6.72 Ik kies ervoor om het Pad van Vrede op te gaan

Ik kies ervoor het fundamentele feit te erkennen dat oorlogen niet uit zichzelf beginnen – oorlogen worden door mensen begonnen. Ik kies er voor te erkennen dat oorlogen het product zijn van het collectieve bewustzijn van de mensheid. Alleen omdat er in het collectieve bewustzijn strijd is, is een fysieke oorlog mogelijk. En deze strijd in het collectieve bewustzijn wordt pas verwijderd wanneer een kritieke massa personen de strijd in hun eigen innerlijk overwint.

Ik kies er nu voor een voorloper te zijn die vrede brengt in het collectieve bewustzijn. IK BEN bereid naar de balk in mijn eigen oog te kijken en elke verdeeldheid en strijd in mijn wezen te verwijderen. Ik ben bereid alle elementen van het bewustzijn van de antichrist bloot te laten leggen en ik zal ze in de Vlam van Extatische Vrede opgeven. Zo zal ik, door eerst de balk in mijn eigen oog te verwijderen, de visie ontwikkelen om anderen te helpen het oorlogsbewustzijn uit hun geest te verwijderen. Ik zal ook het morele gezag krijgen te eisen dat het oorlogsbewustzijn van van deze planeet wordt verwijderd.

Ik kies ervoor het fundamentele feit te erkennen dat er, hoewel het collectieve bewustzijn het toneel schept voor oorlog, nog steeds mensen nodig zijn die aan een oorlog willen beginnen. Daarom zijn alle oorlogen begonnen door een kleine elite die alleen maar de absolute macht wil. Ik erken dat ik niet het recht heb mij met de vrije wil van deze mensen te bemoeien. Maar ik heb wel het recht om het instrument van hun oordeel te worden, zodat zij voor de keus staan om, óf hun oorlogshandelingen op te geven, óf van deze planeet verwijderd te worden. Daarom zeg ik met Jezus: “Want IK BEN gekomen om te oordelen en het wordt tijd het oorlogsbewustzijn en alle wezens die het belichamen, te oordelen!”

Ik roep nu alle spirituele mensen op aarde op zich te verenigen om de meester-strategie van Jezus om oorlogen te bestrijden, te internaliseren en uit te voeren, namelijk dat een kritieke massa spirituele mensen zich inzetten voor de vrede en God het gezag geven de oorlogskrachten op deze planeet te oordelen en ervan te verwijderen.
Ik zet mij nu in en ik zeg: “Genoeg is genoeg! Laat het oorlogsbewustzijn worden geoordeeld en verwijderd opdat er vrede op aarde heerst!”