (chant dit 3x)

4e Straal: Geliefde Zuiverheid, ik ben bereid eerlijk naar mijzelf te kijken en na te gaan hoeveel ik van die beschuldigende energie heb opgenomen, hoeveel momentum ik heb om op het niveau van woorden ruzie te maken, het laatste woord wil hebben op aarde in plaats van van één te zijn met het Woord van de hemel.

Geliefde Astrea, ik ben bereid mijn voordeel te doen met het vermenigvuldigen van mijn inspanningen door jou door onderscheid te maken tussen wat ‘Het Woord’, het Christusbewustzijn, is en de ‘woorden’ die ontspruiten aan het bewustzijn van de antichrist, het gedeelde dualiteitsbewustzijn.

Elohim (chant dit 3x)

5e Straal: Geliefde Cyclopea, ik ben bereid om elke wens te ontstijgen om de eindeloze onbelangrijke cyclus van ruziemaken met andere mensen te ervaren – haarkloverij over bepaalde interpretaties van bepaalde woorden, aan de klassieke cyclus beginnen van ‘hij zei dit en zij zei dat’. Ik heb meer dan genoeg van die ervaring.

Geliefde Virginia, ik wil graag jouw zuivere visie, jouw zuivere liefde, ervaren. Ik wil graag ervaren dat jij mij ontvangt met het open hart van de Elohim.

Elohim (chant dit 3x)

6e Straal: Geliefde Vrede, ik zeg met jou: Ik koester geen wrok, Ik veroordeel niemand, Ik hoef niemand op aarde te beschuldigen, ik word niet bedreigd door iemand op aarde, door een energie op aarde, door een idee, concept of argument dat in woorden is geformuleerd. Ik word niet bedreigd en daarom hoef ik ook niemand te beschuldigen en ik hoef mij niet te beschermen. Ik hoef niet met een vinger naar een bepaalde persoon te wijzen, want ik heb mij boven die beschuldigende energie van de gevallen wezens uit geaccelereerd.

Geliefde Aloha, ik ben bereid het verschil in vibratie te kennen tussen het bewustzijn van de aanklager van de broeders en de geascendeerde meesters. Ik ben bereid naar zuiverheid te accelereren, naar zuiverheid te accelereren, naar zuiverheid te accelereren!

Elohim (chant dit 3x)

7e Straal: Geliefde Arcturus, ik ben bereid op mijn reacties te letten op de energie van de Elohim die ik heb opgeroepen en ik geef elke duisternis of energie op die is opgepookt.

Geliefde Victoria, ik ben bereid te zien wat mij ervan weerhoudt om uit die neergaande spiraal te komen en de ascenderende spiraal van zuiverheid in te stappen.

Elohim (chant dit 3x)

Accelereren naar Zuiverheid! (3x)
Geliefde Elohim Astrea.
Accelereren naar Zuiverheid! (3x)
Geliefde Gabriël en Hoop.
Accelereren naar Zuiverheid! (3x)
Geliefde Serapis Bey.
Accelereren naar Zuiverheid! (3x)
Geliefde IK BEN.

Verzegeling
In naam van Alpha en Omega aanvaard ik de volmaakte visie voor mijn dienstbaarheid aan het leven, aan mij gegeven door mijn hogere Zelf. Ik geef alle wensen, behoeften en verwachtingen van mijn aparte zelf op en duik in de Rivier van Leven. Ik laat mij door de Heilige Geest meevoeren naar waar ik mee kan gaan met de Rivier van Leven en vervul moeiteloos mijn Goddelijke plan.

Ik aanvaard de op één doel gerichte visie van Christus die de balken in mijn eigen oog blootlegt, zodat ik het hele beschuldigende bewust in mijn wezen kan zien en bewust opgeven. Ik sta naakt voor Christus, terwijl ik niets probeer te verbergen voor het alziende oog van God. Ik geef bewust de illusie van mijn ego op dat wat voor de mens verborgen is, ook voor God verborgen is. Ik houd mij aan niets vast en ik ben bereid om elke en alle illusies in te zien en op te geven.

Door deze onvoorwaardelijke overgave zie ik niets op deze wereld wat macht heeft over mijn Geest en daardoor accepteer ik geen enkele onvolmaakte situatie als permanent of uiteindelijk zelfs als echt. Daardoor word ik transparant voor de beschuldigende energie op deze wereld. Mijn oog is op één doel gericht en daardoor vindt de prins van deze wereld niets bij mij. Omdat ik alle onzuiverheden in mijn wezen opgeef, weet ik dat het volmaakte concept voor mijn vier lagere lichamen moeiteloos wordt gemanifesteerd en ik aanvaard dat ik word verzegeld in de volmaakte visie van God.

Ik weet dat wat onecht is, niet kan aantasten wat echt is. Ik aanvaard dat IK echt BEN en dat enkel het volmaakte concept voor mijn leven echt is. Ik aanvaard dat God mij geschapen heeft en zag dat ‘het goed was’. In de zuiverheid van deze visie blijf ik eeuwig verzegeld, omdat IK méér BEN.