Trek de maatschappij in en breng je Christusschap tot uitdrukking

De hele boodschap staat hier

God Meru, 3 juli 2006

Van jezelf houden is de essentiële sleutel
Mijn geliefden, wat is ervoor nodig om een kritieke massa mensen de noodzakelijke mate van Christusschap te laten manifesteren, om het evenwicht te bewaren in deze kritieke vroege fases van de Gouden Eeuw? Welnu, de psyche moet geheeld worden, En hier wil ik mee aangeven – op de krachtigste manier die ik in mij heb – dat er daadwerkelijk een groot aantal mensen op deze planeet zijn die al tientallen jaren hun spirituele groei nastreven. Zij hebben diverse oefeningen gedaan, diverse leraren en leringen – ze zijn vooruitgegaan. Maar ik moet zeggen dat een substantieel aantal van hen niet het kritieke punt op het pad voorbij is, het kritieke punt waardoor zij hun psyche hebben in zoverre hebben geheeld dat zij in staat zijn volledig te accepteren dat zij geïncarneerde zonen en dochters van God zijn.

Accepteren dat jij een zoon of dochter van God bent, houdt in dat jij perfect in staat bent van jezelf te houden. Want als jij niet van jezelf kunt houden, dan kun jij niet volledig accepteren dat jij een zoon of dochter van God bent. Je kunt niet volledig accepteren dat jij het waard bent om de zoon of dochter van God te zijn. Je kunt niet volledig accepteren dat je het waard bent om op aarde rond te lopen als Christuswezen en je kunt het niet accepteren dat je het waard bent om je Christusschap tot uitdrukking te brengen, de Christuswaarheid tot uitdrukking te brengen, en de vergissingen van het bewustzijn van de antichrist aan te vechten.

En als jij niet accepteert dat jij het helemaal waard bent een vertegenwoordiger van God op aarde te zijn, dan zul je worden overweldigd door de woeste aanvallen van de krachten van de antichrist, zelfs de krachten van veel goed bedoelende mensen om jou heen die niet accepteren dat jij ervoor uitkomt en verklaart dat jij de Christuswaarheid kent, terwijl zij om een of andere reden zijn gaan geloven dat jij volgens een of andere goeroe of spirituele lering niet geacht wordt die verklaring af te leggen.

Maar zoals Jezus heeft gezegd, is Christusschap die niet tot uitdrukking wordt gebracht door een onbaatzuchtig streven om andere mensen te bevrijden, geen Christusschap is. Het is geen Christusschap dat manifest is. En daardoor doet het God en de geascendeerde meesters geen goed als jij in een afgelegen grot zit, vierentwintig uur per dag mediteert – zelfs als je een bepaalde innerlijke staat van zuiverheid door meditatie hebt verkregen. Wat deze tijd nodig heeft, is dat degenen die hun Christusschap hebben gemanifesteerd op innerlijk niveau het ook tot uitdrukking durven te brengen door anderen te helpen.

Tenzij jij er onbaatzuchtig aan werkt om anderen te helpen, heb jij nog geen waarachtig Christusschap gemanifesteerd. En wat heb je nodig om die hobbel uit de weg te ruimen, waardoor jij je niet alleen maar op je eigen groei richt? Wat is ervoor nodig om dat zelfgevoel weg te gooien en onbaatzuchtig te werken aan de grotere zaak van de geascendeerde meesters, aan de grotere zaak om het bewustzijn van de mensheid verheffen? Nu, daar is maar één ding voor nodig, mijn geliefden – dat je op het punt komt dat jij totaal en eindelijk van jezelf houdt omdat jij totaal en eindelijk accepteert dat jij ook iemand bent om van te houden en dat God van jou houdt, precies zoals jij door God werd geschapen als individualisatie van Gods eigen Wezen. En daardoor kom jij voort uit liefde, en ben je uit liefde gekomen en je bent iemand om helemaal van te houden.

Dit is de essentiële sleutel. En ik moet je zeggen dat de prins van deze wereld, de krachten op deze wereld – die werken met jouw eigen individuele ego – erin zijn geslaagd om met allerlei plannen te komen waardoor ze mensen hebben laten geloven dat zij niet van zichzelf mogen houden. Maar als jij niet van jezelf houdt, kun je niet het gebod van Jezus opvolgen. En wat was zijn gebod, toen men hem vroeg wat het allerbelangrijkste gebod was in de wet? Welnu, hij zei dat het eerste gebod was God lief te hebben met heel je hart, ziel en geest. En het tweede was om van je naaste te houden zoals jezelf.

Om van jouw God te houden, moet jij van jezelf houden als God, als individualisatie van God – zodat jij van God houdt als jouw eigen hogere Wezen. Je houdt van God als je grotere Zelf. En om van anderen te houden als jezelf, moet jij weten dat zij ook verlengstukken van God zijn. En daarom zijn ze verlengstukken van jouw eigen grotere zelf en daarom ben jij met hen verbonden door jouw eigen verbinding met God. En daardoor kun jij van anderen houden als van jezelf, als jouw eigen grotere Zelf – in horizontale zin – op de materiële wereld. Dit, mijn geliefden, is de liefde die de wereld zal transformeren in de Gouden Eeuw van Saint Germain.