Wees bereid buiten het kader te denken

De hele boodschap staat hier.

Want ik moet echt zeggen dat als er een belangrijke omslag in de Verenigde Staten moet komen – uit het bewustzijn van het oude Vissentijdperk naar het bewustzijn van het Aquariustijdperk – die verschuiving maar op één plek kan beginnen en dat is hier in de staat Californië. Want er is geen andere plek in de Verenigde Staten waar zo’n concentratie van mensen is die op innerlijke niveau de spirituele volwassenheid hebben bereikt, waardoor zij al volledig het bewustzijn van het Aquariustijdperk– het tijdperk van spirituele vrijheid, het bewustzijn van spirituele vrijheid benutten. En dit nieuwe bewustzijn moet door deze natie vegen als zij zich wil bevrijden van de boeien, niet alleen van het oude Vissentijdperk, maar het bewustzijn van die levensstromen die al eonen lang een machtselite hebben gevormd dat deze planeet heeft verzwaard en de meerderheid van de mensen in een staat van virtuele of fysieke slavernij aan de elite en hun bewustzijnsstaat vasthoudt.

Wat ik op jullie wil overbrengen, is dat wij het potentieel hebben om een verbazingwekkende en unieke doorbraak in het bewustzijn van de mensen in deze stad, en zelfs in de hele staat, te creëren. Waardoor veel van de mensen die op dit specifieke moment vrijwillig in deze staat zijn geïncarneerd, ineens de waarheid beseffen dat zij hier voor een groter doel zijn gekomen. Zij zijn hier niet alleen gekomen om van de zonneschijn of het surfen te genieten of de goede materiële levensstijl die hier bijna een religie op zich, niet alleen in deze staat maar in heel de Verenigde Staten, is geworden.

Accepteer de oude manier van denken niet
Wat er nodig is, is simpelweg het idee dat deze mensen zich bewust moeten worden van het doel dat zij zelf hebben uitgekozen voor ze zijn geïncarneerd. Begrijpen jullie dat ik hier niet spreek over iemand dwingen iets te doen wat hij niet wil? Ik heb het in feite over de mensen opnieuw bewust maken van het feit waar ze voor hebben gekozen voordat ze zijn geïncarneerd. Dit is het opnieuw ontwaken van de mensen voor de grootste vreugde, de grootste liefde, die ze bezitten – de liefde die hen ertoe aangevuurd heeft om een niet onaanzienlijk offer te brengen om te incarneren in een tijd waarin de planeet op een cruciaal punt staat. Toen het gewicht van negatieve energie lange tijd het zwaarst was, gewoonweg omdat die krachten die deze planeet in het oude bewustzijn willen houden er alles aan doen om te voorkomen dat mensen een doorbraak ontketenen en de boeien van hun oude manier van doen, hun oude manier van denken, afwerpen.

Jullie hebben de film ‘October Sky’ gezien van iemand die in een klein mijnwerkersstadje door het oude bewustzijn heen brak, door het bewustzijn heen brak dat je enkel de grond in kan gaan om de kost te verdienen met vuil en stof dat je op den duur doodt – maar omdat er geen andere manier is, je dat gewoon moet doen. En hij kreeg een doorbraak en zei: “Nee, er is wel een andere manier. Ik accepteer niet dat dit mijn levenslot is, omdat ik op een bepaald moment op deze bepaalde plek geboren ben.”

Er zijn duizenden – tienduizenden – mensen die op dit moment vrijwillig in Californië zijn geïncarneerd die juist nu dezelfde doorbraak in bewustzijn krijgen door te zeggen: “Nee, ik accepteer niet dat dit de limiet is van wat ik kan doen en hoe ik mijn leven moet leiden. Want ik weet dat er meer is, ik weet dat er een hogere manier van leven is en ik ben bereid om de voorloper te zijn, ik ben bereid om het voorbeeld te zijn, ik ben bereid het hardop te zeggen. En ik ben bereid om in mijn eigen leven aan te tonen dat er meer is, dat er een hogere levensstijl is dan het materialisme, dan de depressie, dan het atheïsme, dan de oude vorm van religie die zo rigide en verstard in doctrines en dogma’s zit dat het misschien net zo goed atheïsme had kunnen zijn, want ze aanbidden geen Levende God, maar een dode god die zij zelf hebben bedacht.”

Wanneer je over deze film nadenkt en je denkt na over de eigenschappen (van de hoofdpersoon) – en je beseft dat jij ook een paar van die eigenschappen bezit – nu dan wil ik jullie het volgende vragen: Hoeveel van jullie zagen jezelf terug in die persoon tijdens de film? Want als je terugdenkt aan je leven, besef je dat jullie unieke personen zijn. Jullie durven op te vallen in de menigte. Jullie durven anders te denken dan waar jullie ouders, jullie leeftijdgenoten en je maatschappij je toe geconditioneerd hebben. Jullie zijn bereid geweest om buiten dat kader om te denken.

Je kijkt misschien terug op je leven en zegt dat je niet iets belangrijks in de buitenwereld hebt bereikt. Maar wat ik wil dat jullie je niettemin realiseren, is dat jullie bereid zijn om buiten het kader om te denken. Waarom kan ik dit zeggen? Vanwege het feit dat jullie hier zitten te luisteren naar iemand die denkt dat hij een spiritueel wezen door zich heen laat spreken. Mijn geliefden, hoeveel mensen op de wereld zijn bereid dit te doen? En zo weten jullie dat jullie bereid zijn om buiten het kader te denken, toch?

Wat ik graag wil, is dat jullie beseffen, zelfs als jullie denken dat je niet veel met je leven hebt gedaan, het leven nog niet voorbij is, wel? Je hebt nog steeds een potentieel. En ik wil dat jullie je aansluiten op het feit dat juist het feit dat jij openstaat voor een hogere lering, een hogere manier van denken, betekent dat je het potentieel heb om veel hoger te komen dan tot dusver. Ik vraag niet van je dat jij je schuldig voelt. Ik vraag niet van je dat jij het gevoel hebt dat je niet capabel bent. Ik vraag niet dat jij naar jouw leven kijkt als een mislukking. Ik vraag je simpelweg het feit te erkennen dat jij juist hier bent en hiernaar luistert, betekent dat je het potentieel hebt om tot degenen te behoren die voor een doorbraak naar een nieuw gewaarzijn, een nieuwe bewustzijnsstaat, kunnen zorgen. En hoe oud je ook bent, hoe korte of lange tijd je nog te leven hebt, jij kunt aan dat potentieel voldoen en en een significante bijdrage leveren.

En ik heb het niet beslist over het afschieten van raketten in de lucht of een bepaalde uitvinding doen. Ik spreek over het Zijn wie je bent, durven te Zijn wie jij bent en dat bewustzijn uit te stralen, dat Zijn uit te stralen. Want ik kan je ervan verzekeren dat wanneer jij dat doet, jij zo’n krachtige matrix van licht uitstraalt dat die degenen kan wekken die nog niet buiten hun kader hebben durven denken, omdat zij – zoals je in de film hebt gezien met veel mensen die in dat kleine stadje waren opgegroeid – overweldigd werden door het massabewustzijn van de omgeving waarin zij zijn opgegroeid.

Ze hebben de beperkingen geaccepteerd die door dat massabewustzijn werden vastgesteld en daarom durfden ze niet buiten hun kader te denken. Ze durfden niet hun ware potentieel te zien, en daarom durfden zij zich niet eens het doel te herinneren waarvoor ze zijn geïncarneerd – zich zo incapabel voelend, zo terneer geslagen dat ze zelfs niet durfden te bedenken dat zij deel zouden kunnen uitmaken van een nieuwe beweging, een nieuwe beweging in bewustzijn die significanter is dan welk ontwaken dat je ooit in de geschiedenisannalen hebt gezien.

Durf je aan te sluiten op dat potentieel. Durf naar je leven te kijken en te beseffen dat jij veel te bieden hebt, dat God in jou deze wereld veel te bieden heeft. Zelfs als deze wereld het niet lijkt te willen, zelfs als de mensen om je heen, je eigen familie, je vrienden en collega’s het niet lijken te willen.