De belangrijkste dynamiek die ervoor zorgt dat een beschaving of planeet zichzelf vernietigt

Geascendeerde Meester Sanat Kumara, 22 oktober 2006

Velen van jullie kennen me als de lange meester van Venus. Sanat Kumara is de naam die je opgegeven is. Toch, mijn geliefden, ben ik veel meer. Want ik kom niet van Venus in die zin dat ik mijn oorsprong heb liggen op de planeet Venus. Mijn geliefden, wie ben ik?

Ik ben een Kosmisch Wezen. Ik ben de Kosmische probleemoplosser die niet enkel naar de aarde gereisd is, maar naar vele andere planeten waar dingen mis zijn gegaan. En daardoor ben ik talloze malen, veel vaker dan ik jullie er verslag van zou kunnen doen – ben ik naar een planeet of planetair systeem gereisd waar dingen uit het evenwicht zijn geraakt. En ik heb onvermoeibaar en onbaatzuchtig mijn diensten verleend en geprobeerd de bewoners van dat systeem te inspireren om zichzelf en hun fysieke platform weer in evenwicht te brengen.

En zo, mijn geliefden, werden de leringen die je door het boeddhisme, door het christendom, door de organisaties van geascendeerde meesters en nu door deze nieuwste dispensatie, geïnspireerd door of kwamen van mijn eigen Wezen en mijn eigen ervaringen, door te zien wat andere planetaire systemen heeft geholpen om uit hun onevenwichtige staat te komen.

Waardeer de leringen die je krijgt
Want mijn geliefden, er zijn mensen die zeggen dat er niets nieuws onder de Zon is en hoewel dat een verklaring is die met een korreltje zout genomen moet worden, kan ik je zeggen dat er enige waarheid in schuilt. Want mijn geliefden, de basisdynamiek is overal in het universum hetzelfde. Er is een bewustzijnsstaat die jij kent als het Christusbewustzijn, dat één is met God, dat zich als één met God en Gods wetten ziet. En dan is er het tegenovergestelde, de staat van de antichrist, waar alles door de dualiteit geregeld wordt. En in plaats van hun wereldbeeld op God te baseren, creëren de wezens die gevangen zitten in dat bewustzijn hun eigen wereldbeeld gebaseerd op elke willekeurige dualistisch extremiteit die ze definiëren.

Mijn geliefden, ik weet dat voor velen van jullie het spirituele pad verwarrend kan lijken. Maar ik zeg je dat het echt niet moeilijk is om de basale dynamiek te begrijpen van wat er aan de hand is. En ik moet je zeggen dat jullie nu, door de nieuwe dispensatie, een duidelijker, een directer, een diepere lering van ons gekregen hebben dan ooit daarvoor op aarde uitgebracht is. En ik hoop zeker dat jullie kunnen waarderen en zien wat jullie krijgen, wat jullie gegeven wordt.

Mijn geliefden, dit is niet zomaar een lering van een of ander New Age lering die op het internet rondzwerft. Dit is de officiële lering die de Geascendeerde Meesters van de Grote Witte Broederschap op dit moment in de tijd uit willen brengen. Mijn geliefden, dit wordt niet lichtvaardig gedaan. Dit is niet iets wat toevallig tot stand kwam, zoals je zou kunnen denken wanneer je naar deze twee boodschappers kijkt die heel gewoon zijn, omdat ze niet meedoen aan enige superioriteitsspelletjes. En wanneer je dus naar hen kijkt, zou je misschien kunnen denken dat ze niets bijzonders zijn, dat ze niet buitengewoon zijn. En echt, dat zijn ze ook niet, naar aardse maatstaven. En ze hebben geen behoefte om zich boven je te plaatsen.

Maar mijn geliefden, wat ik graag zou willen dat jullie zien, is dat ze de open deur zijn geworden om de lering die wij, de Opgevaren Schare, nu op dit moment uit willen brengen, op de overgang van Vissen naar Aquarius, de lering die de sleutel kan zijn – als ze verspreid en geïnternaliseerd wordt – die de deur zal ontsluiten, zodat de mensheid de Gouden Eeuw van Saint Germain kan betreden. In plaats van een ander tijdperk ingaan dat misschien glimpen goud heeft of zelfs terug zou kunnen vallen in een neerwaartse spiraal.

Dus mijn geliefden, laat hun gewoonheid je niet voor de gek houden door te denken dat de lering niet belangrijk is, want ik zeg je, die is van uiterst groot belang. Maar ik heb natuurlijk geen zin jou dit op dezelfde manier te zien interpreteren als zoveel andere studenten dat met verklaringen van de geascendeerde meesters hebben gedaan, waardoor ze die gebruikten om hun minderwaardigheidscomplex te versterken. Ik vertrouw erop dat je naar al onze leringen zult luisteren en snel uitstijgen boven dat oude minderwaardigheid/meerwaardigheidsspelletje en beseffen dat er niemand is die belangrijker is dan anderen.

Het enige wat de Gouden Eeuw tegenhoudt
Niemand staat boven iemand anders, want allen vormen een deel van het Lichaam van God. En enkel wanneer je dat beseft, weet je dat je niet hier bent om jezelf te verheffen. Je bent niet hier om je te verbergen. Je bent hier om allen te dienen, om de dienaar van allen te zijn. En door allen te dienen, zul je trouwens de grootste onder de mensen zijn, maar niet naar menselijke maatstaven, maar volgens Gods norm, waarbij de grootste betekent dat je steeds meer wordt en er dus niets te vergelijken valt.

Je ziet, mijn geliefden, hoe mensen ervan houden om een lineaire maatstaf te creëren en zeggen: “Ah, volgens dit kenmerk, is iemand groots vergeleken met andere mensen die niet groots zijn.” En zie je, mijn geliefden, dat de onderling afhankelijke relatie tussen degenen die vast zitten in superioriteit en degenen die vast zitten in inferioriteit deze vergelijking bevordert en versterkt, deze maatstaf dat er mensen moeten zijn die hoger staan dan andere.

En begrijpen jullie, mijn geliefden, dat de gesel van de aarde altijd dit spel tussen minderwaardigheid/meerwaardigheid is, waarbij sommigen superieur willen zijn en anderen leiders willen waar zij de mindere van willen zijn, zodat ze blindelings kunnen volgen. En daardoor beide van deze groepen verhinderen dat de maatschappij, de beschaving of spirituele beweging boven de dualistische worsteling uitstijgt. En zie je dat dit het enige is, het enige dat als het overwonnen kan worden, het de aarde naar de Gouden Eeuw zou laten schieten. Want het is het enige dat de aarde uit de Gouden Eeuw weghoudt waarin er een overvloedig leven is voor iedereen. Want zoals Jezus zei: “Wees niet bang, kleine kudde, de Vader geeft jullie met het grootste genoegen het koninkrijk.”

Degenen die het overvloedige leven niet willen
En als je de waarheid van die verklaring beseft, moet je ook beseffen dat God volledig bereid is je zijn koninkrijk te geven. En hij laat trouwens de zon opgaan boven de goeden en de slechten en de regen valt op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. En daarom heeft God zijn aandeel verricht om de planeet aarde naar een Gouden Eeuw te verhogen. De mensheid is gewoon niet bereid om het te ontvangen, om de geschenken te ontvangen die van Boven afdalen. En waarom zijn ze niet in staat geweest om het te ontvangen?

Nu, mijn geliefden, omdat ze gevangen zitten de minderwaardigheid/meerwaardigheidsdualiteit. En dan zie je dus, mijn geliefden, dat degenen die gevangen zitten in het superioriteitscomplex, niet willen dat Gods overvloedige leven afdaalt naar de aarde omdat het degenen die ze als minder beschouwen zou verheffen, zodat ze niet meer superieur zijn aan iemand. En tegelijkertijd willen degenen die gevangen zitten in inferioriteit Gods overvloedige leven ook niet, omdat ze dan niet meer blindelings kunnen volgen. Ze zouden niet meer in de menigte op kunnen gaan, ze zouden moeten beseffen dat ze medescheppers zijn, dat ze volledig verantwoordelijk voor hun eigen leven zijn in plaats van te denken dat iemand anders hen zal redden.

En dus zie je, mijn geliefden, dat wat er voor nodig is om de aarde naar de Gouden Eeuw te brengen, is dat de top tien procent van de spirituele mensen volledig de dynamiek gaat beseffen en absoluut vastbesloten is om erboven uit te stijgen, omdat ze er genoeg van hebben. En ze zien dat dit zo al eeuwen op deze planeet doorgaat. Ze zien dat het op andere planetaire systemen zo doorgaat. En ze weten dat ze hier naar de aarde toe kwamen om juist nu in deze tijd hier te zijn, om de planeet aarde uit de staat van die dualistische strijd te halen.

En ze beseffen dat dit hun hoogste liefde is, en dit de tijd is – en nu is de aanvaardbare tijd. En daardoor zullen ze er trouwens alles aan doen om hun eigen bewustzijn te bevrijden van de krachten van de dualiteit en dan van deze ene waarheid te getuigen die ze zien – nu hun visie enkelvoudig is en hun hele lichaam vol licht is.

Mijn geliefden, jullie kennen het verhaal dat 144.000 met mij van Venus gekomen zijn. Maar ik moet je vertellen dat er tegenwoordig veel meer mensen geïncarneerd zijn die bij mij in andere systemen zaten. En zij hebben zich vrijwillig aangeboden om uit deze verafgelegen werelden naar de aarde te komen, juist om hier te zijn op dit kritieke tijdsgewricht.

En dus roep ik opnieuw, zoals Maitreya naar zijn chela’s riep, degenen die bij mij horen op: “Het is tijd, Nu is de tijd waar jullie op gewacht hebben, om overeind te komen en op te komen voor en te ZIJN wie je bent.”